Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online

Polityka Prywatności - Facebook

Informacje wstępne
Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Receptomat.pl zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Receptomat.pl
Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w zależności od podmiotu, z którym łączą Panią lub Pana relacje biznesowe jest Rapiomed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Rapiomed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204. wyznaczył osobę odpowiedzialna za ochronę danych, z którą można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej [email protected]
Zasady przetwarzania danych osobowych:
 1. Poniższe zasady obowiązują dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla użytkowników naszego fanpage’a w celu dostarczenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy których dane dotyczą.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z zasadami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Wszelkie informacje znajdujące się na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 4. Nasza placówka administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Dane osobowe - informacje o przetwarzaniu:
 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 3. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 4. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
 6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
 7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 9. Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości więcej informacji pod adresem:
  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 10. Relacje pomiędzy naszą placówką, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.