e-Konsultacja z Receptą Online

Sildenafil Ranbaxy

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Sildenafil Ranbaxy? Cena, refundacja

Lek Sildenafil Ranbaxy nie jest refundowany. Jego cena zależy od apteki oraz wielkości opakowania (4, 8 lub 24 tabletki) i wynosi od ok. 7 zł do ok. 45 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Sildenafil Ranbaxy — jak działa, na co i dla kogo?

Sildenafil Ranbaxy to lek, którego głównym składnikiem jest syldenafil. Substancja ta klasyfikowana jest jako inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania syldenafilu polega na wspieraniu procesu rozkurczu naczyń krwionośnych w obrębie prącia, co skutkuje zwiększonym przepływem krwi do tego organu w momencie podniecenia seksualnego.

Zastosowanie Sildenafil Ranbaxy znajduje przede wszystkim w terapii zaburzeń wzwodu u mężczyzn dorosłych. Zaburzenia te, określane mianem impotencji, charakteryzują się trudnościami w osiągnięciu bądź utrzymaniu erekcji prącia na poziomie umożliwiającym odbycie stosunku płciowego. Warto zaznaczyć, że efektywność leku uwarunkowana jest obecnością pobudzenia seksualnego – bez niego nie dojdzie do wywołania wzwodu.

Sildenafil Ranbaxy — skład leku

Lek Sildenafil Ranbaxy charakteryzuje się obecnością syldenafilu jako substancji czynnej. W zależności od dawki tabletka powlekana może zawierać 50 mg lub 100 mg syldenafilu, który występuje w formie syldenafilu cytrynianu.

W skład rdzenia każdej tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa oraz magnezu stearynian. Otoczka tabletki składa się z hypromelozy, czerwieni koszenilowej (E124), laku, makrogolu 400, dwutlenku tytanu (E171), tlenku żelaza czerwonego (E172) oraz indygotyny (E132), laku.

Sildenafil Ranbaxy — dawkowanie

Stosowanie Sildenafil Ranbaxy powinno być ściśle zgodne z zaleceniami lekarza. W przypadku niepewności co do dawkowania zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Dawka początkowa leku ustalona została na poziomie 50 mg. Nie zaleca się jego przyjmowania częściej niż jednorazowo w ciągu doby.

Przyjmowanie leku Sildenafil Ranbaxy zalecane jest około 60 minut przed przewidywaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. W przypadku odczuwania, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Efekt terapeutyczny leku Sildenafil Ranbaxy uzależniony jest od stymulacji seksualnej. Czas reakcji na lek może być różny dla poszczególnych pacjentów, zazwyczaj mieści się w przedziale od 30 minut do 1 godziny. Spożycie obfitego posiłku może opóźnić działanie leku.

W sytuacji, gdy po zastosowaniu leku Sildenafil Ranbaxy nie dochodzi do erekcji lub czas trwania wzwodu jest niewystarczający do wykonania stosunku płciowego, należy skonsultować się z lekarzem. Przyjmowanie dawek wyższych niż zalecane może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych i nie wpływa na zwiększenie efektywności leku. Maksymalna dawka leku Sildenafil Ranbaxy nie powinna przekraczać 100 mg. W przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Sildenafil Ranbaxy — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Sildenafil Ranbaxy:

 • nadwrażliwość na syldenafil lub inne składniki leku,
 • stosowanie azotanów (ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego),
 • stosowanie leków uwalniających tlenek azotu, np. azotyn amylu,
 • stosowanie riocyguatu,
 • ciężka choroba serca lub wątroby,
 • niedawny udar mózgu, zawał serca lub niskie ciśnienie tętnicze,
 • rzadkie dziedziczne choroby oczu, np. retinitis pigmentosa,
 • utrata wzroku z powodu NAION.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy, konsultacja z lekarzem jest wymagana w przypadku występowania: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego, anatomicznego zniekształcenia prącia, choroby Peyroniego, dolegliwości sercowych, choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń krzepnięcia krwi, a także w przypadku nagłego pogorszenia widzenia lub utraty wzroku. 

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować u pacjentów bez zaburzeń erekcji.

Interakcja z innymi lekami

Lek Sildenafil Ranbaxy może wchodzić w interakcje z innymi substancjami, co wymaga ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu. Zaleca się informowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno obecnie, jak i planowanych do użycia. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • azotany i produkty uwalniające tlenek azotu: nie zaleca się stosowania Sildenafil Ranbaxy z azotanami (często używanymi w leczeniu dławicy piersiowej) oraz produktami uwalniającymi tlenek azotu, np. azotynem amylu, ze względu na ryzyko niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • riocyguat: Pacjenci przyjmujący riocyguat powinni poinformować o tym lekarza.
 • Inhibitory proteazy: U osób leczonych inhibitorami proteazy (np. w terapii HIV), zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg,
 • leki wpływające na metabolizm syldenafilu: U pacjentów stosujących ketokonazol, itrakonazol, erytromycynę, cymetydynę, lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową,
 • leki na nadciśnienie płucne i zakażenia bakteryjne: Syldenafil może interagować z lekami takimi jak bozentan czy ryfampicyna,
 • alfa-adrenolityki: U osób przyjmujących alfa-adrenolityki może dojść do spadku ciśnienia krwi, zwłaszcza w ciągu 4 godzin od zażycia Sildenafil Ranbaxy. Zaleca się przyjmowanie stałych dawek alfa-adrenolityków przed zastosowaniem syldenafilu, a lekarz może zalecić dawkę początkową 25 mg,
 • sakubitril/walsartan: Pacjenci przyjmujący leki zawierające sakubitril/walsartan w leczeniu niewydolności serca powinni poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek Sildenafil Ranbaxy nie powinien być stosowany przez kobiety. Nie zaleca się jego przyjmowania w ciąży ani w okresie karmienia piersią. 

Sildenafil Ranbaxy — skutki uboczne 

Przykładowe działania niepożądane leku Sildenafil Ranbaxy:

 • reakcje alergiczne (nietypowe): trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub gardła,
 • ból w klatce piersiowej (nietypowe): zaleca się pozycję półsiedzącą i unikanie azotanów,
 • utrata wzroku (rzadkie): nagłe pogorszenie widzenia,
 • przedłużający się wzwód (rzadkie): konieczność kontaktu z lekarzem po 4 godzinach,
 • reakcje skórne (rzadkie): łuszczenie, obrzęk, pęcherze,
 • drgawki (rzadkie): możliwe napady padaczkowe.

Inne działania niepożądane:

 • ból głowy (bardzo częste),
 • nudności, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (częste),
 • zatkanie nosa, zawroty głowy (częste),
 • niestrawność, zaburzenia widzenia (częste),
 • kołatanie serca, bóle mięśniowe, senność (nietypowe),
 • wymioty, wysypka, ból oczu (nietypowe),
 • zawroty głowy, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej nosa (nietypowe),
 • krew w moczu, ból rąk/nóg, krwawienie z nosa (nietypowe).

Rzadsze działania niepożądane:

 • omdlenia, udar, zawał serca (rzadkie),
 • podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia (rzadkie),
 • nieregularne bicie serca, krwawienie do oka (rzadkie),
 • nagłe osłabienie słuchu (rzadkie),
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie (rzadkie).

Dodatkowe informacje:
Po wprowadzeniu leku Sildenafil Ranbaxy na rynek odnotowano przypadki niestabilnej dusznicy bolesnej i nagłego zgonu. Niektórzy pacjenci mieli wcześniej problemy z sercem. Nie jest jasne, czy te zdarzenia były bezpośrednio związane z lekiem.

Przechowywanie leku Sildenafil Ranbaxy

Przechowywanie leku Sildenafil Ranbaxy powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci. 


Inne leki na zaburzenia erekcji:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Sildenafil Ranbaxy (4)

Sildenafil Ranbaxy 100 mg zazwyczaj wykazuje skuteczność przez około 4 godziny po podaniu, pomagając mężczyznom w osiągnięciu i utrzymaniu erekcji pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Stosowanie leku Sildenafil Ranbaxy w połączeniu z nadmiernym spożyciem alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy czy obniżenie ciśnienia krwi.

Nie, lek Sildenafil Ranbaxy dostępny jest wyłącznie na receptę.

Leki, które zawierają jako substancję czynną syldenafil i mogą być zamiennikiem leku Sildenafil Ranbaxy, to m.in.: Maxigra, Maxon, Remidia czy Sildenafil Actavis.

e-Konsultacja z Receptą Online
Sildenafil Ranbaxy

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.