e-Konsultacja z Receptą Online

Cerebrolysin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Cerebrolysin? Cena, refundacja

Cena leku zależy od wariantu opakowania i wynosi orientacyjnie:

  • 10 ampułek Cerebrolysin 1 ml – cena od 39 do 43 zł
  • 5 ampułek Cerebrolysin 5 ml – cena waha się od 97 do 99 zł
  • 5 ampułek Cerebrolysin 10 ml – cena w zakresie 145-150 zł

Lek nie podlega refundacji. Cena leku może zmienić się w przyszłości.

Cerebrolysin – jak działa, na co i dla kogo

Cerebrolysin to lek zawierający peptydy pochodzące z białek mózgu świni, wspomagający czynność mózgu. Preparat peptydowy stymuluje różnicowanie komórek, wspomaga czynność neuronów oraz pobudza procesy ochronne i naprawcze. Jak wykazały badania, środek oddziałuje bezpośrednio na plastyczność neuronalną i synaptyczną, poprawiając zdolność do uczenia się.

Lek Cerebrolysin jest wskazany jako leczenie wspomagające:

  • w demencji starczej typu alzheimerowskiego i demencji pochodzenia naczyniowego (demencja rozwijająca się z powodu zaburzeń krążenia krwi w mózgu),
  • w zaburzeniach, które powstają po udarze mózgu,
  • w urazach czaszkowo-mózgowych (wstrząśnienia i stłuczenia mózgu).

Cerebrolysin – zamienniki

Brak zamiennika dla tego leku.

Cerebrolysin – skład leku

Substancją czynną leku jest cerebrolizyna. Każdy ml wodnego roztworu zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów otrzymanych z mózgu świni – cerebrolizyny.

Pozostałe składniki leku to: sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Cerebrolysin – dawkowanie

Lek Cerebrolysin 215,2 mg na ml roztwór do wstrzykiwań może być podawany wyłącznie przez personel medyczny

Można podawać pojedyncze dawki do 50 ml, przy czym zalecane jest zastosowanie pełnego cyklu terapii. Pełne leczenie obejmuje codzienne podawanie leku przez ok. 10-20 dni.

Zalecana dawka dobowa:

W terapii zespołów organicznych, w tym otępiennych, o łagodnym nasileniu stosuje się zwykle dawkę dobową od 5 do 30 ml.

Cykl leczenia można powtarzać do czasu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć – do 2 lub 3 razy w tygodniu. Pomiędzy cyklami terapii należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia.

Czas trwania wlewu powinien wynosić od 15 do 60 minut.

Cerebrolysin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Cerebrolysins są sytuacje, kiedy:

  • pacjent ma uczulenie na cerebrolizynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • u pacjenta występuje padaczka i napady typu grand mal, ponieważ stosowanie leku może powodować u niego nasilenie częstości napadów drgawek,
  • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerebrolysin należy omówić z lekarzem występowanie chorób alergicznych i jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO.

Interakcja z innymi lekami

Cerebrolysin może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (konieczne może być zmniejszenie dawki tych leków).

Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z lekiem Cerebrolysin. Nie należy ich jednak mieszać z roztworem leku Cerebrolysin w jednej strzykawce.

Nie należy również mieszać w jednej infuzji (wlewie) roztworu leku Cerebrolysin ze zrównoważonymi roztworami aminokwasów.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Cerebrolysin w ciąży

Brak danych o bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Z tego powodu lek Cerebrolysin u kobiec ciężarnych należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści z leczenia.

Cerebrolysin a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią lek Cerebrolysin należy stosować wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności.

Cerebrolysin – skutki uboczne 

Stosowanie produktu leczniczego wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Cerebrolysin może powodować następujące skutki uboczne:

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) – brak apetytu, pobudzenie (agresja, splątanie, bezsenność), zawroty głowy, uczucie gorąca lub pocenie się (będące skutkiem zbyt szybkiego wstrzyknięcia leku), świąd.

Bardzo rzadkie działania niepożadane Cerebrolysin (występują u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) – nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu, pojedyncze napady padaczkowe typu grand mal i drgawki. Zbyt szybkie wstrzyknięcie produktu może powodować palpitacje (kołatanie serca) lub arytmie. Mogą wystąpić również niestrawność, biegunka, zaparcia, wymioty i nudności. Zgłaszano przypadki reakcji w miejscu podania, takich jak rumień i uczucie pieczenia.

Lek Cerebrolysin stosowany jest przede wszystkim przez osoby starsze, dlatego też wymienione skutki uboczne mogą być obserwowane również w przypadku, kiedy lek nie jest stosowany.

Przechowywanie leku

Produkt Cerebrolysin należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w oryginalnym opakowaniu (w celu ochrony przed światłem). Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Ampułkę z produktem otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Nie zamrażać.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Cerebrolysin (3)

Zastrzyki Cerebrolysin dostępne są wyłącznie za okazaniem ważnej recepty lekarskiej.

Pacjent nie stosuje leku samodzielnie. Zastrzyki podaje wykwalifikowany personel medyczny.

Ryzyko przedawkowania leku jest niewielkie, ponieważ podawany jest on wyłącznie przez personel medyczny. W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić działania niepożądane, których wpływ na zdrowie nie został zbadany.

e-Konsultacja z Receptą Online
Cerebrolysin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem