e-Konsultacja z Receptą Online

Taromentin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Taromentin – informacje o leku

 • postać: tabletki powlekane, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji,
 • dawki: Taromentin 875 mg + 125 mg (tabletki powlekane), Taromentin 400 mg + 57 mg/5 ml (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej), Taromentin 500 mg + 100 mg, 1000 mg + 200 mg (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji),
 • substancja czynna: amoksycylina (Amoxicillinum) + kwas klawulanowy (Clavulanic Acid),
 • kategoria: Zapalenie gardła, Zapalenie pęcherza moczowego, Ból ucha, Zapalenie zatok, Bakteryjne zapalenie pochwy,
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa.

Taromentin – ulotka dla pacjenta

Taromentin – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Taromentin? Cena, refundacja

Antybiotyk Taromentin jest lekiem objętym refundacją, co oznacza, że jego cena pozostaje stała niezależnie od tego, w jakiej aptece zostanie zakupiony (została uregulowana prawnie), choć może ulec zmianie w przyszłości. Orientacyjny koszt zakupu leku, w zależności od postaci i dawki, wygląda następująco:

Taromentin – tabletki powlekane

 • Taromentin (875 mg + 125 mg) 14 tabletek – ok. 30 zł (pełna cena) lub ok. 16 zł (z refundacją),
 • Taromentin (875 mg + 125 mg) 21 tabletek – ok. 40 zł (pełna cena) lub ok. 20 zł (z refundacją),
 • Taromentin (500 mg + 125 mg) 14 tabletek – ok. 18 zł (pełna cena) lub ok. 10 zł (z refundacją),
 • Taromentin (500 mg + 125 mg) 21 tabletek – ok. 26 zł (pełna cena) lub ok. 14 zł (z refundacją).

Taromentin – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

 • Taromentin (457 mg/5 ml) 140 ml – ok. 30 zł (pełna cena) lub ok. 16 zł (z refundacją),
 • Taromentin (457 mg/5 ml) 70 ml – ok. 20 zł (pełna cena) lub ok. 13 zł (z refundacją),
 • Taromentin (457 mg/5 ml) 35 ml – ok. 10 zł (pełna cena) lub ok. 7 zł (z refundacją).

Taromentin – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

 • Taromentin (1000 mg + 200 mg) 1 fiolka – ok. 8 zł (pełna cena),
 • Taromentin (500 mg + 100 mg) 1 fiolka – ok. 5 zł (pełna cena).

Taromentin – opis i właściwości. Jak działa lek?

Lek Taromentin należy do grupy antybiotyków penicylinowych. Zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 lub innej (zależnie od postaci farmaceutycznej). Jest stosowany w niektórych zakażeniach bakteryjnych  (takich jak zakażenia dolnych dróg oddechowych) zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. 

Zawarta w preparacie amoksycylina hamuje jeden bądź więcej enzymów znajdujących się w ścianach komórek bakteryjnych, co prowadzi do rozpadu i obumarcia bakterii. Kwas klawulanowy nie wykazuje istotnego działania przeciwbakteryjnego, ale zapobiega unieczynnieniu amoksycyliny. Jego rola jest kluczowa w przeciwdziałaniu powstawania oporności na Taromentin w określonych grupach bakterii.

Taromentin – zamienniki

Leki, które mają w składzie amoksycylinę i kwas klawulanowy, mogą być zamiennikami Taromentinu, jeśli są z nim zgodne pod względem postaci farmaceutycznej i dawki zaleconej przez lekarza. Do takich leków należą: Amoksilav, Forcid, Ramoclav, Augumentin, Hiconcil combi i Co-amoxiclav Bluefish.

Taromentin – skład leku

W tabletkach Taromentin prócz amoksycyliny i kwasu klawulanowego znajdują się: powidon, krospowidon, krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, talk, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, dwutlenek tytanu. 

Substancje pomocnicze proszku do sporządzania zawiesiny doustnej to: guma guar, dwutlenek krzemu, krzemionka koloidalna bezwodna, cytrynian trójsodowy bezwodny, kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy (maltodekstryna kukurydziana, zmodyfikowana woskowa skrobia kukurydziana, cytrynian sodu), aromat tropik (maltodekstryna, glukoza, guma arabska, pektyna), aromat cytrynowy (maltodekstryna, glukoza, guma arabska, pektyna), aspartam.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji nie ma w składzie substancji pomocniczych. Zawiera wyłącznie amoksycylinę sodową i kwas klawulanowy.

Taromentin – na co i dla kogo?

Działanie bakteriobójcze Taromentinu jest wykorzystywane w leczeniu takich stanów chorobowych jak:

 • zakażenia dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek),
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • ostre bakteryjne zapalenie zatok,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry),
 • ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej,
 • zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i zapalenie szpiku kostnego.
 • pozaszpitalne zapalenie płuc.

Zakażenia leczone Taromentinem mogą być skutkiem np. ukąszeń przez zwierzęta.

Taromentin – dawkowanie

Zalecane dawkowanie leku Taromentin zależy od postaci farmaceutycznej, a ostateczną decyzję dotyczącą schematu leczenia zawsze podejmuje lekarz (przeliczniki zawarte w ulotce dla pacjenta stanowią jedynie wskazówkę). 

Jeśli chodzi o preparaty do stosowania doustnego, producent zastrzega, by nie przyjmować ich przez okres dłuższy niż 2 tygodnie i zachowywać odstęp co najmniej 4 godzin między poszczególnymi dawkami. Tabletki bądź zawiesinę doustną należy zażywać na początku posiłku lub tuż przed nim.

Dawkowanie tabletek

 • Stosowanie u dorosłych i dzieci ważących 40 kg lub więcej: 1 tabletka 2–3 razy na dobę,
 • Stosowanie u dzieci o wadze poniżej 40 kg: tylko na zalecenie lekarza i według jego wskazań. Tabletki nie są przeznaczone dla dzieci ważących mniej niż 25 kg (zalecana postać leku to zawiesina).

Dawkowanie zawiesiny doustnej

 • Nie zaleca się stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała 40 kg i więcej (dla tej grupy pacjentów przeznaczony jest Taromentin w postaci tabletek),
 • Przy stosowaniu u dzieci o wadze poniżej 40 kg dawkę przelicza się kilogram masy ciała pacjenta (przelicznik wynosi przeważnie od 25 mg + 3,6 mg do 45 mg + 6,4 mg na każdy kilogram w dwóch podzielonych dawkach; w rzadkich przypadkach jest to 70 mg + 10 mg na kilogram).

Dawkowanie roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

 • Stosowanie u dorosłych i dzieci o masie równej lub większej od 40 kg: 1000 mg + 200 mg co 8 godzin,
 • Stosowanie u dzieci w wieku 3 miesięcy i powyżej: 25 mg + 5 mg na kilogram masy ciała co 8 godzin,
 • Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała mniejszej niż 4 kg: 25 mg + 5 mg na kilogram co 12 godzin.

W przypadku konieczności modyfikacji dawki, np. u pacjentów z chorobami nerek i wątroby, przed stosowaniem antybiotyku lekarz może skierować na dodatkowe badania diagnostyczne.

Taromentin – przeciwwskazania i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Taromentin należy wykluczyć występowanie takich przeciwwskazań jak:

 • uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub inny składnik preparatu,
 • występowanie w przeszłości żółtaczki, zaburzeń czynności wątroby lub ciężkich reakcji uczuleniowych w następstwie przyjęcia jakiegokolwiek antybiotyku.

Konieczne jest poinformowanie lekarza nieregularnym oddawaniu moczu oraz występowaniu takich chorób jak mononukleoza zakaźna i zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Interakcje z innymi lekami

Aby uniknąć niepożądanych reakcji na Taromentin, np. ze strony przewodu pokarmowego, należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent zażywa, ostatnio przyjmował lub planuje stosować. Antybiotyk ten wchodzi w interakcje z takimi preparatami jak allopurynol, probenecyd, warfaryna, metotreksat i mykofenolan mofetylu.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Taromentin w ciąży i podczas laktacji można stosować tylko po dokonaniu przez lekarza oceny stosunku korzyści do ryzyka. Badania na zwierzętach nie wykazują zwiększonego ryzyka występowania wad rozwojowych na skutek przyjmowania leku. Na podstawie pojedynczych badań kobiet ciężarnych Taromentin wiąże się natomiast z ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. 

Substancje czynne przenikają do mleka kobiecego i mogą powodować takie działania niepożądane jak grzybicze zapalenie błon śluzowych i biegunka u karmionego dziecka.

Taromentin – skutki uboczne

Skutki uboczne występujące w odpowiedzi organizmu na amoksycylinę i kwas klawulanowy zawarte w Taromentinie podzielono na kilka grup (według częstości występowania):

 • bardzo często (u 1 lub więcej na 10 pacjentów): biegunka,
 • często (od 1 na 100 do 1 na 10 pacjentów): kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności i wymioty,
 • niezbyt często (od 1 na 1000 do 1 na 100 pacjentów): zawroty i bóle głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, wysypka skórna, pokrzywka i świąd,
 • rzadko (od 1 na 10 000 do 1 na 1000 pacjentów): rumień wielopostaciowy, małopłytkowość, przemijająca leukopenia,
 • z częstością nieznaną: m.in. niedokrwistość hemolityczna, przemijająca agranulocytoza, wydłużony czas krwawienia, alergiczne zapalenie naczyń, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, zespół choroby posurowiczej, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawki, pobudzenie ruchowe, zapalenie jelita grubego, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kanalików nerkowych, krystaluria, czarny język.

Jeśli po zażyciu Taromentinu występują jakiekolwiek objawy niepożądane, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie leku Taromentin

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed światłem i wilgocią, w temperaturze poniżej 25 st. C oraz w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Taromentin (4)

Lek Taromentin, łączący w sobie amoksycylinę i kwas klawulanowy, należy do antybiotyków β-laktamowych, które wykazują silniejsze działanie od innych w fazie intensywnego wzrostu i rozwoju bakterii. Jest preparatem bakteriobójczym, a nie bakteriostatycznym, co oznacza, że nie tylko hamuje namnażanie się konkretnych grup drobnoustrojów (jak np. tetracyliny i makrolidy), ale skutecznie je zabija.

Według zaleceń producenta przyjmowanie preparatu Taromentin powinno trwać do 14 dni, poza niektórymi rodzajami zakażeń, jak np. zapalenie szpiku kostnego. Czas leczenia określa się na podstawie odpowiedzi pacjenta na antybiotyk. Nie należy przedłużać leczenia bez kontroli stanu zdrowia pacjenta. Długotrwałe stosowanie może doprowadzić do rozwoju drobnoustrojów niereagujących na ten lek.

Antybiotyki Taromentin i Augumentin są bezpośrednimi zamiennikami (pod warunkiem zachowania takiej samej dawki).

Producent leku w ulotce dla pacjenta nie podaje informacji na temat bezpieczeństwa spożywania alkoholu podczas leczenia Taromentinem. Co do zasady jednak w czasie antybiotykoterapii powinno się zrezygnować z picia napojów alkoholowych z powodu ich potencjalnego wpływu na działanie leków.

e-Konsultacja z Receptą Online
Taromentin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem