e-Konsultacja z Receptą Online

Levetiracetam Accord

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Levetiracetam Accord? Cena, refundacja

Lek Levetiracetam Accord obecnie jest refundowany. Jego cena zależy od stężenia substancji czynnej, ilości tabletek w opakowaniu oraz postaci leku (tabletki powlekane lub roztwór doustny) i wynosi od ok. 14,46 zł do ok. 97,49 zł. Levetiracetam Accord może być bezpłatny lub częściowo refundowany dla pacjentów, którzy mają do tego uprawnienia. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Levetiracetam Accord – jak działa, na co i dla kogo?

Levetiracetam Accord jest lekiem przeciwpadaczkowym, który znajduje zastosowanie w terapii epilepsji. Jego działanie polega na zmniejszeniu częstotliwości występowania napadów drgawkowych. Levetiracetam Accord jest wskazany do monoterapii u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia z nowo rozpoznaną epilepsją. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdzie napady mają początek w jednym obszarze mózgu, z możliwością rozprzestrzeniania się do większych obszarów obu półkul mózgowych, co określa się jako napady częściowe wtórnie uogólnione lub napady częściowe bez wtórnego uogólnienia.

Ponadto Levetiracetam Accord może być stosowany jako terapia wspomagająca w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. W tej roli lek jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży, dzieci oraz niemowląt już od 1. miesiąca życia, w celu leczenia napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jest również zalecany dla osób w wieku od 12 lat cierpiących na młodzieńczą padaczkę miokloniczną, gdzie leczone są napady miokloniczne, charakteryzujące się krótkimi, gwałtownymi skurczami mięśni. W przypadku osób z idiopatyczną padaczką uogólnioną, która ma prawdopodobnie podłoże genetyczne, Levetiracetam Accord jest stosowany w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych, które obejmują duże napady z utratą świadomości.

Levetiracetam Accord – skład leku

Levetiracetam Accord zawiera jako substancję czynną lewetyracetam. Dostępne są tabletki powlekane o różnych dawkach substancji czynnej: 250 mg, 500 mg, 750 mg oraz 1000 mg lewetyracetamu. 

Rdzeń tabletki składa się z następujących substancji pomocniczych: kroskarmeloza sodowa, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna oraz magnezu stearynian (E470b). Otoczka tabletki różni się w zależności od dawki lewetyracetamu i zawiera: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol, talk, a w przypadku tabletek 500 mg i 750 mg dodatkowo żółty tlenek żelaza (E172), a dla dawki 750 mg również żółcień pomarańczowa FCF (E110). Tabletki 1000 mg nie zawierają żółtego tlenku żelaza ani żółcieni pomarańczowej FCF.

Roztwór doustny Levetiracetam Accord zawiera 100 mg lewetyracetamu na każdy ml. Substancje pomocnicze o znanym działaniu w roztworze to metylu parahydroksybenzoesan (E 218) w ilości 1,5 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E 216) w ilości 0,18 mg/ml oraz maltitol ciekły (E 965) w ilości 300 mg/ml.

Levetiracetam Accord – dawkowanie

Levetiracetam Accord jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki, którego dawkowanie powinno być ściśle dostosowane do zaleceń lekarza prowadzącego. Dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia w monoterapii rozpoczyna się od 500 mg na dobę przez pierwsze 2 tygodnie, po czym zwykle zwiększa się do 1000 mg na dobę, z możliwością dalszego zwiększenia do maksymalnie 3000 mg na dobę. W terapii wspomagającej dla osób o masie ciała 50 kg lub więcej, dawka również waha się od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Dla dzieci i młodzieży poniżej 50 kg oraz niemowląt od 1 miesiąca życia lekarz dobiera odpowiednią formę i dawkę leku, z uwzględnieniem masy ciała i wieku pacjenta. Roztwór doustny jest preferowaną formą dla dzieci poniżej 6 roku życia oraz dla tych, którzy nie mogą przyjmować tabletek.

Podawanie leku powinno odbywać się dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w przybliżeniu o tej samej porze, z możliwością zażycia z pokarmem lub na czczo. Tabletki należy połykać, popijając płynem, np. szklanką wody.

Czas trwania leczenia jest długoterminowy i nie powinien być przerywany ani modyfikowany bez konsultacji z lekarzem, aby uniknąć zwiększenia ryzyka napadów. W przypadku przedawkowania, konieczna jest natychmiastowa konsultacja medyczna, gdyż może wystąpić senność, pobudzenie, agresja, obniżona czujność, zahamowanie oddychania lub śpiączka.

Jeżeli pacjent pominie dawkę, powinien skontaktować się z lekarzem. Nie należy podwajać dawki, aby uzupełnić pominiętą porcję leku. Przerwanie stosowania wymaga stopniowego zmniejszania dawki, zgodnie z instrukcjami lekarza, aby uniknąć wzrostu częstości napadów.

Szczególne grupy pacjentów, takie jak osoby starsze lub z zaburzeniami czynności nerek, mogą wymagać indywidualnego dostosowania dawki. 

Levetiracetam Accord – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Levetiracetam Accord:

 • nadwrażliwość na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub inne składniki leku.

Środki ostrożności:
Stosowanie leku Levetiracetam Accord wymaga konsultacji z lekarzem w przypadku pacjentów z chorobami nerek, aby dostosować dawkowanie. Obserwacja wzrostu i dojrzewania u dzieci jest zalecana, z koniecznością kontaktu z lekarzem przy nieoczekiwanych zmianach. Pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe, w tym Levetiracetam Accord, mogą doświadczać myśli samookaleczenia lub samobójczych. W przypadku wystąpienia depresji lub myśli samobójczych, niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Dzieci i młodzież:
Lek Levetiracetam Accord nie jest zalecany do monoterapii u osób poniżej 16 roku życia.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku z innymi substancjami mogą wpływać na jego działanie. Lewetyracetam może wykazywać interakcje z innymi lekami, dlatego ważne jest, aby lekarz lub farmaceuta byli poinformowani o wszystkich przyjmowanych obecnie i planowanych do stosowania lekach. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • makrogol, stosowany w leczeniu zaparć, nie powinien być przyjmowany na godzinę przed i po podaniu lewetyracetamu, gdyż może to wpłynąć na jego działanie.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie Levetiracetam Accord w ciąży oraz podczas karmienia piersią: 

Zastosowanie lewetyracetamu w okresie ciąży jest dopuszczalne wyłącznie po dokładnej ocenie przez lekarza, który uzna jego użycie za niezbędne.

Stosowanie Levetiracetam Accord podczas karmienia piersią:

Karmienie piersią podczas terapii lewetyracetamem nie jest zalecane.

Levetiracetam Accord – skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Levetiracetam Accord:

Najczęstsze działania niepożądane (bardzo często występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosogardzieli,
 • senność, bóle głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt,
 • zaburzenia psychiczne: depresja, agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość,
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, drżenia,
 • kaszel,
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe: ból brzucha, biegunka, dyspepsja, wymioty, nudności,
 • wysypka,
 • astenia, zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany w obrazie krwi: zmniejszenie liczby płytek krwi i leukocytów,
 • zmiany masy ciała,
 • myśli samobójcze, zaburzenia umysłowe, omamy, dezorientacja,
 • zaburzenia pamięci, ataksja, parestezja,
 • zaburzenia widzenia,
 • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,
 • wypadanie włosów, świąd, osłabienie mięśni.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

 • infekcje,
 • ciężkie reakcje alergiczne, obrzęk Quinckego,
 • zaburzenia elektrolitowe: hiponatremia,
 • zaburzenia psychiczne: zaburzenia osobowości, myślenia,
 • encefalopatia,
 • zaburzenia ruchowe: mimowolne skurcze mięśni, hiperkinezja,
 • zapalenie trzustki, wątroby,
 • niewydolność nerek,
 • ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona.

Dodatkowe informacje:

 • możliwe utykanie lub trudności z chodzeniem.

Przechowywanie leku Levetiracetam Accord

Przechowywanie leku powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci, dlatego miejsce to musi być dla nich niewidoczne i niedostępne. Aby zabezpieczyć Levetiracetam Accord lek przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak światło, konieczne jest utrzymanie go w oryginalnym opakowaniu.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Levetiracetam Accord (4)

Dostępne leki na receptę, które zawierają taką samą substancję czynną jak Levetiracetam Accord, to m.in.: Cezarius, Keppra czy Vetira.

Pacjenci, którzy przyjmują tabletki na padaczkę Levetiracetam Accord 250 mg, Levetiracetam Accord 500 mg, Levetiracetam Accord 750 mg, Levetiracetam Accord 1000 mg lub lek Levetiracetam Accord 100 mg w postaci roztworu doustnego powinni unikać spożywania alkoholu.

Nie, leki na padaczkę Levetiracetam Accord, w tym tabletki Levetiracetam Accord oraz roztwór doustny Levetiracetam Accord dostępne są wyłącznie na receptę.

Levetiracetam Accord to lek stosowany głównie w leczeniu padaczki. Nie jest on zaliczany do grupy leków psychotropowych. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który działa poprzez regulowanie aktywności elektrycznej mózgu, zmniejszając tym samym ryzyko napadów padaczkowych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Levetiracetam Accord

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.