e-Konsultacja z Receptą Online

Pyralgin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Pyralgin? Cena, refundacja

Lek nie jest objęty refundacją i występuje pod postacią roztworu do wstrzykiwań w dawce 1000 mg i 2500 mg i kropli doustnych w dawce 500 mg i pojemności 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie formy i dawki leku są dostępne w tym momencie w obrocie. 

 • Pyralgin 1000 mg roztwór – cena za opakowanie 5 ampułek o pojemności 2 ml waha się od ok. 20, 99 – 42, 76 zł, 
 • Pyralgin 2500 mg roztwór – cena za opakowanie 5 ampułek o pojemności 5 ml waha się od ok. 26,20 – 47, 50 zł.
 • Pyralgin 500 mg krople doustne – cena za butelkę leku o pojemności 20 ml waha się od ok. 17,19 – 27,20 zł, a za lek o pojemności 100 ml należy zapłacić ok. 47,49 – 94,40 zł. 

Ceny mogą różnić się w zależności od apteki i mogą ulec zmianie w przyszłości

Pyralgin – jak działa, na co i dla kogo

Lek Pyralgin zawiera substancję czynną – metamizol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Wskazaniami do przyjmowania preparatu są:

 • bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu występujący np. przy nowotworze, po urazachoperacjach, przy kolkach
 • ostre lub przewlekłe, silne bóle, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane,
 • wysoka gorączka (w momencie braku reakcji na inne środki lecznicze). 

Produkt leczniczy stosowany jest u osób dorosłych i dzieci od 3. miesiąca życia lub ważących ponad 5 kg.

Pyralgin – zamienniki

Do zamienników leku Pyralgin z tą samą substancją czynną i dostępnych na receptę to m.in.: Metamizol – SF, Metamizole Kabi. 

Pyralgin – skład leku

Substancją czynną leku Pyralgin jest metamizol. 

W formie roztworu do wstrzykiwań każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 1 g metamizolu sodowego, a ampułka o pojemności 5 ml – 2,5 g substancji czynnej. 

Pozostałe składniki leku w postaci roztworu to woda do wstrzykiwań. 

W postaci kropli doustnych każdy ml (20 kropli) zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Jedna kropla zawiera 25 mg substancji czynnej. 

Pozostałe składniki leku w formie kropli to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan, sukraloza, sacharyna sodowa, aromat malinowy, 1,2-glikol propylenowy (E 1520), trioctan glicerylu (E 1518), maltol, woda oczyszczona. 

Pyralgin – dawkowanie

Pyralgin – jak stosować ten lek (roztwór, krople doustne)? Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawka leku uzależniona jest nasilenia bólu, gorączki lub indywidualnej reakcji na produkt leczniczy. 

Zaleca się przyjmowanie jak najmniejszej dawki, która opanuje ból i (lub) gorączkę nie częściej jak 4 razy na dobę, w odstępie 6-8 godzin. 

Dawkowanie roztworu do wstrzykiwań u osób dorosłych i dzieci od 3. miesiąca życia

Osobom dorosłym i dzieciom od 15. roku życia zaleca się przyjmowanie dawki pojedynczej nie większej jak 1000 mg na kg masy ciała. 

U dzieci od 3. miesiąca życia do 14 lat należy podawać dawkę od 8-16 mg substancji czynnej na kg masy ciała. W przypadku gorączki zaleca się zastosowanie leku w dawce 10 mg na kg masy ciała. 

W razie potrzeby – dawkę pojedynczą można zwiększyć do 2500 mg metamizolu, a dawkę dobową do 5000 mg substancji czynnej. 

Dawkowanie kropli doustnych u osób dorosłych i dzieci od 3. miesiąca życia

Osobom dorosłym i dzieciom od 15. roku życia zaleca się przyjmowanie dawki pojedynczej od 500 do 1000 mg substancji czynnej, co jest równoważne 20-40 kroplom. Maksymalna dawka dobowa wynosi od 2000 do 4000 mg, co odpowiada 80-160 kroplom leku. 

U dzieci dawka leku uzależniona jest od masy ciała i wieku pacjenta

Dzieciom o masie ciała poniżej 9 kg zaleca się przyjmowanie pojedynczej dawki wynoszącej 25-125 mg, co odpowiada 1-5 kroplom. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100-500 mg, co jest równoważne 4-20 kroplom. 

U dzieci starszych dawka pojedyncza waha się od 75-875 mg, co odpowiada 3-35 kroplom, a maksymalna dawka dobowa mieści się w przedziale 300-3500 mg równoważnej 12-140 kroplom. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące dawkowania można odnaleźć w tabeli dostępnej w ulotce. 

Pyralgin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy przyjmować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol lub którykolwiek składnik preparatu, 
 • jeśli u pacjenta występuje znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (po leczeniu chorób nowotworowych czy zastosowaniu leków obniżających odporność ) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi,
 • podczas stosowania leku z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny,
 • jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo 6 fosforanowej (ryzyko rozpadu czerwonych krwinek),
 • jeśli u pacjenta występuje uszkodzenie wątroby (zaburzenia syntezy hemoglobiny),
 • jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży. 

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów:

 • z atakami duszności wywołanych zwężeniem oskrzelików (astma oskrzelowa),
 • z zapaleniem zatok przynosowych,
 • z polipami nosa,
 • z przewlekłą pokrzywką,
 • nadwrażliwością na barwniki (tetrazyna) lub konserwanty (benzoesany),
 • z nietolerancją alkoholu, objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy,
 • z astmą lub wykazujący zdolność do nadwrażliwości (atopia),
 • z niedociśnieniem tętniczym,
 • z niewydolnością krążenia (zawał serca, ciężkie urazy),
 • z wysoką, nawracającą gorączką,
 • jeśli występuje ostra niewydolność nerek lub ostra porfiria wątrobowa.

Przed badaniami laboratoryjnymi należy poinformować o przyjmowaniu leku Pyralgin. Metamizol może zaburzać wyniki niektórych badań, tj. oznaczanie stężeń kreatyniny, tłuszczów, cholesterolu HDL lub stężenia kwasu moczowego. 

W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń/maszyn, gdyż może dojść do upośledzenia zdolności koncentracji lub reagowania. 

Interakcja z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich dotąd przyjmowanych preparatach, również tych bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby pacjent skonsultował się ze specjalistą jeśli przyjmuje któryś z poniższych leków:

 • stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych lub niektórych chorób reumatycznych (np. metotreksat), 
 • chloropromazyna może doprowadzić do nagłego obniżenia temperatury ciała (wykorzystywana w leczeniu chorób psychicznych),
 • przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny,
 • obniżających ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl),
 • lit wykorzystywany w leczeniu chorób psychicznych,
 • moczopędnych (np. triamteren) 
 • stosowanych w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, 
 • przyjmowanych podczas depresji (np. bupropion),
 • stosowanych w leczeniu zakażenia HIV (np. efawirenz),
 • przyjmowanych w leczeniu uzależnienia od niedozwolonych środków odurzających – opioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • stosowanych w leczeniu padaczki lub zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (np. walproinian),
 • stosowanych w zapobieganiu odrzucaniu narządu u pacjentów po przeszczepieniu (takrolimus),
 • wykorzystywanych w leczeniu depresji (setralina). 

Należy zachować ostrożność u osób przyjmujących metamizol i kwas acetylosalicylowy (działanie kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać agregację płytek krwi). 

Tego typu połączeń należy unikać, chyba, że specjalista zaleci inaczej.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

W ciąży stosowanie leku nie jest wskazane. W indywidualnych przypadkach w pierwszym i drugim trymestrze, po konsultacji z lekarzem, pacjentka może przyjmować pojedyncze dawki metamizolu, pod warunkiem, że jest to bezwzględnie konieczne

W ostatnich trzech miesiącach ciąży nie wolno przyjmować leku ze względu na zwiększenie ryzyka powikłań u matki i dziecka, tj. krwotoki przedwczesne zamknięcie ważnego naczynia krwionośnego dziecka (przewodu tętniczego Botalla), które w sposób naturalny zamyka się po urodzeniu. 

W okresie karmienia piersią należy unikać stosowanie leku, gdyż substancja czynna zawarta w leku może przenikać do mleka matki. W przypadku jednorazowego podania produktu leczniczego zaleca się, aby kobiety karmiące zbierały i wylewały pokarm przez 48 godzin od podania leku. 

Pyralgin – skutki uboczne

Pyralgin, tak jak inne leki może powodować działania niepożądane.

Jeśli po przyjmowaniu leku wystąpią poniższe objawy, należy odstawić lek i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem prowadzącym, gdyż mogą one świadczyć o agranulocytozie. 

 • pogorszenie stanu zdrowia (gorączka, dreszcze, ból gardła trudności w połykaniu),
 • nawracająca, wysoka gorączka,
 • bolesne zmiany w błonie śluzowej, zwłaszcza w jamie ustnej, nosie i gardle lub w okolicy narządów płciowych lub odbytu

Gdy pojawi się:

 • złe samopoczucie (nudności, wymioty, bóle brzucha), 
 • gorączka, 
 • uczucie zmęczenia, 
 • utrata apetytu,
 • czerwone zabarwienie moczu, 
 • jasne zabarwienie stolców,
 • zażółcenie skóry lub białkówek oczu,
 • swędzenie, wysypka,
 • ból w górnej części brzucha

może to świadczyć o zaburzeniach i uszkodzeniu wątroby. Wówczas lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem. 

Podobnie należy zachować się, jeśli po stosowaniu metamizolu wystąpią poniższe działania niepożądane Pyralgin:

 • czerwone plamy na tułowiu, często wypełnione pęcherzami,
 • łuszczenie się skóry,
 • owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu (może pojawić się gorączka i objawy grypopodobne),
 • rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne.

Objawy te świadczą o ciężkiej reakcji skórnej na dany lek

Do niezbyt częstych działań niepożądanych (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób) występują:

 • fioletowa, ciemnoczerwona wysypka skórna, niekiedy występująca z pęcherzami,
 • nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (izolowana reakcja hipotensyjna). 

W przypadku zaobserwowania podobnych objawów lek należy natychmiast odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

O innych, rzadszych objawach niepożądanych można przeczytać w ulotce. 

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Pyralgin (4)

Pyralgin nie jest dostępny w postaci czopków. W tej formie można dostać lek bez recepty, z tą samą substancją czynną – Pyralginum GSK.

Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3. miesiąca życia lub ważących mniej niż 5 kg. Dawka leku uzależniona jest od masy ciała pacjenta.

Pyralgin jest dostępny tylko i wyłącznie na receptę. Jednak na polskim rynku są leki z taką samą substancją czynną, dostępne bez recepty. Należą do nich m.in.: Gardan, Maxalgina, Pyralgina, Pyralginum GSK.

Nie zaleca się stosowania preparatu w połączeniu z alkoholem.

e-Konsultacja z Receptą Online
Pyralgin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem