e-Konsultacja z Receptą Online

Propranolol WZF

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Propranolol WZF? Cena, refundacja

Tabletki Propranolol objęte są refundacją.

 • Propranolol WZF 10 mg — cena za 50 tabletek wynosi 4,48 zł (100%), 4,48 zł (ryczałt), 0,00 zł (seniorzy)
 • Propranolol WZF 40 mg — cena za 50 tabletek wynosi 7,98 zł (100%), 5,60 zł (ryczałt), 0,00 zł (seniorzy)
 • Propranolol WZF roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml — cena za 10 ampułek wynosi od 23 zł do 32 zł.

Podana cena w przyszłości może ulec zmianie.

Propranolol WZF — jak działa, na co i dla kogo

Propranolol WZF to lek należący do grupy beta-blokerów. Substancją czynną preparatu jest propranolol, którego działanie opiera się o blokowanie receptorów adrenergicznych typu beta, występujących na powierzchni niektórych komórek mięśniowych, nerwowych i gruczołowych. Przyczynia się to do ograniczenia możliwości oddziaływania na nie adrenaliny i noradrenaliny, uwalnianych po aktywacji układu współczulnego (stres, mobilizacja organizmu). 

Ponieważ adrenalina wywołuje przyspieszenie pracy serca, skurcz naczyń krwionośnych, wzrost ciśnienia, propranolol wykazuje odwrotne działanie. Dodatkowo znajduje również zastosowanie w profilaktyce migrenowej oraz zmniejszaniu nasilenia zaburzeń lękowych.

Propranolol zastosowany doustnie szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a w przypadku przyjęcia preparatu na czczo maksymalne stężenie we krwi uzyskuje się po ok. 1-2 godzinach.

Propranolol WZF stosowany jest w:

 • leczeniu zaburzeń rytmu serca,
 • przeciwdziałaniu nadciśnieniu tętniczemu,
 • leczeniu dławicy piersiowej,
 • zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową lub z zawałem w wywiadzie,
 • leczeniu kardiomiopatii przerostowej,
 • profilaktyce migreny,
 • leczeniu drżenia samoistnego,
 • zaburzeniach lękowych (do zmniejszenia objawów, takich jak: wzrost ciśnienia, przyspieszenie akcji serca, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie twarzy),
 • postępowaniu okołooperacyjnym przy guzie chromochłonnym nadnerczy,
 • nadczynności tarczycy i przełomie tarczycowym (leczenie wspomagające),
 • przypadku nadciśnienia wrotnego i żylaków przełyku (w celu zapobiegania krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego).

Propranolol WZF — zamienniki

Na polskim rynku dostępne są dwa leki w postaci tabletek powlekanych zawierające propranolol i mogące stanowić bezpośredni zamiennik Propranololu WZF w tabletkach: Propranolol Accord, Propranolol Aurovitas. Oba preparaty dostępne są wyłącznie na receptę.

Nie ma zamiennika dla Propranololu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Propranolol WZF — skład leku

Lek Propranolol WZF występuje w postaci tabletek lub roztworu do wstrzykiwań.

Substancja czynna: propranolol

W 1 tabletce znajduje się 10 lub 40 mg propranololu.

W 1 ml roztworu znajduje się 1 mg propranololu.

Pozostałe składniki:

 • tabletki:  laktoza jednowodna, sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, stearynian magnezu, powidon K-25,
 • roztworu: kwas cytrynowy, woda do wstrzykiwań.

Propranolol WZF — dawkowanie

Dawkowanie Propranololu WZF ustalane jest przez lekarza na podstawie indywidualnych wskazań, i reakcji pacjenta na lek. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń specjalisty. 

Początkowo należy zastosować niższą dawkę, którą następnie, w zależności od stanu i reakcji pacjenta, można stopniowo zwiększać. Nie należy modyfikować dawek częściej niż raz w tygodniu. 

Najczęściej przepisywane dawki stosowane u dorosłych:

 • w nadciśnieniu tętniczym: 
 • dawka początkowa — 80 mg 2 razy na dobę, 
 • dawka docelowo — 160-320 mg na dobę,
 • w leczeniu dławicy piersiowej, drżenia samoistnego i profilaktyce migreny: 
 • dawka początkowa: 40 mg 2-3 razy na dobę,
 • dawka docelowa: 80-160 mg na dobę (migrena, drżenie), 120-240 mg na dobę (dławica)
 • w zmniejszeniu lęku w zaburzeniach lękowych:
 • ostry lęk sytuacyjny: 40 mg na dobę,
 • lęk uogólniony: 40 mg 2 razy na dobę,
 • w zaburzeniach rytmu serca, kardiomiopatii przerostowej, nadczynności tarczycy i przełomie tarczycowym: 10-40 mg 3 razy na dobę,
 • w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową lub zawałem w wywiadzie:
 • początkowo: 40 mg 4 razy na dobę przez 2-3 dni,
 • docelowo: 80 mg 2 razy na dobę,
 • w postępowaniu okołooperacyjnych przy guzie chromochłonnym nadnerczy (tylko z alfa-adrenolitykiem!):
 • przed zabiegiem: 60 mg na dobę przez 3 dni,
 • złośliwe, nieoperacyjne guzy: 30 mg na dobę,
 • z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku (w zapobieganiu krwawieniom z przewodu pokarmowego):
 • początkowo: 40 mg 2 razy na dobę,
 • docelowo: 80 mg 2 razy na dobę (maksymalnie 160 mg 2 razy na dobę),

Dopuszczalne jest zastosowanie Propranololu WZF u dzieci. Lekarz dostosowuje dawkę do wieku i masy ciała dziecka.

Propranolol WZF — jak stosować

Lek Propranolol WZF należy stosować doustnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leczenie pacjentów w podeszłym wieku powinno rozpoczynać się od najmniejszej dawki.

Nie należy odstawiać preparatu bez porozumienia z lekarzem. Zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki.

Propranolol WZF — przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Propranolol WZF jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na którykolwiek składnik leku,
 • choruje na astmę oskrzelową i ma stany skurczowe oskrzeli,
 • ma bradykardię (bardzo spowolnioną czynność serca),
 • ma niekontrolowaną niewydolność serca,
 • był długotrwale głodzony lub występuje ryzyko hipoglikemii spowodowane przez inne czynniki (wyniszczenie, przewlekłe choroby wątroby),
 • ma niskie ciśnienie krwi,
 • doświadczył wstrząsu kardiogennego,
 • ma kwasicę metaboliczną,
 • cierpi na ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego,
 • ma poważne zaburzenia rytmu serca (blok II lub III stopnia);
 • ma spowolniony i zaburzony rytm serca i zaburzenia przewodnictwa w sercu spowodowane zespołem chorego węzła zatokowego,
 • ma nieleczony guz chromochłonny,
 • ma zdiagnozowaną szczególną odmianę dławicy piersiowej — Prinzmetala.

Przed zastosowaniem Propranololu WZF należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent ma:

 • niewydolność serca lub blok serca I stopnia,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • uczulenie na beta-adrenolityki (istnieje ryzyko reakcji alergicznych)
 • nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy),
 • cukrzycę (lek może maskować lub modyfikować objawy hipoglikemii),
 • guz chromochłonny i przyjmuje alfa-adrenolityki,
 • zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek (może dojść do pogorszenia objawów).

Interakcje z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii Propranololem WZF należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i preparatach medycznych, również tych dostępnych bez recepty.

Mogą występować interakcje pomiędzy Propranololem WZF a innymi lekami.

Nie należy przyjmować preparatu równolegle z antagonistami kanału wapniowego (werapamil, diltiazem, nifedypina, nisoldypina, nikardypina, isradypina, lacydypina), ponieważ może wystąpić niebezpieczny spadek ciśnienia, spowolnienie akcji serca i niewydolność serca.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym przyjmowaniu Propranololu WZF z:

 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi — mogą występować trudności z kontrolowaniem glikemii (Propranolol WZF może również maskować objawy hipoglikemii),
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (dyzopiramid, chinidyna, fenytoina, lidokaina, propafenon, flekainid) i glikozydami naparstnicy — występuje ryzyko zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia siły skurczowej,
 • lekami sympatykomimetycznymi (adrenalina, noradrenalina) — mogą osłabiać działanie Propranololu WZF,
 • cymetydyną i hydralazyną — mogą wpływać na zwiększenie stężenia preparatu,
 • ergotaminą — może dojąć do skurczu naczyń krwionośnych,
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi — mogą osłabiać działanie Propranololu WZF,
 • chlorpromazyną — może wystąpić nasilenie działania obu leków,
 • klonidyną — jeśli była stosowana z beta-blokerem, należy najpierw odstawić beta-bloker, a dopiero później klonidynę (nagłe odstawienie klonidyny przy przyjmowaniu beta-blokera może powodować wzrost ciśnienia zagrażający życiu pacjenta),
 • anestezjologicznymi środkami znieczulającymi — może dojść do silnej bradykardii,
 • lekami obniżającymi ciśnienie stosowanymi w nadciśnieniu i leczeniu innych dolegliwości np. depresji — występuje ryzyko kumulacji działania obniżającego ciśnienie. 

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania leku Propranolol WZF w ciąży, jeśli nie jest to konieczne. Beta-blokery mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu i przebieg ciąży. Lek może zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu. U noworodków, których matki przyjmowały Propranolol WZF istnieje ryzyko powikłań sercowo-płucnych, spowolnienia czynności serca oraz spadków poziomu cukru we krwi.

Badania wykazały, że jednoczesne przyjmowanie Propranololu WZF i karmienia piersią nie wiąże się z ryzykiem występowania powikłań u noworodka i niemowlęciaPreparat w wysokim stopniu wiąże się z białkami osocza, dlatego jego wydzielanie do mleka nie ma znaczenia klinicznego.

Propranolol WZF — skutki uboczne

Jak każdy lek Propranolol WZF może wywoływać skutki uboczne, które nie dotyczą wszystkich pacjentów.

Propranolol WZF — działania niepożądane występujące:

 • często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): zwolnienie czynności serca, uczucie zimna i zasinienie kończyn (głównie palców), przemijające uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, koszmary senne,
 • niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): mdłości, wymioty, biegunka.

Informacje o pozostałych skutkach ubocznych leku zawarte są w ulotce producenta.

Przechowywanie leku

Lek Propranolol WZF należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Propranolol WZF (3)

Nie. Tak, jak wszystkie inne leki zawierające propranolol (zamienniki), Propranolol WZF dostępny jest wyłącznie na receptę.

Nie zaleca się picia alkoholu w czasie przyjmowania Propranololu WZF. Zgodnie z informacją producenta alkohol może zmniejszać skuteczność działania propranololu (ulotka).

Producent nie informuje o takich skutkach ubocznych przyjmowania Propranololu WZF. Badania wykazały, że niektóre beta-blokery (w tym propranolol) mogą wpływać na zmniejszenie dziennego wydatku energetycznego (spalania kalorii) o 5-10%, co odpowiada ok. 100-200 kcal. Nie są to wartości, które mogłyby mieć znaczący wpływ na wzrost masy ciała. Jeśli pacjent ma takie podejrzenia, może zmniejszyć podaż kalorii lub zwiększyć aktywność fizyczną.

e-Konsultacja z Receptą Online
Propranolol WZF

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem