e-Konsultacja z Receptą Online

Lamotrix

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Lamotrix? Cena, refundacja

Cena leku zależy od jego dawki i wielkości opakowania.

 • Lamotrix 100 mg – cena za 30 tabletek wynosi 27,64 zł, 7,13 zł z refundacją; zaś za 90 tabletek cena wynosi 71,13 zł, a 3,20 zł z refundacją
 • Lamotrix 25 mg – cena za 30 tabletek wynosi 7,55 zł, a 4,82 zł z refundacją
 • Lamotrix 50 mg – cena za 30 tabletek – 14,58 zł zaś 5,92 zł z refundacją

Lek wydawany jest bezpłatnie kobietom w ciąży.

Cena leku może ulec zmianie w przyszłości.

Lamotrix – jak działa, na co i dla kogo?

Jak działa Lamotrix? Lamotrygina, substancja czynna leku, jest zależnym od stosowania i napięcia blokerem kanałów sodowych bramkowanych napięciem. Hamuje powtarzające się z dużą częstością wyładowania neuronów i uwalnianie glutaminianu. 

Na co pomaga Lamotrix? Lek ten stosowany jest w przebiegu dwóch chorób.

Padaczka

Lamotrix znajduje zastosowanie w leczeniu skojarzonym i monoterapii:

 • napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych,
 • napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta – lek jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta. 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Lek stosowany jest również w celu zapobiegania epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji. Nie zaleca się stosowania leku w leczeniu ostrej fazy epizodów maniakalnych ani depresyjnych.

Kto może stosować Lamotrix?

Nie zaleca się stosowania leku Lamotrix u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Leku Lamotrix nie należy stosować w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych zwiększają ryzyko myśli lub zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lamotrix – zamienniki

Zamiennikami leku Lamotrix są między innymi: Symla, Lamilept, Lamictal, Lamitrin, Epitrigine i Verpin. Są to leki wydawane na receptę.

Lamotrix – skład leku

Skład leku zależy od jego dawki i wynosi odpowiednio:

Lamotrix 25 mg – każda tabletka zawiera 25 mg lamotryginy.

Lamotrix 50 mg – kżda tabletka zawiera 50 mg lamotryginy.

Lamotrix 100 mg – każda tabletka zawiera 100 mg lamotryginy.

Substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian i talk.

Lamotrix – dawkowanie

Jak stosować lek Lamotrix? 

Szczegółowy schemat dawkowania leku został przedstawiony w ulotce leku. Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Padaczka (dorośli i młodzież od 13 lat)

Monoterapia: początkowe dawki lamotryginy wynoszą 25 mg raz na dobę przez pierwsze 2 tygodnie, następnie 50 mg raz na dobę przez kolejne 2 tyg. Następnie dawkę należy zwiększać o maksymalnie 50-100 mg co 1-2 tyg. aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej. Dawka podtrzymująca: 100-200 mg na dobę w 1 dawce lub w 2 dawkach podzielonych. Niektórzy pacjenci do uzyskania pożądanej odpowiedzi terapeutycznej wymagają dawki 500 mg na dobę.

Monoterapia w typowych napadach nieświadomości (dzieci od 2 do 12 lat)

Początkowo 0,3 mg/kg mc. na dobę w 1 lub w 2 dawkach podzielonych przez pierwsze 2 tyg., następnie 0,6 mg/kg mc. na dobę w 1 lub w 2 dawkach podzielonych przez kolejne 2 tyg. Następnie dawkę należy zwiększać o maksymalnie 0,6 mg/kg mc. na dobę co 1-2 tyg. aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej. Dawka podtrzymująca: 1-10 mg/kg mc. na dobę w 1 lub w 2 dawkach podzielonych. Niektórzy pacjenci do uzyskania pożądanej odpowiedzi terapeutycznej wymagają dawki do 15 mg/kg mc. na dobę.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

W okresie wprowadzania lamotryginy należy stopniowo zwiększać jej dawkę, aby w ciągu 6 tyg. uzyskać stabilizację dawki podtrzymującej. Wówczas, jeśli istnieją wskazania kliniczne, można odstawić inne leki psychotropowe i (lub) leki przeciwpadaczkowe. Dorośli (≥18 lat). Monoterapia lamotryginą lub leczenie skojarzone z lekami bez wpływu na metabolizm lamotryginy (bez walproinianu i bez induktorów metabolizmu lamotryginy): początkowo 25 mg raz na dobę przez pierwsze 2 tyg. Następnie 50 mg na dobę w 1 dawce lub 2 dawkach podzielonych przez kolejne 2 tyg. Następnie 100 mg na dobę w 1 dawce lub w 2 dawkach podzielonych przez kolejny tydzień. Docelowa dawka stabilizująca (od 6. tyg. leczenia) wynosi zwykle 200 mg na dobę w 1 dawce lub w 2 dawkach podzielonych. Dawki w zakresie 100-400 mg na dobę stosowano w badaniach klinicznych.

Lamotrix – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku Lamotrix, stosowanego w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i padaczki, stanowi  główne przeciwwskazanie do jego stosowania.

Podczas stosowania leku Lamotrix obserwowano między innymi:

 • wystąpienie reakcji skórnych (zwykle w pierwszych 8 tygodniach leczenia) – w niektórych przypadkach ich przebieg był ciężki i wymagał hospitalizacji,
 • reakcje fotowrażliwości – zwłaszcza po podaniu dużej dawki (400 mg i więcej), podczas zwiększania dawki lub po zbyt szybkim jej zwiększeniu, 
 • limfohistiocytozę hemofagocytarną – jej objawami były gorączka, wysypka, objawy neurologiczne, hepatosplenomegalia, limfadenopatia, cytopenie, duże stężenie ferrytyny w osoczu, hipertriglicerydemia oraz zaburzenia czynności wątroby i krzepliwości krwi.
 • kliniczne nasilenie choroby i ryzyko samobójstwa – u pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w różnych wskazaniach. Pacjenta poddanego kuracji lekiem Lamotrix należy stale monitorować.

Nagłe odstawienie leku Lamotrix może powodować nawrót napadów padaczkowych. Jeżeli leczenie nie musi być nagle przerwane ze względów bezpieczeństwa (np. z powodu wystąpienia wysypki), dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres 2 tygodni.

Szczegółowe środki ostrożności zostały opisane w ulotce leku.

Interakcja z innymi lekami

Lamotrix może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak:

 • okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid, stosowanymi w leczeniu padaczki,
 • lit, olanzapina lub arypiprazol, stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Lamotrix lub zwiększają ryzyko działań niepożądanych:

 • walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,
 • karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,
 • fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki,
 • rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • ryfampicyna, która jest antybiotykiem,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV),
 • hormonalne środki antykoncepcyjne (stosowanie tabletek antykoncepcyjnych).

Lamotrix w ciąży i karmienie piersią

Lamotrix w ciąży

Pacjentki w ciąży, jak również te, które podejrzewają u siebie ciążę lub ją planują, powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjmowaniem tego leku. Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjentka ma padaczkę. Ciąża może zmieniać skuteczność leku Lamotrix, dlatego też może być konieczne wykonanie badań krwi oraz dostosowanie dawki leku Lamotrix. Może nastąpić niewielki wzrost ryzyka wad wrodzonych, w tym rozszczepu warg i podniebienia, jeśli lek Lamotrix jest przyjmowany w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Lamotrix a karmienie piersią

Substancja czynna leku Lamotrix przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Stosowanie leku jest jednak możliwe, należy przy tym obserwować dziecko. Mogą u niego wystąpić: nadmierna senność, wysypka lub ma za mały przyrost masy ciała. w tej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem.

Lamotrix – skutki uboczne

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamotrix występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która może nasilić się, jeśli pozostanie nieleczona.

Takie objawy mogą wystąpić częściej w ciągu pierwszych paru miesięcy stosowania leku Lamotrix, zwłaszcza jeśli u pacjenta zastosowano zbyt dużą dawkę, zbyt szybko ją zwiększano bądź wtedy, gdy pacjent przyjmuje lek Lamotrix jednocześnie z innym lekiem zwanym walproinianem. Niektóre z tych objawów występują częściej u dzieci.

Do objawów reakcji należą:

 • wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry, które mogą nasilić się aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem się naskórka, występującej szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona),
 • rozległego złuszczania się naskórka (obejmującego ponad 30% powierzchni ciała – toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub rozległej wysypki z zaburzeniami wątroby, krwi i innych narządów (zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi, znany również jako zespół nadwrażliwości DRESS),
 • owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych,
 • ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i obrzęk wokół oczu (zapalenie spojówek),
 • wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność,
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami lub w
 • pachwinach,
 • niespodziewanie występujące krwawienie, sinienie lub niebieskawe zabarwienie palców,
 • ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje (takie jak przeziębienia),
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniach krwi,
 • zwiększona liczba krwinek białych (eozynofilia),
 • powiększone węzły chłonne,
 • zaburzenia innych narządów ciała, w tym wątroby i nerek.

Bardzo częste działania niepożądane Lamotrix

Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

 • ból głowy,
 • wysypka skórna.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów:

 • agresja lub drażliwość,
 • uczucie senności,
 • zawroty głowy,
 • drżenie,
 • trudności z zasypianiem (bezsenność),
 • uczucie pobudzenia,
 • biegunka,
 • suchość w jamie ustnej,
 • nudności lub wymioty,
 • uczucie zmęczenia,
 • ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:

 • niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja)
 • podwójne lub niewyraźne widzenie
 • nietypowa utrata lub przerzedzenie włosów (alopecja).

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Lamotrix (4)

Podczas leczeniem za pomocą leku Lamotrix nie należy spożywać alkoholu.

Lamotrix może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewny, że te objawy u niego nie występują.

Lamotrygina szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w surowicy krwi osiągane jest po upływie 0,5-4 h.

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe odstawienie lamotryginy może spowodować nawrót napadów padaczkowych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Lamotrix

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem