2443$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Deprexolet

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Deprexolet ? Cena, refundacja

Lek Deprexolet jest objęty refundacją. 

 • Deprexolet 10 mg — cena za 30 tabletek wynosi 9,30 zł (100%), 3,15 zł (30%), 0,00 zł (seniorzy),
 • Deprexolet 10 mg — cena za 90 tabletek wynosi 25,92 zł (100%), 7,78 zł (30%), 0,00 zł (seniorzy),
 • Deprexolet 30 mg — cena za 30 tabletek wynosi 28,02 zł (100%), 9,58 zł (30%), 0,00 zł (seniorzy),
 • Deprexolet 60 mg — cena za 30 tabletek wynosi 48,32 zł (100%), 14,50 zł (30%), 0,00 zł (seniorzy).

Należy zaznaczyć, że podana cena w przyszłości może ulec zmianie.

W obrocie dostępne są również tabletki powlekane Deprexolet 10 mg w opakowaniach po 60 tabletek (fiolka lub blistry) oraz Deprexolet 30 mg w opakowaniach po 60 i 90 tabletek.

Deprexolet — jak działa, na co i dla kogo

Lek Deprexolet zawiera mianserynę. Substancja ta jest czteropierścieniowym lekiem antydepresyjnym o złożonym mechanizmie działania. Mianseryna jest pochodna piperazynoazepiny i wykazuje działanie antydepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające i poprawiające długość i jakość snu

Mianseryna blokuje receptory 2-adrenergiczne, a przez to nasila uwalnianie noradrenaliny i wyraźny wzrost jej poziomu w ośrodkowym układzie nerwowym. Ponadto mianseryna blokuje receptory histaminowe H1 oraz niektóre receptory serotoninowe.

Lek Deprexolet stosowany jest w leczeniu różnorodnych objawów depresyjnych (np. obniżony nastrój, niepokój, zaburzenia snu, „czarne myśli”) niezależnie od bezpośrednich przyczyn dolegliwości.

Lek szybko się wchłania, maksymalne stężenie mianseryny w surowicy osiągane jest po 2-3 godzinach od podania leku. Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się już po kilku dniach leczenia, a wyraźną poprawę kliniczną po kilku tygodniach. Uspokajające i nasenne działanie leku zauważa się już po pierwszej dobie stosowania preparatu. 

Deprexolet jest preparatem stosowanym w leczeniu osób dorosłych.

Deprexolet – zamienniki

Na rynku znajdują się 4 zamienniki leku Deprexolet: LerivonMiansec, Miansec 30, Miansegen. 

Wszystkie leki są refundowane i dostępne wyłącznie na receptę.

Deprexolet – skład leku

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną: chlorowodorek mianseryny (10 mg, 30 mg lub 60 mg)

oraz pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, jednowodny kwas cytrynowy, stearynian magnezu, makrogol 8000, hypromeloza (E5), hypromeloza (E15), hydroksypropyloceluloza, dwutlenek tytanu (E 171).

Deprexolet – dawkowanie

Lek Deprexolet należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie uzależnione jest od stopnia nasilenia objawów występujących u pacjenta.

Zazwyczaj początkowo stosuje się 30 mg na dobę w dawce pojedynczej (1 tabletka 30 mg) lub podzielonych dawkach (3 tabletki po 10 mg). Późniejsza dawka podtrzymująca wynosi zwykle od 30 mg do 90 mg. Niekiedy zdarza się, że objawy depresyjne są tak silne, że pacjenci potrzebują większych dawek leczniczych.

Za dawkę maksymalną przyjmuje się 120 mg leku na dobę. Jednak preparat jest dobrze tolerowany nawet przy stosowaniu wyższych dawek (do 200 mg na dobę).

Leczenie powinno trwać nie krócej niż 4 miesiące (zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy) od całkowitego ustąpienia objawów.

W przypadku stosowania dawki pojedynczej lek należy przyjmować wieczorem. Tabletkę Deprexolet należy połknąć w całości.

Przy leczeniu pacjentów w podeszłym wieku zalecane jest ostrożne zwiększanie dawki.

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Deprexolet – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Deprexolet, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik preparatu;
 • u pacjenta występuje pobudzenie maniakalne;
 • pacjent ma ciężkie uszkodzenie wątroby;
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ostatnim czasie inhibitory MAO (zalecane są 2 tygodnie odstępu pomiędzy przyjmowaniem preparatów).

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Deprexolet u pacjentów:

 • którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego lum mają blok serca;
 • chorych na cukrzycę;
 • z uszkodzonym szpikiem kostnym;
 • z nadciśnieniem tętniczym;
 • z niewydolnością wątroby lub nerek;
 • chorujących na padaczkę;
 • z przerostem gruczołu krokowego;
 • chorujących na jaskrę z wąskim kątem przesączania;
 • z choroba dwubiegunową.

W przypadku wystąpienia drgawek lub żółtaczki należy przerwać lecenie Deproxoletem. 

W trakcie leczenia, szczególnie w pierwszych miesięcy leczenia należy regularnie wykonywać badanie morfologiczne oraz badania czynności nerek i wątroby. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci, u których występują myśli autodestrukcyjne (o samookaleczeniu lub samobójstwie) powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Deprexolet nasila działanie alkoholu i barbituranów.

Preparat może wywoływać skutki uboczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego i wpływać na zdolność obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów, dlatego niewskazane jest wykonywanie tych czynności w trakcie leczenia Deprexoletem.

Nie należy stosować leku Deprexolet u pacjentów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

Interakcja z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie i w ostatnim czasie, również tych dostępnych bez recepty. 

Nie należy stosować jednocześnie leku Deprexolet i inhibitorów MAO (inhibitorów monoaminooksydazy). Minimalny zalecany odstęp pomiędzy stosowaniem preparatów wynosi 2 tygodnie.

Ponadto:

 • u pacjentów stosujących leki obniżające ciśnienie zaleca się jego częstszą kontrolę, jednak nie wykazano interakcji pomiędzy lekami takimi jak propranolol, hydralazyna, betanidyna, guanetydyna, klonidyna, a Deprexoletem;
 • w przypadku stosowania leku Deprexolet i fenytoiny, zaleca się monitorowanie poziomu fenytoiny we krwi;
 • pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwzakrzepowe i Deprexolet powinni mieć regularnie oznaczane parametry krzepnięcia krwi;
 • mianseryna nasila działanie leków przeciwlękowych, uspokajających i antydepresyjne działanie fluoksetyny;
 • pacjenci przyjmujący glikozydy naparstnicy lub leki na arytmię i Deprexolet narażeni sa na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca;
 • Deprexolet wpływa na obniżenie poziomu kalcytriolu we krwi (aktywnej formy witaminy D3), co ma istotne znaczenie u pacjentów z niedoborem witaminy D.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Przed zastosowaniem leku Deprexolet w ciąży lub w okresie prekoncepcyjnym należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mianseryna może pokonywać barierę łożyskową. Lek może być stosowany wyłącznie wtedy, jeśli korzyści dla matki przewyższają ryzyko potencjalnego zagrożenia dla płodu.

Jednoczesne przyjmowanie leku Deprexolet i karmienie piersią niesie niewielkie ryzyko, ponieważ mianseryna przenika do mleka w ilości nieistotnej klinicznie, a badania przeprowadzone na niemowlętach wykazały niewielkie stężenia substancji w ich osoczu lub moczu, albo były całkowicie niewykrywalne. Jednak ze względu na oddziaływanie leku na matkę karmiącą, w tym szczególnie jego wpływ na sen, ze względu na bezpieczeństwo dziecka, zalecane jest zastosowanie bezpieczniejszych preparatów w leczeniu depresji u kobiet karmiących.

Deprexolet — skutki uboczne

Jak każdy lek Deprexolet może wywoływać skutki uboczne, jednak nie u każdego one wystąpią. 

Deprexolet — działania niepożądane występujące:

 • często (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów): senność (zazwyczaj w pierwszych dniach stosowania leku), nadmierne uspokojenie, wzrost masy ciała, obrzęki, wzrost stężenia enzymów wątrobowych;
 • niezbyt często (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle stawów, wysypka, niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia po przyjęciu pozycji stojącej).

Ponadto w trakcie przyjmowania leku Deprexolet może dojść do uszkodzenia szpiku, które objawia się zmianami w obrazie krwi. Wystąpienie dolegliwości jest częstsze u osób w podeszłym wieku i zazwyczaj ustępuje po odstawieniu preparatu.

W czasie stosowania leku u pacjenta może wystąpić żółtaczka, hipomania lub drgawki, pojawienie się takich objawów jest wskazaniem do odstawienia leku. 

Pojawienie się u pacjenta objawów wskazujących na infekcję (gorączka, zapalenie jamy ustnej i/lub gardła, bóle mięśni i stawów) wskazują na konieczność odstawienia preparatu i przeprowadzenia badania morfologicznego z rozmazem krwi.

O innych działaniach niepożądanych, występujących rzadko lub o częstotliwości nieznanej, można dowiedzieć się z ulotki leku Deprexolet .

Przechowywanie leku

Deprexolet powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek powinien być przechowywany w temperaturze nie większej niż 25°C.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Deprexolet (5)

Po przyjęciu lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a najwyższe stężenie we krwi osiąga po 2-3 godzinach od połknięcia. Obniżanie się stężenia substancji czynnej we krwi trwa średnio 17 godzin (od 6 do 39 godzin). Pacjenci zauważają poprawę zazwyczaj po kilku tygodniach stosowanego leczenia. Po ustąpieniu objawów należy kontynuować przyjmowanie leku Deprexolet przez minimum 4 miesiące (4-6 miesięcy).

Tak. Leki psychotropowe to wszystkie leki oddziałujące na działanie ośrodkowego układu nerwowego, a więc szczególnie te wykorzystywane przy różnorodnych zaburzeniach psychicznych (ale również niekiedy przy określonych rodzajach bólu i problemach ze snem).

Skutkiem ubocznym stosowania Deprexoletu może być wzrost wagi. Badania wykazują, że większość leków przeciwdepresyjnych może powodować zwiększenie wagi. U blisko 25 proc. pacjentów waga rośnie średnio o 5 kg.

Zgodnie z zapewnieniami producenta i dotychczasowymi badaniami, lek Deprexolet nie powoduje uzależnienia. Jednak nagłe odstawienie (zwłaszcza po dłuższym stosowaniu wysokich dawek) może wywołać pobudzenie, ból i zawroty głowy oraz nudności. Dlatego zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki aż do odstawienia leku.

Deprexolet nasila działanie alkoholu i wywołuje nadmierną senność. Nie należy pić alkoholu w trakcie leczenia Deprexoletem.

Wyślij wiadomość do farmaceuty

  e-Konsultacja z Receptą Online
  Deprexolet

  Wypełnij formularz medyczny, aby
  rozpocząć e-konsultację lekarską
  bez wychodzenia z domu.

  skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.