e-Konsultacja z Receptą Online

DicloDuo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek DicloDuo? Cena, refundacja

Lek jest objęty częściową refundacją, DicloDuo cena na receptę wynosi ok. 9 zł, przy pełnej odpłatności to ponad 14 zł. Cena w przyszłości może ulec zmianie. 

DicloDuo – jak działa, na co i dla kogo?

Lek ma postać kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu, a jego substancją czynną jest diklofenak w postaci soli sodowej.

Tabletki z diklofenakiem – jak działają?

Lek przeciwbólowy DicloDuo zawiera diklofenak. Łagodzi nie tylko dolegliwości bólowe, ale wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Dodatkowo ma właściwości hamujące agregację płytek krwi. Diklofenak nie ma wpływu na przemiany metaboliczne glukozy w organizmie.

Diklofenak to substancja z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), których mechanizm opiera się na zahamowaniu syntezy enzymu cyklooksygenazy prostangladynowej, która powoduje powstanie stanu zapalnego.

Lek jest w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że część leku wchłania się szybko, a pozostała ilość jest stopniowo uwalniana, by przedłużyć działanie leku. W przypadku DicloDuo 1/3 dawki całkowitej wchłania się od razu, a pozostałe 2/3 stopniowo po pewnym czasie.

DicloDuo – wskazania do stosowania leku 

Wskazania do stosowania leku obejmują objawowe leczenie w przypadku:

 • toczącego się procesu zapalnego w przebiegu chorób reumatycznych, takich jak: choroby zwyrodnieniowe stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
 • pourazowych i reumatycznych stanów zapalnych więzadeł, ścięgien i tkanek miękkich okołostawowych.

Ulotka DicloDuo wskazuje także działanie przeciwbólowe leku w przypadku dolegliwości bólowych (np. na ból pleców) oraz możliwość stosowania preparatu przy bolesnym miesiączkowaniu.

DicloDuo – zamienniki

Inne przeciwbólowe i przeciwzapalne leki na receptę zawierające diklofenak to m.in.: Diclac 50, Naklofen Duo, Olfen 75 SR, Dicloberl 100 mgDiclac 75 Duo.

Dicloduo – skład leku

Substancją czynną jest diklofenak sodowy, w tym 25 mg w peletkach dojelitowych i 50 mg w peletkach o przedłużonym uwalnianiu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

 • w peletkach dojelitowych: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, krzemionka koloidalna bezwodna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) z dodatkiem 0,28 mg sodu wodorotlenku (1N), glikol propylenowy, talk.
 • w peletkach o przedłużonym uwalnianiu: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, krzemionka koloidalna bezwodna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B) – Eudragit RS 100, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A) – Eudragit RL 100, cytrynian trietylu, talk.
 • w otoczce kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), woda oczyszczona, żelatyna.
 • w tuszu na otoczce kapsułki to: szelak, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171). 

DicloDuo – dawkowanie

Dawki leku są ustalane indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia i dolegliwości konkretnego pacjenta. Specjalista określi, jakie dawki leku należy stosować, w jakim schemacie (o jakiej porze dnia) oraz jak długo powinno trwać leczenie. Należy przestrzegać zaleceń lekarza, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, zmianę terapii ustalać wyłącznie z nim.

Nie ma konkretnych wytycznych, jakie dawki DicloDuo na ból kręgosłupa stosować. Przebieg terapii zależy od wskazań i stanu pacjenta.

Zalecana dobowa dawka leku wynosi maksymalnie 2 kapsułki (czyli w przeliczeniu 150 mg diklofenaku sodowego). Zazwyczaj stosowane dawkowanie u dorosłych to 1 kapsułka na dobę, w razie potrzeby lekarz może ją zwiększyć do 2 kapsułek na dobę (2 x po jednej kapsułce 2 razy dziennie). Wyjątkowo, w ciężkich przypadkach, przez krótki okres możliwe jest stosowanie po 2 kapsułki raz na dobę. Dawkę tę można zażywać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Czy lek przeciwbólowy DicloDuo można podawać dzieciom?

Nie, ze względu na zastosowaną w leku dawkę diklofenaku, nie stosuje się DicloDuo u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, u których dawkowanie i schemat przyjmowania leku lekarz określa indywidualnie.

Czy lek na ból kręgosłupa DicloDuo można stosować u starszych osób?

Jak każdy preparat, tak samo ten preparat należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. Lekarz każdorazowo zapozna się ze stanem zdrowia pacjenta i zdecyduje, czy nie ma przeciwwskazań do stosowania leku u konkretnego chorego. Zaleca się, aby osoby w podeszłym wieku zażywały najmniejszą skuteczną dawkę preparatu. To ważne, by zachować szczególną ostrożność i obserwować reakcję organizmu na podawanie leku. W przypadku zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy przyjmować lek DicloDuo?

Dawkowanie i schemat przyjmowania kapsułek należy ustalić z lekarzem i ściśle się do nich stosować. Lek najlepiej przyjmować podczas posiłków. Zaleca się popijanie go płynem. Producent uprzedza, aby nie rozgryzać kapsułek ani ich nie rozdrabniać. Mogłoby to wpłynąć na mechanizm ich działania. Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu mają specjalną konstrukcję, która stopniowo uwalnia lek z kapsułki.

DicloDuo – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku warto sprawdzić w jakich przypadkach nie wolno stosować tych tabletek z diklofenakiem, a kiedy należy zachować ostrożność.

Nie należy stosować leku:

 • jeżeli pacjent uważa, że może być uczulony na diklofenak, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub jakikolwiek inny lek z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne);
 • gdy pacjent cierpi na czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem lub perforacją;
 • jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek, serca i wątroby;
 • u pacjentów, u który stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego zapalenia błony śluzowej nosa;
 • jeżeli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ;
 • jeżeli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia;
 • jeżeli pacjent ma zdiagnozowaną chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń;
 • jeśli pacjent obecnie lub w przeszłości cierpi na zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Ważne ostrzeżenia i środki ostrożności przed zastosowaniem leku:

 • zalecane jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych;
 • gdy u pacjentów otrzymujących DicloDuo pojawi się krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, lekarz zaleci odstawienie leku;
 • u pacjentów będących w najwyższej grupie ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych po zastosowaniu NLPZ w początkowym okresie leczenia, w większości przypadków pojawiły się one w pierwszym miesiącu leczenia. DicloDuo należy odstawić od razu po wystąpieniu wysypki, zmian chorobowych błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości;
 • podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), DicloDuo może maskować objawy zakażenia;
 • diklofenak może utrudniać zajście w ciążę.;
 • należy unikać jednoczesnego stosowania leku DicloDuo z ogólno działającymi NLPZ, selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na brak dowodów dotyczących korzyści wynikających ze stosowania skojarzonego oraz potencjalnego nasilenia działań niepożądanych;
 • lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku;
 • u pacjentów z astmą, sezonowym alergicznym nieżytem nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa, (np. polipy nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego (szczególnie gdy mają objawy podobne do objawów alergicznego nieżytu nosa) częściej niż u innych pacjentów występują zaostrzenia astmy w wyniku zastosowania NLPZ (astma wywołana podaniem leków przeciwbólowych), obrzęk Quinckego lub pokrzywka;
 • przyjmowanie takich leków jak DicloDuo, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku;
 • w przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększenie ciśnienia tętniczego, cukrzyca, zwiększenie stężenia cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą;
 • lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi;
 • u pacjentów z objawami wskazującymi na zaburzenia żołądka i jelit lub z wywiadem sugerującym chorobę wrzodową żołądka i (lub) jelit, krwawienia lub perforację tak jak w przypadku innych NLPZ niezbędny jest ścisły nadzór lekarski;
 • ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego zwiększa się po zastosowaniu większych dawek NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie;
 • aby zmniejszyć ryzyko toksycznego wpływu na układ pokarmowy u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją, oraz u pacjentów w podeszłym wieku leczenie będzie rozpoczynane i kontynuowane z zastosowaniem najmniejszych skutecznych dawek;
 • należy zachować ostrożność stosując DicloDuo u pacjentów z porfirią wątrobową, ponieważ może on wywołać zaostrzenie choroby.

Szczegółowe środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące stosowania diklofenaku można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Interakcja z innymi lekami

Składniki równolegle stosowanych leków mogą oddziaływać ze sobą, co może wpływać na ich wchłanianie i bezpieczeństwo stosowania. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie:

 • lit;
 • digoksyna;
 • fenytoina;
 • glikokortykosteroidy;
 • probenecyd;
 • kolestypol;
 • cholestyramina;
 • silne inhibitory CYP2C9, np. sulfinpyrazon i worykonazol;
 • leki moczopędne i leki zmniejszające ciśnienie krwi;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kortykosteroidy;
 • leki przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne;
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny;
 • leki przeciwcukrzycowe;
 • metotreksat;
 • cyklosporyna i takrolimus;
 • chinolony przeciwbakteryjne;
 • mifepryston.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią. Czy lek DicloDuo można stosować na ból kręgosłupa w ciąży?

Dopuszcza się stosowanie leków z diklofenakiem w ciąży (w pierwszym i drugim trymestrze), ale wyłącznie w sytuacji, kiedy lekarz uzna to za niezbędne. Podobnie jeśli kobieta dopiero planuje ciążę lub przypuszcza, że mogło dojść do zapłodnienia, wówczas powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Wyraźnie przeciwwskazane jest zażywanie kapsułek z diklofenakiem podczas trzeciego trymestru ciąży.

Nie należy stosować także tego preparatu podczas karmienia piersią, ponieważ diklofenak przenika w niewielkiej ilości do mleka matki.

DicloDuo – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może powodować skutki uboczne, ale nie u każdego pacjenta one pojawiają się. 

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy:

 • łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha, które rozpoczynają się wkrótce po zażyciu leku, po pewnym czasie pojawia się krwawa biegunka lub krwawienia z odbytu, zazwyczaj w czasie jednej dobry od pojawienia się bólu brzucha,
 • ból w klatce piersiowej, który może wiązać się z rozwojem potencjalnie ciężkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem Kounisa.

Często występujące działania niepożądane DicloDuo 75 mg (mogą pojawić się u statystycznie u mniej niż 1 pacjenta na 10, ale u więcej niż 1 na 100 leczonych):

 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, nudności, skurcze w jamie brzusznej, biegunka, wzdęcia, niestrawność);
 • bóle w nadbrzuszu;
 • bóle i zawroty głowy;
 • wysypka lub inne zmiany skórne;
 • uczucie oszołomienia.

Rzadko mogą wystąpić działania niepożądane (występują u niej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej żołądka, 
 • krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty krwawe, smoliste stolce, krwawe biegunki), 
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego ze współistniejącymi krwawieniami lub perforacjami lub bez, 
 • senność, uczucie zmęczenia, 
 • pokrzywka, obrzęki, 
 • zaburzenia czynności wątroby z zapaleniem wątroby włącznie (pojedyncze przypadki o piorunującym przebiegu), ze współistniejącą żółtaczką lub bez, 
 • reakcje nadwrażliwości (np. zaostrzenie astmy, skurcze oskrzeli lub duszność, układowe odczyny anafilaktyczne lub odczyny podobne do anafilaktycznych, w tym nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs), obrzęk.

O innych, bardzo rzadko występujących skutkach ubocznych stosowania leku DicloDuo można dowiedzieć się z ulotki dla pacjenta.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25℃, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Ważne, aby lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku DicloDuo (5)

Lek przeciwbólowy z diklofenakiem DicloDuo jest dostępny wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Nie należy jednocześnie stosować tabletek DicloDuo i spożywać alkoholu, ponieważ może to nasilać pojawienie się działań niepożądanych, szczególnie tych dotyczących układu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Tak jak każdy inny lek, tak ten preparat może wywoływać skutki uboczne. Lek należy stosować przez możliwie najkrótszy czas niezbędny do uzyskania efektu terapeutycznego, jednak nie dłużej. Bowiem ryzyko wystąpienia działań niepożądanych rośnie wraz z długością czasu stosowania leku. Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, układu pokarmowego i układu nerwowego.

Po doustnym podaniu 1/3 dawki substancji czynnej (diklofenaku) jest szybko wchłaniania do organizmu. Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu stopniowo uwalniają lek, dzięki czemu pozostałe 2/3 dawki jest wchłaniane stopniowo. Maksymalne stężenie we krwi pojawia się po około 2-3 godzinach od podania leku.

Ze względu na ryzyko pojawienia się działań niepożądanych, zaleca się, aby lek stosować jak najkrócej, jedynie przez czas niezbędny do uzyskania efektu terapeutycznego. Razem z lekarzem warto indywidualnie dopasować dawkowanie i czas trwania terapii.

e-Konsultacja z Receptą Online
DicloDuo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem