e-Konsultacja z Receptą Online

Budezonid LEK-AM

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Budezonid LEK-AM? Cena, refundacja

Lek Budezonid LEK-AM dostępny jest na receptę i objęty refundacją. Występuje pod postacią proszku do inhalacji w kapsułkach twardych i w dawkach 200 mcg i 400 mcg. Preparat można nabyć w opakowaniach po 60 i 120 sztuk. 

 • Budezonid LEK-AM 200 mcg – cena za 60 sztuk kapsułek waha się od ok. 6,23 – 21,06 zł, a za 120 sztuk należy zapłacić ok. 7,15 – 40,01 zł,
 • Budezonid LEK-AM 400 mcg – cena za 60 kapsułek waha się od ok. 7,15 – 40,01 zł, a za 120 kapsułek należy zapłacić ok. 10,56 – 76,28 zł. 

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Budezonid LEK-AM – jak działa, na co i dla kogo

Lek Budezonid LEK-AM zawiera substancję czynną – budezonid i należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Substancja ta działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie

Lek Budezonid LEK-AM stosowany jest u osób cierpiących na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Regularne stosowanie leku Budezonid LEK-AM zmniejsza zmiany zapalne w płucach, zapobiega napadom astmy i ułatwia oddychanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. 

Lek wykorzystywany jest u osób dorosłych i dzieci od 6. roku życia. 

Budezonid LEK-AM – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Miflonide Breezhaler

Budezonid LEK-AM – skład leku

Substancją czynną leku jest budezonid. Jedna kapsułka twarda (tj. jedna dawka inhalacyjna) zawiera 200 mikrogramów lub 400 mikrogramów substancji czynnej. 

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna 230, laktoza jednowodna 251, hydroksypropylometyloceluloza, woda oczyszczona. 

Budezonid LEK-AM – dawkowanie

Budezonid LEK-AM – jak stosować lek? Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Produkt leczniczy Budezonid LEK-AM należy stosować wziewnie za pomocą kapsułkowego inhalatora dołączonego do opakowania. Nie wolno połykać kapsułek, a proszek znajdujący się w kapsułce służy wyłącznie do inhalacji. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z instrukcją obsługi inhalatora. Szczegółowa instrukcja obsługi inhalatora znajduje się w ulotce. 

Dawkowanie przy astmie:

Dorośli:

Zaleca się przyjmowanie leku w dawce od 200 do 400 mcg raz lub dwa razy na dobę. W razie zaostrzenia objawów astmy lekarz może zwiększyć dawkę leku w postaci inhalacji do 1600 mcg na dobę, podawaną w 2 lub 4 inhalacjach. 

Dzieci od 6. roku życia:

U dzieci zaleca się przyjmowanie preparatu w dawce 200 mcg raz lub dwa razy na dobę. Jeśli istnieje taka konieczność, lekarz może zwiększyć dawkę leku do 800 mcg na dobę. Dzieci powinny przyjmować lek tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

Dawkowanie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: 

Dorośli:

Dawkowanie u osób dorosłych wynosi od 200 do 400 mcg dwa razy na dobę. Jeśli to konieczne, specjalista może zwiększyć dawkę do 1600 mcg na dobę. 

Budezonid LEK-AM – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwswskazaniem do zastosowania leku Budezonid LEK-AM jest:

 • uczulenie na budezonid lub którykolwiek inny składnik tego leku,
 • gruźlica płuc (przebyta lub występująca aktualnie),
 • ostry napad duszności. 

Szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku należy zachować, jeśli: 

 • pacjent stosuje inne leki z grupy kortykosteroidów,
 • pacjent ma trudności w oddychaniu związane z innymi niż astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • pacjent cierpi na chorobę wątroby,
 • w trakcie przyjmowania leku doszło do nasilenia objawów (świszczący oddech, duszność). 

Ostrzeżenia specjalne:

 • nie należy połykać kapsułek, należy stosować je wziewnie, za pomocą inhalatora dołączonego do opakowania,
 • nie należy używać tego samego inhalatora do innego opakowania leku,
 • nie należy nagle przerywać stosowania doustnych leków przeciwzapalnych, np. steroidów podawanych doustnie,
 • po każdorazowym zastosowaniu leku Budezonid LEK-AM jamę ustną należy przepłukać wodą, by zmniejszyć ryzyko zakażeń grzybiczych jamy ustnej,
 • leczenie kortykosteroidami podawanymi doustnie, kortykosteroidami wziewnymi może wywołać reakcje alergiczne (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, wyprysk, letarg, ból mięśni i stawów, nudności, wymioty). 

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych preparatach, również tych bez recepty. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki należy powiedzieć lekarzowi o produktach leczniczych

 • stosowanych w leczeniu zakażeń (itrakonazol, ketokonazol, klarytromycyna, ryfampicyna),
 • stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV (rytonawir, nelfinawir, atazanawir),
 • stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (amiodaron). 

Tego typu połączeń należy unikać, chyba, że specjalista zaleci inaczej.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w sytuacjach bezwzględnych, kiedy korzyść przeważa nad ryzykiem. W okresie karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania leku Budezonid LEK-AM. 

Budezonid LEK-AM – skutki uboczne

Budezonid LEK-AM, tak jak inne leki może powodować działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że objawy niepożądane nie występują u każdego pacjenta. 

Częste działania niepożądane Budezonid LEK-AM Do częstych działań niepożądanych (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów) zalicza się:

 • zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc,
 • gorączka, dreszcze,
 • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu,
 • nasilenie kaszlu, 
 • zwiększone trudności w oddychaniu. 

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów) pojawia się zaburzenie widzenia (nieostre widzenie). 

Ciężkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) to:

 • trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem, kaszel,
 • ciężkie, skórne reakcje alergiczne ze świądem, wysypka, pokrzywką, zawrotami głowy, obrzękiem twarzy i gardła,
 • skrajne osłabienie, zmniejszenie masy ciała, nudności, utrzymująca się biegunka (mogą to być objawy niedoczynności nadnerczy),
 • zwiększenie masy ciała, księżycowaty kształt twarzy, osłabienie lub otyłość brzuszna (mogą to być objawy zaburzenia hormonalnego, tzw. zespół Cushinga),
 • zaburzenia widzenia, zaćma, zwiększone ciśnienie w gałce ocznej. 

W przypadku zaobserwowania podobnych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

Przechowywanie leku

Lek Budezonid LEK-AM należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 


Inne leki na astmę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Budezonid LEK-AM (3)

Najnowsze badania dowodzą, że zastosowanie leku Budezonid LEK-AM w przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19 może skrócić występowanie objawów wirusa.

Budezonid LEK-AM dostępny jest na receptę w dawkach 200 mcg i 400 mcg w opakowaniach po 60 i 120 sztuk kapsułek twardych.

Lek Budezonid LEK-AM dostępny jest tylko i wyłącznie na receptę. Na polskim rynku na ten moment nie ma leku, mającego tę samą substancję czynną i dostępnego bez recepty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Budezonid LEK-AM

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem