e-Konsultacja z Receptą Online

Amotaks Dis

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Amotaks Dis? Cena, refundacja

Amotaks Dis znajduje się obecnie na liście leków refundowanych. To oznacza, że jego cena w każdej aptece jest identyczna. 

W zależności od dawki leku i wielkości opakowania cena leku wynosi:

 • Amotaks Dis 500 mg 16 tabletek – 10,17 zł, Amotaks Dis 500 mg 20 tabletek – 11,54 zł
 • Amotaks Dis 750 mg 16 tabletek – 11,83 zł, Amotaks Dis 750 mg 20 tabletek – 14,12 zł
 • Amotaks Dis 1 g 16 tabletek – 16,99 zł, Amotaks Dis 1 g 20 tabletek – 18,76 zł

Cena leku może ulec zmianie w przyszłości.

Amotaks Dis – jak działa, na co i dla kogo

Na czym polega działanie leku Amotaks Dis? Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną o szerokim spektrum działania. Należy do antybiotyków β-laktamowych. Bakteriobójczy mechanizm działania amoksycyliny polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii

Na co pomaga Amotaks Dis? Wskazaniem do stosowania leku są zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, w tym: 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia układu moczowego,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • zakażenia stomatologiczne,
 • ostra, niepowikłana rzeżączka,
 • zapobieganie zapaleniu wsierdzia,
 • wczesna postać boreliozy,
 • eradykacja Helicobacter pylori – jako element złożonej terapii wielolekowej. 

Lek może być stosowany przez dorosłych i dzieci.

Amotaks Dis – zamiennik

Zamiennikami leku Amotaks Dis, czyli preparatami o tej samej substancji czynnej, są między innymi: DuomoxOspamox, Hiconcil. Są to leki wydawane wyłącznie na receptę.

Amotaks Dis – skład leku

Skład leku stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych zależy od jego dawki.

Jedna tabletka leku Amotaks Dis zawiera odpowiednio 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. 

Pozostałym składnikiem leku jest aspartam: 1 tabletka 500 mg zawiera 3,40 mg aspartamu, 1 tabletka 750 mg zawiera 5,10 mg aspartamu, 1 tabletka 1 g zawiera 6,80 mg aspartamu.

Amotaks Dis – dawkowanie

Jak stosować lek Amotaks Dis? Dawkowanie leku zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg 

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zakażenia dróg oddechowych: od 1,5 do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę. 

Rzeżączka: jednorazowo 3 g. 

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g przy zabiegach stomatologicznych 30 do 60 minut przed zabiegiem.

Wczesne stadium boreliozy: 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 10 do 21 dni. 

Eradykacja Helicobacter pylori: Amotaks Dis stosuje się w schemacie wielolekowej terapii skojarzeniowej.

Dzieci o masie ciała do 40 kg 

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

Wczesne stadium boreliozy: 25 do 50 mg/kg mc./dobę przez 10 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. podaje się na godzinę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Amotaks Dis – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniem do stosowania antybiotyku Amotaks Dis są: 

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny), 
 • mononukleoza zakaźna.

Amoksycylinę należy ostrożnie podawać:

 • pacjentom z ciężką niewydolnością nerek,
 • ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy. 

Długotrwałe podawanie antybiotyku może skutkować nadmiernym rozwojem niewrażliwych bakterii lub grzybów. W przypadku wystąpienia nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych, lekarz może podjąć decyzję o zakończeniu stosowania amoksycyliny.

Interakcja z innymi lekami

Antybiotyk Amotaks Dis może wchodzić z innymi preparatami, takimi jak:

 • probenecyd – podawany jednocześnie z amoksycyliną opóźnia jej wydalanie przez kanaliki nerkowe, co powoduje zwiększenie średniego stężenia oraz wydłużenie okresu półtrwania antybiotyku w surowicy; 
 • chemioterapeutyki działające bakteriostatycznie, w tym chloramfenikol, erytromycyna lub sulfonamidy, mogące zmniejszyć bakteriobójcze działanie amoksycyliny; 
 • antybiotyki o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, w tym amoksycyliny, mogące zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych; 
 • allopurynol – podawany podczas leczenia amoksycyliną zwiększa ryzyko wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych; 
 • antykoagulanty – stosowane jednocześnie z amoksycyliną mogą powodować wydłużenie czasu protrombinowego, dlatego zalecana jest jego kontrola.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Amotaks Dis a ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w koniecznych przypadkach, po rozważeniu przez lekarza korzyści leczenia.

Amotaks Dis i karmienie piersią

Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ryzyko wpływu na dziecko jest znikome, z wyjątkiem możliwości działania uczulającego.

Amotaks Dis – skutki uboczne

Amotaks Dis, lek do stosowania doustnego na zakażenia bakteryjne, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. 

Częste i niezbyt częste działania niepożądane Amotaks Dis: nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami w wyniku przedłużonego i powtarzanego stosowania amoksycyliny (np. zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej i pochwy), nudności, wymioty, biegunka, utrata łaknienia, wzdęcia, wysypka (w tym w okolicy ust), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, osutka odropodobna, świąd, pokrzywka (reakcje alergiczne). 

Rzadkie i bardzo rzadkie, ale potencjalnie ciężkie działania niepożądane Amotaks Dis: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła i krtani, utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy wysiękowy, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

Bardzo rzadkie działania niepożądane Amotaks Dis: zawroty głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drgawki (w przypadku zaburzeń czynności nerek, stosowania dużych dawek leku, u chorych na padaczkę oraz chorych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), zakażenia drożdżakowe (kandydoza) skóry i błon śluzowych, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), czarny język włochaty.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25 C, chroniąc go od wilgoci. 


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Amotaks Dis (6)

Zwykle leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie powinno trwać przez co najmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych czas leczenia zależy od obrazu klinicznego.

Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

W trakcie antybiotykoterapii nie należy pić alkoholu. Jego spożywania trzeba unikać również bezpośrednio po kuracji, ponieważ pozostałości leków mogą utrzymywać się w organizmie nawet kilka dni po ich odstawieniu. Alkohol może nasilać działania niepożądane środka.

Pierwsze efekty działania leku można zauważyć po 3-4 dniach stosowania. Lek ten działa jednak jeszcze po skończonej kuracji, zwykle utrzymując się w organizmie przez kilka lub kilkanaście dni.

Amokaks Dis, które mogą być połykane w całości, ssane i rozkruszane. Lek Amotaks należy przyjmować w całości.

Tak, antybiotyk Amotaks Dis jest lekiem wydawanym wyłącznie na podstawie ważnej recepty lekarskiej.

e-Konsultacja z Receptą Online
Amotaks Dis

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.