e-Konsultacja z Receptą Online

Diclac 75 Duo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Diclac 75 Duo? Cena, refundacja

Cena leku zależy od wielkości opakowania i w zależności od apteki wynosi:

Diclac 75 Duo 10 tabletek – cena od 5 do 7,90 zł

Diclac 75 Duo 20 tabletek – cena od 9,50 do 12,50 zł

Lek nie jest objęty refundacją. Cena leku może zmienić się w przyszłości.

Diclac 75 Duo – jak działa, na co i dla kogo

Diclac 75 Duo zawiera diklofenak sodowy należący do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Tak jak inne leki z tej grupy działa przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. W mechanizmie działania leku Diclac 75 Duo istotne znaczenie ma hamowanie biosyntezy prostaglandyn, które pełnią kluczową rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Diclac 75 Duo stosuje się w leczeniu:

 • zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci choroby reumatycznej: reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia stawów kręgosłupa, zespołów bólowych związanych ze zmianami w kręgosłupie, reumatyzmu pozastawowego,
 • bólów spowodowanych pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami – np. po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych,
 • stanów bólowych i/lub zapalnych w ginekologii – np. pierwotnego bolesnego miesiączkowania lub zapalenia przydatków.

To lek dla dorosłych (od 18 lat).

Diclac 75 Duo – zamienniki:

Zamiennikami leku Diclac 75 Duo są: Dicloreum Retard, Majamil Prolongatum, Olfen 75 SR, Voltaren SR 100 i Voltaren SR 75.

Diclac 75 Duo – skład leku

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 75 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki tego leku to: warstwa o niemodyfikowanym uwalnianiu: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, żelaza tlenek czerwony (E 172); warstwa o przedłużonym uwalnianiu: laktoza jednowodna, hypromeloza, magnezu stearynian.

Diclac 75 Duo – dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Ogólnie zalecane jest stosowanie najmniejszej dawki skutecznej przez możliwie najkrótszy czas. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Dorośli

1 tabletka Diclac 75 Duo (75 mg diklofenaku sodowego) jeden raz na dobę. Lekarz może w razie potrzeby zwiększyć dawkę do 2 tabletek Diclac 75 Duo (150 mg na dobę). Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 150 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsi)

Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku i u osób z małą masą ciała zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Szczegóły dawkowania leku dla pacjentów z chorobą układu krążenia oraz zaburzeniami czynności nerek i wątroby można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Diclac 75 Duo – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Diclac 75 Duo należy wykluczyć przeciwwskazania, do których należą:

 • uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • reakcja alergiczna po zastosowaniu leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych (tj. kwas acetylosalicylowy, diklofenak lub ibuprofen), która wystąpiła wcześniej u pacjenta, reakcje mogą obejmować astmę, katar, wysypkę skórną, pokrzywkę, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła i/lub kończyn (objawy obrzęku naczynioruchowego),
 • czynna lub zaistniała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacja, jeśli pacjent w przeszłości odczuwał dyskomfort w okolicach żołądka lub zgagę po przyjęciu leków przeciwzapalnych,
 • ostatni trymestr ciąży,
 • niewydolność wątroby lub nerek,
 • choroba serca i/lub choroba naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń,
 • występujące obecnie lub w przeszłości zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Przed zastosowaniem leku Diclac 75 Duo należy skonsultować z lekarzem między innymi, jeżeli:

 • pacjent ma rozpoznaną chorobę układu sercowo-naczyniowego lub istotne czynniki ryzyka, takie jak wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowo zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu, triglicerydów),
 • pacjent jest osobą palącą – w takim przypadku nie wolno zwiększać dawki leku powyżej 100 mg na dobę, jeśli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie,
 • pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Leśniowskiego-Crohna – diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby,
 • pacjent ma astmę, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenie dróg oddechowych, ponieważ jest wówczas bardziej narażony na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak (zaostrzenie objawów astmy, obrzęk Quinckego lub pokrzywka), u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, gdyż diklofenak może powodować zaostrzenie przebiegu choroby,
 • pacjent choruje na porfirię wątrobową – diklofenak może wywołać napad porfirii.

Środki ostrożności dotyczące stosowania leku zostały szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania.

Interakcja z innymi lekami

Diclac 75 Duo może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy poinformować lekarza szczególnie o przyjmowaniu następujących leków:

 • lit lub leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny),
 • digoksyna – lek stosowany w leczeniu chorób serca,
 • leki moczopędne – leki zwiększające ilość wydalanego moczu,
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki beta-adrenolityczne – grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) oraz kortykosteroidy (grupa leków stosowanych w łagodzeniu stanów zapalnych),
 • leki przeciwzakrzepowe i leki hamujące działanie płytek,
 • leki przeciwcukrzycowe z wyjątkiem insuliny,
 • metotreksat – lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów,
 • cyklosporyna i takrolimus – leki stosowane u osób z przeszczepami narządowymi,
 • trimetoprim – lek stosowany w zapobieganiu i leczeniu infekcji dróg moczowych,
 • chinolony przeciwbakteryjne – leki stosowane w leczeniu zakażeń,
 • kolestypol i kolestyramina – leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi,
 • worykonazol – lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych,
 • fenytoina – lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Diclac 75 Duo w ciąży

Leku Diclac 75 Duo nie należy stosować podczas pierwszych dwóch trymestrów, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Tak jak w przypadku innych leków przeciwzapalnych, stosowanie leku Diclac 75 Duo w ostatnich 3 miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku lub niekorzystnie wpłynąć na poród. Przyjmowanie leku Diclac 75 Duo może ponadto utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem.

Diclac 75 Duo a karmienie piersią

Nie należy stosować leku Diclac 75 Duo u kobiet karmiących piersią, gdyż może działać szkodliwie na niemowlę (preparat przenika do mleka matki).

Diclac 75 Duo – skutki uboczne

Stosowanie tego leku wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Diclac 75 Duo może wywoływać następujące skutki uboczne:

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek) – ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zmniejszony apetyt, zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka.

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek) – zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej.

Rzadkie działania niepożądane Diclac 75 Duo (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek) – nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i wstrząs), senność, astma (w tym duszność), zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją), zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, obrzęk.

Bardzo rzadkie skutki uboczne leku Diclac 75 Duo zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. Ulotka zawiera również mało prawdopodobne, ale potencjalnie niebezpieczne działania niepożądane.

Przechowywanie leku

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na ból kręgosłupa:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Diclac 75 Duo (3)

Diclac 75 Duo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zalecane jest przyjmowanie leku przez krótki czas, w możliwie najniższej skutecznej dawce. W przypadku przyjmowania leku Diclac 75 duo długotrwale, należy regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

Nie, leku Diclac 75 Duo nie można kupić bez okazania ważnej recepty lekarskiej.

Ze względu na wielkość dawki leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

e-Konsultacja z Receptą Online
Diclac 75 Duo

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem