e-Konsultacja z Receptą Online

Paxlovid

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek na COVID-19 Paxlovid? Cena, refundacja

Tabletki powlekane leku Paxlovid są dostępne w 5 blistrach, każdy zawierający dawkę dobową. Opakowanie zawiera 10 tabletek z nirmatrelvirem + 20 tabletek z rytonawirem, łącznie 30 tabletek w pudełku tekturowym

Obecna cena leku Paxlovid wynosi ok. 5500-6000 zł. W przyszłości może ulec zmianie.

Paxlovid – jak działa, na co i dla kogo

Paxlovid (rytonawir, nirmatrelvir) został dopuszczony do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) i Europejską Agencję Leków (EMA) pod koniec 2021 roku. W obliczu rosnącej liczby zakażeń i pandemii COVID-19 przybierającej na sile pojawił się nowy doustny lek, który ma łagodzić objawy u chorych z potwierdzonym wynikiem testu, którzy nie wymagają hospitalizacji. Lek został dopuszczony do użycia w trybie nadzwyczajnym, do stosowania w nagłych przypadkach.

Substancje czynne tego leku na COVID (rytonawir, nirmatrelvir) hamują aktywność najważniejszego enzymu, dzięki któremu wirus SARS-CoV-2 namnaża się w organizmie. Nirmatrelvir ma działanie inhibitora proteazy, czyli to cząsteczki, których działanie blokuje namnażanie się cząstek wirusa, zaś rytonawir wydłuża czas jego działania poprzez spowolnienie jego rozpadu.

Lek na covid-19 Paxlovid to preparat przeciwwirusowy, który blokuje powielanie się cząstek wirusa u zainfekowanej osoby, dzięki czemu łagodzi objawy i zapobiega dalszemu rozwojowi choroby, co dodatkowo zmniejsza ryzyko rozwoju ciężkiej jej postaci.

Paxlovid – wskazania

Ten doustny lek na koronawirusa przeznaczony do stosowania u dorosłych osób z łagodnym lub umiarkowanym nasileniem objawów COVID-19. Podaje się chorym z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2, niepoddanych tlenoterapii, u których występuje ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby. O stosowaniu leku decyduje lekarz na podstawie historii choroby pacjenta, jego stanu zdrowia i kondycji, chorób towarzyszących i wyników badań.

Paxlovid – zamienniki

Ten lek na COVID-19 nie ma swojego zamiennika.

Paxlovid – skład leku

Substancjami czynnymi tego leku są nirmatrelwir i rytonawir.

Każda różowa tabletka powlekana nirmatrelwiru zawiera 150 mg nirmatrelwiru.

Każda biała tabletka powlekana rytonawiru zawiera 100 mg rytonawiru.

Pozostałe składniki tabletki nirmatrelwiru to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna i sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki zawiera hydroksypropylometylocelulozę, tytanu dwutlenek, glikol polietylenowy i żelaza tlenek czerwony.

Pozostałe składniki tabletki rytonawiru to: kopowidon, sorbitanu laurynian, krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia wodorofosforan bezwodny i sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę, tytanu dwutlenek, makrogol, hydroksypropylocelulozę, talk,krzemionkę koloidalną bezwodną i polisorbat 80.

Paxlovid lek na COVID-19 – jak stosować? Dawkowanie

Lek występuje w postaci doustnie stosowanych tabletek. Lekarz zaleca dawkowanie i należy trzymać się wytycznych specjalisty. Standardowa terapia zazwyczaj obejmuje prawdopodobnie stosowanie 3 tabletek (2 tabletki ritonawiru i 1 tabletka nirmatrelwiru) dwa razy dziennie co 12 godzin, przez 5 dni.

Nie trzeba dostosowywać dawkowania u osób z łagodną niewydolnością nerek ani u chorych z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Ważne jednak, aby u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek podawać odpowiednio zmniejszone dawki.

Leki przeciwwirusowe wpływające na namnażanie się cząstek wirusa są skuteczne w okresie jego aktywności w organizmie. To dlatego zaleca się, aby podawać je w czasie pierwszych maksymalnie 5 dni od pojawienia się objawów SARS-CoV-2. Badania wykazały też najwyższą skuteczność leku Paxlovid w tym przedziale czasowym. Lek działa poprzez zahamowanie namnażania się cząstek wirusa, co stopniowo łagodzi infekcję i zapobiega jej dalszemu rozwojowi.

Paxlovid lek na COVID-19 – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Paxlovid, jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku.

Interakcja z innymi lekami

Paxlovid może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Z tego powodu należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować (chodzi zarówno o leki na receptę, jak i bez recepty). W szczególności tymi lekami są:

 • leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, takie jak afatynib, abemacyklib,
 • apalutamid, cerytynib, dazatynib, enkorafenib, fostamatynib, ibrutynib, nilotynib, winblastyna i winkrystyna,
 • leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna, rywaroksaban i dabigatran,
 • leki stosowane w leczeniu drgawek, takie jak dywalproeks, lamotrygina,
 • leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny, takie jak bupropion,
 • leki stosowane w leczeniu alergii, takie jak feksofenadyna i loratadyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (leki przeciwgrzybicze), takie jak itrakonazol i worykonazol,
 • leki stosowane w leczeniu zespołu Cushinga, gdy organizm wytwarza nadmiar kortyzolu, takie jak tabletki ketokonazolu,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie jak efawirenz, marawirok, raltegrawir i zydowudyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. antybiotyki i leki przeciwprątkowe), takie jak atowakwon, klarytromycyna, erytromycyna, bedakilina, ryfabutyna, delamanid
 • i sulfametoksazol z trimetoprimem,
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych lub nastroju, takie jak haloperydol,
 • rysperydon i tiorydazyna,
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych
 • zaopatrujących płuca, takie jak bozentan i riocyguat,
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), takie jak amlodypina, diltiazem, lerkanidypina i nifedypina,
 • leki stosowane w leczeniu chorób serca i zaburzeń rytmu serca, takie jak digoksyna,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, takie jak glekaprewir,
 • leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, takie jak atorwastatyna, fluwastatyna, prawastatyna i rozuwastatyna,
 • leki stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego, takie jak cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus i takrolimus,
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu, takie jak morfina, fentanyl, metadon, buprenorfina, inne leki morfinopodobne i piroksykam,
 • leki stosowane jako środki uspokajające i nasenne, takie jak alprazolam, buspiron i zolpidem,
 • steroidy, w tym kortykosteroidy stosowane w leczeniu stanów zapalnych, takie jak betametazon, budezonid, cyklezonid, deksametazon, flutykazon, prednizolon, prednizon i triamcynolon
 • leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób płuc, na przykład przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), takie jak salmeterol i teofilina,
 • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak amitryptylina, fluoksetyna, imipramina, nortryptylina, paroksetyna i sertralina,
 • leki stosowane w ramach terapii zastępczej hormonami tarczycy, takie jak lewotyroksyna,
 • którykolwiek z innych wymienionych leków: środek antykoncepcyjny do podawania doustnego lub w postaci plastrów zawierający; etynyloestradiol, stosowany w celu zapobiegania ciąży; midazolam podawany we wstrzyknięciu (stosowany w celu sedacji)

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku w ciąży lub w razie podejrzenia ciąży wymaga konsultacji z lekarzem. 

Nie ma wystarczających danych świadczących o tym, aby Paxlovid mógł być bezpiecznie stosowany u kobiet w okresie ciąży. Zalecane jest, aby podczas przyjmowania leku Paxlovid oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia pacjentki powstrzymywały się od aktywności seksualnej lub stosowały skuteczne metody antykoncepcji. 

Brak jest danych dotyczących stosowania leku Paxlovid u kobiet karmiących piersią. Dla zachowania ostrożności, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Paxlovid oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia tym lekiem.

Paxlovid – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane Paxlovid (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zaburzenia smaku
 • ból głowy

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • reakcje alergiczne (takie jak świąd lub wysypka skórna)
 • ból brzucha

Rzadko skutki uboczne (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, nazywana anafilaksją (taka jak obrzęk języka, warg i twarzy,
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu, ucisk w gardle lub chrypka)
 • złe samopoczucie

Przechowywanie leku

Brak specjalnych zaleceń. Jak każdy lek, produkt powinien znajdować się w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 


Inne leki na covid:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Paxlovid (5)

Paxlovid jest wskazany do stosowania dla osób dorosłych z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale u których istnieje ryzyko rozwoju ciężkiej postaci choroby.

W Stanach Zjednoczonych lek został dopuszczony do stosowania także u dzieci od 12. roku życia.

Tak, jeśli stan pacjenta nie wymaga hospitalizacji, leczenie COVID odbywa się w domu. Nie jest wymagane, aby pacjent był pod stałym nadzorem lekarza. Należy się skontaktować ze specjalistą w razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów.

Podczas badań klinicznych skuteczności Paxlovidu wykazano redukcję powikłań infekcji SARS-CoV-2 u chorych wymagających hospitalizacji. Wysoka skuteczność, określona na poziomie około 85-89%, pozwala mieć nadzieję, że ten lek pomoże w opanowaniu pandemii i uchroni część pacjentów przed ciężkim przebiegiem choroby oraz ryzykiem powikłań.

Wyniki badań nad lekiem Paxlovid wyraźnie pokazują, że największą skuteczność terapeutyczną leku uzyskuje się u pacjentów, którym podano lek w czasie pierwszych 3-5 dni od pojawienia się pierwszych objawów COVID-19. Dla uniknięcia ciężkiego przebiegu choroby oraz zaostrzenia objawów kluczowe jest jak najszybsze podanie leku.

Specjaliści podkreślają, że lek ten nie powinien być traktowany jako substytut szczepionki ani sposób zapobiegania infekcji. Warto wiedzieć, że szczepionki i leki mają zupełnie inny mechanizm działania. Szczepionkę na koronawirusa podaje się, aby wytworzyć w organizmie odpowiedź immunologiczną i przy kontakcie z wirusem zapobiec rozwojowi ciężkiej postaci choroby. Mówiąc prościej, szczepionki chronią przed infekcją, przygotowując organizm na spotkanie z wirusem.

Z kolei leki podaje się już po zakażeniu koronawirusem. Mają one zwalczać namnażające się w organizmie cząstki wirusa i tym samym wyciszać infekcję, łagodząc objawy. W określonych grupach ryzyka podanie Paxlovidu w odpowiednim momencie może uchronić chorego przed powikłaniami i ciężkim przebiegiem infekcji.

Ten lek jest podawany wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza. To ważne, aby specjalista zapoznał się dokładnie z historią choroby i listą stosowanych przez pacjenta leków, bowiem Paxlovid nie powinien być jednocześnie stosowany z lekami z wielu innych grup (np. niektóre preparaty stosowane w chorobach serca i układu krążenia, w zaburzeniach odporności czy razem z niektórymi lekami przeciwbólowymi). Połączenie dwóch substancji aktywnych Paxlovidu może oddziaływać na wchłanianie i skuteczność innych leków i może być trudno tolerowane przez niektórych pacjentów.

e-Konsultacja z Receptą Online
Paxlovid

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem