5400$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Xifaxan

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Xifaxan? Cena, refundacja

Lek Xifaxan jest dostępny wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek o dawkach 200 mg lub 400 mg w opakowaniach po 14 lub 28 tabl. Cena leku waha się od ok. 50 zł do 90 zł w zależności od dawki i wielkości opakowania. Lek Xifaxan obecnie nie jest refundowany.

Xifaxan – jak działa, na co i dla kogo

Xifaxan to lek przyjmowany doustnie, którego głównym składnikiem jest ryfaksymina – antybiotyk należący do grupy ryfamycyn. Charakterystyczną cechą ryfaksyminy jest jej minimalne wchłanianie z przewodu pokarmowego do krwiobiegu, co sprawia, że jej działanie jest ograniczone do przestrzeni jelitowej. W formie polimorficznej α, wchłanianie ryfaksyminy nie przekracza 1% podanej dawki, co pozwala na skoncentrowanie jej aktywności na eliminacji drobnoustrojów jelitowych.

Wskazania do stosowania leku obejmują różne stany i choroby. Xifaxan jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia w przypadku zakażeń jelitowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na ryfaksyminę. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dolegliwościom towarzyszy gorączka lub obecność krwi w kale, a także gdy liczba nieuformowanych stolców przekracza 8 na dobę. Lek jest również stosowany w leczeniu biegunki podróżnych, pod warunkiem braku wspomnianych wyżej objawów.

Dla pacjentów dorosłych Xifaxan znajduje zastosowanie w terapii encefalopatii wątrobowej oraz w leczeniu objawowej, niepowikłanej choroby uchyłkowej jelita grubego. W tym ostatnim przypadku, lek jest stosowany wspomagająco u pacjentów przestrzegających diety bogatoresztkowej.

Xifaxan – skład leku

Preparat Xifaxan zawiera jako substancję czynną ryfaksyminę. Każda tabletka powlekana dostarcza 200 mg tej substancji.

W skład leku, oprócz substancji czynnej, wchodzą następujące substancje pomocnicze: sodu glikolan skrobiowy, glicerolu distearynian, krzemionka koloidalna, talk, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu (E171), sodu edetynian, glikol propylenowy oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Xifaxan – dawkowanie

Dawkowanie leku Xifaxan powinno być ściśle zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego. 

W przypadku zakażeń jelitowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na ryfaksyminę, dorośli oraz pacjenci w wieku powyżej 12 lat powinni przyjmować od 200 mg (1 tabletka) do 400 mg (2 tabletki) co 8 do 12 godzin. 

W przypadku biegunki podróżnych, zaleca się stosowanie 200 mg co 8 godzin przez okres nieprzekraczający 3 dni. Terapia nie powinna być powtarzana, jeśli objawy biegunki nawrócą po krótkim czasie od ustąpienia. 

W leczeniu encefalopatii wątrobowej zalecana dawka dla dorosłych wynosi 400 mg co 8 godzin, nie dłużej niż przez 7 dni. 

W przypadku objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej jelita grubego, dorośli stosujący dietę bogatoresztkową powinni przyjmować 400 mg co 12 godzin przez 7 dni, z możliwością powtarzania terapii co miesiąc do maksymalnie 12 cykli. Po ustąpieniu objawów, należy przerwać podawanie leku. 

Każdy cykl leczenia ryfaksyminą nie powinien przekraczać 7 dni, a przed ponownym rozpoczęciem terapii wymagany jest 30-dniowy okres bez leku. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w tym okresie, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. 

Pacjenci z niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność, chociaż modyfikacja dawki nie jest wymagana. Pacjenci z niewydolnością wątroby oraz pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają zmiany dawkowania. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ryfaksyminy u dzieci poniżej 12 roku życia nie zostały ustalone.

Sposób podawania: Lek Xifaxan można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, najlepiej z opakowaniem leku. W sytuacji pominięcia dawki, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę – wówczas pominiętą dawkę należy opuścić, a terapię kontynuować zgodnie z harmonogramem. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Xifaxan – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Xifaxan:

 • uczulenie na ryfaksyminę, inne ryfamycyny lub jakikolwiek składnik leku
 • niedrożność jelit, nawet częściowa
 • ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Pacjenci z biegunką z gorączką, krwią w stolcu lub częstym oddawaniem stolca powinni skonsultować się z lekarzem, gdyż Xifaxan może być nieskuteczny przy inwazyjnych patogenach jelitowych. 

Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub marskością wątroby powinny omówić ryzyko z lekarzem, ze względu na brak badań w tych grupach oraz ryzyko ciężkich reakcji skórnych. 

W przypadku nasilenia się objawów biegunki lub ich utrzymywania się dłużej niż 24-48 godzin, należy przerwać stosowanie Xifaxan i skonsultować się z lekarzem. 

Zakażenie Clostridium difficile może wystąpić podczas terapii antybiotykami, w tym ryfaksyminą; w razie objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Czerwonawe zabarwienie moczu po przyjęciu leku jest efektem działania substancji czynnej i nie powinno budzić niepokoju.

Dodatkowe informacje:

Lek Xifaxan nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Niniejsze informacje są skrótem treści ulotki leku Xifaxan. Aby uzyskać pełne informacje, zaleca się zapoznanie się z całą ulotką dołączoną do opakowania produktu.

Interakcja z innymi lekami

Lek Xifaxan może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami farmakologicznymi. Zaleca się informowanie lekarza o wszystkich stosowanych lekach, w tym tych dostępnych bez recepty. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • inne antybiotyki z grupy ryfamycyn stosowane systemowo,
 • warfarynę,
 • leki przeciwpadaczkowe,
 • leki przeciwarytmiczne,
 • cyklosporynę.

Podczas terapii Xifaxanem, węgiel aktywny powinien być przyjmowany co najmniej 2 godziny po leku Xifaxan, aby uniknąć wpływu na jego działanie.

Pacjenci przyjmujący warfarynę i jednocześnie leczony Xifaxanem mogą doświadczyć zmian w wartościach INR, zarówno w kierunku obniżenia, jak i podwyższenia. W przypadku konieczności równoczesnego stosowania obu leków, monitorowanie INR jest niezbędne na początku i po zakończeniu terapii Xifaxanem. Może być wymagana korekta dawki doustnych antykoagulantów z grupy antagonistów witaminy K.

Aby uzyskać pełne informacje na temat interakcji leku Xifaxan z innymi substancjami, zaleca się zapoznanie się z dołączoną ulotką informacyjną.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Xifaxan w ciąży: Zaleca się, aby kobiety w ciąży, podejrzewające ciążę lub planujące zajście w ciążę, konsultowały się z lekarzem przed zastosowaniem leku. W trosce o bezpieczeństwo, odradza się używanie ryfaksyminy w okresie ciąży.

Xifaxan a karmienie piersią: W przypadku konieczności terapii ryfaksyminą u kobiet karmiących piersią, lekarz powinien rozważyć zalecenie przerwania karmienia lub odstawienia leku. Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na płodność.

Xifaxan – skutki uboczne

Tak jak każdy lek, tak Xifaxan może powodować objawy uboczne. Trzeba jednak wiedzieć, że nie u każdego pacjenta stosującego lek one wystąpią. 

Możliwe działania niepożądane Xifaxan (mogą pojawić się z różnym nasileniem i różnią częstością – przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółami w ulotce):

 • gorączka, ból głowy, zawroty głowy
 • ból w górnej części brzucha, zaparcia, biegunka
 • nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • reakcje alergiczne: obrzęk skóry i błon śluzowych, reakcje skórne
 • zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych
 • kołatanie serca, ból uszu, podwójne widzenie
 • osłabienie, dreszcze, zimne poty, nadmierne pocenie
 • zakażenia: pleśniawki, drożdżakowe zakażenie pochwy, Herpes simplex
 • ból pleców, skurcz mięśni, ból mięśni
 • migrena, mrowienie w kończynach, zaburzenia snu
 • częste oddawanie moczu, obecność krwi w moczu
 • kaszel, duszność, zatkany nos
 • wysypki, reakcje fotoalergiczne, nagłe zaczerwienienie twarzy

Częstość nieznana:

 • zmniejszona liczba płytek krwi, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych
 • zakażenia bakteriami Clostridium difficile
 • reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość.

Aby zapoznać się z pełną listą działań niepożądanych, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, takich jak gorączka, ciężka uogólniona reakcja alergiczna, zespół Stevensa-Johnsona, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Przechowywanie leku

Przechowywanie leku powinno być realizowane w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci – miejsce przechowywania musi być dla nich niewidoczne i niedostępne. Nie są wymagane specjalne środki ostrożności związane z warunkami przechowywania produktu leczniczego.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Xifaxan (12)

Łączenie Xifaxanu z alkoholem jest odradzane. Ze względu na wpływ tego leku na działanie pewnych enzymów wątrobowych, istnieje ryzyko interakcji. Ponadto, spożywanie alkoholu podczas stosowania Xifaxanu może dodatkowo obciążać układ pokarmowy.

Zazwyczaj, objawy biegunki podróżnych ustają w ciągu 24-48 godzin od momentu rozpoczęcia stosowania leku. W przypadku braku poprawy po zakończeniu terapii, konieczne jest poinformowanie o tym lekarza. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia przedwcześnie.

Tak, jednym ze wskazań leku jest leczenie zapalenia uchyłków jelita grubego. Rekomendowana dawka Xifaran 400 mg dla dorosłych pacjentów z objawową, niepowikłaną chorobą uchyłkową jelita grubego, którzy stosują dietę bogatoresztkową, wynosi 400 mg (1 tabletka 400 mg) co 12 godzin. Aby osiągnąć najlepsze efekty w łagodzeniu objawów choroby, lek powinien być przyjmowany przez okres 7 dni.

Lek jest skuteczny w przypadku leczenie zakażeń bakteryjnych, w tym biegunkę podróżnych. Poprawa stanu zdrowia występuje zazwyczaj po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia terapii. U niektórych pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane, które objawia się jako: ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, gazowanie z oddawaniem wiatrów, biegunka, nagła konieczność wypróżnienia, bolesne parcie na stolec, gorączka oraz bóle głowy.

Lek efektywnie eliminuje większość mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje przewodu pokarmowego i biegunkę podróżnych. Dodatkowo, jako antybiotyk, Xifaran redukuje nadmierną liczbę bakterii, co obniża poziom amoniaku i innych toksyn w jelicie grubym.

Lek XIFAXAN 400 mg można przyjmować zarówno podczas posiłków, jak i niezależnie od nich. Zaleca się popijanie go szklanką wody.

Na polskim rynku jest dostępny inny lek zawierający tę samą sybstancję czynną: Tixteller. Przed zastosowaniem go wymiennie należy skonsultować się z lekarzem.

Terapia SIBO (nadmiernego rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim) często bywa złożona i wymaga czasu. Wybór odpowiedniego leczenia zależy od rodzaju występujących bakterii. W przypadku SIBO typu wodorowego, zalecane jest stosowanie rifaksiminy (Xifaxan) w dawkach 1600 mg dziennie przez 10 dni lub 1200 mg dziennie przez 14 dni.

Okres stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 7 dni. W przypadku leczenia biegunkowej postaci zespołu jelita nadwrażliwego, zaleca się pacjentom przyjmowanie granulatu Xifaxan. Rekomendowana dawka to 550 mg substancji aktywnej, co odpowiada 27,5 ml zawiesiny, przyjmowanej co 8 godzin. Czas trwania leczenia wynosi 14 dni.

Substancja czynna zawarta w leku Xifaxan ma właściwości stymulujące mikroflorę jelitową. W związku z tym, p

Widoczne efekty działania Xifaxanu są zależne od dolegliwości, na którą stosowany jest lek. Badania dowodzą, że w przypadku nadmiernego rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim (SIBO), większość pacjentów odnotowała znaczną poprawę dolegliwości brzusznych po upływie 4 tygodni terapii. Podobny okres potrzebny do zaobserwowania poprawy stwierdzono również u osób cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS).

Często pojawiają się pytania, jaka jest dostępność leku Xifaxan. Jest to wydawany wyłącznie na e-receptę, na podstawie przepisu lekarza i po konsultacji z nim.

e-Konsultacja z Receptą Online
Xifaxan

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.