e-Konsultacja z Receptą Online

Atoris

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Atoris? Cena, refundacja

Lek został objęty refundacją – pacjenci spełniający wskazania refundacyjne mogą go kupić w cenie niższej o 30%. Ponadto jest on bezpłatny dla osób powyżej 75. roku życia we wszystkich wskazaniach refundacyjnych. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych w opakowaniach po 30, 60, 90 tabletek i w dawkach 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg.

 • Atoris 10 mg – cena za opakowanie 30 tabletek to koszt ok. – 6,06 – 9,17 zł, 1a za 90 tabletek należy zapłacić ok. – 17,71 – 27,03 zł.
 • Atoris 20 mg – cena za 30 tabletek to ok. 7,16 – 13,38 zł, a 60 tabletek kosztuje ok. 12,62 – 25,05 zł, 90 tabletek to koszt ok. 19,59 – 38,24 zł.
 • Atoris 30 mg – cena za 30 tabletek waha się od ok. 9,15 – 18,47 zł, 60 tabletek to cena ok. 15,27 – 33,92 zł.
 • Atoris 40 mg – cena za 30 tabletek wynosi ok. 13,56 – 25,99 zł, za 60 tabletek ok. 23,44 – 48,31 zł, a 90 tabletek to koszt ok. 33,91 – 74,05 zł.
 • Atoris 60 mg – cena za 30 tabletek waha się od ok. 19,59 – 38,24 zł.
 • Atoris 80 mg – cena za 30 tabletek to koszt ok. 25,32 – 50,19 zł.

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Atoris – jak działa, na co i dla kogo?

Substancją czynną tabletek Atoris jest atorwastatyna w postaci soli wapniowej.

Atorwastatyna – działanie

Atorwastatyna należy do selektywnych, kompetycyjnych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest enzymem, który obniża stężenie cholesterolu i lipoprotein we krwi.

W wyniku stosowania atorwastatyny spada ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. 

Atoris – co to za lek? Wskazania

Atoris znajduje zastosowanie:

 • u dorosłych, młodzieży i dzieci po 10. roku życia, w skojarzeniu z dietą, w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu, apolipoproteiny B i triglicerydów w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej, rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej lub hiperlipidemii mieszanej, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego nie przyniosły oczekiwanych efektów,
 • u dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL cholesterolu w leczeniu rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej w skojarzeniu z dietą i innymi metodami leczenia lub, gdy inne metody leczenia są niedostępne,

oraz w zapobieganiu:

 • zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego u dorosłych z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Atoris – kto może przyjmować lek?

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci od 10. roku życia.

Atoris – zamienniki

Do zamienników leku z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę należą m.in.: Apo-Atorva, Atorvasterol, Atorvox, Sortis 10, Tulip 10, Tulip 20. 

Inne leki to m.in. RosweraZahron.

Atoris – skład leku

Pełny skład Atoris zależy od dawki substancji czynnej zawartej w tabletce.

1 tabletka Atoris 10 mg oraz 20 mg zawiera odpowiednio 10 mg lub 20 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglan, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa kroskarmelozy, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3000, talk.

1 tabletka Atoris 40 mg zawiera 40 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglanu, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

1 tabletka Atoris 30 mg, 60 mg oraz 80 mg zawiera odpowiednio 30 mg, 60 mg lub 80 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon, polisorbat 80, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk.

Atoris – dawkowanie

Zażywanie leku Atoris powinno być prowadzone równolegle ze stosowaniem diety o niskiej zawartości cholesterolu.

Hipercholesterolemia pierwotna oraz hiperlipidemia mieszana:

Zwykle 10 mg 1 raz na dobę. Efekty działania występują w ciągu 2 tygodni leczenia, osiągają maksimum w ciągu 4 tygodni leczenia i utrzymują się podczas długotrwałej kuracji.

Rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna:

Zwykle 10 mg 1 raz na dobę. Zmieniając dawkę co 4 tygodnie lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg, a następnie albo zwiększyć ją do maksymalnej dawki 80 mg na dobę lub stosować dawkę 40 mg na dobę łącznie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe.

Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna:

Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zakresie 10-80 mg na dobę.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo–naczyniowego:

Początkowo zwykle 10 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz stopniowo może zwiększać dawkę leku.

O jakiej porze przyjmować lek?

Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku.

Co zrobić w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku?

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atoris należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Lek na cholesterol Atoris – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniami do stosowaniu leku na zwiększone stężenie triglicerydów są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu,
 • czynna choroba wątroby lub niewyjaśniona, trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w osoczu przekraczająca 3-krotnie górną granicę normy (GGN),
 • ciąża, karmienie piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Szczególną ostrożność należy zachować, w przypadku:

 • ciężkiej niewydolności oddechowej,
 • przyjmowania w ciągu ostatnich 7 dni kwasu fusydowego (w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu,
 • po przebytym udarze z krwawieniem do mózgu lub w gdy mózgu powstały po wcześniej przebytych udarach niewielkie jamki wypełnione płynem,
 • problemów z nerkami,
 • stwierdzonej niedoczynności tarczycy,
 • gdy u pacjenta występuje powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni,
 • gdy pacjenta występują problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),
 • regularnego spożywania dużych ilości alkoholu,
 • gdy u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
 • wiek pacjenta wynosi powyżej 70 lat.

Atoris a cukrzyca

Przyjmowanie leku Atoris wymaga, aby lekarz uważnie monitorował pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Są to pacjenci, u których występuje na czczo wysokie stężenie cukru, pacjenci otyli oraz pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi.

Czy przyjmując Atoris można prowadzić samochód?

Atoris nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcja z innymi lekami

Lek Atoris może wchodzić w interakcje z:

 • lekami wpływającymi na działanie układu immunologicznego, np. cyklosporyna,
 • niektórymi antybiotykami i lekami przeciwgrzybiczymi, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy,
 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,
 • niektórymi lekami blokującymi kanał wapniowy, np. amlodypina, diltiazem; leki regulujące rytm pracy serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron,
 • lekami stosowanymi w celu leczenia zakażeń HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem, itp.,
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem,
 • lekami zawierającymi ziele dziurawca,
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży lub w przypadku planowania ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży.

Lek nie jest wskazany dla kobiet karmiących piersią. Jeżeli pacjentka jest w okresie laktacji, a wdrożenie tabletek Atoris jest u niej konieczne, powinna niezwłocznie odstawić dziecko od piersi. Dziecko nie może spożywać mleka matki, gdy ta przyjmuje atorwastatynę.

Atoris – skutki uboczne

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić skutki uboczne. Działania niepożądane mogą wystąpić, ale nie muszą.

Wśród często występujących działań niepożądanych Atoris (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) wymienić należy: 

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, 
 • reakcje alergiczne, 
 • hiperglikemię, 
 • ból głowy, 
 • ból gardła, 
 • ból krtani, 
 • krwawienia z nosa, 
 • zaparcia, 
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów, 
 • niestrawność, 
 • nudności, 
 • biegunkę, 
 • bóle mięśni, 
 • bóle i obrzęki stawów, 
 • bóle kończyn, 
 • skurcze mięśni, 
 • ból pleców, 
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, 
 • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi.

Niezbyt często zgłaszane (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) skutki uboczne Atoris obejmują: 

 • hipoglikemię, 
 • zwiększenie masy ciała, 
 • jadłowstręt, 
 • koszmary senne, 
 • bezsenność, 
 • zawroty głowy, 
 • parestezje, 
 • niedoczulicę, 
 • zaburzenia smaku, 
 • amnezję, 
 • nieostre widzenie, 
 • szumy uszne, 
 • wymioty, 
 • ból w górnej i dolnej części brzucha, 
 • odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, 
 • zapalenie trzustki, 
 • zapalenie wątroby, 
 • pokrzywkę, 
 • wysypkę, 
 • świąd, 
 • łysienie, 
 • ból szyi, 
 • zmęczenie mięśni, 
 • złe samopoczucie, 
 • osłabienie mięśni, 
 • bóle w klatce piersiowej, 
 • obrzęki obwodowe, 
 • ogólne zmęczenie, 
 • gorączka, 
 • obecność białych krwinek w moczu.

Działania niepożądane, do których u pacjentów dochodzi rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów), to: 

 • małopłytkowość, 
 • neuropatia obwodowa, 
 • zaburzenia widzenia, 
 • cholestaza, 
 • obrzęk naczynioruchowy, 
 • wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa-Johnsona, 
 • rumień wielopostaciowy, 
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka, 
 • ryzyko wystąpienia miopatii,
 • zapalenie mięśni, 
 • rabdomioliza, 
 • zerwanie ścięgna oraz zaburzenia ścięgien, które czasami są powikłane zerwaniem ścięgna.

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) występują poniższe skutki uboczne:

 • anafilaksja, 
 • utrata słuchu, 
 • niewydolność wątroby, 
 • zespół toczniopodobny, 
 • ginekomastia.

Objawem niepożądanym o nieustalonej częstości pojawiania się jest immunozależna miopatia martwicza.

Wszelkie objawy niepożądane, które nie zostały wymienione w ulotce, należy zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywanie leku

Atoris należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wskazane jest przechowywanie leku w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią, w temperaturze poniżej 25ºC.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Atoris (3)

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywać się tylko pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i młodzieży.

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas stosowania leku Atoris. Alkohol może wchodzić w interakcje ze składnikami leku i wpływać na jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Statyny, w tym lek Atoris, są lekami dostępnymi wyłącznie na receptę lekarską. Nie mają żadnych zamienników dostępnych bez recepty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Atoris

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem