e-Konsultacja z Receptą Online

Sildenafil PPH

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Sildenafil PPH? Cena, refundacja

Lek Sildenafil PPH nie jest obecnie refundowany. Jego cena zależy od stężenia substancji czynnej w jednej tabletce oraz od wielkości opakowania i wynosi od ok. 27 zł do 73 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Sildenafil PPH — jak działa, na co i dla kogo?

Syldenafil, będący substancją czynną w preparacie Sildenafil PPH, klasyfikuje się do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania tego leku polega na wspieraniu procesu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co skutkuje zwiększonym przepływem krwi do tego organu w momencie podniecenia seksualnego. Efekt terapeutyczny, czyli osiągnięcie wzwodu, jest możliwy wyłącznie przy zaistnieniu pobudzenia seksualnego.

Zastosowanie leku Sildenafil PPH znajduje się w obszarze terapii zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, co w praktyce medycznej określa się mianem impotencji. Impotencja ta definiowana jest jako problem z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji prącia na poziomie umożliwiającym odbycie stosunku płciowego.

Sildenafil PPH — skład leku

Sildenafil PPH zawiera jako składnik aktywny syldenafil. Dostępne są tabletki zawierające 50 mg lub 100 mg syldenafilu, który jest obecny w formie cytrynianu.

W skład rdzenia tabletki wchodzą następujące substancje: mannitol (E421), krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K30), skrobia kukurydziana, stearynian magnezu oraz laurylosiarczan sodu. Otoczka tabletki składa się z hypromelozy (o lepkości 15 mPa.s), makrogolu 6000, dwutlenku tytanu (E171), talku oraz indygotyny laku (E132).

Sildenafil PPH — dawkowanie

Stosowanie preparatu Sildenafil PPH wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez lekarza prowadzącego lub farmaceutę. Dawkowanie rozpoczyna się od 50 mg, przy czym nie powinno się przekraczać jednej dawki w ciągu doby. Współużytkowanie z innymi preparatami zawierającymi syldenafil jest przeciwwskazane. Optymalny czas na przyjęcie tabletki to około jednej godziny przed przewidywaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

W przypadku, gdy działanie preparatu wydaje się zbyt silne lub zbyt słabe, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Efektywność działania Sildenafil PPH jest uzależniona od stymulacji seksualnej. Czas reakcji na lek może być zmienny i zazwyczaj mieści się w przedziale od 30 minut do godziny, przy czym spożycie obfitego posiłku może opóźnić działanie preparatu.

W sytuacji braku erekcji lub niewystarczającej jej trwałości do odbycia stosunku płciowego zaleca się kontakt z lekarzem. Przyjmowanie dawek wyższych niż zalecane może skutkować nasileniem działań niepożądanych i nie przekłada się na wzrost efektywności leku. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 100 mg. W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecono, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Sildenafil PPH — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Sildenafil PPH:

 • nadwrażliwość na syldenafil lub inne składniki leku,
 • stosowanie azotanów lub leków uwalniających tlenek azotu, w tym „poppers”,
 • terapia riocyguatem,
 • ciężkie schorzenia serca lub wątroby,
 • przebyty niedawno udar, zawał serca lub niskie ciśnienie tętnicze,
 • dziedziczne choroby oczu, np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki,
 • utrata wzroku spowodowana neuropatią nerwu wzrokowego niezwiązaną z zapaleniem.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Sildenafil PPH, konsultacja z lekarzem lub farmaceutą jest wymagana w przypadku występowania:

 • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego,
 • anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego,
 • chorób serca, wrzodowej, zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • nagłego pogorszenia widzenia lub utraty wzroku.

Dodatkowe informacje:

 • nie stosować z innymi terapiami zaburzeń wzwodu,
 • nie łączyć z innymi lekami na tętnicze nadciśnienie płucne,
 • nie stosować bez stwierdzonych zaburzeń erekcji,
 • lek nie jest przeznaczony dla kobiet,
 • osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinny skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki.

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku Sildenafil PPH konieczne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich przyjmowanych obecnie lub planowanych lekach. Lek może wchodzić w interakcje z innymi substancjami, takimi jak:

 • azotany i dawcy tlenku azotu. Nie zaleca się stosowania Sildenafil PPH w połączeniu z azotanami oraz lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotyn amylu), gdyż może to prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego,
 • riocyguat,
 • inhibitory proteazy. U pacjentów leczonych inhibitorami proteazy, stosowanymi przy zakażeniach HIV, może być konieczne dostosowanie dawki Sildenafil PPH do 25 mg,
 • leki alfa-adrenolityczne. U pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne może dojść do objawów niskiego ciśnienia, takich jak zawroty głowy lub zamroczenie. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się stałe dawkowanie leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem terapii Sildenafil PPH oraz rozważenie mniejszej dawki początkowej,
 • sakubitryl z walsartanem. Stosowanie leków zawierających sakubitryl z walsartanem, wykorzystywanych w terapii niewydolności serca, wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Sildenafil PPH w ciąży oraz podczas karmienia piersią: 

Sildenafil PPH nie jest zalecany dla kobiet, w tym kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

Sildenafil PPH — skutki uboczne 

Jak każdy lek, także Sildenafil PPH może wywoływać działania niepożądane, jednak nie u każdego pacjenta stosującego lek one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): 

 • ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności,
 • zaczerwienienie twarzy,
 • uderzenia gorąca,
 • niestrawność,
 • zaburzenia widzenia,
 • zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty,
 • wysypka skórna,
 • ból oczu,
 • kołatanie serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • ból mięśni,
 • krwawienie z nosa,

Działania niepożądane wymagające natychmiastowej pomocy medycznej:

 • reakcja alergiczna,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • nadmiernie przedłużające się wzwody,
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku,
 • ciężkie reakcje skórne,
 • napady padaczkowe lub drgawki.

Dodatkowe informacje:

Po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano rzadkie przypadki niestabilnej dławicy piersiowej oraz nagłej śmierci. Większość mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, miała wcześniej problemy z sercem. Nie jest jasne, czy te działania niepożądane były bezpośrednio związane z przyjmowaniem syldenafilu.

Przechowywanie leku Sildenafil PPH

Lek należy przechowywać w sposób zapewniający jego niewidoczność oraz niedostępność dla dzieci.


Inne leki na zaburzenia erekcji:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Sildenafil PPH (6)

Dostępne leki na receptę zawierające taką samą substancję czynną, to m.in.: Silandryl, Sildenafil Actavis, Viagra, Maxon, Sildenafil Genoptim.

Podczas stosowania leku Sildenafil PPH nie zaleca się spożywania alkoholu.

Nie, Sildenafil PPH lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Sildenafil PPH oraz Tadalafil to leki o takim samym zastosowaniu, natomiast o innym czasie działania. Sildenafil PPH utrzymuje się przez ok. 5 godzin po przyjęciu, zaś Tadalafil aż do 36 godzin.

Tabletki na potencję Sildenafil PPH powinno się przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Ten lek może wywoływać niepożądane skutki uboczne.

Sildenafil PPH tabletki nie uzależniają, o ile stosuje się je zgodnie z zaleceniami lekarza.

e-Konsultacja z Receptą Online
Sildenafil PPH

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.