e-Konsultacja z Receptą Online

Bactrim Forte

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Bactrim Forte? Cena, refundacja

Lek Bactrim Forte jest obecnie refundowany lub częściowo refundowany. Jego cena 100% wynosi ok. 22 zł. Bactrim Forte może być bezpłatny lub częściowo refundowany dla pacjentów, którzy mają wskazania do jego refundacji. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Bactrim Forte — jak działa, na co i dla kogo?

Bactrim Forte jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, którego skuteczność wynika z połączenia dwóch substancji czynnych: sulfametoksazolu i trimetoprimu, znanych razem jako ko-trimoksazol. Mechanizm działania tego preparatu polega na hamowaniu wzrostu i rozmnażania drobnoustrojów wrażliwych na obie substancje.

Zastosowanie Bactrim Forte jest rekomendowane w przypadkach, gdy zakażenia są wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na ko-trimoksazol. Decyzja o terapii tym lekiem powinna być poprzedzona analizą wrażliwości patogenów oraz oceną ryzyka działań niepożądanych. 

Bactrim Forte jest przeznaczony do leczenia dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Wśród wskazań do stosowania tego leku znajdują się:

 • zakażenia dróg oddechowych, takie jak zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
 • zapalenie ucha środkowego,
 • zakażenia przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny oraz biegunki podróżnych,
 • leczenie i profilaktyka zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii, szczególnie u osób z obniżoną odpornością,
 • zakażenia układu moczowego oraz wrzód miękki.

Podsumowując, Bactrim Forte jest stosowany w celu leczenia i zapobiegania określonym zakażeniom bakteryjnym u pacjentów, u których potwierdzono lub podejrzewa się obecność wrażliwych drobnoustrojów.

Bactrim Forte — skład leku

Lek Bactrim Forte zawiera jako składniki aktywne sulfametoksazol oraz trimetoprim. W jednej tabletce znajduje się 800 miligramów sulfametoksazolu i 160 miligramów trimetoprimu.

W skład leku wchodzą również substancje dodatkowe, które nie wykazują działania terapeutycznego, lecz są niezbędne do nadania odpowiednich właściwości farmaceutycznych. Należą do nich: powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), stearynian magnezu oraz dokuzynian sodu.

Bactrim Forte — dawkowanie

Bactrim Forte jest lekiem przeznaczonym do podawania doustnego. Istnieje możliwość podziału tabletki na równe dawki. Optymalne jest przyjmowanie leku po posiłku, wraz z odpowiednią ilością płynów.

Dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat z prawidłową funkcją nerek przewiduje podawanie leku co 12 godzin. Standardowa dawka wynosi 1 tabletka, podczas gdy w przypadku ciężkich zakażeń zaleca się 1 ½ tabletki. W długotrwałym leczeniu stosuje się ½ tabletki. W sytuacji ostrych zakażeń leczenie powinno trwać minimum 5 dni lub do czasu ustąpienia objawów przez co najmniej 2 dni. Brak poprawy po 7 dniach wymaga konsultacji lekarskiej.

W przypadku zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii stosuje się dawkę nieprzekraczającą 100 mg/kg mc./dobę sulfametoksazolu i 20 mg/kg mc./dobę trimetoprimu, podzieloną na równe dawki co 6 godzin przez 14 dni. Maksymalne dawki dostosowane są do masy ciała pacjenta. W przypadku mas ciała 16 kg do 80 kg liczba tabletek Bactrim Forte podawanych co 6 godzin jest określona w tabeli. 

Profilaktyka zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii u młodzieży i dorosłych obejmuje 1 tabletkę Bactrim Forte raz na dobę. Badania wśród pacjentów zakażonych HIV sugerują skuteczność ½ tabletki raz na dobę.

W leczeniu niepowikłanego, ostrego zapalenia dróg moczowych, zaleca się 2 do 3 tabletki Bactrim Forte jednorazowo, najlepiej wieczorem. W przypadku wrzodu miękkiego 1 tabletka podawana jest dwa razy na dobę przez 7 dni, z możliwością przedłużenia terapii o kolejne 7 dni w razie braku poprawy.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek wymaga dostosowania. Przy klirensie kreatyniny > 30 mL/min stosuje się standardowe dawkowanie, przy 15 – 30 mL/min – połowę standardowej dawki, natomiast przy < 15 mL/min stosowanie Bactrim Forte jest przeciwwskazane.

Pacjenci poddawani hemodializom otrzymują normalną dawkę nasycającą, a po każdej hemodializie dodatkowo połowę dawki. W przypadku dializy otrzewnowej, ze względu na minimalne usuwanie leku, nie zaleca się stosowania Bactrim Forte.

Osoby w podeszłym wieku z prawidłową funkcją nerek powinny stosować dawki zalecane dla dorosłych.

Bactrim Forte — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Bactrim Forte:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub inne składniki leku,
 • znaczące uszkodzenie wątroby,
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <15 mL/min),
 • stosowanie dofetylidu.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku Bactrim Forte konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, ciężkiej alergii, astmy oskrzelowej, porfirii, zaburzeń czynności tarczycy, nasilenia kaszlu i duszności. Osoby starsze, pacjenci z innymi chorobami, w tym zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, oraz pacjenci przyjmujący inne leki mogą być bardziej narażeni na ciężkie działania niepożądane.

Dodatkowe informacje:

 • sulfonamidy mogą wpływać na wydalanie moczu, szczególnie u pacjentów z obrzękami pochodzenia sercowego,
 • wymagana jest kontrola stężenia potasu i czynności nerek, zwłaszcza przy dużych dawkach leku lub u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu potasu, niewydolnością nerek lub przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi,
 • długotrwałe stosowanie wymaga regularnych badań krwi, moczu i czynności nerek oraz odpowiedniego nawodnienia,
 • niedobór kwasu folinowego może powodować objawy niepożądane dotyczące krwi, które ustępują po podaniu kwasu folinowego,
 • leku nie należy stosować u pacjentów z niedoborem enzymu G6PD, chyba że jest to absolutnie konieczne,
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lek należy stosować ostrożnie, z dostosowaną dawką i częstszymi badaniami krwi,
 • u pacjentów z niedoborem folianów mogą występować częstsze objawy niepożądane dotyczące krwi.

Interakcja z innymi lekami

Interakcje leku z innymi substancjami mogą wpływać na monitorowanie i modyfikację leczenia. Wymienione substancje, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem, obejmują:

 • amantadynę – ryzyko zdarzeń neurologicznych, takich jak delirium i mioklonie,
 • cyklosporynę – możliwe pogorszenie funkcji nerek,
 • dapson – konieczność monitorowania methemoglobinemii,
 • digoksynę – kontrola stężenia w surowicy, szczególnie u osób starszych,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe – potrzeba częstszej kontroli glukozy we krwi,
 • fenytoinę – monitorowanie objawów toksycznego działania,
 • kumaryny i inne doustne leki przeciwzakrzepowe – kontrola krzepnięcia krwi,
 • leki moczopędne – regularne badanie liczby płytek krwi u osób starszych,
 • leki zwiększające poziom potasu – uwaga na równowagę elektrolitową,
 • memantynę – ryzyko zdarzeń neurologicznych, takich jak delirium i mioklonie,
 • metotreksat – zwiększone ryzyko toksyczności i pancytopenii,
 • pirymetaminę – ryzyko niedokrwistości megaloblastycznej,
 • pochodne sulfonylomocznika – monitorowanie hipoglikemii,
 • repaglinid, rozyglitazon, pioglitazon – kontrola hipoglikemii.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku z:

 • amiodaronem – lek przeciw arytmii,
 • paklitakselem – lek przeciwnowotworowy.

Lek może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia kreatyniny lub metotreksatu. Lekarz powinien być poinformowany o przyjmowaniu leku przed wykonaniem tych badań.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Bactrim Forte w ciąży:

Nie stwierdzono jednoznacznie, czy ko-trimoksazol zwiększa ryzyko wad rozwojowych płodu, ale obserwacje wskazują na możliwość podwyższonego ryzyka poronień w pierwszym trymestrze ciąży przy użyciu trimetoprimu lub jego kombinacji z sulfametoksazolem. Lek może być stosowany tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. W przypadku konieczności leczenia zaleca się suplementację kwasu foliowego w dawce 5 mg dziennie. Należy unikać stosowania leku w końcowym etapie ciąży, aby zminimalizować ryzyko żółtaczki jąder podkorowych mózgu u noworodka.

Stosowanie leku Bactrim Forte podczas karmienia piersią: 

Podczas laktacji substancje czynne leku przenikają do mleka matki. Lekarz powinien ocenić ryzyko dla dziecka, takie jak żółtaczka czy nadwrażliwość, w stosunku do korzyści terapeutycznych dla matki.

Bactrim Forte — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Bactrim Forte: 

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: mdłości, wymioty, biegunka,
 • zaburzenia wątroby: podwyższone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby,
 • zaburzenia neurologiczne: drgawki, neuropatia, halucynacje,
 • zaburzenia nerkowe: zaburzenie czynności nerek, krystaluria.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • zaburzenia hematologiczne: zmiany w składzie krwi, takie jak leukopenia, trombocytopenia, anemia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • reakcje alergiczne: gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktoidalne.

Inne działania niepożądane:

 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego krwi, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy.

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zagrażające życiu wysypki skórne, piorunująca martwica wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Działania niepożądane mogą mieć różny obraz kliniczny u pacjentów zakażonych HIV, w tym częstsze występowanie leukopenii, hiperkaliemii, gorączki i wysypki.

Przechowywanie leku Bactrim Forte

Przechowywanie leku powinno odbywać się w sposób zapewniający jego ochronę przed dostępem dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Bactrim Forte (5)

Dostępne leki na receptę zawierające taką samą substancję czynną, to m.in. Biseptol 960.

Podczas stosowania leku Bactrim Forte nie powinno się spożywać alkoholu.

Bactrim Forte tabletki zazwyczaj zaczynają działać po 2-3 dniach prawidłowego stosowania. Jeśli pacjent nie zauważa poprawy po 7 dniach kuracji, powinien zgłosić się do lekarza.

Nie, Bactrim Forte 800 mg + 160 mg dostępny jest wyłącznie na receptę.

Tak, tabletki Bactrim Forte to antybiotyki.

e-Konsultacja z Receptą Online
Bactrim Forte

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.