e-Konsultacja z Receptą Online

Emla

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Emla? Cena, refundacja

Cena kremu Emla różni się w zależności od wielkości opakowania i wynosi:

 • Emla krem 5 mg – od 21 do 26 zł
 • Emla krem 30 mg – od 50 do 58 zł

Lek nie podlega refundacji, a jego cena może być inna w każdej aptece. Może również zmienić się w przyszłości.

Emla – jak działa, na co i dla kogo

Jak działa lek Emla? Kto i kiedy może go stosować? Krem Emla zawiera dwie substancje czynne – lidokainę i prylokainę. Są to substancje zaliczane do grupy leków określanych mianem leków miejscowo znieczulających.

Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków o szybkim początku działania. Prylokaina działa podobnie jak lidokaina, ale przez dłuższy czas.

Działanie leku Emla polega na krótkotrwałym zniesieniu czucia w powierzchownych warstwach skóry. Krem aplikuje się na skórę przed wykonaniem niektórych zabiegów i procedur medycznych.

Dorośli, młodzież i dzieci

Krem Emla może być stosowany w celu znieczulania skóry przed:

 • wkłuciem igły w skórę (np. podczas wykonywania zastrzyku lub pobierania krwi do badań),
 • drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze.

Dorośli i młodzież

Krem Emla może być stosowany również:

 • w celu znieczulenia narządów płciowych przed: wykonaniem zastrzyku, wykonaniem zabiegów medycznych (np. usunięcie brodawek).

Dorośli

Krem Emla może być stosowany również:

 • do znieczulania skóry przed zabiegiem oczyszczenia lub usunięcia uszkodzonej skóry owrzodzonych kończyn dolnych.

Emla – zamienniki

Zamiennikami kremu Emla są: Anesderm, Denela i Motti. Są to leki dostępne wyłącznie na receptę.

Inne leki w naszej bazie: NimesilNeurovit.

Emla – skład leku

1 g kremu znieczulającego Emla zawiera: 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.

Pozostałe składniki kremu: karbomery, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sodu wodorotlenek do ustalenia pH oraz woda oczyszczona.

Emla – dawkowanie

Jak stosować lek Emla? Preparat ma postać kremu do stosowania miejscowego. 

Krem aplikuje się na skórę w grubej warstwie. Następnie warstwę kremu przykrywa się opatrunkiem (folią plastikową), który należy zdjąć bezpośrednio przed zabiegiem.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi 2 g kremu. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat należy nakładać krem co najmniej 60 minut przed planowanym czasem wykonania zabiegu (za wyjątkiem sytuacji, gdy krem ma zostać zastosowany na narządy płciowe).

U dzieci zalecana dawka leku Emla na miejscowe znieczulenie skóry oraz czas jego stosowania zależą od wieku dziecka.

Szczegółowe informacje na temat dawkowania kremu Emla zostały zawarte w dołączonej do niego ulotce.

Emla – przeciwwskazania, środki ostrożności

Leku Emla nie należy stosować u osób uczulonych na lidokainę, prylokainę bądź też inny podobny lek miejscowo znieczulający oraz uczulonych na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przed zastosowaniem maści znieczulającej Emla należy również skonsultować z lekarzem:

 • występujące zaburzenie metaboliczne, które wpływa na krew (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej),
 • problem dotyczący stężenia barwnika krwi (methemoglobinemia).

Kremu Emla nie należy stosować na te obszary skóry, na których występuje wysypka, skaleczenia, zadrapania lub inne otwarte rany (z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych). Nie należy stosować leku EMLA na zmienioną chorobowo błonę bębenkową.

Należy unikać kontaktu leku EMLA z oczami, gdyż może on powodować ich podrażnienie. Jeśli preparat dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je letnią wodą lub roztworem soli fizjologicznej (0,9% roztworu NaCl). 

W przypadku, gdy u pacjenta występuje zaburzenie ze świądem skóry (atopowe zapalenie skóry), lek może być użyty przez krótki czas.

Interakcja z innymi lekami

Składniki leku Emla mogą wpływać na działanie niektórych innych leków, tak jak niektóre inne leki mogą mieć wpływ na działanie kremu.

Konsultacji z lekarzem wymaga sytuacja, kiedy pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w leczeniu zakażenia określane mianem sulfonamidów oraz nitrofurantoinę,
 • leki stosowane w leczeniu padaczki: fenytoinę i fenobarbital,
 • inne leki miejscowo znieczulające,
 • leki stosowane w leczeniu niemiarowej akcji serca, w tym amiodaron,
 • cymetydyna lub leki beta-adrenolityczne, które mogą powodować zwiększenie stężenia lidokainy we krwi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Emla w ciąży

Jeżeli pacjentka jest w ciąży bądź przypuszcza  że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem maści z lidokainą i prylokainą. Lek może być sporadycznie stosowany w ciąży po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

Emla a karmienie piersią

Substancje czynne leku Emla (lidokaina i prylokaina) są wydzielane do mleka kobiety w niewielkiej ilości. Nie istnieje więc zagrożenie dla życia dziecka karmionego piersią. Warto jednak skonsultować stosowanie leku z lekarzem.

Emla – skutki uboczne

Typowe reakcje po zastosowaniu kremu Emla

W miejscu zastosowania leku Emla może wystąpić łagodna reakcja (zblednięcie lub zaczerwienienie skóry, niewielki obrzęk, początkowo uczucie pieczenia lub swędzenia). Objawy te ustępują po krótkim czasie i nie wymagają konsultacji lekarskiej.

U części pacjentów lek może powodować działania niepożądane.

Częste działania niepożądane leku Emla (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • przemijające miejscowe reakcje skórne w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych,
 • początkowe łagodne odczucie pieczenia, świądu lub ciepła w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych.

Niezbyt częste działanie niepożądane leku Emla (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • początkowe łagodne odczucie pieczenia, świądu lub ciepła w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na skórę,
 • brak czucia (drętwienie) w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na błonę śluzową narządów płciowych,
 • podrażnienie skóry poddanej działaniu leku podczas stosowania na owrzodzenia
 • kończyn dolnych.

Rzadkie działania niepożądane leku Emla (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • reakcje alergiczne, które w rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (wysypka skórna, obrzęk, gorączka, utrudnienie oddychania i omdlenie) podczas stosowania na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych,
 • methemoglobinemia (zaburzenie dotyczące krwi) podczas stosowania na skórę,,
 • niewielkie punktowe krwawienie (wybroczyny) w miejscu poddanym działaniu leku (szczególnie u dzieci z wypryskiem po dłuższym czasie działania leku) podczas stosowania na skórę,
 • podrażnienie oczu, jeżeli przypadkowo dojdzie do kontaktu oczu z kremem EMLA podczas jego stosowania na skórę.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed zamrożeniem.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Emla (3)

Lidokaina działa bardzo szybko na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe. Prylokaina działa podobnie, a czas jej działania jest wydłużony.

Preparat pozostawiony na skórze przez 1-2 godziny, wraz z usunięciem opatrunku okluzyjnego wykazuje działanie znieczulającego przez kolejne 2 godziny.

Maść miejscowo znieczulająca jest dostępna w aptece wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Emla

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem