e-Konsultacja z Receptą Online

Roswera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Roswera? Cena, refundacja

Lek Roswera znajduje się na liście leków refundowanych (30%). To znaczy, że jego cena jest identyczna w każdej aptece. Lek jest wydawany bezpłatnie osobom, które ukończyły 75 r.ż. we wszystkich wskazaniach refundacyjnych. Produkt występuje w postaci tabletek powlekanych, w opakowaniach po 28, 56 i 90 sztuk i w dawkach 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg.

 • Roswera 5 mg – cena za 90 tabletek to koszt ok. 3,94 – 13,14 zł
 • Roswera 10 mg – cena za 28 tabletek wynosi ok. 3,21 –  9,01 zł, a za 90 tabletek należy zapłacić ok. 7,45 – 24,85 zł
 • Roswera 15 mg – cena za 56 tabletek wynosi ok. 6,99 –  23,30 zł, a za 90 tabletek należy zapłacić ok. 10,82 – 36,08 zł
 • Roswera 20 mg – cena za 28 tabletek to ok. 5,73 – 17,34 zł, a za 90 tabletek należy zapłacić ok. 10,82 – 47,27 zł,
 • Roswera 30 mg – cena za 28 tabletek wynosi ok. 7,84 –  25,25 zł, 56 tabletek to koszt ok. 13,29 – 30,00 zł, a za 90 tabletek należy zapłacić ok. 20,62 – 68,77 zł.
 • Roswera 40 mg – cena za 28 tabletek wynosi ok. 9,89 – 32,97 zł, a 90 tabletek to koszt ok. 90,14 zł

Cena może ulec zmianie w przyszłości. Cena leku Roswera zależy od dawki leku i wielkości opakowania.

Roswera lek – jak działa, na co i dla kogo

Tabletki Roswera wykorzystywane są w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, wśród których najczęściej występującym jest cholesterol. We krwi występują różne typy cholesterolu: zły cholesterol (LDL-C) oraz dobry cholesterol (HDL-C).

Roswera – działanie

Na czym polega działanie leku Roswera? Substancją czynną leku jest rozuwastatyna, która należy do grupy leków – statyn. Ich główne działanie polega na obniżeniu stężenia lipidów we krwi poprzez zahamowanie aktywności enzymu, który uczestniczy w procesie syntezy cholesterolu. 

Celem stosowania leku Roswera jest zmniejszenie stężenia złego cholesterolu oraz zwiększać stężenie dobrego cholesterolu. Dodatkowo Roswera polepsza zdolność do usuwania cholesterolu z krwi.

Statyny stosuje się w leczeniu hipercholesterolemii, a także w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Przy ich regularnym stosowaniu ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych – takich jak udar mózgu i zawał serca. Ryzyko zgonu zostaje zmniejszone.

Lek na cholesterol Roswera

Lek Roswera znajduje zastosowanie u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu. W ich przypadku istnieje ryzyko ataku serca lub udaru mózgu. Stosowanie leku z grupy statyn jest zalecane, jeżeli zmiana diety oraz zwiększona aktywność fizyczna okazały się niewystarczające dla odpowiedniego zmniejszenia stężenia cholesterolu. Podczas stosowania leku Roswera należy utrzymywać dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu oraz wykonywać ćwiczenia fizyczne.

Roswera – wskazania

Przesłanką do stosowania leku Roswera jest również sytuacja, gdy u pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko ataku serca, udaru lub innych podobnych problemów zdrowotnych.

Atak serca, udar lub inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane przez chorobę zwaną miażdżycą. Miażdżyca jest wynikiem gromadzenia się złogów lipidowych w tętnicach.

Roswera – zamienniki

Do zamienników leku na receptę zawierające tę samą substancję czynną należą m.in.: Crestor, Crosuvo, Ridlip, Romazic, Rosucard, Rosutrox, Rosuvateva, Rosugen, Zahron i Zaranta.

Inne leki to m.in. Atoris

Roswera – skład leku

Substancją czynną leku jest rozuwastatyna. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny, w postaci rozuwastatyny wapniowej.

Lek zawiera ponadto: laktozę bezwodną, celulozę mikrokrystaliczną, krospowidon, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną w rdzeniu tabletki oraz laktozę jednowodną, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000 i kopolimer metakrylanu butylu zasadowy w otoczce tabletki.

Roswera – dawkowanie

Roswera – jak stosować lek na wysokie stężenie cholesterolu? Lek Roswera, należący do grupy leków zwanych statynami, jest przeznaczony dla osób dorosłych, a także dzieci oraz młodzieży powyżej 10. roku życia. Dawkowanie jest ściśle powiązane z grupą wiekową. Decyzję o tym, jaką u pacjenta dawkę leku Roswera należy stosować, podejmuje lekarz.

Stosowanie leku Roswera w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu:

Zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg raz na dobę, nawet w przypadku przyjmowania przez pacjenta w przeszłości innych statyn w większych dawkach. Dawka początkowa zależy od: stężenia cholesterolu, wielkości ryzyka wystąpienia ataku serca lub udaru oraz obecności czynnika, który może sprzyjać wystąpieniu działań niepożądanych.

Lekarz może przepisać najmniejszą dawkę (5 mg), jeśli:

 • pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie),
 • pacjent jest wieku powyżej 70 lat,
 • występują umiarkowane zaburzenia czynności nerek,
 • występuje ryzyko bólu mięśni i problemów z mięśniami (ryzyko wystąpienia miopatii).

Zwiększenie dawki i maksymalna dawka dobowa

W celu osiągnięcia prawidłowego stężenia cholesterolu lekarz może zadecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aż do maksymalnej dawki, wynoszącej 40 mg raz na dobę. Dawka ta jest stosowana tylko u pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia ataku serca lub udaru, u których stężenie cholesterolu nie zmniejszyło się wystarczająco podczas stosowania mniejszych dawek. Każdorazowe zwiększanie dawki będzie odbywać się w czterotygodniowych odstępach w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania dawek większych.

Stosowanie leku Roswera w celu zmniejszenia ryzyka ataku serca, udaru lub wystąpienia innych podobnych problemów zdrowotnych:

Zalecana dawka początkowa tego z leków obniżających stężenie cholesterolu to 20 mg na dobę. Jednakże lekarz może przepisać mniejszą dawkę, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek wspomniane powyżej czynniki.

Dawka u dzieci w wieku 10-17 lat

Zalecana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia dawki odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Roswera to 20 mg. Dawkę należy przyjmować raz na dobę. Leku Roswera 30 mg i 40 mg nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 r.ż.

Roswera – jak długo stosować?

Należy kontynuować przyjmowanie leku Roswera nawet, jeśli uzyskano prawidłowe wartości stężenia cholesterolu, ponieważ lek zapobiega ponownemu zwiększeniu się stężenia cholesterolu powodującego odkładanie się złogów lipidowych.

O jakiej porze przyjmować lek? Roswera – przed czy po posiłku?

Lek Roswera można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Lek Roswera należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze dnia.

Roswera – przeciwwskazania, środki ostrożności

Stosowania leku Roswera na zwiększone stężenie cholesterolu LDL nie zaleca się, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie (reakcje nadwrażliwości) na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Roswera,
 • ma chorobę wątroby,
 • ma ciężką chorobę nerek,
 • ma powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni,
 • przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany np. po przeszczepie narządów).

Stosowanie preparatu w dawce 30-40 mg na dobę nie jest zalecane u osób, u których występują czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do takich czynników zalicza się:

 • leczenie pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek,
 • niedoczynność tarczycy,
 • dziedziczne choroby mięśni występujące w rodzinie,
 • objawy uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów występujące obecnie lub w przeszłości,
 • nadużywanie alkoholu (pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu),
 • sytuacje, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia leku we krwi,
 • azjatyckie pochodzenie,
 • równoległe stosowanie preparatu z grupy fibratów.

Lek Roswera na zbyt wysokie stężenie cholesterolu zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem leczenia powinien on skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. U niektórych pacjentów mogą jednak wystąpić zawroty głowy.

Interakcja z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Roswera może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Są nimi:

 • cyklosporyna (lek stosowany, np. po przeszczepie narządu),
 • warfaryna (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew),
 • fibraty (np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek obniżający stężenie cholesterolu (np. ezetymib),
 • leki na niestrawność (stosowane w celu neutralizacji kwasu solnego w żołądku),
 • erytromycyna (antybiotyk),
 • doustne środki antykoncepcyjne (stosowanie hormonalnej terapii zastępczej),
 • hormonalna terapia zastępcza,
 • lopinawir/rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych HIV).

Lek Roswera, którego celem jest zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, może zmieniać działanie tych leków lub powyższe leki mogą zmieniać działanie leku Roswera (w tym mogą powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny). Należy skontaktować się z lekarzem w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Roswera w ciąży

Nie należy przyjmować leku Roswera w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Roswera, powinna natychmiast zaprzestać przyjmowania tego leku i skontaktować się z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Roswera i karmienie piersią

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest okres karmienia piersią. Lek może przenikać do mleka kobiecego.

Roswera – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Roswera może powodować działania niepożądane. Nie wystąpią one jednak u wszystkich pacjentów stosujących preparat.

Ciężkie działania niepożądane Roswera:

Jeżeli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Roswera i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • problemy z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła,
 • obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu,
 • ciężki świąd skóry (z guzkami).

Należy również przerwać stosowanie leku Roswera i natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia nietypowego bólu mięśni lub problemów z mięśniami trwających dłużej niż można tego oczekiwać. Objawy dotyczące mięśni częściej występują u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Działania niepożądane dotyczące mięśni występują u niewielkiej liczby pacjentów i rzadko mogą rozwinąć się w potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą.

Częste działania niepożądane Roswera (mogą wystąpić u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy,
 • ból brzucha,
 • zaparcia,
 • nudności,
 • bóle mięśni, 
 • osłabienie, 
 • zawroty głowy,
 • zwiększenie stężenia białka w moczu,
 • cukrzyca, zwłaszcza u pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi mieści się w górnej granicy normy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypka, świąd lub inne reakcje skórne,
 • zwiększenie stężenia białka w moczu.

Skutki uboczne rzadkie, bardzo rzadkie i o nieznanej częstości występowania (np. zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, zaburzenia snu, zaburzenia funkcji seksualnych) znajdują się w ulotce leku na obniżenie stężenia cholesterolu.

Wszelkie niepokojące działania niepożądane stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Może on zadecydować o konieczności odstawienia leku Roswera.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Roswera (5)

Wypijanie dużych ilości alkoholu jest przeciwwskazane, w szczególności przy wyższych dawkach leku Roswera (30 mg lub 40 mg). Może to doprowadzić do uszkodzeń wątroby lub pogorszyć już istniejące zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby.

W ulotce leku Roswera nie ma informacji, aby lek powodował utratę masy ciała.

Nie. Lek wydawany jest wyłącznie z przepisu lekarza.

Zarówno Atoris, jak i Roswera powoduje zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi. Wybór leku zależy od indywidualnych cech pacjenta.

Roswera dzięki swoim właściwościom obniża cholesterol i trójglicerydy we krwi, a tym samym zmniejsza ryzyko chorób serca i pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom.

e-Konsultacja z Receptą Online
Roswera

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.