e-Konsultacja z Receptą Online

Lamitrin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Lamitrin – informacje o leku

Lek mający zastosowanie w przypadku leczenia padaczki oraz w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W zależności od wskazania, może być stosowany także u dzieci powyżej 2 lat (padaczka) w skojarzeniu z innymi lekami lub wyłącznie u dorosłych i dzieci powyżej 18 lat (przy psychozie maniakalno-depresyjnej). Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

 • dawki: Lamitrin 25 mg, 50 mg, 100 mg
 • postać: tabletki
 • substancja czynna: lamotrygina (lamotriginum)
 • kategoria: Padaczkę, Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia
 • wytwórca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Polska

Lamitrin – ulotka dla pacjenta

Ile kosztuje lek Lamitrin? Cena, refundacja

Lek dostępny jest w 3 wariantach dawkowania: po 25 mg, 50 mg lub 100 mg substancji czynnej w tabletkach. Najczęściej spotyka się opakowania po 30 lub 60 tabletek.

Tabletki Lamitrin 25 mg i 50 mg są dostępne w pełnopłatnej cenie, nie są obecnie objęte refundacją.

 • Lamitrin 25 mg 30 tabletek – cena to ok 17-20 zł.
 • Lamitrin 50 mg 30 tabletek – cena waha się w przedziale od 28 do 34 zł.

Lek w dawce 100 mg objęty jest częściową lub całkowitą refundacją i kosztuje obecnie:

 • Lamitrin 100 mg 30 tabl. – cena po refundacji to 6,71 zł.
 • Lamitrin 100 mg 60 tabl. – cena refundowana wynosi 7,72 zł.

Zakres refundacji oraz ceny mogą ulec zmianie w przyszłości.

Lamitrin – opis i właściwości, jak działa

Lek znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz jako lek przeciwpadaczkowy. 

Substancja czynna leku Lamitrin blokuje impulsy w mózgu, które wywołują napady padaczkowe. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami na padaczkę. W przypadku psychozy maniakalno-depresyjnej lek Lamitrin ma działanie zapobiegawcze epizodom depresji, jednak jego dokładny mechanizm działania nie jest znany.

Lamitrin – zamienniki

Leki na receptę zawierające tę samą substancję czynną to m.in.: Lamotrix, Symla, Lamilept.

Lamitrin – skład leku

Każda tabletka zawiera odpowiednio 25 mg, 50 mg lub 100 mg substancji czynnej lamotryginy. Oprócz tego pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelaza tlenek żółty (E 172) oraz magnezu stearynian.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Są dwa podstawowe zastosowania leku Lamitrin:

Leczenie padaczki samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami, także w przypadku choroby określanej jako zespół Lennoxa-Gastauta – wskazany dla dorosłych i dzieci powyżej 13 lat. W leczeniu powyższych chorób można go podawać z innymi lekami dzieciom w wieku od 2 do 12 lat. Jako jedyny lek (w tej grupie wiekowej) może być zażywany w leczeniu określonego rodzaju padaczki w tzw. typowych napadach nieświadomości.

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych – lek stosuje się w celu zapobiegania epizodom depresji, samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami, może być podawany dorosłym i dzieciom powyżej 18 lat.

Lamitrin – dawkowanie

Jak stosować tabletki Lamitrin? Dla każdego pacjenta lekarz indywidualnie ustala dawkę, schemat oraz długość leczenia na podstawie wieku pacjenta, występowania współistniejących chorób serca lub nerek oraz faktu, czy lek ma być zażywany jako jedyny preparat czy w skojarzeniu z innymi lekami.

Ustalenie odpowiedniej dawki lamotryginy w konkretnym przypadku może wymagać czasu. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od małej dawki, a potem stopniowo w ciągu kilku tygodniu lekarz zwiększa dawkę aż do ustalenia tzw. dawki efektywnej, która wykazuje najlepszą skuteczność u konkretnego pacjenta. 

Zwykle u dorosłych i dzieci powyżej 13 lat dawka efektywna leku Lamitrin wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę. 

U dzieci od 2 do 12 lat dawka efektywna jest zależna od masy ciała i zazwyczaj to od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, przy czym poziom maksymalnej dawki podtrzymującej wynosi 200 mg na dobę. 

Lamitrin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Jeżeli pacjent ma uczulenie na lamotryginę lub inny składnik leku, wówczas nie powinien go przyjmować. 

Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować z lekarzem bezpieczeństwo stosowania leku Lamitrin, jeżeli u pacjenta:

 • występuje jakakolwiek choroba nerek,
 • kiedykolwiek wystąpiła wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków przeciwpadaczkowych lub leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • po przyjęciu lamotryginy wystąpiła wysypka lub oparzenie po ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne (np. solarium),
 • wystąpiło kiedykolwiek zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zażyciu lamotryginy,
 • obecnie stosowane są inne leki z lamotryginą,
 • występuje zespół Brugadów lub inna choroba serca.

U pacjenta może pojawić się reakcja alergiczna lub inna potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która nieleczona może się nasilać. W szczególności dotyczy to pacjentów z limfohistiocytozą hemofagocytarną (HLH). W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U osób leczonych z powodu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych mogą pojawić się (lub nasilić) myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Szczególnie dotyczy to osób młodych (do 25. roku życia), u których występowały wcześniej tego rodzaju myśli i które pierwszy raz stosują leczenie napadów depresyjnych.

Interakcja z innymi lekami

Składniki równolegle stosowanych leków mogą oddziaływać ze sobą, co może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich obecnie i ostatnio zażywanych lekach, także tych dostępnych bez recepty. 

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o innych lekach wskazanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub leczeniu padaczki, w tym: okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid, lit, olanzapina lub aripiprazol, bupropion, paracetamol.

Są grupy leków, które wchodzą w interakcje z lekiem Lamitrin lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

 • walproinian i karbamazepina, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,
 • fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki,
 • rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • ryfampicyna, która jest antybiotykiem,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) ,
 • hormonalne środki antykoncepcyjne – w tym przypadku lekarz może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia stężenia leku Lamitrin we krwi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lamitrin w ciąży

Jeśli pacjentka stosuje lek i zajdzie w ciążę, nie powinna samodzielnie przerywać stosowania leku, ale skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Ciąża może zmieniać skuteczność leku Lamitrin, więc może być potrzebne dostosowanie dawki i wykonanie badań krwi. Lek powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. 

Lamitrin a karmienie piersią

Substancja czynna leku przenika do mleka kobiecego i może mieć wpływ na prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka. Wspólnie z lekarzem należy ocenić ryzyko zdrowotne i podjąć decyzję o dalszym stosowaniu lub zaprzestaniu przejmowania leku. 

Lamitrin – skutki uboczne

Tak jak każdy lek, także ten preparat może wywoływać skutki uboczne. Trzeba jednak pamiętać, że nie u każdego pacjenta stosującego lek one wystąpią.

Zażywanie leku może wywołać skutki uboczne zagrażające zdrowiu i życiu. W poniższych przypadkach pojawiające się reakcji alergicznej lub ciężkiej reakcji skórnej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • pojawienie się wysypki skórnej lub zaczerwienienia skóry,
 • owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub genitaliów,
 • ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i opuchlizna oczu (zapalenie spojówek),
 • wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność,
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach,
 • niespodziewanie występujące krwawienie, sinienie lub niebieskie zabarwienie palców,
 • ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje (takie jak przeziębienia),
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi,
 • zwiększona liczba białych krwinek (eozynofili),
 • powiększone węzły chłonne,
 • zmiany dotyczące innych narządów, w tym wątroby i nerek.

Bardzo częste działania niepożądane Lamitrin (które mogą pojawić się u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy, wysypka skórna.

Częste działania niepożądane (mogące wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek Lamitrin): agresja lub drażliwość, uczucie senności, zawroty głowy, drżenie, trudności z zasypianiem (bezsenność), uczucie pobudzenia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nudności lub wymioty, uczucie zmęczenia, ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.

O innych, rzadziej występujących skutkach ubocznych leku Lamitrin można dowiedzieć z ulotki dla pacjenta.

Przechowywanie leku

Producent w ulotce leku informuje, że nie ma szczególnych środków ostrożności związanych z przechowywaniem leku. Ważne jedynie, aby trzymać go w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Lamitrin (3)

Stosowanie leku Lamitrin oraz długość leczenia wynikają z rodzaju dolegliwości i nasilenia objawów. Lekarz indywidualnie dobiera dawki oraz długość leczenia. Zazwyczaj leczenie jest długotrwałe, trwa przynajmniej kilka miesięcy.

Mimo że producent nie podaje w ulotce informacji na temat interakcji leku z alkoholem, to zazwyczaj w przypadku leków mających wpływ na przewodnictwo nerwowe należy unikać spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych.

W przypadku długotrwale zażywanych leków mających wpływ na przewodnictwo nerwowe pierwsze efekty leczenia są zazwyczaj widoczne po 2-4 tygodniach regularnego stosowania leku, jednak nie jest to regułą. Wiele zależy od rodzaju dolegliwości oraz wrażliwości pacjenta na leczenie.

e-Konsultacja z Receptą Online
Lamitrin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem