2339$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Polfenon

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Polfenon? Cena, refundacja

Tabletki Polfenon na serce są dostępne dwóch dawkach i w trzech wielkościach opakowań. Tylko jeden wariant leku jest objęty refundacją.

 • Polfenon 150 mg 20 tabl. – cena wynosi 8,16 zł, po refundacji 3,20 zł.
 • Polfenon 150 mg 60 tabl. – cena waha się od ok. 18 zł do 29 zł.
 • Polfenon 300 mg 20 tabl. – cena wynosi od 13 zł do ok. 22 zł.

Są to ceny orientacyjne i mogą różnić się w zależności od apteki, mogą też ulec zmianie w przyszłości.

Polfenon – jak działa, na co i dla kogo

To lek zawierający propafenon, zaliczany do leków przeciwarytmicznych. Działanie Polfenon polega na regulowaniu częstości skurczu serca. To tabletki na serce, które stosowane są u osób z zaburzeniami rytmu serca. 

Lek Polfenon jest wskazany do stosowania na:

 • objawowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW), napadowe migotanie przedsionków;
 • ciężka, zagrażająca życiu, objawowa tachyarytmia komorowa.

Lek zaleca się stosować wyłącznie u osób dorosłych, bowiem na nie ustalono bezpieczeństwa jego stosowania w grupie pediatrycznej poniżej 18. roku życia.

Polfenon – zamienniki

Inne leki nasercowe na receptę zawierające propafenon to m.in: Rytmonorm, Tonicard.

Polfenon – skład leku

Polfenon zawiera propafenonu chlorowodorek jako substancję czynną. W każdej tabletce zawarte jest odpowiednio 150 mg lub 300 mg propafenonu chlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to: kopowidon, żelatyna, glicerol 85%, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • Skład otoczki tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol, triacetyna.

Polfenon – dawkowanie

Dawka leku jest dostosowywana indywidualnie do stanu, potrzeb i odpowiedzi terapeutycznej każdego pacjenta. Ze względu na moc leku, ważne, aby ustalić i podawać najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Dorośli – jak stosować Polfenon?

U pacjentów o masie ciała ok. 70 kg w okresie ustalania dawkowania lub przy leczeniu podtrzymującym zalecana dawka wynosi 450-600 mg, stosowana w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Następnie na podstawie reakcji pacjenta na leczenie lekarz ustala właściwą dawkę.

W niektórych przypadkach może być uzasadnione zwiększenie dawki do 900 mg, jednak stosuje się go wówczas pod ścisłą kontrolą kardiologiczną.

U pacjentów z mniejszą masą ciała stosuje się mniejsze dawki leku.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

Polfenon – przeciwwskazania, środki ostrożności

Kiedy nie należy stosować leku Polfenon:

 • gdy pacjent ma uczulenie na propafenonu chlorowodorek lub inny składnik leku;
 • gdy u pacjenta stwierdzono: zespół Brugadów, inną chorobę serca (m.in.: zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy, niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny (z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością), objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz), zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca, ciężkie niedociśnienie tętnicze;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia
 • metabolizmu potasu);
 • w przypadku występowania ciężkiej obturacyjnej choroby płuc;
 • u chorych na miastenię;
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie rytonawir.

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować poniższe kwestie z lekarzem i zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z wszczepionym stymulatorem serca;
 • z istotną klinicznie chorobą strukturalną serca lek jest przeciwwskazany;
 • z astmą;
 • z niewydolnością wątroby i nerek.

Interakcja z innymi lekami

Składniki równolegle stosowanych leków mogą oddziaływać na siebie, co wpływa na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich stosowanych ostatnio i obecnie lekach, także tych dostępnych bez recepty.

Jednoczesne stosowanie leku Polfenon z poniższymi preparatami może nasilać ryzyko pojawienia się działań niepożądanych:

 • leki do znieczulenia miejscowego,
 • inne leki hamujące częstość skurczu serca i(lub) kurczliwość mięśnia sercowego (m.in. leki β-adrenolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania jednocześnie następujących leków:

 • leki metabolizowane przez izoenzym CYP2D6, takie jak: wenlafaksyna, dezypramina, leki β-adrenolityczne (takie jak propranolol, metoprolol), cyklosporyna, teofilina, digoksyna;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (takie jak fenprokumon, warfaryna);
 • leki hamujące aktywność izoenzymów CYP2D6, CYP1A2 i CYP3A4: ketokonazol, cymetydyna, chinidyna, erytromycyna, leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (takie jak paroksetyna, fluoksetyna);
 • fenobarbital, ryfampicyna (te leki mogą zmniejszać skuteczność preparatu),
 • amiodaron.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu Polfenon w ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jednak lekarz może rozważyć jego podanie w uzasadnionych przypadkach. Podobnie jeśli kobieta planuje mieć dziecko w najbliższym czasie lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna skonsultować się ze specjalistą przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Polfenon – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może wywoływać pojawienie się objawów niepożądanych. Warto jednak pamiętać, że nie u każdego pacjenta stosującego lek one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane Polfenon to zawroty głowy, kołatanie serca i zaburzenia widzenia. 

Bardzo często występujące skutki uboczne leku (mogące wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) to:

 • zawroty głowy,
 • kołatanie serca,
 • zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu.

Częste działania niepożądane leku (pojawiają się u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zaburzenia smaku,
 • niepokój, zaburzenia snu,
 • problemy ze wzrokiem (nieostre widzenie),
 • bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia, tachykardia (szybkie bicie serca), trzepotanie przedsionków,
 • duszność,
 • ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej,
 • nieprawidłowa czynność wątroby,
 • ból w klatce piersiowej, osłabienie, zmęczenie, gorączka.

O innych, rzadziej występujących skutkach ubocznych przyjmowania leku można dowiedzieć się z ulotki producenta dołączonej do opakowania leku.

Przechowywanie leku

Ważne, aby lek był przechowywany w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Polfenon (2)

Ważne, aby nie przerywać samodzielnie stosowania leku Polfenon ani nie zmieniać zaleconego dawkowania. Stopniowe zmniejszanie dawek oraz zakończenie terapii tym lekiem należy robić w porozumieniu ze specjalistą.

Jest to lek przeciwarytmiczny, który pomaga regulować częstości skurczu serca przy tachyarytmiach komorowych. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zgłosić się do lekarza specjalisty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Polfenon

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.