5621$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Tobradex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Tobradex? Cena, refundacja

Krople Tobradex do oczu nie są obecnie refundowane. Ich cena zależy od apteki i waha się od 26 zł do 59 zł. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Tobradex— jak działa, na co i dla kogo?

Tobradex łączy działanie kortykosteroidu i antybiotyku. Deksametazon, będący kortykosteroidem, ma za zadanie zapobiegać oraz łagodzić stany zapalne w obrębie oka. Tobramycyna, składnik przeciwbakteryjny, skutecznie działa przeciwko różnorodnym gatunkom bakterii, które mogą infekować oko.

Krople do oczu Tobradex  znajdują zastosowanie w zapobieganiu oraz leczeniu stanów zapalnych oka, które mogą wystąpić po zabiegach okulistycznych, w wyniku zakażeń, obecności ciał obcych w oku lub urazów. Dodatkowo Tobradex do oczu jest stosowany w celu zapobiegania zakażeniom po operacyjnym leczeniu zaćmy.

Lek Tobradex jest przeznaczony dla pacjentów zmagających się z chorobami zapalnymi oka, które mogą być skomplikowane przez infekcje bakteryjne.

Tobradex — skład leku

Tobradex zawiera jako substancje czynne tobramycynę w stężeniu 3 mg/ml oraz deksametazon w stężeniu 1 mg/ml.

W skład leku wchodzą również substancje pomocnicze, które obejmują benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, sodu siarczan bezwodny (E514), disodu edetynian, tyloksapol, hydroksyetyloceluloza oraz woda oczyszczona.

Informacje dodatkowe: W procesie produkcyjnym do leku dodawane są minimalne ilości kwasu siarkowego albo sodu wodorotlenku, co ma na celu ustalenie odpowiedniego poziomu pH preparatu.

Tobradex — dawkowanie

Dawkowanie kropli do oczu Tobradex jest ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego, który również określa czas trwania terapii. W przypadku braku specyficznych instrukcji zaleca się aplikację 1-2 kropli do worka spojówkowego zakażonego oka (lub oczu) co 4-6 godzin.

Dla pacjentów w wieku 2 lat i więcej, dawkowanie pozostaje zgodne z dawkami dla dorosłych. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu u dzieci poniżej 2. roku życia nie zostały ustalone, brak jest również danych dotyczących tej grupy wiekowej.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących kropli do oczu Tobradex. Z uwagi na niski stopień wchłaniania systemowego tobramycyny i deksametazonu po miejscowym zastosowaniu, nie uznaje się za konieczne modyfikacji dawkowania.

Lek Tobradex jest przeznaczony wyłącznie do stosowania okulistycznego. W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana, nadmiar leku można usunąć, przemywając oko letnią wodą. Nie należy aplikować dodatkowych kropli; następną dawkę należy podać o ustalonej porze.

W sytuacji pominięcia dawki zaleca się kontynuację terapii według ustalonego harmonogramu, bez stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej aplikacji. Jeśli czas do następnej dawki jest krótki, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Tobradex — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Tobradex:

 • uczulenie na deksametazon, tobramycynę lub inne składniki leku,
 • zapalenie rogówki wywołane przez wirusy (opryszczka, ospa krowia, ospa wietrzna/półpasiec),
 • gruźlica oka,
 • zakażenie grzybicze oka lub nieleczone zakażenia pasożytnicze oka,
 • nieleczone ropne zakażenia oka,
 • usunięcie ciała obcego z rogówki bez objawów powikłań.

Środki ostrożności:
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych po zastosowaniu leku Tobradex, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Objawy mogą wahać się od lokalnego świądu do ciężkich reakcji anafilaktycznych. Zwiększone ryzyko zakażeń oka może wystąpić podczas stosowania leku. Współużytkowanie z innymi antybiotykami wymaga konsultacji lekarskiej. Pacjenci z miastenią lub chorobą Parkinsona powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż aminoglikozydy mogą nasilać osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie Tobradex może prowadzić do zwiększonej podatności na zakażenia oka, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozwoju zaćmy oraz zespołu Cushinga. W przypadku wystąpienia obrzęku i zwiększenia masy ciała należy skonsultować się z lekarzem. Przerwanie długotrwałego stosowania leku wymaga konsultacji lekarskiej, szczególnie u dzieci i pacjentów leczonych rytonawirem lub kobicystatem. Regularne kontrole ciśnienia wewnątrzgałkowego są zalecane, zwłaszcza u dzieci i osób z dodatkowymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca.

Steroidy podawane do oka mogą opóźniać gojenie ran, podobnie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Jednoczesne stosowanie NLPZ i steroidów może zwiększać ryzyko problemów z gojeniem. W przypadku chorób powodujących ścieńczenie tkanek oka oraz uporczywego owrzodzenia rogówki, konieczna jest konsultacja lekarska. Nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia również wymagają konsultacji z lekarzem.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku z innymi substancjami mogą wpływać na jego działanie oraz bezpieczeństwo stosowania. Informacja o przyjmowanych lekach jest kluczowa dla zapewnienia optymalnej terapii. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): równoczesne stosowanie z lekiem steroidowym może zakłócić proces gojenia się zranień oka,
 • inne preparaty okulistyczne: przy jednoczesnym stosowaniu różnych kropli lub maści do oczu, konieczne jest zachowanie minimum 5-minutowej przerwy między aplikacjami, przy czym maści powinny być stosowane jako ostatnie,
 • rytonawir i kobicystat: te substancje mogą podwyższać poziom deksametazonu we krwi, co wymaga szczególnej uwagi.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie kropli do oczu Tobradex w ciąży: 

Stosowanie leku Tobradex przez kobiety ciężarne nie jest zalecane. Kobiety, które są w ciąży, podejrzewają, że mogą być w ciąży, lub planują zajście w ciążę, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Stosowanie kropli do oczu Tobradex podczas karmienia piersią: 

Podczas laktacji również nie zaleca się stosowania tego leku. Konsultacja z lekarzem jest wskazana dla kobiet karmiących piersią przed zastosowaniem leku.

Tobradex — skutki uboczne 

Następujące działania niepożądane zostały zaobserwowane podczas stosowania leku Tobradex:

 • reakcje alergiczne: wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu,
 • niezbyt częste: ból oka, świąd oka, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, uczucie dyskomfortu, podrażnienie oka,
 • rzadkie: alergia oka, niewyraźne widzenie, zapalenie rogówki, zespół suchego oka, zaburzenia smaku, zaczerwienienie,
 • częstość nieznana: obrzęk powiek, zaczerwienienie powiek, rozszerzenie źrenicy, wzmożone łzawienie, ciężkie reakcje alergiczne, zawroty głowy, nieostre widzenie, ból głowy, nudności, ciężkie reakcje skórne, świąd, uczucie dyskomfortu w brzuchu, obrzęk twarzy, osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej, fioletowe rozstępy, nasilony wzrost owłosienia, zwiększone ciśnienie krwi, zmiany ilości białka i wapnia, zahamowanie wzrostu, nieregularne miesiączki, obrzęk i zwiększenie masy ciała (zespoł Cushinga).

Przechowywanie leku Tobradex

Przechowywanie leku Tobradex wymaga przestrzegania określonych zasad, aby zapewnić jego właściwą kondycję. Po pierwszym otwarciu butelki, konieczne jest zaznaczenie daty na etykiecie w wyznaczonym miejscu, co umożliwi monitorowanie upływu 4-tygodniowego okresu, po którym należy ją bezwzględnie usunąć w celu uniknięcia zakażenia preparatu.

Lek Tobradex do oczu powinien być przechowywany w warunkach, które uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym, zwłaszcza dzieciom, zapewniając tym samym ich bezpieczeństwo. Miejsce przechowywania powinno być również niewidoczne, co dodatkowo zabezpiecza lek przed przypadkowym użyciem.

Zachowanie odpowiedniej temperatury jest kluczowe – lek nie może być przechowywany w warunkach, gdzie temperatura przekracza 25°C. Równie ważne jest, aby nie zamrażać kropli do oczu, co mogłoby nieodwracalnie wpłynąć na ich właściwości.

Aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu lub kontaminacji, butelka powinna być zawsze przechowywana w pozycji stojącej. Ponadto konieczne jest utrzymanie butelki w stanie szczelnie zamkniętym, co zapewnia ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy inne substancje, które mogłyby wpłynąć na skład leku.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Tobradex (9)

Dostępne leki na receptę zawierające taką samą substancję czynną, to m.in. Brazoflamin oraz Mybracin.

Tobradex to kombinacja tobramycyny, antybiotyku o szerokim spektrum działania, i deksametazonu, glikokortykosteroidu, przeznaczona do leczenia infekcji oczu z towarzyszącym stanem zapalnym, podczas gdy Tobrex zawiera tylko tobramycynę i jest stosowany głównie w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Długość stosowania Tobradexu powinna być określona przez lekarza, jednak zazwyczaj terapia trwa przez określony czas, dostosowany do rodzaju i nasilenia infekcji oka, zaleca się jednak unikanie długotrwałego stosowania ze względu na potencjalne efekty uboczne.

Tak, krople do oczu Tobradex mogą stosować dzieci powyżej 2. roku życia.

Nie ma bezpośrednich interakcji między Tobradexem a alkoholem, jednak zawsze zaleca się umiar w spożyciu alkoholu i konsultację z lekarzem, zwłaszcza przy stosowaniu glikokortykosteroidów, ze względu na potencjalne wpływy na układ odpornościowy.

Lek Tobradex ma postać kropli do oczu.

Tobradex, zawierający tobramycynę i deksametazon, może być stosowany na jęczmień w celu redukcji bakteryjnej infekcji oraz łagodzenia stanu zapalnego, jednak zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Tobradex, zawierający tobramycynę i deksametazon, może być używany w leczeniu gradówki do zwalczania infekcji bakteryjnej oraz łagodzenia stanu zapalnego, jednak zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Nie, Tobradex krople do oczu dostępne są wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Tobradex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.