e-Konsultacja z Receptą Online

Baclofen Polpharma

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Baclofen Polpharma? Cena, refundacja

Koszt leku Baclofen Polpharma zależy od stężenia substancji czynnej w tabletce oraz wielkości opakowania (50 tabletek lub 100 tabletek) i wynosi od ok. 23,33 zł do 58,19 zł. Tabletki Baclofen Polpharma nie są obecnie refundowane. 

Cena leku może w przyszłości ulec zmianie. 

Baclofen Polpharma — jak działa, na co i dla kogo?

Baclofen Polpharma to lek, który znajduje zastosowanie w terapii mającej na celu redukcję nadmiernego napięcia mięśniowego, czyli spastyczności. Spastyczność jest charakterystyczna dla różnorodnych schorzeń neurologicznych, w tym porażenia mózgowego, stwardnienia rozsianego, konsekwencji udaru mózgu oraz uszkodzeń rdzenia kręgowego. Mechanizm działania leku polega na modulacji sygnałów nerwowych, co przyczynia się do zmniejszenia napięcia mięśni szkieletowych. W rezultacie Baclofen Polpharma przyczynia się do łagodzenia bólu wynikającego z nadmiernej spastyczności oraz wspomaga procesy rehabilitacyjne. Lek jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz dzieci, u których zdiagnozowano wyżej wymienione stany chorobowe wymagające interwencji w zakresie kontroli napięcia mięśniowego.

Baclofen Polpharma — skład leku 

Baclofen Polpharma zawiera jako składnik aktywny baklofen. W zależności od postaci dawkowania, jedna tabletka może zawierać 10 mg lub 25 mg tej substancji.

W skład leku, oprócz substancji czynnej, wchodzą również pomocnicze składniki farmaceutyczne, które obejmują: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, żelatynę, talk, stearynian magnezu oraz etylocelulozę.

Baclofen Polpharma — dawkowanie

Dawkowanie leku Baclofen Polpharma jest ściśle zależne od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego.

W przypadku dorosłych pacjentów zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki wynoszącej 5 mg stosowanej trzy razy dziennie. Następnie, co trzy dni, dawkę można stopniowo zwiększać, aby osiągnąć pożądany efekt terapeutyczny. Zazwyczaj efektywna dawka mieści się w przedziale 30-75 mg na dobę. W sytuacji, gdy wymagane są wyższe dawki, w zakresie 75-100 mg na dobę, zaleca się stosowanie tabletek o zawartości 25 mg baklofenu. Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnej dawki 100 mg na dobę.

W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia dawkowanie powinno być dostosowane do masy ciała. Terapia rozpoczyna się od niewielkiej dawki, około 0,3 mg/kg masy ciała na dobę, podzielonej na 2-4 dawki (preferowane jest podzielenie na 4 dawki). Dawkę zwiększa się stopniowo, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu. Utrzymująca się dawka dobowa zwykle wynosi od 0,75 do 2 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 40 mg dla dzieci poniżej 8 lat i 60 mg dla dzieci powyżej 8 lat.

Lek należy przyjmować podczas posiłków. W przypadku przedawkowania konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Objawy przedawkowania mogą obejmować senność, utratę świadomości, śpiączkę, zahamowanie oddechu oraz inne działania niepożądane.

Jeśli pacjent ominie dawkę, powinien ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Wówczas nie należy przyjmować pominiętej dawki, ani stosować dawki podwójnej.

Przerwanie terapii lekiem Baclofen Polpharma wymaga stopniowego zmniejszania dawki przez okres 1-2 tygodni. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak drgawki, niepokój, lęk, omamy, zaburzenia nastroju i psychiczne oraz wzmożone napięcie mięśniowe.

Baclofen Polpharma — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Baclofen Polpharma:

 • nadwrażliwość na baklofen lub inne składniki leku,
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Środki ostrożności:
Stosowanie leku Baclofen Polpharma wymaga konsultacji z lekarzem, szczególnie w przypadku:

 • zaburzeń czynności nerek lub wątroby,
 • pacjentów w wieku powyżej 65 lat,
 • chorób psychicznych, w tym zespołów psychotycznych, schizofrenii, stanów splątania,
 • epilepsji lub drgawek,
 • zależności od wzmożonego napięcia mięśniowego dla utrzymania postawy i równowagi,
 • niedawnego udaru mózgowego,
 • zaburzeń układu oddechowego,
 • zwiększonego napięcia zwieracza pęcherza moczowego, 
 • przebytej choroby alkoholowej, nadużywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Pacjenci leczeni baklofenem mogą doświadczać myśli samookaleczenia lub samobójczych. W przypadku wystąpienia takich myśli, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub szpitalem. Zaleca się również, aby osoba bliska pacjentowi zapoznała się z treścią ulotki i monitorowała zachowanie pacjenta.

Przed zabiegiem operacyjnym konieczne jest poinformowanie chirurga o przyjmowaniu leku Baclofen Polpharma.

Interakcja z innymi lekami 

Interakcje lekowe mogą wpływać na działanie leków oraz ich bezpieczeństwo. Informacje o interakcjach z innymi lekami są kluczowe dla prawidłowego stosowania. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie i planowanych lekach, szczególnie:

 • antydepresantów (np. klomipramina, amitryptylina),
 • soli litu (używanych w terapii zaburzeń psychicznych),
 • leków hipotensyjnych (może być konieczne monitorowanie ciśnienia krwi),
 • ibuprofenu (stosowanego przy bólu i stanach zapalnych stawów),
 • lewodopy i karbidopy (przepisywanych w chorobie Parkinsona).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Baclofen Polpharma w ciąży:

Lekarz powinien ocenić konieczność zastosowania leku Baclofen Polpharma u pacjentek ciężarnych, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko dla płodu. Zaleca się stosowanie tylko w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Stosowanie leku Baclofen Polpharma w okresie karmienia piersią: 

Baklofen, będący substancją czynną, przenika do mleka matki, co może nieść ryzyko dla niemowlęcia. W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii tym lekiem.

Baclofen Polpharma — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Baclofen Polpharma:

 • Bardzo częste (występujące u więcej niż l na 10 pacjentów): senność, uspokojenie, splątanie, nudności.
 • Częste (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): osłabienie, zmęczenie, obniżenie temperatury ciała, zaburzenia oddechowe, uczucie pustki w głowie, bóle głowy, ataksja, bezsenność, dezorientacja, suchość w ustach, zaburzenia smaku, jadłowstręt, wymioty, zaparcia, biegunka, hipotensja, osłabienie mięśni, bóle mięśniowe, drżenie, wysypka, hiperhidroza, poliuria, dysuria.
 • Rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): parestezje, dysartria, euforia, pobudzenie, depresja, omamy, koszmary nocne, obniżenie progu drgawkowego, bóle brzuszne, dysfunkcja wątroby, bóle w klatce piersiowej, tachykardia, duszność, synkopa, obrzęk kostek, enureza, retencja moczu, hematuria, impotencja, zaburzenia ejakulacji, depresja oddechowa.
 • Częstość nieznana: pozytywny wynik na krew utajoną w kale, świąd, przyrost masy ciała, zatkanie nosa, bezdech senny.

Dodatkowe informacje:
U niektórych pacjentów zaobserwowano nasilenie stanów spastycznych, co jest reakcją paradoksalną na lek.

Przechowywanie leku Baclofen Polpharma

Przechowywanie leku Baclofen Polpharma wymaga zachowania szczególnych warunków, aby zapewnić jego właściwą kondycję. Należy go umieszczać w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci, co zapobiega przypadkowemu spożyciu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C. Aby zabezpieczyć lek przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak światło i wilgoć, konieczne jest utrzymanie go w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Baclofen Polpharma (6)

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania tabletek Baclofen Polpharma ze względu na potencjalne interakcje i zwiększenie ryzyka działań niepożądanych.

Nie, lek Baclofen Polpharma nie jest psychotropem. Warto również podkreślić, że właściwe stosowanie tabletek Baclofen Polpharma nie uzależnia.

Lek na receptę, który zawiera taką samą substancję czynną, jak Baclofen Polpharma 10 mg czy Baclofen Polpharma 25 mg, to m.in. Lioresal Intrathecal, jednak jest on dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań lub roztworu do infuzji.

Nie, Baclofen Polpharma tabletki dostępne są wyłącznie na receptę.

Baclofen Polpharma lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Niezależnie od czasu trwania terapii, tabletek nie należy odstawiać nagle.

Lek Baclofen Polpharma wykazuje działanie przeciwbólowe, może być więc stosowany łagodząco w przypadku rwy kulszowej oraz bólu kręgosłupa. Pacjent przed zastosowaniem tabletek powinien skonsultować się z lekarzem.

e-Konsultacja z Receptą Online
Baclofen Polpharma

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.