e-Konsultacja z Receptą Online

Tardyferon-Fol

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Tardyferon-Fol? Cena, refundacja

Tabletki Tardyferon-Fol nie są obecnie refundowane. Ich cena 100% zależy od apteki i wynosi od ok. 17 zł do ok. 49,60 zł. Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Tardyferon-Fol – jak działa, na co i dla kogo?

Tardyferon-Fol to lek, który zawiera w swoim składzie siarczan żelaza(II) oraz kwas foliowy. Lek ten charakteryzuje się stopniowym i równomiernym uwalnianiem żelaza, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka lokalnego nagromadzenia tego pierwiastka w przewodzie pokarmowym. Taka forma uwalniania sprzyja lepszej tolerancji leku oraz optymalizuje proces absorpcji żelaza przez jelita. Z kolei kwas foliowy jest szybko absorbowany przez organizm.

Tardyferon-Fol jest stosowany w celu zapobiegania i leczenia niedoborów żelaza oraz kwasu foliowego. Szczególnie istotne jest to w przypadku kobiet ciężarnych, u których zapotrzebowanie na żelazo znacząco wzrasta. Niedobór żelaza może początkowo objawiać się ogólnymi dolegliwościami, takimi jak zmniejszenie apetytu czy szybkie męczenie się, niekoniecznie z towarzyszącymi objawami niedokrwistości. W sytuacji znacznego niedoboru żelaza, gdy jego poziom jest niewystarczający do produkcji hemoglobiny, dochodzi do wyraźnego niedoboru żelaza z niedokrwistością, co może nasilać ogólne dolegliwości oraz powodować takie symptomy jak pękanie kącików ust, łamliwość paznokci i włosów. Niedobór kwasu foliowego może skutkować zaburzeniami w produkcji elementów morfotycznych krwi, jednakże jest to zjawisko rzadkie.

Wskazanie do stosowania preparatu Tardyferon-Fol pojawia się u kobiet ciężarnych, u których istnieje ryzyko niedoborów żelaza i kwasu foliowego lub takie niedobory zostały już zdiagnozowane.

Tardyferon-Fol – skład leku

Tardyferon-Fol zawiera jako substancje czynne żelazo(II) w formie wysuszonego siarczanu żelaza(II) w ilości 80 mg oraz kwas foliowy w dawce 0,35 mg.

W skład rdzenia tabletki wchodzą: kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja typ B (Eudragit RS 30 D), kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja typ A (Eudragit RL 30 D), maltodekstryna, trietylu cytrynian, talk, glicerolu dibehenian oraz celuloza mikrokrystaliczna. 

Otoczka tabletki składa się z: dwutlenku tytanu, tlenku żelaza żółtego (E 172), tlenku żelaza czerwonego (E 172) oraz sepifilm LP010, który zawiera hypromelozę, celulozę mikrokrystaliczną i kwas stearynowy, a także trietylu cytrynian.

Tardyferon-Fol – dawkowanie

Dawkowanie leku Tardyferon-Fol jest ściśle określone. Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie lub co drugi dzień, co odpowiada 80 mg jonów żelaza oraz 0,35 mg kwasu foliowego. Dawkowanie to dotyczy kobiet w ciąży, począwszy od czwartego miesiąca aż do zakończenia ciąży.

Sposób podania leku jest doustny. Tabletkę Tardyferon-Fol należy połykać w całości, nie rozgryzając jej, nie ssąc i nie trzymając w ustach, popijając dużą ilością wody. Można to czynić przed posiłkiem lub w trakcie, w zależności od indywidualnej tolerancji przewodu pokarmowego. Konieczne jest unikanie jednoczesnego spożycia produktów żywnościowych i napojów wymienionych w sekcji dotyczącej interakcji z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Przedawkowanie leku Tardyferon-Fol może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym do objawów podrażnienia przewodu pokarmowego, zaburzeń metabolicznych, a nawet niewydolności wątroby i nerek. W przypadku zażycia nadmiernej ilości leku, konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z odpowiednimi służbami medycznymi.

W sytuacji, gdy pacjent ominie zaplanowaną dawkę, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia następnej. W takim przypadku pominiętą dawkę należy pominąć, kontynuując leczenie zgodnie z harmonogramem. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki w celu rekompensaty pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Tardyferon-Fol powinno nastąpić wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż przedwczesne zakończenie terapii może skutkować nawrotem objawów.

Tardyferon-Fol – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Tardyferon-Fol:

 • uczulenie na składniki leku,
 • niedokrwistość niezwiązana z niedoborem żelaza,
 • akumulacja żelaza (hemochromatoza, przewlekła hemoliza, częste transfuzje),
 • niedokrwistość syderoachrestyczna, zatrucie ołowiem, talasemia, porfiria skórna późna,
 • nietolerancja żelaza (np. ciężkie zmiany zapalne przewodu pokarmowego),
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek,
 • dzieci.

Środki ostrożności:
Leki z żelazem powinny być stosowane ostrożnie, zwłaszcza przy stanach zapalnych przewodu pokarmowego, opóźnionym opróżnianiu żołądka oraz potwierdzonych chorobach układu pokarmowego. Hiposyderemia w stanach zapalnych nie reaguje na terapię żelazem; leczenie powinno być łączone z terapią przyczynową.

Lek Tardyferon-Fol musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci, ze względu na ryzyko zatrucia żelazem. Interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi mogą wymagać monitorowania ich stężeń i dostosowania dawek.

W przypadku trudności z połykaniem lub ryzyka zakrztuszenia, niezwłoczny kontakt z lekarzem jest konieczny. Melanoza układu pokarmowego może wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą chorobą nerek, cukrzycą, nadciśnieniem, przyjmujących leki na te schorzenia oraz suplementację żelaza.

Aby uniknąć owrzodzenia jamy ustnej i przebarwień zębów, tabletki należy połykać w całości, bez żucia czy trzymania w ustach.

Interakcja z innymi lekami

Lek może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami, co może wpływać na jego działanie oraz działanie innych leków. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • antybiotyki tetracyklinowe — ich skuteczność może być zmniejszona przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem,
 • preparaty zawierające magnez, fosforany, wapń, sole złota — mogą obniżać wchłanianie żelaza z leku,
 • kolestyramina — należy przyjmować lek 1-2 godziny przed lub 4-6 godzin po kolestyraminie,
 • leki zobojętniające sok żołądkowy — przyjmować co najmniej 2 godziny po leku zawierającym żelazo,
 • chloramfenikol — może opóźniać działanie żelaza,
 • bisfosfoniany, fluorochinolony, metyldopa, lewodopa, karbidopa, tyroksyna, D-penicylamina, związki cynku — ich wchłanianie jest zmniejszone, należy przyjmować co najmniej 2 godziny po leku zawierającym żelazo,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne — mogą nasilać działanie drażniące żelaza na błonę śluzową żołądka i jelit; przyjmować po 3-4 godzinach od dawki leku zawierającego żelazo,
 • sulfonamidy, sulfasalazyna, metotreksat, leki przeciwpadaczkowe, leki uspokajające — mogą niekorzystnie wpływać na wchłanianie kwasu foliowego.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Tardyferon-Fol w ciąży oraz podczas karmienia piersią: 

W przypadku ciąży lub karmienia piersią, a także gdy ciąża jest planowana, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem terapii. Zastosowanie leku dopuszczalne jest, gdy przewidywane korzyści dla matki przekraczają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie określono dokładnie, czy składniki leku Tardyferon-Fol przenikają do mleka matki oraz czy mogą wywołać działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią.

Tardyferon-Fol — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Tardyferon-Fol:

Częste (występujące u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zaparcia,
 • biegunka,
 • dyskomfort żołądkowy,
 • zmiany zabarwienia stolca,
 • nudności.

Niezbyt częste (występujące u 1 na 100 osób):

 • obrzęk gardła,
 • nietypowe stolce,
 • dyskomfort i ból w górnej części brzucha,
 • wymioty,
 • ostre zapalenie żołądka,
 • swędzenie skóry,
 • czerwona wysypka skórna.

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaktyczne,
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • pokrzywka i alergiczne zapalenie skóry,
 • martwica płuc,
 • ziarniniak płuc,
 • zwężenie oskrzeli,
 • owrzodzenie gardła,
 • zabarwienie zębów,
 • owrzodzenie jamy ustnej,
 • melanoza przewodu pokarmowego.

Przechowywanie leku Tardyferon-Fol

Przechowywanie leku powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Tardyferon-Fol (4)

Obecnie nie są dostępne zamienniki leku Tardyferon-Fol.

Podczas stosowania leku Tardyferon-Fol nie zaleca się spożywania alkoholu.

Tabletki Tardyferon-Fol najlepiej przyjmować podczas posiłku lub przed posiłkiem.

Nie, żelazo Tardyferon-Fol 80 mg + 0,35 mg to lek dostępny wyłącznie na podstawie ważnej recepty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Tardyferon-Fol

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem