e-Konsultacja z Receptą Online

Cetix

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Cetix – informacje o leku

Cetix to antybiotyk dostępny na receptę, przepisywany dzieciom powyżej 6. miesiąca życia, młodzieży i osobom dorosłym. Substancją czynną leku Cetix tabletki lub zawiesina jest cefiksym, którego mechanizm działania opiera się na hamowaniu syntezy bakteryjnej ściany komórkowej.

 • dawki: Cetix 400 mg, 100 mg/5 ml
 • postać: tabletki powlekane, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • substancja czynna: cefiksym (łac. cefixime)
 • kategoria: Choroby układu oddechowego, Zapalenie ucha środkowego, Zapalenie zatok, Choroby układu moczowego
 • podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
 • wytwórca: Alkaloid-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Słowenia

Cetix – ulotka dla pacjenta

Cetix – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Cetix? Cena, refundacja

Cetix tabletki powlekane 400 mg 7 tabl. – cena od 42 do 52 zł

Cetix granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 20 mg/ml (100 mg/5 ml) 60 ml – cena waha się od 33 do 37 zł

Cetix granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 20 mg/ml (100 mg/5 ml) 100 ml – cena 56-61 zł

Lek nie jest objęty refundacją, a jego cena może być inna w każdej aptece. Cena Cetix antybiotyk może ulec zmianie w przyszłości. 

Cetix – opis i właściwości, jak działa

Cetix – jakie działanie wykazuje? Lek zawiera substancję czynną o nazwie cefiksym. Należy on do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami, które stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie. Cefiksym wykazuje działanie bakteriobójcze, polegające na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Proteus mirabilis.

Antybiotyk Cetix stosuje się u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, u młodzieży i u dorosłych.

Cetix – zamienniki

Zamiennikiem antybiotyku Cetix 400 mg lub 100 mg/5 ml, który zawiera tę samą substancję czynną, jest Suprax (tabletki powlekane lub proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). Produkt wydawany jest wyłącznie na receptę.

Cetix – skład leku

Skład antybiotyku Cetix zależy od jego postaci. Dostępne są tabletki Cetix i zawiesina Cetix.

Tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg cefiksymu (w postaci cefiksymu trójwodnego). Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (typ 101 i typ 102); wapnia wodorofosforan dwuwodny; skrobia żelowana; magnezu stearynian. Otoczka tabletki: Opadry White Y-1-7000: hypromeloza 5 cP; makrogol 400; tytanu dwutlenek (E171).

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej:

Każde 5 ml gotowej zawiesiny doustnej zawiera 100 mg cefiksymu (w postaci cefiksymu trójwodnego). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 2517,40 mg/5 ml sodu benzoesan (E 211) 2,5 mg/5 ml.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga antybiotyk Cetix 400 mg lub Cetix 100 mg/5 ml? Stosuje się go u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, u młodzieży i u dorosłych w leczeniu:

 • zakażeń ucha środkowego,
 • zakażeń zatok,
 • zakażeń gardła,
 • zakażeń powodujących zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
 • ciężkiego pozaszpitalnego zapalenia płuc,
 • zakażeń układu moczowego.

Cetix – dawkowanie

Cetix – jak stosować lek? Dawkowanie antybiotyku Cetix 400 mg lub Cetix 100 mg/5 ml ustala lekarz w zależności od wskazania, stanu chorego i intensywności zakażenia bakteryjnego. 

W przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia jest to zazwyczaj 400 mg raz dziennie lub 200 mg dwa razy dziennie. Dzieciom poniżej 12. roku życia podaje się 8 mg na kilogram masy ciała raz na dobę lub też rozkłada się dawkę dobową na dwie podawane co 12 godzin. Nie należy przekraczać dawki 200 mg na dobę.

Nie ma informacji na temat bezpieczeństwa stosowania antybiotyku Cetix u dzieci poniżej 6. miesiąc życia. W przypadku osób starszych nie ma konieczności zmiany dawki. 

Cetix stosuje się zazwyczaj 7 dni, a w ciężkich przypadkach leczenie można przedłużyć do 14 dni.

U kobiet z ostrym niepowikłanym zapaleniem pęcherza moczowego antybiotyk Cetix można stosować przez 1-3 dni. U dzieci do 12. roku życia i u osób z trudnościami w połykaniu lek można podawać w postaci zawiesiny doustnej.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Cetix – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy przyjmować leku Cetix, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na cefiksym lub którykolwiek składnik preparatu,
 • ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki z grupy cefalosporyn,
 • ma za sobą ciężką reakcję alergiczną na antybiotyki z grupy penicylin lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Leku nie należy podawać wcześniakom ani noworodkom urodzonym o czasie.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent ma uczulenie na antybiotyki z grupy penicylin lub inne antybiotyki beta-laktamowe. Reakcja alergiczna może obejmować: wysypkę, świąd, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka. Nie wszystkie osoby z alergią na penicyliny są uczulone również na cefalosporyny. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na penicyliny, ponieważ pacjent może mieć także alergię na lek Cetix.

Dłuższe stosowanie leku Cetix może przejściowo zwiększać ryzyko zakażeń spowodowanych przez inne rodzaje bakterii, na które Cetix nie działa. Przykładowo, może pojawić się drożdżyca (zakażenie spowodowane przez drożdżaki o nazwie Candida).

Przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek powlekanych lub zawiesiny doustnej Cetix należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Interakcja z innymi lekami

Lek Cetix może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki o znanym szkodliwym działaniu na nerki – antybiotyki, w tym antybiotyki aminoglikozydowe, kolistynę, polimyksynę i wiomycynę oraz leki zwiększające objętość moczu wytwarzanego przez organizm (diuretyki), takie jak kwas etakrynowy lub furosemid,
 • nifedypinę, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca,
 • leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew), takie jak warfaryna u niektórych pacjentów.

Cefiksym powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi i może wydłużać czas krzepnięcia krwi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Cetix w ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cetix i karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Cetix – skutki uboczne

Chociaż skuteczność działania leku Cetix została potwierdzona, to jak każdy lek, u części pacjentów może on powodować działania niepożądane.

Ciężkie działania niepożądane Cetix

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane wymienione poniżej, należy zaprzestać przyjmowania leku Cetix i natychmiast udać się do lekarza.

Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • wodnista, ciężka biegunka, niekiedy krwawa,
 • nagłe ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), takie jak wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech lub zapaść,
 • ciężka choroba skóry z powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie wykwity skórne, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, zwiększenie liczby krwinek białych zwanych eozynofilami (zespół DRESS).

Pozostałe działania niepożądane Cetix

Stwierdzano również inne działania niepożądane leku.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka.

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • ból brzucha,
 • zmiany w wynikach badań krwi, służących do oceny czynności wątroby,
 • wysypka skórna.

Pełny wykaz skutków ubocznych zawarty został w ulotce leku.

Zaobserwowanie jakichkolwiek działań niepożądanych podczas stosowania leku Cetix (opisanych w ulotce lub w niej niewyszczególnionych) należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25℃.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Cetix (3)

Leczenie trwa zwykle 7 dni. Można je przedłużyć do 14 dni w zależności od ciężkości zakażenia. Leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet trwa zazwyczaj 1-3 dni.

Lek Cetix można stosować podcNie, nie wolno spożywać alkoholu w czasie antybiotykoterapii lekiem Cetix.zas posiłków lub niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody.

e-Konsultacja z Receptą Online
Cetix

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem