e-Konsultacja z Receptą Online

Budixon Neb

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Budixon Neb? Cena, refundacja

Lek w niektórych wariantach objęty jest refundacją, dlatego jego ceny są takie same w każdej aptece. Wydaje się go bezpłatnie kobietom w ciąży i osobom, które ukończyły 75 lat.

 • Budixon Neb 0,25 mg/ml 10 pojemników 2 ml – cena 29,90 zł, za 20 pojemników po 2 ml cena to 56,88 zł.
 • Budixon Neb 0,50 mg/ml 10 pojemników 2 ml – cena 34,00 zł, za 20 pojemników po 2 ml – cena 80,54 zł.

Budixon Neb – jak działa, na co i dla kogo

Budezonid, substancja czynna leku Budixon Neb, należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami. Leki z tej grupy wykazują miejscowe działanie przeciwzapalne.

Lek Budixon Neb jest stosowany w leczeniu:

 • astmy – kiedy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe,
 • zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem, prowadzącego do zaburzeń oddychania,
 • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) – w przypadkach kiedy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. POChP to przewlekła choroba płuc, powodująca duszność i kaszel.

Lek Budixon Neb nie jest wskazany w celu łagodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu.

Budixon Neb – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: BDS N, BenodilNebbud, Pulmicort, Budesonide Teva.

Budixon Neb – skład leku

Substancją czynną leku jest budezonid, syntetyczny kortykosteroid o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera: 0,250 mg lub 0,500 mg budezonidu zmikronizowanego.

1 pojemnik plastikowy zawiera: 0,5 mg w 2 ml zawiesiny do nebulizacji lub 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny do nebulizacji.

Pozostałymi składnikami leku są: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Budixon Neb do nebulizacji – jak stosować? Dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Budixon Neb to lek w postaci zawiesiny przeznaczonej do stosowania przy użyciu nebulizatora. Preparat ten nie może być podawany za pomocą inhalatorów ultradźwiękowych.

Po wykonanej inhalacji należy wypłukać lub przemyć wodą jamę ustną lub twarz, gdy lek był podawany przez maskę.

Astma

Dawka początkowa:

Dzieci od 6. miesiąca życia: od 0,25 do 0,5 mg. W razie stosowania innego glikokortykosteroidu lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 1 mg na dobę.

Dorośli i osoby starsze: od 1 do 2 mg na dobę. Zależnie od efektów leczenia zalecona może być zmiana dawki.

Dawka podtrzymująca:

Należy przyjmować jak najmniejszą skuteczną dawkę podtrzymującą.

Dzieci od 6. miesiąca życia: od 0,25 do 2 mg.

Dorośli i osoby starsze: od 0,5 do 4 mg.

Dawki dobowe do 1 mg mogą być podawane raz na dobę.

Zespół krupu

Dla niemowląt i dzieci: dawka 2 mg budezonidu podana jednorazowo lub w podczas dwóch inhalacji, które należy wykonać w ciągu jednej godziny.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Leczenie rozpocząć od podawania 1 do 2 mg leku na dobę poprzez pojedyncze dawki co 12 godzin.

Budixon Neb – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Budixon Neb w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Budixon Neb jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Nie powoduje szybkiego złagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej. W ich przypadku wskazane jest podanie krótko działających leków rozszerzających oskrzela.

Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie produktami wziewnymi konieczna jest szczególna ostrożność. Możliwe jest wystąpienie przemijającej niewydolności kory nadnerczy.

Konieczne jest poinformowanie lekarza o innych niż astma chorobach, zwłaszcza o czynnych lub przebytych ostatnio zakażeniach oraz zaburzeniach czynności wątroby.

Interakcja z innymi lekami

Budixon Neb może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Z tego powodu należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków, w szczególności o lekach przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol lub itrakonazol (silne inhibitory izoenzymu CYP 3A4) i inhibitorach proteazy HIV, takich jak rytonawir i atazanawir. Preparaty te mogą powodować zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu.

W przypadku, kiedy konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem

Budixon Neb, przerwa między dawkami poszczególnych leków powinna być możliwie jak najdłuższa. Lekarz może również zadecydować o zmniejszeniu dawki budezonidu.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Przed zastosowaniem leku w ciąży lub okresie karmienia piersią konieczna jest konsultacja lekarska.

Budixon Neb – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może powodować działania niepożądane. Nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Konieczne jest przerwanie stosowania leku i niezwłoczne skonsultowanie z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych Budixon Neb:

 • obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust, języka, oczu i uszu, wysypka, swędzenie, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka i skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w obrębie dróg oddechowych, który powoduje świszczący oddech) – są to objawy reakcji alergicznej, która występuje rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób),
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu po inhalacji leku – jest to działanie niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób).

Inne możliwe działania niepożądane

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • pleśniawki (zakażenia grzybicze) w jamie ustnej i gardle – aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, należy po zastosowaniu leku Budixon Neb wypłukać jamę ustną wodą.
 • ból gardła, kaszel i chrypka, bezgłos,
 • zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP – jego objawami są gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • zaćma (zmętnienie soczewki oka),
 • skurcze mięśni,
 • drżenia mięśni,
 • depresja,
 • niepokój,
 • nieostre widzenie.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Produkt powinien znajdować się w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu aluminiowej torebki wynosi 3 miesiące. Po rekonstytucji/rozcieńczeniu mieszanka powinna zostać zużyta w ciągu 30 minut.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Budixon Neb (5)

Brak informacji na temat łącznie leku z alkoholem. Należy jednak pamiętać, że spożywanie alkoholu podczas stosowania niektórych leków może być groźna dla zdrowia, a nawet życia.

Nie, ten lek stosowany przede wszystkim na astmę występuje tylko na receptę, wydawany jest z przepisu lekarza.

Poprawa po zastosowaniu leku może pojawić się już po kilku godzinach. Pełne działanie preparatu jest natomiast widoczne po kilku tygodniach. Należy kontynuować terapię nawet wtedy, gdy objawy choroby ustąpią.

Budixon Neb i Nebbud są swoimi odpowiednikami, mogą być więc stosowane zamiennie, co wymaga przyjmowania tych samych dawek. O wyborze konkretnego leku na astmę decyduje lekarz.

Lek ten wykorzystywany jest w przypadku tzw. kaszlu szczekającego (krtaniowego),  towarzyszącego najczęściej zapaleniu krtani.

e-Konsultacja z Receptą Online
Budixon Neb

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.