e-Konsultacja z Receptą Online

NovoRapid Penfill

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek NovoRapid Penfill? Cena, refundacja

Lek NovoRapid Penfill jest obecnie refundowany lub częściowo refundowany. Jego cena 100% wynosi ok. 131 zł. Ten roztwór do wstrzykiwań jest bezpłatny dla pacjentów, którzy mają wskazania do jego refundacji.

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

NovoRapid Penfill — jak działa, na co i dla kogo?

NovoRapid Penfill to substytut insuliny o szybkim działaniu, która jest ulepszoną wersją insuliny ludzkiej. Lek ten jest przeznaczony do obniżania wysokiego poziomu glukozy we krwi u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci od pierwszego roku życia, które cierpią na cukrzycę typu 1 lub 2. Cukrzyca to stan, w którym organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny do regulacji poziomu cukru we krwi, co może prowadzić do różnorodnych powikłań.

Mechanizm działania NovoRapid Penfill polega na szybkim obniżaniu poziomu glukozy we krwi, co rozpoczyna się już 10-20 minut po podaniu. Maksymalne efekty działania leku obserwuje się między 1. a 3. godziną po aplikacji, przy czym efekt terapeutyczny utrzymuje się przez 3-5 godzin. Ze względu na krótkotrwały efekt, NovoRapid Penfill zaleca się stosować w połączeniu z insulinami o średnim lub długim czasie działania. Możliwe jest również zastosowanie leku w ramach ciągłego wlewu przy użyciu pompy insulinowej.

NovoRapid Penfill — skład leku

NovoRapid Penfill zawiera jako substancję czynną insulinę aspart. W jednym mililitrze roztworu znajduje się 100 jednostek tej substancji. W przypadku fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy  każdy z nich zawiera 300 jednostek insuliny aspart w objętości 3 ml roztworu przeznaczonego do iniekcji.

Składniki pomocnicze zawarte w leku to: glicerol, fenol, metakrezol, chlorek cynku, dwuwodny wodorofosforan sodu, chlorek sodu, kwas solny, wodorotlenek sodu oraz woda do wstrzykiwań. Te substancje pełnią funkcje stabilizujące, konserwujące oraz zapewniają odpowiednie właściwości fizykochemiczne roztworu.

NovoRapid Penfill — dawkowanie

Insulina powinna być stosowana zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego, który określa odpowiednią dawkę dla pacjenta. NovoRapid Penfill jest zalecany do podania bezpośrednio przed spożyciem posiłku, z koniecznością zjedzenia pokarmu w ciągu 10 minut po aplikacji, aby zapobiec hipoglikemii. Istnieje możliwość podania preparatu po posiłku, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zmiana leku insulinowego powinna odbywać się wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż może wymagać dostosowania dawki. Stosowanie u dzieci i młodzieży jest dopuszczalne od 1 roku życia, szczególnie gdy wymagany jest szybki początek działania insuliny w związku z posiłkami.

Szczególne grupy pacjentów, takie jak osoby z obniżoną funkcją nerek lub wątroby oraz pacjenci powyżej 65. roku życia, powinny poddawać się częstszym pomiarom stężenia glukozy we krwi i konsultować ewentualne zmiany dawek z lekarzem.

Sposób podania insuliny NovoRapid Penfill jest ściśle określony jako podskórny. Należy unikać iniekcji dożylnych lub domięśniowych. W przypadku konieczności zastosowania innej metody podania należy skonsultować się z lekarzem. Ważne jest, aby zmieniać miejsce iniekcji w obrębie danego obszaru ciała, co może zmniejszyć ryzyko powikłań takich jak zgrubienia skóry. Insulina podana w okolicę brzucha działa najszybciej.

Regularne pomiary stężenia glukozy we krwi są niezbędne dla monitorowania efektów terapii. Przedawkowanie insuliny może prowadzić do hipoglikemii, natomiast pominięcie dawki do hiperglikemii. Przerwanie stosowania insuliny bez konsultacji z lekarzem może skutkować ciężką hiperglikemią i kwasicą ketonową.

NovoRapid Penfill — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku NovoRapid Penfill:

 • uczulenie na insulinę aspart lub jakikolwiek składnik preparatu,
 • podejrzenie hipoglikemii,
 • uszkodzenie lub zniszczenie wkładu lub urządzenia zawierającego wkład,
 • niewłaściwe przechowywanie lub zamrożenie leku,
 • nieprzezroczystość lub zabarwienie insuliny.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku NovoRapid Penfill należy dokładnie sprawdzić etykietę, aby potwierdzić, że jest to odpowiedni rodzaj insuliny. Wkład insuliny powinien być nienaruszony, a gumowy tłok nie może być przesunięty poza biały pasek na etykiecie. W przypadku uszkodzenia wkładu należy go zwrócić dostawcy. Zawsze należy używać nowej igły do każdego wstrzyknięcia, aby uniknąć zanieczyszczenia. Igły i lek nie powinny być udostępniane innym osobom. NovoRapid Penfill jest przeznaczony do podawania podskórnie; w przypadku konieczności innej metody podania należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W przypadku chorób nerek, wątroby, nadnerczy, przysadki mózgowej lub tarczycy, należy skonsultować się z lekarzem. Zmiany w aktywności fizycznej lub diecie mogą wpływać na poziom cukru we krwi i wymagać konsultacji. W czasie choroby nie należy przerywać terapii insuliną, ale skonsultować się z lekarzem. Podróżowanie przez różne strefy czasowe może wymagać dostosowania dawkowania i harmonogramu wstrzyknięć.

Zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia:
Aby zapobiec zmianom w tkance tłuszczowej, takim jak pogrubienie, obkurczenie lub grudki, należy zmieniać miejsca wstrzyknięć. Insulina podana w miejsce z takimi zmianami może działać nieprawidłowo. W przypadku zauważenia zmian skórnych należy skonsultować się z lekarzem. Przed zmianą miejsca wstrzyknięcia w obszarze dotkniętym zmianami, należy skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki insuliny i monitorowania poziomu cukru we krwi.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku z innymi substancjami mogą wpływać na stężenie glukozy we krwi, co może wymagać dostosowania dawkowania insuliny. Interakcje obniżające stężenie glukozy (hipoglikemia) obejmują:

 • inne leki przeciwcukrzycowe,
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO),
 • beta-blokery,
 • inhibitory ACE,
 • salicylany,
 • steroidy anaboliczne,
 • sulfonamidy.

Interakcje zwiększające stężenie glukozy (hiperglikemia) to:

 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • tiazydy,
 • glikokortykosteroidy,
 • hormony tarczycy,
 • leki sympatykomimetyczne,
 • hormon wzrostu,
 • danazol.

Oktreotyd i lanreotyd mogą zarówno podwyższać, jak i obniżać poziom glukozy. Beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii. U pacjentów z długotrwałą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub po udarze, leczenie pioglitazonem w połączeniu z insuliną może prowadzić do niewydolności serca.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku NovoRapid Penfill w ciąży:

Kobiety ciężarne, podejrzewające ciążę lub planujące macierzyństwo powinny konsultować zastosowanie leku z lekarzem. NovoRapid Penfill może być używany podczas ciąży, jednakże może zaistnieć potrzeba modyfikacji dawki insuliny. Dla zdrowia dziecka kluczowa jest ściśle kontrolowana glikemia i unikanie hipoglikemii.

Stosowanie leku NovoRapid Penfill podczas karmienia piersią: 

Lek NovoRapid Penfill nie wykazuje przeciwwskazań w okresie karmienia piersią. Niezależnie od tego, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed jego zastosowaniem.

NovoRapid Penfill — skutki uboczne 

Przykładowe działania niepożądane leku NovoRapid Penfill:

 • hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) – bardzo częsta, może dotyczyć >1/10 osób,
 • uogólniona reakcja uczuleniowa – bardzo rzadka, <1/10 000 osób, potencjalnie zagrażająca życiu,
 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia – lipoatrofia, lipohipertrofia, amyloidoza skórna; częstość nieznana,
 • miejscowe reakcje uczuleniowe – ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk, swędzenie; niezbyt częste, <1/100 osób,
 • zaburzenia widzenia – mogą wystąpić na początku leczenia, zazwyczaj tymczasowe,
 • obrzęki w okolicy stawów – mogą pojawić się po rozpoczęciu leczenia, zwykle ustępują szybko,
 • retinopatia cukrzycowa – może nasilić się przy nagłej poprawie stężenia cukru we krwi,
 • bolesna neuropatia – możliwa przy nagłej poprawie stężenia cukru we krwi, zwykle odwracalna; rzadka, <1/1000 osób.

Dodatkowe informacje:

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji uczuleniowych lub utrzymujących się miejscowych reakcji uczuleniowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie leku NovoRapid Penfill

Przechowywanie NovoRapid Penfill wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia jego właściwego stanu. Lek  należy umieścić w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi.

Aby zabezpieczyć lek przed działaniem światła, wkład, który nie jest aktualnie używany, powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym. Jest to istotne zarówno podczas przechowywania, jak i stosowania produktu, ponieważ wymaga on ochrony przed wysoką temperaturą i światłem.

Przed pierwszym użyciem lek powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych, konkretnie w lodówce w zakresie temperatur od 2°C do 8°C. Ważne jest, aby umiejscowić go z dala od elementu chłodzącego, aby zapobiec przemrożeniu. NovoRapid Penfill nie może być zamrażany, gdyż może to nieodwracalnie wpłynąć na jego właściwości.


Inne leki na cukrzycę:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku NovoRapid Penfill (4)

Dostępne leki na receptę zawierające taką samą substancję czynną, to m.in.: Fiasp Penfill i Insulin aspart Sanofi.

Podczas stosowania NovoRapid Penfill nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, peny do insuliny NovoRapid Penfill dostępne są wyłącznie na receptę.

Zarówno Actrapid, jak i NovoRapid Penfill to substytuty insuliny ludzkiej, które charakteryzują się szybkim wchłanianiem i krótkim czasem działania.

e-Konsultacja z Receptą Online
NovoRapid Penfill

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.