e-Konsultacja z Receptą Online

Asamax 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Asamax 500? Cena, refundacja

Lek Asamax 500 dostępny jest w postaci tabletek dojelitowych (100 tabletek w opakowaniu) i czopków (30 czopków w opakowaniu). Lek objęty jest refundacją. 

 • Asamax — cena za 100 tabletek wynosi 77,41 zł (100%), 3,56 zł (ryczałt), 0,00 zł (seniorzy).
 • Asamax — cena za 30 czopków wynosi 87,24 zł (100%), 48,90 zł (ryczałt), 0,00 zł (seniorzy).

Podana cena w przyszłości może ulec zmianie.

Asamax 500 — jak działa, na co i dla kogo

Lek Asamax 500 zawiera mesalazynę. Substancja ta jest produktem rozkładu sulfasalazyny i wykazuje działanie przeciwzapalne w niektórych chorobach przewodu pokarmowego.

Mesalazyna hamuje chemotaksję białych krwinek, zmniejsza produkcję cytokin i leukotrienów oraz usuwa wolne rodniki. Mechanizm samego działania mesalazyny nie jest w pełni znany. Podejrzewa się, że poprzez hamowanie oksygenaz (cyklicznej i lipidowej) blokuje syntezę mediatorów stanu zapalnego i hamuje oksydację w błonie śluzowej okrężnicy. 

Lek Asamax 500 stosowany jest:

 • przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego o przebiegu umiarkowanym i łagodnym;
 • przy chorobie Crohna przebiegającej w obrębie okrężnicy. 

Lek zalecany jest zarówno w fazie ostrej jak i w okresie remisji powyższych chorób. 

Asamax 500 jest preparatem stosowanym w leczeniu osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Należy jednak zaznaczyć, że ze wzglądu na ograniczoną ilość badań, wpływ mesalazyny na dzieci nie został w pełni poznany. 

Asamax 500 – zamienniki

Na rynku dostępne są refundowane preparaty o tym samym działaniu. Dla tabletek Asamax zamiennik stanowi Salaza lub Salofalk 500. W przypadku czopków Asamax 500, oprócz Salazy i Salofalku dostępna jest również Pentasa.

Asamax 500 – skład leku

Lek występuje w postaci tabletek dojelitowych i czopków.

Substancja czynna: mesalazyna (dawka: 500 mg)

Pozostałe składniki:

 • tabletka dojelitowa: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K25 i K90, koloidalny dwutlenek krzemu, krospowidon, stearynian magnezu, hypromeloza, makrogol 6000, kopolimer kwasu metakrylowego – Typ A, kopolimer kwasu metakrylowego – Typ B, cytrynian trietylu, talk, dwutlenek tytanu (E171), tlenek żółty żelaza (E172);
 • czopek: tłuszcz stały, alkohol cetylowy, dokuzynian sodu.

Asamax 500 – dawkowanie

Lek Asamax 500 należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Postać i dawka preparatu zależy od nasilenia objawów. 

Tabletki

Zazwyczaj u dorosłych:

 • przy leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego: w fazie ostrej stosuje się od 2 do 4,5 g/dobę w podzielonych dawkach, a w okresie remisji przynajmniej 2 g/dobę 
 • przy leczeniu choroby Crohna: w fazie ostrej stosuje się maksymalnie 4,5 g/dobę w podzielonych dawkach, a w okresie remisji najwyżej 3 g/dobę.

U dzieci i młodzieży powyżej 6. roku życia:

 • w fazie ostrej zazwyczaj stosuje się początkowo 30-50 mg/kg mc./dobę w podzielonych dawkach. Całkowita dawka nie powinna wynosić powyżej 4 g.
 • w okresie remisji początkowa dawka wynosi zwykle 15-30 mg/kg mc./dobę w podzielonych dawkach. Całkowita dawka nie powinna wynosić powyżej 2 g.

W leczeniu dzieci maksymalna dawka leku Asamax 500 nie powinna przekraczać 75 mg/kg mc./dobę. 

W przypadku dzieci o masie poniżej 40 kg zalecane jest stosowanie połowy dawki wykorzystywanej przy leczeniu osób dorosłych.

Lekarz decyduje o tym jak długo można stosować Asamax 500. 

Czopki

U osób dorosłych w fazie ostrej stosuje się zazwyczaj 500 mg mesalazyny 3 razy na dobę. W okresie remisji zalecane jest zmniejszenie dawki do 250 mg 3 razy na dobę.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania czopków Asamax 500 u dzieci.

Asamax 500 – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Asamax 500, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu;
 • u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Asamax 500 jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiły ciężkie objawy niepożądane po zastosowaniu mesalazyny, takie jak łuszczenie się skóry, wysypka, pęcherze lub owrzodzenia w jamie ustnej, zespół Stevensa-Johnsona.

Przed i w trakcie stosowania preparatu Asamax 500 zalecane jest przeprowadzenie badań diagnostycznych (szczególnie morfologicznych i parametrów czynności nerek i wątroby). Należy ściśle obserwować pacjentów:

 • z zaburzeniami czynności wątroby;
 • z zaburzeniami czynności nerek (również pojawiającymi się w czasie leczenia);
 • z chorobami płuc;
 • z chorobami serca.

Interakcja z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty.

Asamax 500 może powodować osłabienie działania warfaryny (leku przeciwzakrzepowego).

Stosowanie leku Asamax 500 przy jednoczesnym stosowaniu tioguaniny, 6-merkaptopuryny lub azatiopryny może wpłynąć na nasilenie hamującego działania tych preparatów na szpik kostny.

Stosowanie leku Asamax 500 w ciąży i w okresie karmienia piersią

Ze względu na brak wystarczających danych pozwalających ocenić bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży, zaleca się, aby Asamax 500 stosować w ciąży tylko w przypadku, gdy korzyści dla kobiety przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Istnieje ryzyko, że stosowanie dużych dawek mesalazyny przez ciężarną może być przyczyną niewydolności nerek u noworodków. 

Przed zastosowaniem preparatu pacjentki w ciąży lub planujące ciąże powinny poradzić się lekarza.

Zgodnie z dostępnymi wynikami przeprowadzonych badań przyjmowanie leku Asamax 500 w okresie karmienia piersią nie powinno stanowić zagrożenia dla dziecka. Mesalazyna słabo wchłania się w jelitach, a jej poziom w osoczu jest bardzo niski. Do mleka kobiecego przedostaje się metabolit mesalazyny — kwas N-acetylo-5-salicylowy, jednak jego stężenie nie przekracza 10% dawki względnej. Nie zaobserwowano problemów zdrowotnych u niemowląt karmionych mlekiem pochodzącym od matek przyjmujących Asamax 500. Jeśli u niemowlęcia pojawi się biegunka, zalecane jest przerwanie karmienia, ponieważ może ona świadczyć o nadwrażliwości dziecka na masalazynę.

Asamax 500 — skutki uboczne

Jak każdy lek Asamax 500 może wywoływać skutki uboczne, jednak nie u każdego one wystąpią. 

Przy stosowaniu preparatu Asamax 500 działania niepożądane takie jak: okrągłe plamy na tułowiu, pęcherze, łuszczenie się skóry czy pojawienie się owrzodzenia na błonach śluzowych, są bezwzględnym wskazaniem do przerwania stosowania leku i zgłoszenia się po pomoc medyczną. Mogą one świadczyć o zwiększonej liczbie leukocytów i podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych.

Informacje dotyczące rzadkich i bardzo rzadkich skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem preparatu znajdują się na ulotce Asamax 500.

Przechowywanie leku

Asamax 500 powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek powinien być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Asamax 500 (5)

Lek Asamax 500 należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Oczekiwane działanie lecznicze mesalazyny wymaga właściwego i konsekwentnego przyjmowania preparatu. Efekty u różnych pacjentów mogą być widoczne w różnym czasie.

Na rynku znajdują się zamienniki Asamaxu, zawierającego tę samą substancję czynną.  Wszystkie wydawane są z wyłącznie z przepisu lekarza. W Polsce nie ma możliwości kupienia jakiegokolwiek preparatu z mesalazyną bez recepty.

Asamax 500 (tabletki i czopki) jest dostępny w większości aptek w kraju. Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę i objęty jest częściową (ryczałt) lub całkowitą (seniorzy) refundacją.

W przypadku leków refundowanych cena jest jednakowa we wszystkich aptekach w kraju. Nie ma więc znaczenia miejsce dokonania zakupu. W aptece można otrzymać zamiennik preparatu Asamax 500, o ile na recepcie nie pojawia się adnotacja „NZ”, informująca farmaceutę o tym, że nie należy wydawać zamiennika.

Nie. Asamax 500 jest lekiem przeciwzapalnym. Preparat nie wykazuje działania bakteriobójczego ani bakteriostatycznego.

e-Konsultacja z Receptą Online
Asamax 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem