e-Konsultacja z Receptą Online

Arechin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Arechin? Cena, refundacja

To lek przeciwmalaryczny, który obecnie objęty jest częściową lub całkowitą refundacją (odpłatność 30% lub refundacja 100%).

Arechin 250 mg cena za 30 tabl. wynosi 19,39 zł przy pełnej odpłatności, zaś 5,82 zł przy odpłatności 30%.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Arechin – jak działa, na co i dla kogo

Substancja czynna leku (fosforan chlorochinydziała na pierwotniaki wywołujące malarię (takie jak: Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale) oraz na niektóre szczepy P. falciparum. Preparat działa również na pełzaka czerwonki (Entamoeba histolytica).

Lek ma działanie przeciwzapalne, a dokładny mechanizm działania chlorochiny nie jest do końca znany.

Lek Arechin jest wskazany do stosowania w przypadku:

 • Zapobiegania i leczenia ostrych napadów oraz w leczeniu podtrzymującym malarii (zimnicy) wywołanych przez Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum.
 • Leczenia pełzakowicy i ropnia wątroby wywołanych przez Entamoeba histolytica, w leczeniu skojarzonym z innymi lekami, działającymi w jelicie.
 • Leczenia różnych postaci tocznia rumieniowatego, postaci układowej (SLE), przewlekłej i tocznia rumieniowatego krążkowego (DLE).
 • Leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Arechin – zamienniki

Brak jest bezpośredniego zamiennika leku Arechin na polskim rynku.

Arechin – skład leku

Chlorochiny fosforan jest substancją czynną leku. Każda tabletka zawiera 250 mg chlorochiny fosforanu. Pozostałe składniki tabletek to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Arechin – dawkowanie

Tabletki Arechin w zależności od wskazania mają różne dawkowanie.

Jak stosować Arechin na malarię?

W działaniu profilaktycznym lek stosuje się przez tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej, podczas pobytu oraz przez 4 tygodnie po powrocie – 1 raz w tygodniu 2 tabletki (500 mg). Tabletki należy przyjmować tego samego dnia tygodnia.

Leczenie ostrych napadów malarii (zimnicy) obejmuje stosowanie dawki początkowej 4 tabletki (1000 mg), po 6 godzinach 2 tabletki (500 mg), a następnie 2. i 3. dnia po 2 tabletki (500 mg).

Pełzakowica i ropień wątroby – leczenie

Przez pierwsze 2 dni stosuje się 2 razy na dobę po 2 tabletki (500 mg), a potem przez 2-3 tygodnie 2 razy na dobę po 1 tabletce (250 mg). W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, dawki mogą być zwiększone lub zmniejszone, a terapia może zostać powtórzona.

Toczeń rumieniowaty – leczenie

Przez pierwsze 1-2 tygodnie stosuje się 1 tabletkę (250 mg) 2 razy na dobę. Następnie zaleca się zażywanie dawki podtrzymującej – zazwyczaj to 1 tabletka (250 mg) na dobę. O długości leczenia decyduje lekarz.

Reumatoidalne zapalenie stawów – leczenie

Zazwyczaj zaleca się dawkę w postaci 1 tabletki (250 mg) raz na dobę.

Czas stosowania leku wynosi zazwyczaj kilka tygodni. Aby osiągnąć maksymalne działanie, lek należy stosować kilka miesięcy. Jeśli po 6 miesiącach regularnego zażywania leku nie widać poprawy, lek należy odstawić.

Arechin – przeciwwskazania, środki ostrożności

W jakich przypadkach nie należy stosować leku?

 • jeśli pacjent jest uczulony na fosforan chlorochiny, pochodne 4-aminochinoliny lub inny składnik leku;
 • jeśli u pacjenta występują zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia wynikające ze stosowania pochodnych 4-aminochinoliny,
 • gdy pacjent stosuje amiodaron.

Stosując ten lek, należy zachować ostrożność, szczególnie w przypadku pacjentów:

 • z zaburzeniami czynności siatkówki,
 • z niedoborem we krwi enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • z zaburzeniami w obrazie krwi,
 • z ciężkimi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi,
 • z padaczką w wywiadzie lub przyjmujących leki przeciwdrgawkowe,
 • z łuszczycą, miastenią, porfirią.

Należy pamiętać, aby podczas długotrwałej terapii unikać nasłonecznienia i naświetlania promieniami UV.

Interakcja z innymi lekami

kładniki równolegle stosowanych leków mogą wchodzić ze sobą w interakcje, dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Arechin jednocześnie z:

 • lekami wpływającymi na rytm serca (w tym także trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zalecane w leczeniu depresji i niektóre leki antypsychotyczne lub przeciwzakaźne),
 • amiodaronem,
 • halofantryną,
 • lekami stosowanymi po przeszczepach (substancja czynna może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny,
 • szczepieniami przeciw wściekliźnie,
 • penicylaminą,
 • prazykwantelem,
 • środkami zobojętniającymi (takimi jak sole glinu, magnezu i wapnia)
 • cymetydyną,
 • digoksyną,
 • meflochiną,
 • neostygminą i pirydostygminą.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania leku Arechin w ciąży lub jeśli kobieta planuje mieć dziecko w bliskiej przyszłości. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy specjalista oceni potencjalną korzyść z leczenia wyżej niż ryzyko zdrowotne dla płodu.

Substancja czynna leku (chlorochina) przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Arechin – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także te tabletki mogą wywoływać objawy niepożądane. Trzeba jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta one wystąpią.

W sytuacji, kiedy u pacjenta pojawią się działania niepożądane Arechin 250 mg, takie jak: obrzęk twarzy, języka, warg, gardła, trudności w oddychaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bezsenność jest skutkiem ubocznym leku, który może pojawić się bardzo często, statystycznie może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Częstym skutkiem ubocznym (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) jest depresja.

Rzadko występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów:

 • kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego),
 • zaburzenia czynności wątroby, 
 • zapalenie wątroby, 
 • zaburzenia w testach czynnościowych wątroby,
 • zaburzenia psychiczne, w tym takie jak: lęk, pobudzenie, splątanie, omamy, majaczenie.

W ulotce leku można przeczytać o innych objawach ubocznych stosowania leku, których częstość występowania nie jest znana.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


Inne leki na profilaktykę malarii:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Arechin (5)

To lek, który jest przede wszystkim stosowany w profilaktyce i leczeniu malarii, pełzakowicy oraz tocznia rumieniowatego. Przy długotrwałej terapii stosuje się go także w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Lek nie jest klasyfikowany jako substancja sterydowa. Substancja czynna leku działa na pierwotniaki wywołujące malarię oraz na pełzaka czerwonki. Wiadomo, że lek ma właściwości przeciwzapalne, ale nie jest do końca znany jego mechanizm działania.

Tak jak inne leki, także ten preparat może powodować pojawienie się szeregu działań niepożądanych. Przed rozpoczęciem zażywania tego leku należy omówić z lekarzem wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności.

To leki przeciwmalaryczne, które różnią się substancją czynną. Arechin zawiera chlorochinę, a Plaquenil zawiera hydroksychlorochinę. Oba leki są dostępne na receptę.

W marcu 2020 roku do wskazań leku dołączono punkt określający możliwość jego zastosowania we wspomagającym leczeniu zakażeń koronawirusem typu beta. Lek ten, na podstawie zaleceń lekarza, może być podawany pacjentom z COVID-19.

e-Konsultacja z Receptą Online
Arechin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem