Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online
e-Konsultacja z Receptą Online

Paxlovid

Wypełnij wywiad medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

Zniżka: do 30% taniej

Skonsultuj się z Lekarzem

Receptomat

Paxlovid

Najważniejsze informacje:

 • Paxlovid z ritonawirem i nirmatrelvirem (Pfizer) to doustny lek na COVID.
 • Dopuszczony został on do użycia u dorosłych pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i do stosowania w szczególnych przypadkach w celu uniknięcia rozwoju ciężkiego przebiegu choroby
 • Tabletki dostępne są wyłącznie na receptę.

Dowiedz się więcej o Paxlovid - leku na COVID-19. Opis poniżej i ulotka zawierają informacje o wskazaniach i przeciwwskazaniach do stosowania tabletek, sposobie ich dawkowania oraz możliwych skutkach ubocznych. Na telekonsultację z lekarzem umówisz się na Receptomat.pl, tam też w razie potrzeby możesz zamówić e-receptę online na Paxlovid.

postać / dawka
tabletki powlekane, 150 mg + 100 mg
substancja czynna
nirmatrelvir, rytonawir (łac. Nirmatrelvirum + Ritonavirum)
dostępność
lek na receptę
zastosowanie / wskazania
lek na COVID-19
podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgia

Informacje o leku - do pobrania:

 • Paxlovid - ulotka (pdf) dla pacjenta - pobierz

 • Paxlovid - ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) - pobierz

Spis treści

Ile kosztuje lek na COVID-19 Paxlovid? Cena, refundacja

Tabletki powlekane leku Paxlovid są dostępne w 5 blistrach, każdy zawierający dawkę dobową. Opakowanie zawiera 10 tabletek z nirmatrelvirem + 20 tabletek z rytonawirem, łącznie 30 tabletek w pudełku tekturowym

Obecna cena leku Paxlovid wynosi ok. 5500-6000 zł. W przyszłości może ulec zmianie.

Paxlovid – jak działa, na co i dla kogo

Paxlovid (rytonawir, nirmatrelvir) został dopuszczony do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) i Europejską Agencję Leków (EMA) pod koniec 2021 roku. W obliczu rosnącej liczby zakażeń i pandemii COVID-19 przybierającej na sile pojawił się nowy doustny lek, który ma łagodzić objawy u chorych z potwierdzonym wynikiem testu, którzy nie wymagają hospitalizacji. Lek został dopuszczony do użycia w trybie nadzwyczajnym, do stosowania w nagłych przypadkach.

Substancje czynne tego leku na COVID (rytonawir, nirmatrelvir) hamują aktywność najważniejszego enzymu, dzięki któremu wirus SARS-CoV-2 namnaża się w organizmie. Nirmatrelvir ma działanie inhibitora proteazy, czyli to cząsteczki, których działanie blokuje namnażanie się cząstek wirusa, zaś rytonawir wydłuża czas jego działania poprzez spowolnienie jego rozpadu.

Lek na covid-19 Paxlovid to preparat przeciwwirusowy, który blokuje powielanie się cząstek wirusa u zainfekowanej osoby, dzięki czemu łagodzi objawy i zapobiega dalszemu rozwojowi choroby, co dodatkowo zmniejsza ryzyko rozwoju ciężkiej jej postaci.

Paxlovid - wskazania

Ten doustny lek na koronawirusa przeznaczony do stosowania u dorosłych osób z łagodnym lub umiarkowanym nasileniem objawów COVID-19. Podaje się chorym z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2, niepoddanych tlenoterapii, u których występuje ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby. O stosowaniu leku decyduje lekarz na podstawie historii choroby pacjenta, jego stanu zdrowia i kondycji, chorób towarzyszących i wyników badań.

Paxlovid - zamienniki

Ten lek na COVID-19 nie ma swojego zamiennika.

Paxlovid – skład leku

Substancjami czynnymi tego leku są nirmatrelwir i rytonawir.

Każda różowa tabletka powlekana nirmatrelwiru zawiera 150 mg nirmatrelwiru.

Każda biała tabletka powlekana rytonawiru zawiera 100 mg rytonawiru.

Pozostałe składniki tabletki nirmatrelwiru to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna i sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki zawiera hydroksypropylometylocelulozę, tytanu dwutlenek, glikol polietylenowy i żelaza tlenek czerwony.

Pozostałe składniki tabletki rytonawiru to: kopowidon, sorbitanu laurynian, krzemionka

koloidalna bezwodna, wapnia wodorofosforan bezwodny i sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę, tytanu dwutlenek, makrogol, hydroksypropylocelulozę, talk,krzemionkę koloidalną bezwodną i polisorbat 80.

Paxlovid lek na COVID-19 – jak stosować? Dawkowanie

Lek występuje w postaci doustnie stosowanych tabletek. Lekarz zaleca dawkowanie i należy trzymać się wytycznych specjalisty. Standardowa terapia zazwyczaj obejmuje prawdopodobnie stosowanie 3 tabletek (2 tabletki ritonawiru i 1 tabletka nirmatrelwiru) dwa razy dziennie co 12 godzin, przez 5 dni.

Nie trzeba dostosowywać dawkowania u osób z łagodną niewydolnością nerek ani u chorych z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Ważne jednak, aby u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek podawać odpowiednio zmniejszone dawki.

Leki przeciwwirusowe wpływające na namnażanie się cząstek wirusa są skuteczne w okresie jego aktywności w organizmie. To dlatego zaleca się, aby podawać je w czasie pierwszych maksymalnie 5 dni od pojawienia się objawów SARS-CoV-2. Badania wykazały też najwyższą skuteczność leku Paxlovid w tym przedziale czasowym. Lek działa poprzez zahamowanie namnażania się cząstek wirusa, co stopniowo łagodzi infekcję i zapobiega jej dalszemu rozwojowi.

Paxlovid lek na COVID-19 – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Paxlovid, jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku.

Interakcja z innymi lekami

Paxlovid może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Z tego powodu należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować (chodzi zarówno o leki na receptę, jak i bez recepty). W szczególności tymi lekami są:

 • leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, takie jak afatynib, abemacyklib,
 • apalutamid, cerytynib, dazatynib, enkorafenib, fostamatynib, ibrutynib, nilotynib, winblastyna i winkrystyna,
 • leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna, rywaroksaban i dabigatran,
 • leki stosowane w leczeniu drgawek, takie jak dywalproeks, lamotrygina,
 • leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny, takie jak bupropion,
 • leki stosowane w leczeniu alergii, takie jak feksofenadyna i loratadyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (leki przeciwgrzybicze), takie jak itrakonazol i worykonazol,
 • leki stosowane w leczeniu zespołu Cushinga, gdy organizm wytwarza nadmiar kortyzolu, takie jak tabletki ketokonazolu,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie jak efawirenz, marawirok, raltegrawir i zydowudyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. antybiotyki i leki przeciwprątkowe), takie jak atowakwon, klarytromycyna, erytromycyna, bedakilina, ryfabutyna, delamanid
 • i sulfametoksazol z trimetoprimem,
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych lub nastroju, takie jak haloperydol,
 • rysperydon i tiorydazyna,
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych
 • zaopatrujących płuca, takie jak bozentan i riocyguat,
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), takie jak amlodypina, diltiazem, lerkanidypina i nifedypina,
 • leki stosowane w leczeniu chorób serca i zaburzeń rytmu serca, takie jak digoksyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, takie jak glekaprewir,
 • leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, takie jak atorwastatyna, fluwastatyna, prawastatyna i rozuwastatyna,
 • leki stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego, takie jak cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus i takrolimus,
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu, takie jak morfina, fentanyl, metadon, buprenorfina, inne leki morfinopodobne i piroksykam,
 • leki stosowane jako środki uspokajające i nasenne, takie jak alprazolam, buspiron i zolpidem,
 • steroidy, w tym kortykosteroidy stosowane w leczeniu stanów zapalnych, takie jak betametazon, budezonid, cyklezonid, deksametazon, flutykazon, prednizolon, prednizon i triamcynolon
 • leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób płuc, na przykład przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), takie jak salmeterol i teofilina,
 • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak amitryptylina, fluoksetyna, imipramina, nortryptylina, paroksetyna i sertralina,
 • leki stosowane w ramach terapii zastępczej hormonami tarczycy, takie jak lewotyroksyna,
 • którykolwiek z innych wymienionych leków: środek antykoncepcyjny do podawania doustnego lub w postaci plastrów zawierający; etynyloestradiol, stosowany w celu zapobiegania ciąży; midazolam podawany we wstrzyknięciu (stosowany w celu sedacji)

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku w ciąży lub w razie podejrzenia ciąży wymaga konsultacji z lekarzem. 

Nie ma wystarczających danych świadczących o tym, aby Paxlovid mógł być bezpiecznie stosowany u kobiet w okresie ciąży. Zalecane jest, aby podczas przyjmowania leku Paxlovid oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia pacjentki powstrzymywały się od aktywności seksualnej lub stosowały skuteczne metody antykoncepcji. 

Brak jest danych dotyczących stosowania leku Paxlovid u kobiet karmiących piersią. Dla zachowania ostrożności, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Paxlovid oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia tym lekiem.

Paxlovid – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane Paxlovid (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zaburzenia smaku
 • ból głowy

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • reakcje alergiczne (takie jak świąd lub wysypka skórna)
 • ból brzucha

Rzadko skutki uboczne (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, nazywana anafilaksją (taka jak obrzęk języka, warg i twarzy,
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu, ucisk w gardle lub chrypka)
 • złe samopoczucie

Przechowywanie leku

Brak specjalnych zaleceń. Jak każdy lek, produkt powinien znajdować się w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Paxlovid.

Czy można rytonawir stosować u dzieci?

Paxlovid jest wskazany do stosowania dla osób dorosłych z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale u których istnieje ryzyko rozwoju ciężkiej postaci choroby.

W Stanach Zjednoczonych lek został dopuszczony do stosowania także u dzieci od 12. roku życia.

Czy Paxlovid z rytonawirem na COVID można stosować w domu?

Tak, jeśli stan pacjenta nie wymaga hospitalizacji, leczenie COVID odbywa się w domu. Nie jest wymagane, aby pacjent był pod stałym nadzorem lekarza. Należy się skontaktować ze specjalistą w razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów.

Paxlovid z rytonawirem – czy jest skuteczny w leczeniu COVID-19?

Podczas badań klinicznych skuteczności Paxlovidu wykazano redukcję powikłań infekcji SARS-CoV-2 u chorych wymagających hospitalizacji. Wysoka skuteczność, określona na poziomie około 85-89%, pozwala mieć nadzieję, że ten lek pomoże w opanowaniu pandemii i uchroni część pacjentów przed ciężkim przebiegiem choroby oraz ryzykiem powikłań.

Wyniki badań nad lekiem Paxlovid wyraźnie pokazują, że największą skuteczność terapeutyczną leku uzyskuje się u pacjentów, którym podano lek w czasie pierwszych 3-5 dni od pojawienia się pierwszych objawów COVID-19. Dla uniknięcia ciężkiego przebiegu choroby oraz zaostrzenia objawów kluczowe jest jak najszybsze podanie leku.

Paxlovid w leczeniu COVID-19 czy szczepionka?

Specjaliści podkreślają, że lek ten nie powinien być traktowany jako substytut szczepionki ani sposób zapobiegania infekcji. Warto wiedzieć, że szczepionki i leki mają zupełnie inny mechanizm działania. Szczepionkę na koronawirusa podaje się, aby wytworzyć w organizmie odpowiedź immunologiczną i przy kontakcie z wirusem zapobiec rozwojowi ciężkiej postaci choroby. Mówiąc prościej, szczepionki chronią przed infekcją, przygotowując organizm na spotkanie z wirusem.

Z kolei leki podaje się już po zakażeniu koronawirusem. Mają one zwalczać namnażające się w organizmie cząstki wirusa i tym samym wyciszać infekcję, łagodząc objawy. W określonych grupach ryzyka podanie Paxlovidu w odpowiednim momencie może uchronić chorego przed powikłaniami i ciężkim przebiegiem infekcji.

Czy Paxlovid na COVID jest bezpieczny?

Ten lek jest podawany wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza. To ważne, aby specjalista zapoznał się dokładnie z historią choroby i listą stosowanych przez pacjenta leków, bowiem Paxlovid nie powinien być jednocześnie stosowany z lekami z wielu innych grup (np. niektóre preparaty stosowane w chorobach serca i układu krążenia, w zaburzeniach odporności czy razem z niektórymi lekami przeciwbólowymi). Połączenie dwóch substancji aktywnych Paxlovidu może oddziaływać na wchłanianie i skuteczność innych leków i może być trudno tolerowane przez niektórych pacjentów.

Inne leki na COVID: