e-Konsultacja z Receptą Online

Tadalafil Teva

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Tadalafil Teva? Cena, refundacja

Lek Tadalafil Teva nie jest refundowany. Jego cena zależy od stężenia substancji czynnej, ilości tabletek w opakowaniu oraz od apteki i wynosi od ok. 43 zł do ok. 72 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Tadalafil Teva — jak działa, na co i dla kogo?

Tadalafil Teva jest lekiem zawierającym tadalafil, substancję aktywną zaliczaną do inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek ten znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, co charakteryzuje się niemożnością osiągnięcia lub utrzymania wzwodu niezbędnego do satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Mechanizm działania Tadalafil Teva polega na wspomaganiu rozszerzenia naczyń krwionośnych w członku w odpowiedzi na stymulację seksualną, co przyczynia się do zwiększenia przepływu krwi i umożliwia osiągnięcie erekcji. Należy podkreślić, że efekt terapeutyczny nie zostanie osiągnięty bez stymulacji seksualnej.

Dodatkowo Tadalafil Teva jest stosowany w leczeniu objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Stan ten, często związany z wiekiem, objawia się powiększeniem gruczołu krokowego i może prowadzić do trudności w oddawaniu moczu, uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza oraz konieczności częstszego oddawania moczu, w tym również w nocy. Tadalafil Teva działa poprzez poprawę przepływu krwi oraz rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego i pęcherza, co może przynieść ulgę w objawach już po 1-2 tygodniach stosowania.

Tadalafil Teva jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn dorosłych i nie wykazuje działania w przypadku braku zaburzeń erekcji. W procesie leczenia konieczne jest uwzględnienie, że odpowiednia stymulacja seksualna jest niezbędna dla osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego.

Tadalafil Teva — skład leku

Tadalafil Teva zawiera jako substancję czynną tadalafil. W każdej tabletce znajduje się odpowiednio 5 mg, 10 mg lub 20 mg tej substancji. W skład rdzenia tabletki wchodzą następujące substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, powidon K12, krospowidon oraz sodu stearylofumaran. Otoczka tabletki składa się z alkoholu poliwinylowego, makrogolu 3350, dwutlenku tytanu (E171), talku oraz tlenku żelaza żółtego (E172).

Tadalafil Teva — dawkowanie

Tabletki Tadalafil Teva są przeznaczone do stosowania doustnego i wyłącznie dla mężczyzn. Należy je połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, bez względu na spożycie posiłków. Zalecana dawka w leczeniu zaburzeń erekcji wynosi 5 mg raz na dobę, o tej samej porze. W zależności od indywidualnej odpowiedzi na lek dawka może zostać zmniejszona do 2,5 mg. Nie należy przekraczać częstotliwości przyjmowania leku więcej niż raz na dobę. Stosowanie Tadalafil Teva codziennie może być odpowiednie dla mężczyzn planujących aktywność seksualną co najmniej dwa razy w tygodniu. Lek umożliwia uzyskanie erekcji po stymulacji seksualnej w dowolnym momencie w ciągu 24 godzin. Należy pamiętać, że Tadalafil Teva nie działa bez stymulacji seksualnej.

W przypadku leczenia objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego dawka również wynosi 5 mg raz na dobę. Jeśli pacjent cierpi jednocześnie na łagodny rozrost gruczołu krokowego i zaburzenia erekcji, dawka pozostaje niezmieniona.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki, konieczne jest powiadomienie lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć jak najszybciej, jednak nie stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą tabletkę. W razie wątpliwości dotyczących stosowania leku zaleca się kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Tadalafil Teva — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Tadalafil Teva:

 • nadwrażliwość na tadalafil lub inne składniki leku,
 • stosowanie azotanów organicznych lub donorów tlenku azotu,
 • ciężka choroba serca lub zawał serca w ostatnich 90 dniach,
 • udar w ostatnich 6 miesiącach,
 • niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi,
 • utrata wzroku z powodu NAION,
 • stosowanie riocyguatu.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Tadalafil Teva konsultacja z lekarzem jest niezbędna. Aktywność seksualna może stanowić ryzyko dla osób z chorobami serca. W przypadku problemów kardiologicznych należy poinformować o tym lekarza. Przed leczeniem objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, lekarz powinien wykluczyć raka gruczołu krokowego. Pacjenci z następującymi stanami powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
 • szpiczak mnogi,
 • białaczka,
 • zniekształcenie członka,
 • ciężkie choroby wątroby,
 • ciężkie choroby nerek.

Nie jest ustalona skuteczność leku po operacjach w obrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów. W przypadku nagłego pogorszenia widzenia lub utraty wzroku stosowanie leku należy natychmiast przerwać i skontaktować się z lekarzem. Podobnie, w przypadku pogorszenia słuchu lub jego nagłej utraty, należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Interakcja z innymi lekami

Lek Tadalafil Teva może oddziaływać z innymi substancjami farmakologicznymi, co może wpłynąć na jego działanie lub działanie innych leków. Z tego względu konieczne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub planowanych lekach. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • azotany: Tadalafil Teva jest przeciwwskazany przy jednoczesnym stosowaniu azotanów,
 • leki blokujące receptory α-adrenergiczne: stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
 • inne leki hipotensyjne: mogą nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego,
 • riocyguat: współużytkowanie jest przeciwwskazane,
 • inhibitory 5-alfa-reduktazy: stosowane w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
 • leki przeciwgrzybicze: np. ketokonazol oraz inhibitory proteazy dla HIV/AIDS,
 • leki przeciwdrgawkowe: takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina,
 • antybiotyki: ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna oraz itrakonazol,
 • inne metody leczenia zaburzeń erekcji: równoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Tadalafil Teva w ciąży: 

Lek Tadalafil Teva przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez dorosłych mężczyzn. 

Stosowanie Tadalafil Teva podczas karmienia piersią: 

Nie zaleca się stosowania leku Tadalafil Teva przez kobiety. 

Tadalafil Teva— skutki uboczne 

Przykładowe działania niepożądane leku Tadalafil Teva:

 • reakcje alergiczne (wysypki) – niezbyt często,
 • ból w klatce piersiowej — niezbyt często,
 • priapizm (przedłużona erekcja) – rzadko,
 • nagła utrata widzenia — rzadko,
 • zaburzenia widzenia — częstość nieznana.

Często występujące działania niepożądane:

 • ból głowy,
 • ból pleców,
 • ból mięśni,
 • przekrwienie błony śluzowej nosa,
 • zaczerwienienie twarzy,
 • niestrawność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

 • zawroty głowy,
 • nudności, wymioty,
 • obecność krwi w moczu,
 • niewyraźne widzenie,
 • trudności w oddychaniu,
 • ból brzucha,
 • uczucie kołatania serca.

Rzadko występujące działania niepożądane:

 • omdlenia,
 • obrzęk powiek,
 • przemijająca utrata pamięci,
 • drgawki,
 • nagłe pogorszenie lub utrata słuchu.

Dodatkowe rzadkie działania niepożądane:

 • migrena,
 • ciężkie reakcje alergiczne,
 • obrzęk twarzy,
 • zaburzenia rytmu serca.

Informacje dodatkowe:

 • atak serca i udar były rzadko zgłaszane,
 • zawroty głowy mogą występować częściej u mężczyzn powyżej 75 lat,
 • biegunka może występować częściej u mężczyzn powyżej 65 lat.

Przechowywanie leku Tadalafil Teva

Przechowywanie leku Tadalafil Teva powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.


Inne leki na zaburzenia erekcji:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Tadalafil Teva (3)

Dostępne leki na receptę, które zawierają taką samą substancję czynną jak Tadalafil Teva, to m.in.: Adalift, Cialis czy Gerocilan.

Spożywanie alkoholu może wpłynąć na zdolność do uzyskania erekcji i spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększając ryzyko zawrotów głowy. Pacjenci, którzy przyjęli lek lub planują jego przyjęcie, powinni unikać spożywania dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub więcej).

Nie, tabletki Tadalafil Teva 5 mg, 10 mg oraz 20 mg są dostępne wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Tadalafil Teva

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.