2557$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Lamilept

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Lamilept? Cena, refundacja

Lek Lamilept objęty jest refundacją. Dostępny jest w dawkach 25 mg, 50 mg, 100 mg w opakowaniach po 30 tabletek. 

 • Lamilept 25 mg – cena za 30 tabletek waha się od ok. 4,34 – 7,07 zł.
 • Lamilept 50 mg – cena za 30 tabletek waha się od ok. 4,96 – 13,62 zł.
 • Lamilept 100 mg – cena za 30 tabletek waha się od ok. 5,23 – 25,74 zł. 

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Lamilept – jak działa, na co i dla kogo

Substancją czynną leku jest lamotrygina.

Lek Lamilept stosowany jest u osób z chorobą afektywną dwubiegunową, zwaną psychozą maniakalno-depresyjną. U osób tych występują skrajne wahania nastroju, z okresami manii (euforia lub pobudzenie) naprzemiennie z okresami depresji (rozpacz, głęboki smutek). Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18. roku życia. 

Produkt wykorzystywany jest również u osób cierpiących na padaczkę. Działanie leku Lamilept polega na zahamowaniu impulsów w mózgu, które wywołują napady padaczkowe. 

Produkt stosowany jest u dorosłych i młodzieży od 13. roku życia w leczeniu skojarzonym lub w monoterapii częstości napadów padaczkowych, w tym napadów toniczno-klonicznych. Ponadto lek wykorzystywany jest w napadach związanych z zespołem Lennox-Gastaut. 

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat Lamilept przyjmowany jest w leczeniu skojarzonym napadów częściowych i uogólnionych, a także napadów związanych z zespołem Lennox-Gastaut i w typowych napadach nieświadomości. 

Lamilept – zamienniki

Leki na receptę z tą samą substancją czynną to np. Lamitrin S i Symla. 

Lamilept – skład leku

Substancją czynną leku jest lamotrygina. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg substancji czynnej. 

Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, Powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian. 

Lamilept – dawkowanie

Lamilept – jak stosować ten lek? Dawka preparatu powinna być przyjmowana raz na dobę lub dwa razy na dobę i jest zależna od kilku czynników:

 • wieku pacjenta,
 • czy pacjent stosuje lek Lamilept w skojarzeniu z innymi lekami,
 • czy u pacjenta zaobserwowano choroby nerek lub wątroby. 

Rozpoczynanie stosowania lamotryginy u pacjentów, u których przerwano stosowanie leku należy zacząć od stopniowego zwiększania dawki do dawki podtrzymującej. Nie należy rozpoczynać ponownego leczenia u osób, u których wcześniej wystąpiła wysypka. 

Zazwyczaj dawka leku Lamilept u osób dorosłych i dzieci od 13. roku życia wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę. 

U dzieci od 2. roku życia dawka uzależniona jest od masy ciała (zwykle wynosi od 1 mg do 15 mg na kg masy ciała dziecka). Lekarze stosują dawki podtrzymujące lamotryginę wynoszące 200 mg na dobę). 

Nie zaleca się przyjmowania produktu u dzieci poniżej 2. roku życia. 

Nie wolno samodzielnie przerywać stosowania leku, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Dawki podtrzymujące należy dostosować do wieku i indywidualnej reakcji pacjenta na lek. 

Więcej informacji dotyczących dawkowania można odnaleźć w ulotce. 

Lamilept – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku, gdy pacjent wykazuje nadwrażliwość na substancję czynną – lamotryginę lub inny składnik preparatu. 

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność i poinformować lekarza prowadzącego o:

 • chorobie nerek,
 • o wystąpieniu (po zastosowaniu lamotryginy) wysypki lub oparzeń słonecznych w wyniku narażenia na światło słoneczne lub sztuczne,
 • o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • o przyjmowaniu innego leku mającego w składzie lamotryginę,
 • o schorzeniu zwanym zespołem Brugadów (uwarunkowana genetycznie choroba serca objawiająca się zaburzeniami czynności elektrycznej w sercu). 

Lekarz zmniejszy dawkę leku lub zdecyduje, że Lamilept nie jest odpowiednim produktem dla pacjenta. 

W trakcie przyjmowania leku nie zaleca się prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn, gdyż produkt może wywołać zawroty głowy i zaburzenia widzenia. 

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem kuracji należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych lekach, również tych bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby pacjent skonsultował się ze specjalistą jeśli przyjmuje któryś z poniższych leków:

 • stosowane w leczeniu padaczki (oksykarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid),
 • stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (lit, olanzapina lub aripiprazol),
 • stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny (bupropion),
 • stosowane w leczeniu bólu i gorączki (paracetamol).

Niektóre leki wchodzą w interakcję z produktem Lamilept lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

 • stosowane w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych (walproinian, karbamazepina),
 • stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, prymidon lub fenobarbital),
 • stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (rysperydon),
 • antybiotyk (ryfampicyna),
 • stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności – HIV (połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem).

Nie zaleca się stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, tj. pigułki antykoncepcyjnej, gdyż mogą one wpływać na działanie leku Lamilept. Jeśli pacjentka stosuje tego typu antykoncepcję, lekarz może zlecić wykonanie badań w celu oceny stężeń lamotryginy we krwi. 

Tego typu połączeń należy unikać, chyba, że specjalista zaleci inaczej.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

W trakcie ciąży nie zaleca się przerywania leczenia bez konsultacji ze specjalistą. Ciąża może zmieniać skuteczność leku Lamilept, dlatego w jej trakcie zaleca się wykonanie badań krwi oraz dostosowanie odpowiedniej dawki preparatu. 

Jeśli Lamilept przyjmowany jest w pierwszym trymestrze ciąży może nastąpić niewielki wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, w tym rozszczepu warg i podniebienia. Lekarz prowadzący może zlecić dodatkowe przyjmowanie kwasu foliowego. 

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna leku przenika do mleka matki. 

Lamilept – skutki uboczne

Lek Lamilept może wywołać działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że objawy niepożądane nie występują u każdego pacjenta. 

Do bardzo częstych objawów niepożądanych Lamilept (występujących więcej niż u 1 na 10 pacjentów) zalicza się ból głowy i wysypkę skórną. 

Do częstych działań niepożądanych (występujących nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów) zalicza się: agresję lub wrażliwość, uczucie senności, zawroty głowy, drżenie, trudności z zasypianiem, uczucie pobudzenia, biegunkę, suchość w jamie ustnej, nudności lub wymioty, uczucie zmęczenia, ból pleców, stawów lub ból w innych miejscach. 

niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek może wystąpić reakcja skórna lub reakcja alergiczna. Nieleczona może prowadzić do poważniejszych stanów, tj. zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi. 

Objawy te mogą nastąpić w ciągu pierwszych paru miesięcy stosowania leku, kiedy zastosowano zbyt duże początkowe dawki lamotryginy lub gdy zbyt szybko ją zwiększano. Niektóre z tych objawów mogą wystąpić u dzieci.

Do objawów tych należą:

 • zaczerwienienie skórne lub ryzyko wystąpienia wysypki (mogą się rozwinąć w zagrażające życiu reakcje skórne, w tym rozległą wysypkę z pęcherzami i złuszczaniem naskórka), 
 • owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych,
 • ból w jamie ustnej,
 • zaczerwienione lub opuchnięte oczy,
 • gorączka, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, 
 • obrzęk twarzy lub powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami lub pachwinach,
 • niespodziewanie występujące krwawienie, sinienie lub niebieskie zabarwienie palców,
 • ból gardła lub częściej występujące infekcje,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych widoczne w badaniach krwi,
 • zwiększenie liczby białych krwinek,
 • objawy narządowe (wątroby i nerek). 

Przechowywanie leku

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Lamilept (3)

Przedawkowanie preparatu powoduje takie objawy jak: zaburzenia świadomości, oczopląs, ataksję, drgawki toniczno-kliniczne, śpiączkę. U pacjentów po przedawkowaniu leku zaobserwowano poszerzenie zespołu QRS (opóźnienie przewodzenia wewnątrzkomorowego). Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską.

Nie jest wskazane spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Lamilept.

Nie zaleca się stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, tj. pigułki antykoncepcyjnej, gdyż mogą one wpływać na działanie leku Lamilept. W przypadku jednoczesnego podawania lamotryginy i hormonalnego środka antykoncepcyjnego następuje nieznaczne zwiększenie klirensu lewonorgestrelu oraz zmiany stężenia FSH oraz LH w surowicy. W związku z tym lekarz może zlecić stosowanie innej metody antykoncepcji (prezerwatywa, kapturek dopochwowy, wkładka domaciczna).

e-Konsultacja z Receptą Online
Lamilept

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.