e-Konsultacja z Receptą Online

Pylera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Pylera? Cena, refundacja

Lek Pylera obecnie nie jest refundowany. Jego cena 100% zależy od apteki i wynosi od ok. 275 zł do ok. 599 zł.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Pylera – jak działa, na co i dla kogo?

Lek Pylera jest lekiem, który zawiera trzy aktywne składniki: cytrynian potasowo-bizmutowy, metronidazol oraz chlorowodorek tetracykliny. Metronidazol i tetracyklina są antybiotykami, które służą do zwalczania infekcji bakteryjnych. Cytrynian potasowo-bizmutowy ma za zadanie wspierać działanie antybiotyków w procesie eliminacji zakażenia. Tabletki Pylera znajdują zastosowanie w terapii dorosłych pacjentów zainfekowanych przez bakterię Helicobacter pylori (H. pylori), która jest przyczyną powstawania wrzodów żołądka i bytuje w jego błonie śluzowej.

W celu osiągnięcia pełnej skuteczności lek Pylera powinien być stosowany w połączeniu z omeprazolem, który jest inhibitorem pompy protonowej. Omeprazol działa poprzez redukcję produkcji kwasu żołądkowego. Połączenie leku Pylera z inhibitorem pompy protonowej, takim jak omeprazol, ma na celu nie tylko wyeliminowanie zakażenia, ale również złagodzenie stanu zapalnego błony śluzowej żołądka.

Pylera – skład leku

Lek Pylera zawiera jako substancje czynne bizmut potasu cytrynianu zasadowego w ilości 140 mg (odpowiadające 40 mg bizmutu tlenku), metronidazol w dawce 125 mg oraz chlorowodorek tetracykliny również w ilości 125 mg na kapsułkę.

W składzie leku znajdują się również substancje pomocnicze, w tym magnezu stearynian (E572), laktoza jednowodna, talk (E553b), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, a także tusz do nadruku, który składa się z szelaku, glikolu propylenowego oraz tlenku żelaza czerwonego (E172).

Należy zwrócić uwagę, że ten lek zawiera laktozę oraz potas.

Pylera – dawkowanie

Dawkowanie leku Pylera przeznaczone jest dla dorosłych oraz osób w wieku zaawansowanym. Kapsułki leku Pylera powinny być połykane w całości, bez otwierania, w pozycji siedzącej, popijane ok. 250 ml wody, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka podrażnienia gardła. Zaleca się, aby nie kłaść się bezpośrednio po zażyciu leku.

Zgodnie z zaleceniami, pacjenci powinni przyjmować 3 kapsułki po każdym głównym posiłku – śniadaniu, obiedzie i kolacji – oraz 3 kapsułki przed snem, najlepiej po spożyciu przekąski, co daje łącznie 12 kapsułek dziennie. Dodatkowo wskazane jest przyjmowanie jednej kapsułki omeprazolu 20 mg wraz z pierwszą i ostatnią dawką leku Pylera w ciągu dnia, co daje łącznie 2 kapsułki omeprazolu na dobę.

W przypadku zażycia większej ilości leku Pylera niż zalecana, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub udanie się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku oraz pozostałe kapsułki.

Jeśli pacjent pominie dawkę leku Pylera, powinien ją przyjąć jak najszybciej po zauważeniu pominięcia, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki – wówczas pominiętą dawkę należy pominąć, nie stosując dawki podwójnej. W sytuacji, gdy pominięto więcej niż 4 kolejne dawki (co odpowiada jednemu dniu), zaleca się kontakt z lekarzem.

Podkreśla się znaczenie ukończenia pełnego cyklu leczenia, trwającego 10 dni, niezależnie od wcześniejszej poprawy stanu zdrowia. Przedwczesne przerwanie terapii może skutkować niepełnym wyleczeniem zakażenia oraz zwiększyć ryzyko rozwoju oporności na składniki leku, takie jak tetracyklina lub metronidazol.

Pylera – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Pylera:

 • ciąża i karmienie piersią,
 • wiek poniżej 12 lat,
 • zaburzenia funkcji nerek,
 • zaburzenia funkcji wątroby,
 • nadwrażliwość na cytrynian potasowo-bizmutowy, metronidazol, tetracyklinę lub inne składniki leku,
 • Zespół Cockayne’a.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Pylera konsultacja z lekarzem lub farmaceutą jest wymagana. U pacjentów z Zespołem Cockayne’a zaobserwowano ciężkie uszkodzenia wątroby po zastosowaniu metronidazolu. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak ból brzucha, brak apetytu, nudności, wymioty, gorączka, zmęczenie, żółtaczka, ciemny mocz, ciemny stolec lub świąd, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Metronidazol może wpływać na zapis EKG, wywołując wydłużenie odstępu QT, co zwiększa ryzyko arytmii. Pacjenci z historią zaburzeń rytmu serca lub zmian w zapisie EKG powinni przedyskutować ryzyko z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Dodatkowe środki ostrożności:

 • informowanie lekarza o planowanych badaniach radiologicznych i laboratoryjnych, gdyż lek Pylera może wpływać na ich wyniki,
 • ostrzeżenie o nietolerancji niektórych cukrów,
 • unikanie ekspozycji na światło słoneczne i korzystanie z solarium podczas leczenia, ze względu na ryzyko nasilenia działania promieni UV.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku z innymi substancjami mogą wpływać na jego działanie oraz bezpieczeństwo stosowania. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • lit — stosowany w zaburzeniach psychicznych,
 • antykoagulanty (np. warfaryna) – zapobiegają tworzeniu zakrzepów,
 • fenytoina, fenobarbital — leczenie padaczki,
 • metoksyfluran — środek znieczulający,
 • antybiotyki (szczególnie penicyliny),
 • suplementy zawierające żelazo, cynk, wodorotlenek sodu,
 • busulfan, fluorouracyl — stosowane w chemioterapii,
 • cyklosporyna — hamowanie reakcji immunologicznych po przeszczepie,
 • disulfiram — leczenie uzależnienia alkoholowego,
 • ranitydyna — stosowana przy niestrawności i zgadze,
 • retinoidy — leczenie chorób skóry,
 • atowakwon — leczenie zakażeń płuc,
 • leki wydłużające odstęp QT — mogące oddziaływać z metronidazolem, np.:
  • amiodaron — zaburzenia rytmu serca,
  • ondansetron — leczenie nudności i wymiotów,
  • metadon — terapia zastępcza w uzależnieniu od opioidów,
  • domperidon — leczenie nudności i wymiotów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku ze środkami zobojętniającymi zawierającymi glin, wapń lub magnez.

Długotrwałe stosowanie leku z innymi preparatami zawierającymi bizmut może wpływać na układ nerwowy.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Pylera w ciąży:

Lek Pylera jest przeciwwskazany u pacjentek w ciąży, podejrzewających ciążę lub planujących zajście w ciążę. W przypadku potwierdzenia ciąży podczas terapii, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Stosowanie leku Pylera podczas karmienia piersią: 

Lek może przenikać do mleka matki, dlatego jego stosowanie jest niewskazane u kobiet karmiących piersią.

Pylera — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Pylera:

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany w stolcu, w tym czarny kolor,
 • biegunka,
 • nudności,
 • nietypowy smak w ustach.

Częste (występujące nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból brzucha,
 • zaparcia,
 • suchość jamy ustnej,
 • wymioty,
 • wzdęcia,
 • ból głowy,
 • osłabienie,
 • złe samopoczucie,
 • zakażenia pochwy,
 • podwyższone enzymy wątrobowe,
 • ciemny mocz,
 • zmniejszenie łaknienia,
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • problemy skórne.

Niezbyt częste (występujące nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • reakcje alergiczne,
 • wzdęcie brzucha,
 • czkawka,
 • owrzodzenia jamy ustnej,
 • zmiany zabarwienia języka,
 • obrzęk języka,
 • ból klatki piersiowej,
 • zakażenie drożdżakami,
 • drętwienie,
 • mrowienie,
 • drżenie,
 • niepokój,
 • depresja,
 • zaburzenia pamięci,
 • swędzenie skóry,
 • zamazane widzenie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • Zespół Stevensa-Johnsona,
 • Zespół Lyella,
 • DRESS,
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • neuropatia obwodowa,
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Przechowywanie leku Pylera

Przechowywanie leku Pylera powinno być realizowane w sposób zapewniający jego ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Konieczne jest utrzymanie go w miejscu, które nie jest widoczne ani dostępne dla dzieci, co zapobiega przypadkowemu spożyciu. Aby zabezpieczyć lek przed działaniem światła i wilgoci, należy go zachować w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Pylera (8)

Podczas stosowania leku Pylera nie powinno się spożywać alkoholu.

Pylera antybiotyk nie powinien być stosowany, jeśli pacjent spożywa nabiał. Produkty mleczne mogą wpływać na działanie leku.

Pylera lek nie powinien być stosowany, jeśli pacjent spożywa słodycze. Mogą one wpływać na działanie kapsułek.

Kapsułki twarde Pylera należy przyjmować trzy razy dziennie w trakcie posiłków.

Lek na zakażenie Helicobacter pylori Pylera nie powinien być łączony z niektórymi lekami przeciwbólowymi. Ich zastosowanie powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem.

Nie, lek Pylera na wrzody dostępny jest wyłącznie na receptę.

Obecnie nie jest dostępny zamiennik leku Pylera.

Antybiotyk Pylera wymaga stosowania probiotyku wspomagająco. Należy zachować 1-2 godziny odstępu od ich przyjęcia.

e-Konsultacja z Receptą Online
Pylera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem