e-Konsultacja z Receptą Online

Sildenafil Teva

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Sildenafil Teva? Cena, refundacja

Tabletki powlekane Sildenafil Teva na potencję nie są refundowane. Ich cena zależy od stężenia substancji czynnej w tabletce oraz od apteki i wynosi od ok. 18 zł do ok. 47 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Sildenafil Teva – jak działa, na co i dla kogo?

Sildenafil Teva jest przeznaczony do terapii zaburzeń erekcji u mężczyzn dorosłych, co oznacza trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu wzwodu prącia na poziomie umożliwiającym odbycie stosunku płciowego. Mechanizm działania tego leku polega na wspomaganiu rozszerzenia naczyń krwionośnych w prąciu, co jest możliwe dzięki obecności substancji czynnej ułatwiającej przepływ krwi. Aby lek wykazał zamierzony efekt terapeutyczny, konieczna jest stymulacja seksualna, która aktywuje procesy fizjologiczne prowadzące do erekcji. Sildenafil Teva jest zatem stosowany w sytuacjach, gdy dysfunkcja erekcji jest obecna i wymaga medycznego wsparcia w celu przywrócenia prawidłowej funkcji seksualnej.

Sildenafil Teva – skład leku

Sildenafil Teva jest dostępny w trzech różnych dawkach, z których każda zawiera odpowiednio syldenafil w ilości 25 mg, 50 mg lub 100 mg, w formie cytrynianu syldenafilu.

Substancje pomocnicze:
Rdzeń tabletki składa się z celulozy mikrokrystalicznej, wapnia wodorofosforanu, kroskarmelozy sodowej oraz stearynianu magnezu. Te składniki są niezbędne do nadania tabletkom odpowiedniej konsystencji i zapewnienia ich właściwego rozpadu po połknięciu.

Otoczka tabletki:
Otoczka tabletki zawiera alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu (E171), makrogol 3350 oraz talk, które nadają tabletkom ostateczny kształt, stabilność oraz ułatwiają ich połykanie.

Sildenafil Teva — dawkowanie

Dawkowanie sildenafilu u osób dorosłych zaleca się rozpocząć od 50 mg, przyjmowanych około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od indywidualnej reakcji na lek dawka może być dostosowana, zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg. Należy pamiętać, że maksymalna dozwolona dawka Sildenafil Teva to 100 mg na dobę. Przyjmowanie leku częściej niż raz na dobę jest niewskazane. Warto zaznaczyć, że spożycie posiłku może wpłynąć na opóźnienie działania leku.

Osoby starsze (≥ 65 lat) nie wymagają modyfikacji dawkowania. Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min) powinni stosować się do ogólnych zaleceń dawkowania. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), zaleca się rozpoczęcie terapii od 25 mg, z możliwością stopniowego zwiększania dawki do 50 mg, a maksymalnie do 100 mg, w zależności od tolerancji i reakcji na lek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak marskość, powinni również rozważyć rozpoczęcie leczenia od 25 mg, z opcją stopniowego zwiększania dawki, podobnie jak w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

W przypadku pacjentów przyjmujących inhibitory izoenzymu CYP3A4 zaleca się rozpoczęcie terapii od 25 mg. Należy unikać jednoczesnego stosowania syldenafilu z rytonawirem. Pacjenci przyjmujący leki alfa-adrenolityczne powinni mieć ustabilizowany stan przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu, a także rozważyć rozpoczęcie leczenia od 25 mg.

Sposób podawania: lek należy przyjmować doustnie.

Sildenafil Teva – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Sildenafil Teva:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku,
 • równoczesne stosowanie z azotanami lub lekami uwalniającymi tlenek azotu,
 • jednoczesne stosowanie z inhibitorami PDE5 lub lekami pobudzającymi cyklazę guanylową, np. riocyguat,
 • u mężczyzn, dla których aktywność seksualna jest niewskazana, np. z ciężkimi schorzeniami sercowo-naczyniowymi,
 • u pacjentów z utratą wzroku na jedno oko z powodu NAION, niezależnie od wcześniejszej ekspozycji na inhibitor PDE5,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią, po udarze lub zawale serca, oraz z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki.

Środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem terapii syldenaflem konieczne jest przeprowadzenie badania pacjenta w celu zdiagnozowania zaburzeń erekcji i ustalenia ich przyczyn. Należy ocenić stan sercowo-naczyniowy pacjenta, ponieważ aktywność seksualna wiąże się z ryzykiem zaburzeń krążenia. Syldenafil może powodować niewielkie obniżenie ciśnienia krwi. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z utrudnionym odpływem krwi z lewej komory serca oraz z atrofią wielonarządową. 

Syldenafil należy stosować ostrożnie u pacjentów z deformacjami prącia i schorzeniami predysponującymi do priapizmu. W przypadku erekcji trwającej ponad 4 godziny, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Interakcja z innymi lekami

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez izoenzymy cytochromu P450, w szczególności CYP3A4 i w mniejszym stopniu CYP2C9. Interakcje z innymi lekami mogą wpływać na klirens syldenafilu w organizmie.

Inhibitory CYP3A4, takie jak ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna oraz sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie syldenafilu w surowicy, co wymaga dostosowania dawki początkowej do 25 mg. Silne inhibitory CYP3A4, takie jak rytonawir i sakwinawir, znacząco zwiększają stężenie syldenafilu, co wymaga ograniczenia maksymalnej dawki do 25 mg w ciągu 48 godzin.

Induktory CYP3A4, takie jak ryfampicyna, mogą znacząco obniżać stężenie syldenafilu w osoczu. Jednoczesne stosowanie z rytonawirem nie jest zalecane.

Syldenafil może nasilać hipotensyjne działanie azotanów i jest przeciwwskazany w połączeniu z lekami uwalniającymi tlenek azotu lub azotanami. Podobnie, jednoczesne stosowanie z riocyguatem jest przeciwwskazane z powodu ryzyka nasilenia działania hipotensyjnego.

Podczas stosowania z alfa-adrenolitykami, takimi jak doksazosyna, może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie w ciągu 4 godzin od zażycia syldenafilu. Wymaga to ostrożności i monitorowania ciśnienia krwi.

Nie stwierdzono istotnych interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C9 (tolbutamid, warfaryna), CYP2D6, diuretykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami wapnia, lekami beta-adrenolitycznymi oraz z amlodypiną.

Syldenafil nie wpływał na farmakokinetykę sakwinawiru i rytonawiru, inhibitorów proteazy HIV, ani na czas krwawienia po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego.

Nikorandyl ze względu na zawartość azotanu może powodować poważne interakcje z syldenafilem.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek Sildenafil Teva nie powinien być stosowany przez kobiety. Nie zaleca się przyjmowania tych tabletek na zaburzenia erekcji w ciąży ani w okresie karmienia piersią. 

Sildenafil Teva – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Sildenafil Teva na erekcję:

Bardzo często (występujące mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy.

Często (występujące mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy, 
 • niewyraźne widzenie, 
 • uderzenia gorąca, 
 • uczucie zatkanego nosa, 
 • niestrawność.

Niezbyt często (występujące mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • nieżyt nosa, 
 • nadwrażliwość, 
 • senność, 
 • zaburzenia łzawienia, ból oczu, 
 • zawroty głowy, 
 • kołatanie serca, 
 • krwawienie z nosa, 
 • wymioty, 
 • wysypka, 
 • krwiomocz, 
 • ból w klatce piersiowej.

Rzadko (występujące mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • udar naczyniowy mózgu, drgawki, omdlenia, 
 • zaburzenia widzenia, w tym przekrwienie spojówek, obrzęk powiek czy zmętnienie ciała szklistego, 
 • utrata słuchu, 
 • zawał mięśnia sercowego, arytmia, 
 • obrzęk nosa, suchość w gardle,
 • martwica toksyczna naskórka, 
 • krwawienie z prącia, 
 • drażliwość. 

Przechowywanie leku Sildenafil Teva

Przechowywanie leku Sildenafil Teva powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci.


Inne leki na zaburzenia erekcji:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Sildenafil Teva (3)

Stosowanie leku Sildenafil Teva 100 mg tabletki powlekane, 25 mg czy 50 mg  w połączeniu z nadmiernym spożyciem alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy czy obniżenie ciśnienia krwi.

Nie, lek Sildenafil 100 mg Teva na erekcję dostępny jest wyłącznie na receptę.

Leki, które zawierają jako substancję czynną syldenafil, tak jak lek na erekcję Sildenafil Teva 100 mg, to m.in.: Maxigra, Sildenafil Bluefish czy Sildenafil Ranbaxy.

e-Konsultacja z Receptą Online
Sildenafil Teva

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.