e-Konsultacja z Receptą Online

Nilogrin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Nilogrin – informacje o leku

Lek Nilogrin usprawnia przepływ krwi w mózgu dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych oraz poprawia zużycie tlenu i glukozy w tkance mózgowej. Lek przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, wydawany jest tylko na receptę. 

 • dawki: Nilogrin 10 mg, 30 mg
 • postać: tabletki powlekane 
 • substancja czynna: nicergolina (łac. Nicergolinum)
 • kategoria: ostre i przewlekłe stany niedokrwienne mózgu, ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego, migrena, otępienie
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Nilogrin – ulotka dla pacjenta

Nilogrin – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Nilogrin? Cena, refundacja

Nilogrin ma postać tabletek powlekanych i dostępny jest w dawkach 10 mg i 30 mg. Nie jest lekiem refundowanym. Cena leku może być inna w każdej aptece, może też ulec zmianie w przyszłości. 

Dostępne są obecnie różne wielkości jego opakowań: dawka 10 mg w opakowaniach po 30, 50 i 60 sztuk oraz dawka 30 mg dostępna w opakowaniach po 30 sztuk. 

Nilogrin 10 mg 30 tabletek – cena od 21 do 25 zł

Nilogrin 10 mg 50 tabletek – cena waha się od 32 do 36 zł

Nilogrin 10 mg 60 tabletek – opakowanie kosztuje ok. 39-42 zł

Nilogrin 30 mg 30 tabletek – cena wynosi od 38 do 41 zł

Nilogrin – opis i właściwości, jak działa

Jak działa lek Nilogrin? Preparat zawiera jako substancję czynną nicergolinę, będącą syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.

Nicergolina działa poprzez wazodylatację, czyli rozkurcz mięśniówki gładkiej ścian naczyń krwionośnych. Na skutek tego rozszerzeniu ulegają obwodowe naczynia krwionośne. Najbardziej istotnym działaniem wykorzystywanym w lecznictwie jest wpływ Nilogrinu 10 mg i 30 mg na naczynia mózgowe. Preparat nie tylko powoduje ich rozszerzenie, ale również zwiększa wykorzystanie przez komórki mózgowe tlenu i glukozy, poprawiając znacznie ich metabolizm. Ma to istotne znaczenie w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego spowodowanych miażdżycą, zakrzepami czy zatorami. 

Dodatkowo stwierdzono, że nicergolina wykazuje właściwości przeciwdziałające agregacji płytek krwi oraz korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne.

Nicergolina dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Osiąga maksymalne stężenie po upływie 1-1,5 godziny od podania tabletki.

Nilogrin – zamienniki

Produkty zawierające nicergolinę, w tej samej postaci, to: Nicerin i Sermion. Są to leki dostępne wyłącznie na receptę. 

Nilogrin – skład leku

Substancją czynną leku Nilogrin jest nicergolina w dawce 10 mg lub 30 mg.

Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga Nilogrin? Lek ten stosuje się na łagodne i umiarkowane otępienie. Lekarz może przepisać ten preparat wyłącznie osobie dorosłej. Nie ma wystarczających danych o bezpieczeństwie i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Zastosowanie tabletek Nilogrin to:

 • ostre i przewlekłe stany niedokrwienne mózgu (przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu mózgu) spowodowane miażdżycą tętnic, zakrzepami, zatorami lub atakami przemijającego niedokrwienia mózgu (np. zaburzenia poznawcze, upośledzenie pamięci oraz koncentracji charakterystyczne dla łagodnej oraz umiarkowanej demencji starczej, bóle głowy);
 • ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego na tle organicznym i czynnościowym w naczyniach obwodowych spowodowane chorobami kończyn (np. arteriopatia kończyn, choroba Bürgera i Raynauda);
 • migreny i bóle głowy pochodzenia naczynioruchowego;
 • ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych siatkówki i naczyniówki, retinopatie naczyniowe, nawrotowe skurcze tętnicy środkowej;
 • ostre i przewlekłe zaburzenia ukrwienia ucha wewnętrznego (zawroty głowy, szumy uszne, skurcze, zakrzepy i zatory naczyń tętniczych).

Nilogrin – dawkowanie

Jak stosować Nilogrin? Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Dawkę leku ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie.

Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Najczęściej podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1 tabletce 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletce 30 mg).

U pacjentów wrażliwych, u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach dobowych, rezygnując przy tym z dawki wieczornej, przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. 

U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.

Jeżeli działanie leku Nilogrin 10 mg lub 30 mg wydaje się być za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Po przyjęciu dużych dawek nicergoliny może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Nie wymaga ono zwykle żadnego specjalnego leczenia, poza ułożeniem pacjenta w pionowej pozycji. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi, a także monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych.

Aby usunąć z przewodu pokarmowego pozostałości niewchłoniętej nicergoliny lekarz może wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Nilogrin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Mimo skuteczności działania, nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek z nicergoliną. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przyjmowania leku Nilogrin jest nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy również stosować leku Nilogrin w przypadku takich dolegliwości, jak: 

 • ostry krwotok mózgowy, 
 • niedociśnienie tętnicze, 
 • występowanie ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego, 
 • ciężka bradykardia, 
 • świeży stan pozawałowy.

U pacjentów z nadciśnieniem Nilogrin może powodować stopniowe obniżanie ciśnienia krwi. Może również nasilać efekty działania stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność na początku leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, co będzie wymagało zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego.

Nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (takie jak senność i zawroty głowy). W przypadku wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Interakcja z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, zarówno wydawanych na receptę, jak i bez niej. 

Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych.

Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.

Nilogrin może również nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, ponieważ zmniejsza on agregację płytek krwi. Niezalecane jest jednoczesne stosowanie Nilogrinu z lekami α- lub β-adrenomimetycznymi. 

Należy zachować ostrożność, jeśli z lekiem Nilogrin przyjmowane są leki wpływające na metabolizm kwasu moczowego.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nilogrin w ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nilogrin i karmienie piersią 

Leku Nilogrin nie należy stosować przez okres karmienia piersią.

Nilogrin – skutki uboczne

Jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych, lek Nilogrin może wywoływać działania niepożądane. Nicergolina, substancja czynna leku, jest dobrze tolerowana u większości pacjentów, a ewentualne działania niepożądane przez nią wywołane mają niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zwykle nie powodując konieczności przerywania leczenia. 

Możliwe działania niepożądane leku, pogrupowane ze względu na obszar oddziaływania:

 • zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz),
 • zaburzenia układu nerwowego: nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu,
 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga,
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi: niemożność osiągnięcia ejakulacji (znane działanie niepożądane leków α-adrenolitycznych),
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy te ustępują zazwyczaj po upływie kilku miesięcy od odstawienia pochodnej ergoliny;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pokrzywka;
 • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości;
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie;

U niektórych osób w czasie stosowania tabletek powlekanych Nilogrin mogą wystąpić również inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, które nie zostały wymienione w ulotce leku, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25°C.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Nilogrin (4)

Leczenie lekiem Nilogrin jest długotrwałe. Co 6 miesięcy należy weryfikować z lekarzem prowadzącym celowość dalszego stosowania leku.

Tabletki Nilogrin należy przyjmować przed posiłkiem.

Ze względu na możliwość zwiększenia działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia preparatem z nicergoliną nie należy spożywać alkoholu.

Tak, Nilogrin to lek o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie działania. Przed jego zastosowaniem należy zapoznać się z listą przeciwwskazań, środków ostrożności i możliwych skutków ubocznych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Nilogrin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem