e-Konsultacja z Receptą Online

Zahron

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Zahron – informacje o leku

Zahron to preparat leczniczy z grupy statyn, czyli leków pierwszego rzutu stosowanych u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Wykazuje właściwości obniżające poziom cholesterolu we krwi. Działanie leku Zahron polega przede wszystkim na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu.

 • dawki: Zahron 15 mg, Zahron 30 mg
 • postać: tabletki powlekane
 • substancja czynna: rozuwastatyna (Rosuvastatinum)
 • kategoria: Cholesterol, Miażdżyca
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Zahron – ulotka dla pacjenta

Zahron – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Zahron? Cena, refundacja

Tabletki Zahron na cholesterol (na receptę) należą do grupy leków refundowanych. Osoby powyżej 75. roku życia mają prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełniają warunki określone we wskazaniach do objęcia refundacją. Pozostali pacjenci, których dotyczą wskazania refundacyjne, mogą skorzystać ze zniżki (odpłatność wynosi 30% ceny leku). Koszt zakupu tabletek zależy rodzaju opakowania:

 • Zahron 5 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 4,20 zł, z refundacją: ok. 1,50 zł,
 • Zahron 5 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 8,30 zł, z refundacją: ok. 2,90 zł,
 • Zahron 10 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 8,30 zł, z refundacją: ok. 2,90 zł,
 • Zahron 10 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 15,90 zł, z refundacją: ok. 5,20 zł,
 • Zahron 15 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 12,20 zł, z refundacją: ok. 4,20 zł,
 • Zahron 15 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 23,10 zł, z refundacją: ok. 7 zł,
 • Zahron 20 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 17,40 zł, z refundacją: ok. 6,70 zł,
 • Zahron 20 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 29,90 zł, z refundacją: ok. 9 zł,
 • Zahron 20 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 17,40 zł, z refundacją: ok. 6,70 zł,
 • Zahron 20 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 29,90 zł, z refundacją: ok. 9 zł,
 • Zahron 30 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 23,10 zł, z refundacją: ok. 7 zł,
 • Zahron 30 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 43,95 zł, z refundacją: ok. 13,20 zł,
 • Zahron 40 mg (28 tabletek) – cena pełna: ok. 29,90 zł, z refundacją: ok. 9 zł,
 • Zahron 40 mg (56 tabletek) – cena pełna: ok. 56,95 zł, z refundacją: ok. 19,10 zł.

Podane ceny są kwotami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Zahron – działanie, opis i właściwości leku

Działanie substancji czynnej leku Zahron – rozuwastatyny – koncentruje się na wątrobie, która pełni kluczową rolę w metabolizmie tłuszczów i gospodarce lipidowej. Po zażyciu tabletek przez pacjenta dochodzi do przemian wątrobowych, których celem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi.

Rozuwastatyna zwiększa liczbę receptorów „złego” cholesterolu LDL na powierzchni komórek wątroby, dzięki czemu ułatwia wychwytywanie i rozpad (katabolizm) tej frakcji. Dodatkowo przyczynia się do hamowania produkcji cholesterolu VLDL w wątrobie. Tym samym w znacznym stopniu redukuje lipoproteiny o niskiej i bardzo niskiej gęstości, zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, a jednocześnie zwiększa stężenie frakcji „dobrego” cholesterolu HDL.

Utrzymanie równowagi między LDL a HDL redukuje ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych konsekwencji odkładania się powstałych z cholesterolu blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

W celu zmniejszenia stężenia cholesterolu w sposób trwały poza przyjmowaniem leku Zahron należy korzystać z niefarmakologicznych sposobów leczenia, takich jak stosowanie diety i regularne ćwiczenia fizyczne, które pozwalają na zmniejszenie masy ciała.

Zahron – zamienniki

Zamiennikami leku Zahron, bazującymi na działaniu tej samej substancji czynnej, pod warunkiem zachowania jednakowej dawki rozuwastatyny, mogą być takie preparaty jak: Crosuvo, Crestor, Romazic, Roswera, Rosucard, Rosutrox, Rosuvastatin Aurovitas, Ridlip, Suvardio czy Zaranta. Większość z nich podlega refundacji.

Zahron – skład leku

Zahron oprócz substancji czynnej w postaci soli wapniowej rozuwastatyny zawiera szereg substancji pomocniczych. Skład preparatu nieznacznie różni się w zależności od dawki rozuwastatyny w tabletkach powlekanych.

Na rdzeń składają się:

 • celuloza mikrokrystaliczna,
 • laktoza jednowodna krospowidon (typ A),
 • stearynian magnezu

W otoczce znajdują się:

 • laktoza jednowodna,
 • hypromeloza,
 • dwutlenek tytanu,
 • triacetyna,
 • żółcień chinolinowa (w tabletkach 5 mg)/czerwień allura AC (w tabletkach 10 mg)/karmin (w tabletkach 20 mg)/żółcień pomarańczowa FCF i czerwień koszenilowa A (w tabletkach 40 mg).

Stosowanie leku – na co i dla kogo jest przeznaczony?

Stosowanie leku Zahron jest wskazane u osób ze stwierdzonym dużym stężeniem cholesterolu we krwi i miażdżycą tętnic, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Regularne przyjmowanie preparatu pomaga uzyskać prawidłowe wartości stężeń cholesterolu i innych substancji tłuszczowych. Farmaceutyk może być zażywany zarówno przez osoby dorosłe, jak i przez młodzież oraz dzieci (od 10. roku życia) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

Zahron – dawkowanie

W przypadku leku Zahron dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zwłaszcza jeśli chodzi o leczenie hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci. Dawka podlega modyfikacji w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, o każdej porze dnia – połykać je w całości i popijać wodą. Schemat terapii proponowany przez producenta wygląda następująco:

 • leczenie hipercholesterolemii u dorosłych – dawka początkowa: 5–10 mg raz na dobę, w razie potrzeby o jeden poziom większa po 4 tygodniach przyjmowania leku (dawka 30–40 mg tylko dla pacjentów z ciężką hipercholesterolemią),
 • zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym – dawka: 20 mg raz na dobę.

Zahron – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zahron, zwłaszcza w dużych dawkach, należy wykluczyć występowanie przeciwwskazań, którymi są:

 • nadwrażliwość na rozuwastatynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
 • czynna choroba wątroby, w tym trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min),
 • choroba tarczycy,
 • częste bóle lub inne dolegliwości mięśni, zwłaszcza o niewiadomym pochodzeniu (miopatia), jak również duże ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy (w przypadku stwierdzenia takiego ryzyka nie należy stosować dawek 30 ani 40 mg rozuwastatyny),
 • jednoczesne leczenie cyklosporyną (np. po przeszczepie organów) lub fibratami (innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu),
 • regularne picie znacznych ilości alkoholu,
 • azjatyckie pochodzenie pacjenta,
 • ciąża lub karmienie piersią.

Interakcje z innymi lekami

W okresie stosowania leku Zahron należy pamiętać o możliwych interakcjach rozuwastatyny z przyjmowanymi równolegle preparatami leczniczymi. Konieczne jest poinformowanie lekarza o wszelkich zażywanych farmaceutykach, a w szczególności takich jak:

 • cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepie narządów),
 • warfaryna lub inny lek o działaniu rozrzedzającym krew,
 • regorafenib (stosowany w leczeniu nowotworów),
 • fibraty (np. fenofibrat i gemfibrozyl) lub inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi (np. ezetymib),
 • leki przeciwwirusowe, zwłaszcza stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych takich jak HIV i zapalenia wątroby typu C (np. atazanawir, dazabuwir, glekaprewir, grazoprewir, elbaswir, pibrentaswir, rytonawir, lopinawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, welpataswir),
 • leki na niestrawność (zobojętniające kwas solny w żołądku),
 • niektóre antybiotyki (np. erytromycyna),
 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • hormonalna terapia zastępcza.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Preparat nie nadaje się do stosowania przez kobiety ciężarne ani karmiące piersią. Jeśli w trakcie trwania leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku Zahron i skontaktować się z lekarzem. Podczas przyjmowania rozuwastatyny – ze względu na szkodliwe działanie na płód – szczególnie istotne znaczenie mają skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Zahron – skutki uboczne

Zahron, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, które zazwyczaj są łagodne:

 • bóle i zawroty głowy,
 • bóle mięśni, osłabienie i złe samopoczucie,
 • bóle brzucha i zaparcia lub biegunki,
 • reakcje skórne (wysypka, swędzenie skóry),
 • zaburzenia snu,
 • zwiększenie ilości białka w moczu.

Niekiedy zażywanie tego preparatu leczniczego prowadzi do powstania takich chorób jak cukrzyca, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, zespół Stevensa-Johnsona. Rzadko lub bardzo rzadko Zahron powoduje zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi, pojawienie się krwi w moczu, uszkodzenie nerwów i ścięgien, ginekomastię (przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn) .

W skrajnych przypadkach na skutek przyjmowania leku zdarzają się:

 • ciężkie reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, ciężka niewydolność układu oddechowego, mocno nasilone swędzenie skóry),
 • uszkodzenie mięśni, np. zerwanie ciągłości,
 • zespół toczniopodobny (toczeń rumieniowaty polekowy).

Wystąpienie takich skutków ubocznych powinno skłonić do niezwłocznego poszukiwania pomocy medycznej.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, które chroni tabletki przed wilgocią i nasłonecznieniem, oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Zahron (4)

Zahron nie jest lekiem odchudzającym, ale często wprowadza się go jako leczenie dodatkowe względem diety i innych niefarmakologicznych metod radzenia sobie z hipercholesterolemią bądź dyslipidemią. W przypadku zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi dieta (podobnie jak ćwiczenia fizyczne mające na celu zmniejszenie masy ciała) jest nieodzownym elementem terapii i powinna być stosowana równolegle z przepisanymi przez lekarza tabletkami.

Producent w ulotce dla pacjenta nie wymienia wypadania włosów wśród skutków ubocznych stosowania leku Zahron. W opracowaniach naukowych udowodniono jednak, że przyjmowanie niektórych statyn może przyczyniać się do tego typu problemów (jest to działanie niepożądane występujące średnio u 1 na 100 pacjentów).

Roswera, to – tak jak Zahron – lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi. Preparaty są równoważne pod względem rodzaju i zawartości substancji czynnej, postaci farmaceutycznej, wskazań do stosowania oraz działania terapeutycznego. Roswerę można więc traktować jako bezpośredni zamiennik leku Zahron (w bardzo zbliżonej cenie). Przewagą tego preparatu jest występowanie opakowań o większej pojemności (90 tabletek).

Należy jednak pamiętać, że nawet pomiędzy zamiennikami zachodzą różnice, jeśli chodzi o tempo i stopień wchłaniania w organizmie oraz zawartość substancji pomocniczych. Dlatego ostateczną decyzję co do wyboru konkretnego preparatu powinien podjąć lekarz, który weźmie pod uwagę np. ewentualne alergie pacjenta.

Alkohol nie ma korzystnego wpływu na poziom cholesterolu całkowitego we krwi (spożywanie go powoduje podwyższenie poziomu „złego” cholesterolu). Dodatkowo w połączeniu ze statynami może prowadzić do rozwoju rabdomiolizy, czyli rozpadu mięśni. Regularne picie znacznych ilości alkoholu jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania leku Zahron.

e-Konsultacja z Receptą Online
Zahron

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem