2573$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Tafen Nasal

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Tafen Nasal? Cena, refundacja

Lek Tafen Nasal nie jest objęty refundacją i występuje pod postacią aerozolu do nosa, zawiesiny. Preparat występuje w dawce 50 mcg. 

 • Tafen Nasal 50 mcg – cena za butelkę 200 dawek leku waha się od ok. 17,90 – 34,50 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Tafen Nasal – jak działa, na co i dla kogo

Lek Tafen Nasal zawiera substancję czynną – budezonid i należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. 

Lek o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym stosowany jest w leczeniu i zapobieganiu sezonowych i całorocznych objawów reakcji alergicznej

 • katar sienny wywołany np. pyłkiem trawy,
 • zapalenie błon śluzowych nosa wywołane przez np. kurz domowy,

oraz w leczeniu polipów nosa, charakteryzujących się niewielką naroślą na błonie śluzowej nosa. 

Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej. 

Tafen Nasal – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Budiair, Buderhin, Rhinocort, Ribuspir.

Tafen Nasal – skład leku

Substancją czynną leku jest budezonid. Dawka donosowa zawiera 50 mcg budezonidu. 

Pozostałe składniki leku to: celuloza dyspersyjna – celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, symetykon emulsja, glikol propylenowy, sacharoza, kwas solny, woda oczyszczona. 

Tafen Nasal – dawkowanie

Lek przeznaczony jest do podawania donosowego i należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaleca się przyjmowanie najmniejszej dawki leku, która złagodzi objawy. 

Tafen Nasal – jak stosować aerozol do nosa? 

Przy alergii zaleca się, by leczenie rozpocząć ok. 14 dni przed momentem, kiedy pojawiają się pierwsze objawy reakcji alergicznej np. kataru siennego. Leczenie należy przerwać po zakończeniu sezonu pylenia.

Zalecaną dawką początkową u osób dorosłych i dzieci od 6. roku życia przy alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i polipach nosa jest:

 • 2 dawki po 50 mcg na dobę (po uzyskaniu poprawy lekarz zaleca stosowanie dawki podtrzymującej – 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę lub 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę),

Skuteczność leku zauważa się po kilku dniach regularnego stosowania. O zakończeniu leczenia decyduje lekarz prowadzący, nie wolno samodzielnie przerywać przyjmowania leku. W razie braku poprawy, zaleca się kontynuowanie stosowania leku. Preparat może zadziałać dopiero po kilku dniach. 

Tafen Nasal – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy przyjmować leku, jeśli pacjent jest uczulony na budezonid lub inny składnik leku. 

Szczególną ostrożność podczas leczenia należy zachować jeśli:

 • pacjent ma owrzodzenie błony śluzowej nosa,
 • pojawiła się opryszczka w okolicach warg, nosa lub oczu,
 • występuje krwawienie z nosa,
 • pacjent przeszedł operację nosa,
 • u pacjenta stwierdzono grzybicze, bakteryjne lub wirusowe zakażenia nosa,
 • pacjent ma zaburzone czynności wątroby,
 • pacjent ma zaburzenia czynności nadnerczy,
 • u pacjenta stwierdzono zakażenie dróg oddechowych lub gruźlicę płuc,
 • lek jest stosowany nieprzerwanie przez długi czas (wówczas lekarz przeprowadza badanie błony śluzowej nosa raz na 6 miesięcy),
 • pacjent stosował większe od zalecanych dawki leku (może powodować zahamowanie czynności kory nadnerczy).

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych preparatach, również tych bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby pacjent skonsultował się ze specjalistą jeśli przyjmuje któryś z poniższych leków:

 • stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych tj. pleśniawki (ketokonazol, itrakonazol),
 • stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (troleandomycyny),
 • stosowane w celu zahamowania układu odpornościowego, w związku z przeszczepami (cyklosporyny),
 • stosowane w celu zapobiegania ciąży (etynyloestradiol),
 • stosowane w leczeniu HIV (rytonawir, kobicystat).

Tego typu połączeń należy unikać, chyba, że specjalista zaleci inaczej.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie należy stosować leku w ciąży. Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek, jeśli lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. W przeciwnym razie – nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w trakcie karmienia piersią. 

Tafen Nasal – skutki uboczne

Tafen Nasal, tak jak inne leki może powodować objawy niepożądane. Należy jednak pamiętać, że skutki uboczne nie występują u każdego pacjenta. 

Do częstych działań niepożądanych (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) zalicza się: 

 • podrażnienie błon śluzowych nosa (kichanie, kłucie, pieczenie, suchość błony śluzowej nosa),
 • niewielka ilość krwistej wydzieliny z nosa,
 • bezpośrednio po podaniu krwawienie z nosa. 

Do niezbyt częstych działań niepożądanych Tafen Nasal (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób) można wymienić:

 • obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka, gardła i krtani mogący utrudniać oddychanie,
 • ciężka reakcja alergiczna,
 • swędząca wysypka (pokrzywka),
 • wysypka,
 • świąd,
 • podrażnienie skóry,
 • skurcze mięśni. 

Kortykosteroidy mogą powodować rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób), które wpływają na cały organizm. Zależą one od przyjmowanej dawki leku, czasu jego przyjmowania, cech indywidualnych i wcześniejszego stosowania kortykosteroidów. 

Należą do nich: 

 • zespół Cushinga, 
 • reakcje anafilaktyczne,
 • zmniejszenie gęstości kości,
 • siniaki i stłuczenia,
 • ranki lub bolesne nadżerki w jamie nosowej,
 • perforacja przegrody nosowej,
 • zahamowanie czynności kory nadnerczy, 
 • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, 
 • zaćma, 
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra). 

Niekiedy mogą pojawić się zaburzenia psychiczne i zmiany zachowania, tj.: 

 • nadmierna aktywność psychoruchowa,
 • zaburzenia snu,
 • lęk,
 • depresja,
 • agresja (zwłaszcza u dzieci). 

W przypadku zaobserwowania podobnych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.  

Przechowywanie leku

Lek można stosować przez 3 miesiące od momentu otwarcia butelki. Preparat powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 


Inne leki na alergię:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Tafen Nasal (3)

Tafen Nasal można stosować u dzieci od 6. roku życia. Kortykosteroidy stosowane donosowo przez długi czas mogą powodować działania niepożądane wpływające na cały organizm. Do ogólnych objawów niepożądanych mogących wystąpić u dzieci jest opóźnienie wzrastania i agresja.

Czas trwania leczenia ustali lekarz prowadzący. Nie wolno samodzielnie przerywać leczenia. O zakończeniu terapii decyduje lekarz.

Przy alergii zaleca się rozpoczęcie leczenia na ok. dwa tygodnie przed wystąpieniem pierwszych objawów reakcji alergicznej i zakończenie zaraz po zakończeniu sezonu pylenia. Poprawa będzie widoczna po regularnym stosowaniu leku.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku i tabletek antykoncepcyjnych jednocześnie.

e-Konsultacja z Receptą Online
Tafen Nasal

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.