Receptomat | e-Recepta w 5 min

Receptomat
Atoris

Wypełnij formularz, aby rozpocząć
e-konsultację z receptą w 5 minut
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: 30% taniej

Rozpocznij e-Konsultację

Receptomat

Atoris

Atoris to preparat powszechnie wykorzystywany w kardiologii i leczeniu chorób wewnętrznych w celu regulacji poziomu cholesterolu, należący do grupy leków nazywanych statynami. Dowiedz się więcej o stosowaniu i dawkowaniu tabletek Atoris - przeczytaj opis poniżej i ulotkę producenta. Jeśli masz pytania, umów się na teleporadę do specjalisty na Receptomat.pl, tam też zamówisz e-receptę na lek Atoris. 

Atoris – informacje o leku:

 • dawki: 10, 20, 30, 40, 60 i 80 mg

 • postać: tabletki powlekane 

 • substancja czynna: atorwastatyna (łac. Atorvastatinum)

 • kategoria: Lek regulujący poziom lipidów (statyny)

Atoris (tabletki powlekane) - lek na obniżenie cholesterolu z atorwastatyną

 • Substancją czynną leku Atoris jest atorwastatyna, która zmniejsza stężenie cholesterolu i lipoprotein we krwi.

 • Lek stosowany jest w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia: zawału serca, udaru mózgu i zgonu związanego z chorobą niedokrwienną serca.

 • Lek w formie tabletek powlekanych dostępny jest w dawkach 10, 20, 30, 40, 60 i 80 mg, wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Atoris – co zawiera? Atorwastatyna – jak działa?

Substancją czynną tabletek Atoris jest atorwastatyna w postaci soli wapniowej. Atorwastatyna należy do selektywnych, kompetycyjnych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest enzymem, który obniża stężenie cholesterolu i lipoprotein we krwi.

W wyniku stosowania atorwastatyny spada ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. 

Atoris – skład leku

Pełny skład Atoris zależy od dawki substancji czynnej zawartej w tabletce.

1 tabletka Atoris 10 mg oraz 20 mg zawiera odpowiednio 10 mg lub 20 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglan, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa kroskarmelozy, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3000, talk.

1 tabletka Atoris 40 mg zawiera 40 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglanu, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

1 tabletka Atoris 30 mg, 60 mg oraz 80 mg zawiera odpowiednio 30 mg, 60 mg lub 80 mg atorwastatyny.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon, polisorbat 80, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk.

Inne leki z podobnym składem to m.in. Tisercin, Xenical.

Atoris – dla kogo, zastosowanie leku

Atoris znajduje zastosowanie:

 • u dorosłych, młodzieży i dzieci po 10. roku życia, w skojarzeniu z dietą, w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu, apolipoproteiny B i triglicerydów w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej, rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej lub hiperlipidemii mieszanej, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego nie przyniosły oczekiwanych efektów,

 • u dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL cholesterolu w leczeniu rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej w skojarzeniu z dietą i innymi metodami leczenia lub, gdy inne metody leczenia są niedostępne,

oraz w zapobieganiu:

 • zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego u dorosłych z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Atoris – dawkowanie

Zażywanie leku Atoris powinno być prowadzone równolegle ze stosowaniem diety o niskiej zawartości cholesterolu.

Hipercholesterolemia pierwotna oraz hiperlipidemia mieszana:

Zwykle 10 mg 1 raz na dobę. Efekty działania występują w ciągu 2 tygodni leczenia, osiągają maksimum w ciągu 4 tygodni leczenia i utrzymują się podczas długotrwałej kuracji.

Rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna:

Zwykle 10 mg 1 raz na dobę. Zmieniając dawkę co 4 tygodnie lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg, a następnie albo zwiększyć ją do maksymalnej dawki 80 mg na dobę lub stosować dawkę 40 mg na dobę łącznie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe.

Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna:

Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zakresie 10-80 mg na dobę.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo–naczyniowego:

Początkowo zwykle 10 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz stopniowo może zwiększać dawkę leku.

Atoris – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przewwskazaniami do stosowaniu leku na zwiększone stężenie triglicerydów są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu,

 • czynna choroba wątroby lub niewyjaśniona, trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w osoczu przekraczająca 3-krotnie górną granicę normy (GGN),

 • ciąża, karmienie piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Szczególną ostrożność należy zachować, w przypadku:

 • ciężkiej niewydolności oddechowej,

 • przyjmowania w ciągu ostatnich 7 dni kwasu fusydowego (w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu,

 • po przebytym udarze z krwawieniem do mózgu lub w gdy mózgu powstały po wcześniej przebytych udarach niewielkie jamki wypełnione płynem,

 • problemów z nerkami,

 • stwierdzonej niedoczynności tarczycy,

 • gdy u pacjenta występuje powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni,

 • gdy pacjenta występują problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),

 • regularnego spożywania dużych ilości alkoholu,

 • gdy u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,

 • wiek pacjenta wynosi powyżej 70 lat.

Atoris a cukrzyca

Przyjmowanie leku Atoris wymaga, aby lekarz uważnie monitorował pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Są to pacjenci, u których występuje na czczo wysokie stężenie cukru, pacjenci otyli oraz pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi.

Atoris – interakcja z innymi lekami

Lek Atoris może wchodzić w interakcje z:

 • lekami wpływającymi na działanie układu immunologicznego, np. cyklosporyna,

 • niektórymi antybiotykami i lekami przeciwgrzybiczymi, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy,

 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

 • niektórymi lekami blokującymi kanał wapniowy, np. amlodypina, diltiazem; leki regulujące rytm pracy serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron,

 • lekami stosowanymi w celu leczenia zakażeń HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem, itp.,

 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem,

 • lekami zawierającymi ziele dziurawca,

 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi.

Atoris – stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży lub w przypadku planowania ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży.

Lek nie jest wskazany dla kobiet karmiących piersią. Jeżeli pacjentka jest w okresie laktacji, a wdrożenie tabletek Atoris jest u niej konieczne, powinna niezwłocznie odstawić dziecko od piersi. Dziecko nie może spożywać mleka matki, gdy ta przyjmuje atorwastatynę.

Atoris – skutki uboczne

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić skutki uboczne. Działania niepożądane mogą wystąpić, ale nie muszą.

Wśród często występujących skutków ubocznych (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) wymienić należy: 

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, 

 • reakcje alergiczne, 

 • hiperglikemię, 

 • ból głowy, 

 • ból gardła, 

 • ból krtani, 

 • krwawienia z nosa, 

 • zaparcia, 

 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów, 

 • niestrawność, 

 • nudności

 • biegunkę, 

 • bóle mięśni, 

 • bóle i obrzęki stawów, 

 • bóle kończyn, 

 • skurcze mięśni, 

 • ból pleców, 

 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, 

 • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi.

Niezbyt często zgłaszane (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) skutki uboczne Atoris obejmują: 

 • hipoglikemię, 

 • zwiększenie masy ciała, 

 • jadłowstręt, 

 • koszmary senne, 

 • bezsenność, 

 • zawroty głowy, 

 • parestezje, 

 • niedoczulicę, 

 • zaburzenia smaku, 

 • amnezję, 

 • nieostre widzenie, 

 • szumy uszne, 

 • wymioty, 

 • ból w górnej i dolnej części brzucha, 

 • odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, 

 • zapalenie trzustki, 

 • zapalenie wątroby, 

 • pokrzywkę, 

 • wysypkę, 

 • świąd, 

 • łysienie, 

 • ból szyi, 

 • zmęczenie mięśni, 

 • złe samopoczucie, 

 • osłabienie mięśni, 

 • bóle w klatce piersiowej, 

 • obrzęki obwodowe, 

 • ogólne zmęczenie, 

 • gorączka, 

 • obecność białych krwinek w moczu.

Działania niepożądane, do których u pacjentów dochodzi rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów), to: 

 • małopłytkowość, 

 • neuropatia obwodowa, 

 • zaburzenia widzenia, 

 • cholestaza, 

 • obrzęk naczynioruchowy, 

 • wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa-Johnsona, 

 • rumień wielopostaciowy, 

 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka, 

 • ryzyko wystąpienia miopatii,

 • zapalenie mięśni, 

 • rabdomioliza, 

 • zerwanie ścięgna oraz zaburzenia ścięgien, które czasami są powikłane zerwaniem ścięgna.

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) występują poniższe skutki uboczne:

 • anafilaksja, 

 • utrata słuchu, 

 • niewydolność wątroby, 

 • zespół toczniopodobny, 

 • ginekomastia.

Objawem niepożądanym o nieustalonej częstości pojawiania się jest immunozależna miopatia martwicza.

Wszelkie objawy niepożądane, które nie zostały wymienione w ulotce, należy zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

Atoris – przechowywanie leku

Atoris należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wskazane jest przechowywanie leku w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią, w temperaturze poniżej 25ºC.

Atoris – podmiot odpowiedzialny, wytwórca, producent, ulotka

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa, Polska

Ulotka leku Atoris

Ile kosztuje lek Atoris? Cena

Ceny leku Atoris:

10 mg (30 tabletek) - 9,17 zł, 10 mg (60 tabletek) - 27,03 zł

20 mg (30 tabletek) - 13,38 zł, 20 mg (60 tabletek) - 25,05 zł, 20 mg (90 tabletek) - 38,24 zł

30 mg (30 tabletek) - 18,47 zł, 30 mg (60 tabletek) - 33,92 zł

40 mg (30 tabletek) - 25,99 zł, 40 mg (60 tabletek) - 48,31 zł, 40 mg (90 tabletek) - 74,05 zł

60 mg (30 tabletek) - 38,24 zł

80 mg (30 tabletek) - 50,19 zł

Lek został objęty refundacją - pacjenci spełniający wskazania refundacyjne mogą go kupić w cenie niższej o 30%. Ponadto jest on bezpłatny dla osób powyżej 75. roku życia we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

Najcześciej zadawane pytania (FAQ)

Pytania dotyczące leku Atoris, które najczęściej zadają nasi pacjenci.

Czy lek Atoris można stosować u dzieci i młodzieży?

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywać się tylko pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i młodzieży.  

O jakiej porze przyjmować lek?

Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku.

Czy można pić alkohol podczas stosowania leku Atoris?

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas stosowania leku Atoris. Alkohol może wchodzić w interakcje ze składnikami leku i wpływać na jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Czy przyjmując Atoris można prowadzić samochód?

Atoris nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Co zrobić w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku?

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atoris należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Czy Atoris jest na receptę?

Statyny, w tym lek Atoris, są lekami dostępnymi wyłącznie na receptę lekarską. Nie mają żadnych zamienników dostępnych bez recepty.

Inne najpopularniejsze leki: