e-Konsultacja z Receptą Online

Lamitrin S

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Lamitrin S? Cena, refundacja

Niektóre tabletki na padaczkę Lamitrin S są refundowane (25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg), co oznacza, że ten lek może być bezpłatny dla pacjentów, którzy mają wskazania do jego refundacji. Cena Lamitrin S 100% zależy od stężenia substancji czynnej w tabletce i wynosi od ok. 8,95 zł do ok. 64,73 zł. Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Lamitrin S – jak działa, na co i dla kogo?

Lamitrin S jest lekiem zaliczanym do kategorii leków przeciwpadaczkowych, który znajduje zastosowanie w terapii dwóch schorzeń: padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Mechanizm działania tego leku w kontekście padaczki opiera się na hamowaniu impulsów elektrycznych w mózgu, które są odpowiedzialne za wywoływanie napadów padaczkowych.

W przypadku leczenia padaczki Lamitrin S może być używany jako monoterapia lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. U pacjentów w wieku 13 lat i starszych, lek ten może być stosowany zarówno samodzielnie, jak i w kombinacji, w tym również w terapii napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta. Dla dzieci w przedziale wiekowym 2-12 lat, Lamitrin S jest zalecany do stosowania w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, a także jako jedyny lek w przypadku leczenia typowych napadów nieświadomości.

W obszarze zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, które charakteryzują się ekstremalnymi zmianami nastroju, od epizodów manii (nadmierna euforia lub pobudzenie) do epizodów depresji (głęboki smutek lub rozpacz), Lamitrin S jest stosowany w celu zapobiegania epizodom depresyjnym u dorosłych pacjentów powyżej 18. roku życia. Może być on używany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami. Należy zaznaczyć, że dokładny mechanizm działania Lamitrin S w mózgu w kontekście zaburzeń afektywnych dwubiegunowych nie został jeszcze w pełni wyjaśniony.

Lamitrin S – skład leku

Lamitrin S zawiera lamotryginę jako substancję czynną. Dostępne są tabletki do rozgryzania i żucia lub do sporządzania zawiesiny, które zawierają lamotryginę w ilościach odpowiednio: 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg.

Składniki pomocnicze leku to: wapnia węglan, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, glinowo-magnezowy krzemian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, sacharyna sodowa, magnezu stearynian oraz aromat czarnej porzeczki.

Lamitrin S – dawkowanie

Dawkowanie leku Lamitrin S wymaga indywidualnego dostosowania przez lekarza prowadzącego. Dawka inicjalna jest zazwyczaj niska i stopniowo zwiększana w ciągu kilku tygodni do osiągnięcia dawki efektywnej. Dawka efektywna dla dorosłych i dzieci powyżej 13 lat mieści się w przedziale 100 mg do 400 mg dziennie. U dzieci w wieku 2-12 lat dawka jest obliczana na podstawie masy ciała, z reguły od 1 mg do 15 mg na kilogram masy ciała, nie przekraczając 200 mg dziennie. Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 2 roku życia.

Sposób przyjmowania leku Lamitrin S jest ustalany przez lekarza, może być to raz lub dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków. Tabletki do rozgryzania i żucia lub do sporządzania zawiesiny można połykać w całości, rozgryźć lub przyjmować w postaci płynnej po rozpuszczeniu w wodzie. Należy zażywać całą przepisaną dawkę, nie dzieląc tabletek ani zawiesiny.

W przypadku przedawkowania konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub szpitalem. Przedawkowanie Lamitrin S może prowadzić do poważnych działań niepożądanych, w tym oczopląsu, ataksji, zaburzeń rytmu serca, utraty przytomności, napadów drgawek lub śpiączki.

Pominięcie dawki nie powinno skutkować podwojeniem następnej dawki; należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. W przypadku pominięcia kilku dawek konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Nie należy przerywać stosowania leku Lamitrin S bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w leczeniu padaczki, gdzie wymagane jest stopniowe zmniejszanie dawki. W leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, choć nie jest wymagane stopniowe zmniejszanie dawki przy kończeniu leczenia, zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Lamitrin S – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Lamitrin S:

 • nadwrażliwość na lamotryginę lub inne składniki leku,
 • reakcje alergiczne lub wysypki po przyjęciu lamotryginy lub innych leków na zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub padaczkę,
 • występowanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy,
 • zespół Brugadów lub inne choroby serca.

Środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem terapii Lamitrin S, konsultacja z lekarzem jest wymagana w przypadku chorób nerek, wcześniejszych reakcji skórnych na lamotryginę, ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne powodującej wysypkę, oraz przyjmowania innych leków zawierających lamotryginę. Lekarz może dostosować dawkowanie lub zalecić inne leczenie.

Reakcje zagrażające życiu:
Wystąpienie reakcji alergicznej lub ciężkiej reakcji skórnej, takiej jak zespół Stevensa-Johnsona (SJS), martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN) lub zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS), wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH):
Rzadka, ale ciężka reakcja immunologiczna może wystąpić podczas stosowania lamotryginy. Objawy, takie jak gorączka, wysypka, objawy neurologiczne wymagają pilnej konsultacji lekarskiej.

Myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie:
Pacjenci z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą doświadczać myśli samobójczych, szczególnie na początku leczenia, przy wcześniejszej historii takich myśli, lub jeśli są poniżej 25 roku życia. W przypadku pojawienia się niepokojących myśli lub pogorszenia samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie w leczeniu padaczki:
Wzmożenie napadów padaczkowych może wystąpić podczas terapii Lamitrin S. W przypadku nasilenia się napadów lub wystąpienia ciężkiego napadu konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Lamitrin S nie jest zalecany do leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u osób poniżej 18 roku życia z powodu zwiększonego ryzyka myśli i zachowań samobójczych.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku Lamitrin S z innymi substancjami mogą wpływać na jego stężenie i działanie. Informacja o przyjmowanych lekach jest kluczowa dla bezpieczeństwa terapii. Lekarz powinien być poinformowany o wszystkich substancjach przyjmowanych przez pacjenta, w tym o lekach przeciwpadaczkowych, psychotropowych, ziołowych oraz dostępnych bez recepty.

Leki przeciwpadaczkowe i psychotropowe, które mogą reagować z Lamitrin S, to:

 • okskarbazepina,
 • felbamat,
 • gabapentyna,
 • lewetyracetam,
 • pregabalina,
 • topiramat,
 • zonisamid,
 • lit,
 • olanzapina,
 • aripiprazol,
 • bupropion.

Paracetamol może również wpływać na działanie Lamitrin S.

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu:

 • walproinianu,
 • karbamazepiny,
 • fenytoiny,
 • prymidonu,
 • fenobarbitalu,
 • rysperydonu,
 • ryfampicyny,
 • leków przeciw HIV (lopinawir z rytonawirem, atazanawir z rytonawirem).

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą być mniej skuteczne lub wymagać dostosowania dawki Lamitrin S. Lekarz może zalecić alternatywne metody antykoncepcji lub monitorowanie stężenia leku we krwi. Zmiany w cyklu miesiączkowym podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych mogą wskazywać na interakcję z Lamitrin S.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Lamitrin S w ciąży: 

W okresie ciąży zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Lamitrin S. Zmiana skuteczności leku może wystąpić w ciąży, co może wymagać dostosowania dawki i wykonania badań krwi. Istnieje zwiększone ryzyko wad wrodzonych, takich jak rozszczep wargi i podniebienia, szczególnie w pierwszym trymestrze. Suplementacja kwasem foliowym może być zalecana przez lekarza.

Stosowanie leku Lamitrin S podczas karmienia piersią: 

Podczas laktacji, przed użyciem Lamitrin S, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Substancja czynna leku przenika do mleka matki, co może wpłynąć na niemowlę. Lekarz oceni ryzyko i korzyści karmienia piersią podczas terapii i może zalecić monitorowanie dziecka pod kątem senności, wysypki lub niewystarczającego przyrostu masy ciała. W przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lamitrin S — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Lamitrin S:

 • Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):
  • ból głowy,
  • wysypka skórna.
 • Częste (do 1 na 10 pacjentów):
  • agresja, drażliwość,
  • senność,
  • zawroty głowy,
  • drżenie,
  • bezsenność,
  • pobudzenie,
  • biegunka,
  • suchość w ustach,
  • nudności, wymioty,
  • zmęczenie,
  • ból pleców, stawów.
 • Niezbyt częste (do 1 na 100 pacjentów):
  • ataksja,
  • zaburzenia widzenia,
  • alopecja,
  • fotowrażliwość.
 • Rzadkie (do 1 na 1 000 pacjentów):
  • zespół Stevensa-Johnsona,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • oczopląs,
  • zapalenie spojówek.
 • Bardzo rzadkie (do 1 na 10 000 pacjentów):
  • martwica toksyczno-rozpływna naskórka,
  • DRESS,
  • gorączka,
  • uogólnione powiększenie węzłów chłonnych,
  • zaburzenia czynności wątroby,
  • rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe,
  • limfohistiocytoza hemofagocytarna,
  • zmiany w badaniach krwi,
  • omamy,
  • dezorientacja,
  • zaburzenia równowagi,
  • choreoatetoza,
  • zwiększenie częstości napadów padaczkowych,
  • nasilenie objawów choroby Parkinsona,
  • zespół rzekomotoczniowy.

Inne działania niepożądane:

 • osteopenia, osteoporoza, złamania,
 • zapalenie nerek i błony naczyniowej oka,
 • koszmary senne,
 • osłabiona odporność.

Uwagi dodatkowe:

 • W przypadku wystąpienia objawów zagrażających życiu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Pacjenci długotrwale leczeni lekami przeciwpadaczkowymi, z osteoporozą lub przyjmujący steroidy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie leku Lamitrin S

Przechowywanie leku powinno być realizowane w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Lamitrin S (5)

Leki dostępne na receptę, które zawierają taką samą jak Lamitrin S substancję czynną, to m.in.: Symla, Lamotrix czy Lamilept.

Podczas stosowania leku Lamitrin S nie zaleca się spożywania alkoholu.

Lek Lamitrin S nie jest bezpośrednio klasyfikowany jako psychotropowy, ale może być stosowany w leczeniu stanów psychicznych ze względu na jego wpływ na funkcje mózgu.

Lamitrin S lek, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, jest bezpieczny w stosowaniu i nie zagraża życiu.

Nie, lek na padaczkę Lamitrin S dostępny jest wyłącznie na podstawie ważnej recepty.

e-Konsultacja z Receptą Online
Lamitrin S

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.