e-Konsultacja z Receptą Online

Nolicin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Nolicin – informacje o leku

Nolicin jest chemioterapeutykiem z grupy chinolonów o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Preparat wyłącznie na receptę, do stosowania wyłącznie przez dorosłych. 

 • dawki: Nolicin 400 mg
 • postać: tabletki powlekane
 • substancja czynna: norfloksacyna (łac. Norfloxacinum)
 • kategoria: Zapalenie pęcherza moczowego
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Nolicin – ulotka dla pacjenta

Nolicin – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Nolicin? Cena, refundacja

W aptekach dostępne są wyłącznie tabletki powlekane Nolicin 400 mg w opakowaniach po 20 sztuk. Antybiotyk Nolicin nie znajduje się obecnie na liście leków refundowanych. To znaczy, że jego cena może być inna w każdej aptece. Może również ulec zmianie w przyszłości. 

Nolicin 400 mg 20 tabletek – cena waha się od 21,99 do 27,50 zł

Lek wydawany jest tylko w aptekach stacjonarnych na podstawie ważnej recepty lekarskiej.

Nolicin – opis i właściwości, jak działa

Jak działa Nolicin? Tabletki powlekane Nolicin 400 mg to lek o działaniu przeciwbakteryjnym wydawany na receptę. Substancją czynną preparatu jest norfloksacyna, będąca chemioterapeutykiem należącym do grupy fluorochinolonów. Działa ona na liczne bakterie tlenowe Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Przeciwbakteryjne działanie leku polega na hamowaniu aktywności gyrazy bakteryjnego DNA, co z kolei uniemożliwia dalsze namnażanie się bakterii.

Nolicin – zamienniki

Produktem zawierającym norfloksacynę, w tej samej postaci, jest lek Norsept. Lek ten dostępny jest tylko na receptę.

Nolicin – skład leku

1 tabletka powlekana antybiotyku Nolicin zawiera 400 mg norfloksacyny.

Substancje pomocnicze to: glikolan sodowy skrobi (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, koloidalny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, woda oczyszczona.

Skład otoczki: hypromeloza, talk, dwutlenek tytanu E 171, barwnik 12000 FDC Yellow No. 6 E 110, glikol propylenowy.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga lek Nolicin? Antybiotyk ten wykorzystywany jest w leczeniu zakażeń, które zostały spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie jego substancji czynnej, norfloksacyny. Wśród wskazań do przyjmowania preparatu znajdują się:

 • powikłane zakażenia układu moczowego (wyjątkiem jest powikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek),
 • zapalenie gruczołu krokowego o podłożu bakteryjnym,
 • ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego, jeżeli inne środki farmakologiczne stosowane w tej chorobie nie są odpowiednie dla pacjenta.

Leku Nolicin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu i rozwoju.

Nolicin – dawkowanie

Jak stosować Nolicin? Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych. Tabletki należy przyjmować doustnie, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zalecana dawka leku Nolicin 400 mg to 2 razy na dobę po 1 tabletce 400 mg. Lek należy popić szklanką wody.

Dla odpowiedniego wchłaniania leku nie należy brać antybiotyku Nolicin z jedzeniem. Lek powinien być stosowany minimum 2 godziny po posiłku lub co najmniej na godzinę przed jedzeniem. Podobne przerwy trzeba zachować przed lub po spożyciu pokarmów mlecznych. Po 2 godzinach od przyjęcia leku nie należy przyjmować preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów cynku, glinu, żelaza czy magnezu, leków zobojętniających sok żołądkowy, w składzie których znajduje się dydanozyna, glin, magnez lub sukralfat.

Nolicin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Mimo skuteczności działania, lek ten nie jest przeznaczony dla wszystkich. Tabletki Nolicin 400 mg nie powinny być przyjmowane przez następujące grupy pacjentów:

 • osoby nadwrażliwe na jakikolwiek składnik leku, a także na inne leki z grupy chinolonów,
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią,
 • dzieci i młodzież w okresie wzrostu i rozwoju,
 • osoby, u których w wywiadzie stwierdzono związane ze stosowaniem fluorochinolonu zapalenie ścięgna i/lub zerwanie ścięgna.

Lek Nolicin należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza z padaczką i innymi stanami, mogącymi wywoływać drgawki).

W czasie leczenia antybiotykiem Nolicin należy unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne lub na promieniowanie ultrafioletowe. Jeśli pojawią się takie objawy, jak gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, należy skonsultować się z lekarzem w sprawie przerwania kuracji.

Wystąpienie ciężkiej i długotrwałej biegunki w trakcie lub po leczeniu norfloksacyną lub innymi chinolonami, może świadczyć o wystąpieniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (choroby zagrażającej życiu, mogącej zakończyć się zgonem). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Nolicin i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę jelit, gdyż uniemożliwiają one wydalanie toksyn.

W przypadku, gdy w trakcie przyjmowania leku Nolicin pogorszy się wzrok lub wystąpią inne zaburzenia widzenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem okulistą.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów, u których stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT, zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi, bardzo wolny rytm serca, niewydolność serca i inne zaburzenia tego organu oraz u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Pełna lista środków ostrożności, które należy podjąć podczas stosowania leku Nolicin, została przedstawiona w ulotce dołączonej do opakowania.

Interakcja z innymi lekami

W czasie stosowania leku Nolicin 400 mg należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, zarówno tych na receptę, jak i bez.

Leku Nolicin na zapalenie pęcherza moczowego w postaci tabletek powlekanych nie należy łączyć z takimi lekami, jak:

 • preparaty wielowitaminowe i inne leki zawierające żelazo lub cynk,
 • leki zobojętniające sok żołądkowy,
 • leki zawierające magnez lub glin,
 • sukralfat,
 • leki przeciwretrowirusowe (np. dydanozyna),
 • pochodne ksantyny (np. teofilina, pentoksyfilina),
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, fenbufen),
 • cyklosporyna,
 • kortykosteroidy,
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),
 • glibenklamid (sulfonylomocznik),
 • fenbufen,
 • probenecyd,
 • nitrofurantoina,
 • metoklopramid,
 • leki powodujące wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nolicin w ciąży

Substancja czynna leku jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. W krótkim czasie przenika do płynów ustrojowych i tkanek organizmu oraz przez barierę krew-łożysko. Z tego powodu stosowanie antybiotyku Nolicin 400 mg w ciąży jest zabronione. Nie zbadano, czy przyjmowanie norfloksacyny przez podczas ciąży jest bezpieczne dla matki i zarodka/płodu. Podczas badań na zwierzętach nie udowodniono działania teratogennego ani powodującego mutację. Jednocześnie zaobserwowano, że wysokie dawki substancji miały toksyczne działanie na płód u królików. Wykazano również, że lek może uszkadzać tkankę chrzęstną niedojrzałego organizmu.

Nolicin i karmienie piersią

Nie jest wiadome, czy norfloksacyna przenika do mleka ludzkiego. Dlatego stosowanie leku Nolicin 400 mg przez kobiety karmiące piersią jest niewskazane.

Nolicin – skutki uboczne

Przyjmowanie leku Nolicin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów. 

Najczęstsze skutki uboczne Nolicin to: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zgaga, bóle i zawroty głowy oraz wysypka. Osoby w podeszłym wieku mogą odczuwać zmęczenie, senność i splątanie. 

Rzadsze działania niepożądane Nolicin: brak łaknienia, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, pobudzenie, zwiększona aktywność psychomotoryczna, euforia, splątanie, depresja, omamy, reakcje lękowe, szumy uszne, łzawienie, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AST, ALT) i stężenia bilirubiny, eozynofilia, osłabienie, gorączka, bóle mięśni i stawów. Mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka, zapalenie wątroby) oraz zapalenie trzustki. Może wystąpić również rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się ciężką uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), którego przebieg bardzo rzadko może zagrażać życiu. Możliwa jest też nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, duszność, pokrzywka, zapalenie naczyń, zapalenie stawów, śródmiąższowe zapalenie nerek. 

Bardzo rzadkie, ale ciężkie skutki uboczne leku: ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego – silny obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny a także zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry i mogące zagrażać życiu zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka). W przypadku pojawienia się reakcji anafilaktycznej, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską. Możliwe jest również bardzo rzadkie osłabienie mięśni, zapalenia i zerwania ścięgien (głównie ścięgna Achillesa), nasilenie objawów miastenii, niewydolność nerek, grzybice pochwy. Możliwe zaburzenia układu nerwowego – (polineuropatia, zespół Guillaina-Barrégo, reakcje psychotyczne, drgawki, drżenia, drgawki miokloniczne, parestezje, zaburzenia widzenia) a także zaburzenia hematologiczne takie jak: niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna), małopłytkowość, neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów w morfologii krwi. U niektórych osób, zwłaszcza z grup ryzyka, mogą wystąpić komorowe zaburzenia rytmu i zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QTc). 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na zapalenie pęcherza moczowego:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Nolicin (4)

Leczenie powikłanych zakażeń układu moczowego antybiotykiem Nolicin 400 mg trwa zwykle 7-10 dni. W ostrych, niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych kuracja lekiem Nolicin trwa 3 dni. Jeżeli u pacjenta nawraca zakażenie dróg moczowych lekarz może zalecić leczenie długoterminowe do 12 tygodni. Kuracja leku może ulec skróceniu, jeżeli po 4 tygodniach nastąpi poprawa.

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego. Antybiotyk Nolicin powinien być popity wodą. Nie można popijać leku mlekiem i jogurtem.

Zakres działania bakteriobójczego leku Nolicin 400 mg obejmuje m.in.: Enterobacter, Escherichia coli, Campylobacter, Haemophilus, Klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, Proteus, Pseudomonas, metycylino wrażliwe szczepy Staphylococcus, Salmonella, Shigella i Vibrio. Szczegóły w ulotce leku.

Podczas przyjmowania antybiotyku Nolicin niewskazane jest zażywanie alkoholu. Może on nasilać działania niepożądane leku, takie jak bóle i zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

e-Konsultacja z Receptą Online
Nolicin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem