e-Konsultacja z Receptą Online

Semaglutyd (Semaglutidum)

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Leki zawierające semaglutyd:

Semaglutyd – co to jest, jak działa

Semaglutyd (łac. semaglutidum) to substancja czynna będąca antagonistą receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), wpływająca na stężenie cukru we krwi oraz na apetyt.

Działanie semaglutydu polega na obniżeniu poziomu glukozy we krwi i wspomaganiu redukcji masy ciała. Powoduje niewielkie opóźnienie we wczesnym poposiłkowym opróżnianiu żołądka. W hipoglikemii semaglutyd zmniejsza wydzielanie insuliny, nie zaburzając przy tym wydzielania glukagonu.

Semaglutyd wpływa również na profil lipidowy w osoczu, obniża skurczowe ciśnienie krwi oraz zmniejsza stan zapalny. Jednocześnie może przyczyniać się do hamowania rozwoju  miażdżycy tętnic.

Semaglutyd – na co, wskazania

Semaglutyd to substancja czynna stosowana powszechnie u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą typu 2 w przypadku, gdy sama dieta i aktywność fizyczna nie są wystarczające do uzyskania właściwego stężenia cukru we krwi.

Leki z semaglutydem dostępne są wyłącznie na receptę oraz mają postać zastrzyków lub doustnych tabletek. Przepisuje się je pacjentom z nietolerancją innych leków przeciwcukrzycowych lub gdy wymagają oni dodatkowego wsparcia prowadzonej już terapii lekami przeciwcukrzycowymi (terapia łączona).

Semaglutyd – jak stosować, dawkowanie

Lek z semaglutydem – w postaci zastrzyków lub tabletek – należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Semaglutyd – zastrzyki 

Początkowa dawka dla zastrzyków wynosi 0,25 mg semaglutydu 1 raz na tydzień. Po 4 tygodniach dawkę zwiększa się do 0,5 mg 1 raz na tydzień. Po co najmniej 4 kolejnych tygodniach stosowania, dawkę leku z semaglutydem można zwiększyć do 1 mg 1 raz na tydzień. Lek podaje się podskórnie w brzuch, udo lub ramię.

Semaglutyd – tabletki

W przypadku preparatów doustnych zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 1 tabletka 3 mg 1 raz na dobę. Następnie po co najmniej miesiącu stosowania, dawkę leku z semaglutydem można zwiększyć do 1 tabletki 14 mg 1 raz na dobę.

Semaglutyd – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniem do zażywania leków z semaglutydem jest uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu.

Semaglutydu nie należy stosować u chorych na cukrzycę typu 1 ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Semaglutyd nie stanowi zamiennika insuliny.

Semaglutyd w ciąży

Lek z semaglutydem nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Zaleca się zaprzestanie stosowania preparatu na co najmniej 2 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę.

Semaglutyd a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania semaglutydu u kobiet karmiących piersią. Lek zawierający tę substancję czynną może przedostawać się do mleka matki i tym samym przenikać do organizmu dziecka.

Semaglutyd – interakcje z innymi lekami

Semaglutyd jest substancją czynną mogącą wpływać bezpośrednio na działanie innych leków. Z tego powodu przed zastosowaniem środka na cukrzycę należy bezwzględnie poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym też tych bez recepty.

W szczególności lek semaglutyd, który opóźnia opróżnianie żołądka, może wpływać na szybkość wchłaniania się przyjmowanych doustnie leków.

Semaglutydu nie należy łączyć z lekami wspomagającymi szybkie wchłanianie w przewodzie pokarmowym.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku semaglutyd z:

 • wafaryną lub innymi pochodnymi kumaryny – zalecane jest częstsze monitorowanie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. INR),
 • lewotyroksyną – zalecane jest regularne monitorowanie czynności tarczycy,
 • insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika (np. glibenklamidem) – zalecane jest rozważenie zmniejszenia ich dawek – z uwagi na potencjalne ryzyko hipoglikemii.

Semaglutyd – skutki uboczne

Leki z semaglutydem mogą powodować skutki uboczne. Przy czym należy pamiętać, że nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku semaglutyd należą:

 • nudności,
 • biegunka,
 • zaparcia,
 • zmniejszenie apetytu,
 • zawroty głowy,
 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • kamica żółciowa,
 • zmęczenie,
 • zwiększona aktywność lipazy i amylazy,
 • zapalenie żołądka,
 • choroba refluksowa przełyku,
 • odbijanie się.

Szczegółowe informacje dotyczące skutków ubocznych semaglutydu znaleźć można w ulotce z tą substancją czynną.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Semaglutydu (6)

Semaglutyd bez recepty nie jest dostępny w aptekach. Leki zawierające tą substancję czynną wydawane są wyłącznie za okazaniem ważnej recepty lekarskiej. Do jej uzyskania konieczna jest wcześniejsza konsultacja lekarska.

Semaglutyd, substancja czynna przeciwcukrzycowych leków na receptę, dostępny jest w cenie zależnej od postaci i dawki.

Preparaty semaglutydu w sprzedaży na polskim rynku to:

 • Ozempic (semaglutyd w formie zastrzyków) – lek jest dostępny w czterech wariantach dawkowania (2 mg, 1 mg, 0,5 mg, 0,25 mg) – cena to ok. 560-750 zł za opakowanie.
 • Rybelsus (semaglutyd w tabletkach) – lek jest dostępny w trzech dawkach (3 mg, 7 mg i 14 mg) – cena waha się od 90 do 560 zł za opakowanie.

Inne leki przeciwcukrzycowe zawierają liraglutyd (składnik leku Victoza) oraz dulaglutyd (lek Trulicity). O wyborze leku decyduje lekarz.

Liraglutyd należy do tej samej grupy leków co semaglutyd oraz wykazuje dokładnie takie samo działanie. Różnica między semaglutydem a liraglutydem polega na tym, że liraglutyd ma wskazania do stosowania w leczeniu otyłości wśród dorosłych (semaglutyd nie jest zarejestrowany w Polsce do leczenia otyłości) oraz może być stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat. Liraglutyd ma wyłącznie formę roztworu do iniekcji (brak tabletek).

Powszechne jest wykorzystywanie semaglutydu w leczeniu otyłości. Choć lek semaglutyd na odchudzanie może efektywnie wspomagać utratę masy ciała, do osiągnięcia prawidłowej wagi konieczne jest jednoczesne stosowanie zbilansowanej diety i wprowadzenie aktywności fizycznej.

Nie ma przeciwwskazań do łączenia leku z semaglutydem i alkoholu. Jednak z uwagi na niekorzystny wpływ alkoholu na poziom cukru we krwi, nie jest zalecane jego spożywanie.