Receptomat | e-Recepta w 5 min

Kwetiapina

Najważniejsze informacje:

 • Kwetiapina jest to organiczny związek chemiczny wykorzystywany w lekach przeciwpsychotycznych
 • Preparaty z tą substancją czynną stosowane są w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ciężkich epizodów depresji. Kwetiapina jest zalecana również przy zwalczaniu bezsenności i stanów lękowych.
 • Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest wiele różnych leków z kwetiapiną - w postaci tabletek ulegających szybkiemu uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu. Wszystkie one wydawane są wyłącznie na receptę.

Zamów e-receptę na lek zawierający kwetiapinę:

Spis treści

Kwetiapina – co to jest, jak działa

Kwetiapina (łac. quetiapinum) to atypowy lek przeciwpsychotyczny (przeciwschizofreniczny) należący do pochodnych benzodiazepiny. Jest organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do grupy dibenzotiazepin. Wykazuje działanie przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne), przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i przeciwmaniakalnie. Z uwagi na szerokie działanie kwetiapina stanowi substancję czynną różnych leków.

Kwetiapina łączy się z wieloma receptorami w mózgu. Mechanizm jej działania przeciwpsychotycznego wynika głównie z blokady receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych 5-HT2. Kwetiapina hamuje działanie receptorów blokujących dopaminę.

Kwetiapina – na co, wskazania

Kwetiapina znajduje zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, w tym:

 • schizofrenii - jako lek pierwszego wyboru, również w profilaktyce nawrotów choroby, 
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • ciężkich epizodów depresji i depresji jednobiegunowej - jako lek dodatkowy w terapii z lekiem przeciwdepresyjnym,
 • bezsenności,
 • zaburzeń lękowych,
 • zespołu Tourette’a,
 • zaburzeń zachowania związanych z chorobami otępiennymi,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Leki z kwetiapiną przeznaczone są dla dorosłych. Nie jest zalecane przyjmowanie kwetiapiny przez dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Kwetiapina – jak stosować, dawkowanie

O dawkowaniu leku z kwetiapiną decyduje lekarz. Dawkę leku dobiera się w zależności od rodzaju zaburzenia psychicznego.

Zwykle leczenie rozpoczyna się dawką 25-200 mg w 1. dniu terapii. Stopniowo zwiększa się ją do 300-800 mg w 4. dniu leczenia. Celem takiego dawkowania jest zminimalizowanie ryzyka pojawienia się działań niepożądanych. 

Sposób przyjmowania

Kwetiapina występuje w lekach do stosowania doustnego. To preparaty w postaci tabletek powlekanych o szybkim uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu. Tabletki z kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu należy zażyć minimum 1 godzinę przed planowanym posiłkiem.

Kwetiapina – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania kwetiapiny stanowią: nadwrażliwość na kwetiapinę i złośliwy zespół neuroleptyczny (któremu towarzyszą sztywność mięśniowa, wzrost temperatury ciała i zmiana stanu psychicznego). 

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów z:

 • chorobami układu krążenia,
 • niewydolnością wątroby,
 • napadami padaczkowymi,
 • dyskinezami późnymi,
 • objawami pozapiramidowymi,
 • w podeszłym wieku,
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat - z powodu braku odpowiednich danych uzasadniających stosowanie tego leku w tej grupie wiekowej.

Podczas stosowania leku z kwetiapiną należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z depresją, występującą w przebiegu choroby dwubiegunowej. Kwetiapina zwiększa ryzyko pojawienia się myśli samobójczych i samookaleczeń.

Kwetiapina w ciąży

Z uwagi na brak wystarczających badań, stosowanie kwetiapiny w ciąży możliwe jest jedynie wtedy, gdy przewidywane korzyści terapii przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. 

Kwetiapina a karmienie piersią

Podczas laktacji nie jest zalecane stosowanie kwetiapiny.

Kwetiapina – interakcje z innymi lekami

Kwetiapina może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Nie należy łączyć jej z:

 • nefazodonem - lekiem przeciwdepresyjnym,
 • erytromycyną - antybiotykiem makrolidowym,
 • klarytromycyną - antybiotykiem makrolidowym,
 • lekami z grupy azoli - lekami przeciwgrzybiczymi,
 • inhibitorami proteaz - substancjami hamującymi aktywność enzymów proteolitycznych.

Zachowanie dodatkowej ostrożności wymaga stosowanie kwetiapiny z:

 • lekami przeciwpadaczkowymi (fenytoina, karbamazepina),
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi,
 • barbituranami, stosowanymi w leczeniu padaczki,
 • tiorydazyną, lekiem neuroleptycznym,
 • solami litu, stabilizującymi nastrój,
 • lekami wpływającymi na rytm serca,
 • lekami, które mogą powodować zaparcia.

Kwetiapina – skutki uboczne

Leki przeciwpsychotyczne z kwetiapiną są zwykle dobrze tolerowane przez pacjentów - u części z nich mogą jednak wystąpić działania niepożądane. Zwykle pojawiają się one na początku stosowania leku. Są to:

 • suchość w ustach,
 • zawroty głowy,
 • ortostatyczne spadki ciśnienia krwi,
 • omdlenia,
 • sedacja,
 • ospałość,
 • zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy,
 • zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca,
 • możliwy wzrost poziomu trójglicerydów i cholesterolu we krwi,
 • obrzęki obwodowe,
 • zwiększenie masy ciała, 
 • zaparcie i niestrawność.

U większości osób działania niepożądane kwetiapiny zmniejszają się lub całkowicie ustępują po ok. 2-4 tygodniach od rozpoczęcia terapii.

Rzadko obserwowane są niepożądane objawy pozapiramidowe (m.in. sztywność mięśni, drżenie mięśniowe i spowolnienie ruchowe). Z tego powodu leki z kwetiapiną są najczęściej przepisywane pacjentom z nadwrażliwością na substancje przeciwpsychotyczne.

Kwetiapina – pytania pacjentów

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie kwetiapiny - substancji czynnej leków przeciwpsychotycznych.

Kwetiapina – cena. Ile kosztuje lek przeciwpsychotyczny?

Kwetiapina ma postać tabletek powlekanych. Orientacyjne ceny preparatów wahają się od 8 do 150 zł. Cena leku z kwetiapiną zależy od producenta środka, jego dawki oraz wielkości opakowania. 

Kwetiapina a alkohol – czy można łączyć?

Połączenie alkoholu z kwetiapiną wzmacnia działanie obu substancji. Podczas stosowania leku przeciwpsychotycznego należy ograniczyć spożycie alkoholu. 

Czy w aptekach dostępna jest kwetiapina bez recepty?

W aptekach sprzedawana jest wyłącznie kwetiapina na receptę. Stosowanie leku przeciwpsychotycznego należy poprzedzić konsultacją lekarską i wykluczeniem przeciwwskazań. 

Jak odstawić kwetiapinę?

W razie konieczności lek powinien być odstawiany stopniowo, przez ok. 1-2 tygodnie. Jest to związane z możliwości wystąpienia objawów zespołu odstawiennego - nudności, wymiotów, bezsenności, nawrotu objawów psychotycznych oraz zaburzeń ruchowych.

Kwetiapina a tycie – czy istnieje związek?

Leki z kwetiapiną powodują wzrost stężenia glukozy we krwi oraz lipidów. Może to przyczyniać się do tycia.

Kwetiapina a libido – czy lek przeciwpsychotyczny może je obniżyć?

Brak jest informacji na temat zaburzeń libido spowodowanych stosowaniem leków z kwetiapiną.