e-Konsultacja z Receptą Online

Metformax 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Metformax 500? Cena, refundacja

Lek Metformax 500 jest obecnie refundowany — jego cena 100% zależy od wielkości opakowania i wynosi ok. 5,70 zł za opakowanie 30 tabletek i ok. 10,50 zł za opakowanie 60 tabletek. Metformax 500 jest bezpłatny dla pacjentów, którzy mają wskazania do jego refundacji. 

Cena tego leku w przyszłości może ulec zmianie.

Metformax 500 — jak działa, na co i dla kogo?

Metformax 500 jest lekiem zawierającym metforminę, substancję czynną należącą do klasy związków znanych jako biguanidy. Metformina działa poprzez wspomaganie organizmu w efektywniejszym wykorzystaniu insuliny, hormonu wytwarzanego przez trzustkę, który umożliwia komórkom absorpcję glukozy z krwiobiegu. Glukoza ta jest następnie wykorzystywana do produkcji energii lub magazynowana jej na przyszłe potrzeby.

W przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu 2, gdzie trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny lub komórki nie reagują na nią prawidłowo, dochodzi do podwyższenia poziomu glukozy we krwi. Metformax 500 przyczynia się do obniżenia poziomu glukozy, przybliżając go do wartości fizjologicznych.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2 i u których nie uzyskano zadowalającej kontroli poziomu glukozy pomimo stosowania diety i regularnych ćwiczeń fizycznych. Metformax 500 może być stosowany jako jedyny środek terapeutyczny lub w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym z insuliną.

Lek znajduje również zastosowanie w leczeniu nieprawidłowej tolerancji glukozy (stan przedcukrzycowy), gdzie mimo ścisłego przestrzegania diety i aktywności fizycznej nie osiągnięto pożądanych wartości glukozy we krwi.

Dodatkowo, Metformax 500 jest stosowany w terapii zespołu policystycznych jajników, co rozszerza jego zastosowanie poza bezpośrednie leczenie cukrzycy.

Metformax 500 — skład leku

Metformax 500 zawiera metforminy chlorowodorek w ilości 500 mg, który jest odpowiedzialny za główne działanie farmakologiczne leku.

W skład leku wchodzą również substancje pomocnicze, które zapewniają odpowiednią konsystencję i stabilność produktu. Są to: powidon, który pełni funkcję substancji wiążącej; talk, stosowany jako środek przeciwzbrylający; oraz magnezu stearynian, który działa jako środek poślizgowy.

Metformax 500 — dawkowanie

Metformax 500 jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy, a także w stanie przedcukrzycowym oraz w zespole policystycznych jajników. Dawkowanie leku powinno być ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich.

W przypadku dorosłych pacjentów z cukrzycą zalecana dawka początkowa, to jedna tabletka o mocy 500 mg lub 850 mg, przyjmowana dwa lub trzy razy dziennie. Maksymalna dobowa dawka nie powinna przekraczać 3000 mg, podzielona na trzy dawki. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać dostosowania dawki w zależności od funkcji nerek, co powinno być określone przez lekarza.

W stanie przedcukrzycowym zaleca się stosowanie 500 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę. W przypadku zaburzeń związanych z zespołem policystycznych jajników dawka wynosi zazwyczaj 500 mg (1 tabletka Metformax 500) trzy razy na dobę lub 850 mg (1 tabletka Metformax 850) dwa razy na dobę.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek mogą wymagać korekty dawki, co również powinno być ustalone przez lekarza. Regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi oraz funkcji nerek, co najmniej raz w roku, jest zalecane, szczególnie dla osób starszych i tych z zaburzeniami nerkowymi.

Sposób przyjmowania Metformax 500 wymaga, aby tabletki były spożywane w trakcie lub po posiłku, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych ze strony układu trawiennego. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć, a połykać w całości, popijając szklanką wody. W zależności od przepisanej liczby dawek przyjmowanie leku powinno odbywać się rano przy śniadaniu, wieczorem przy kolacji, a w przypadku trzech dawek również w południe przy obiedzie.

W sytuacji, gdy pacjent uzna, że działanie Metformax 500 jest niewystarczające lub zbyt intensywne, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki może prowadzić do kwasicy mleczanowej, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej.

W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej, lecz kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przerwanie stosowania Metformax 500 nie powoduje bezpośrednich objawów niepożądanych, jednak brak kontynuacji leczenia cukrzycy może skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi.

Metformax 500 — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Metformax 500:

 • nadwrażliwość na metforminę lub inne składniki leku,
 • niekontrolowana cukrzyca, ciężka hiperglikemia, kwasica ketonowa,
 • stan przedśpiączkowy cukrzycowy,
 • odwodnienie organizmu,
 • znacznie zmniejszona czynność nerek,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • niewyrównana cukrzyca, kwasica mleczanowa,
 • ciężkie zakażenia (np. płuc, układu oddechowego, nerek),
 • niewydolność serca, niedawny atak serca, duże zaburzenia krążenia, trudności z oddychaniem,
 • nadużywanie alkoholu,
 • karmienie piersią.

Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem Metformax 500 konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, rzadkiego, ale poważnego działania niepożądanego, wzrasta przy zaburzeniach czynności nerek, niewyrównanej cukrzycy, ciężkim zakażeniu, długotrwałym głodzeniu, spożywaniu alkoholu, odwodnieniu, zaburzeniach czynności wątroby oraz stanach z niedoborem tlenu w tkankach. W przypadku odwodnienia, ciężkich wymiotów, biegunki, gorączki, ekspozycji na wysoką temperaturę lub zmniejszonego spożycia płynów, należy tymczasowo zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem. W przypadku objawów kwasicy mleczanowej, takich jak wymioty, ból brzucha, skurcze mięśni, złe samopoczucie, trudności z oddychaniem, obniżenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed dużym zabiegiem chirurgicznym konieczne jest przerwanie stosowania leku na określony czas. Kontrola czynności nerek powinna być przeprowadzana co najmniej raz na rok, a w przypadku osób starszych lub z pogarszającą się czynnością nerek – częściej. Należy przestrzegać zaleceń dietetycznych i regularnie wykonywać badania krwi. W przypadku chorób zakaźnych, takich jak grypa czy zakażenia układu oddechowego lub moczowego, należy poinformować lekarza.

Dodatkowe informacje:
Leczenie Metformax 500 nie powoduje hipoglikemii, jednakże może do niej dojść podczas stosowania leku w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Interakcja z innymi lekami

Lek Metformax 500 może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami farmakologicznymi. Przed badaniem radiologicznym z użyciem środków kontrastowych zawierających jod, takich jak tomografia komputerowa, należy tymczasowo zaprzestać stosowania Metformax 500. O czasie przerwy i wznowieniu terapii decyduje lekarz.

Monitorowanie stężenia glukozy we krwi i funkcji nerek może być konieczne przy jednoczesnym stosowaniu Metformax 500 i innych leków, co może również wymagać dostosowania dawki. Istotne jest informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w szczególności o:

 • agonistach receptorów beta-2-adrenergicznych (np. salbutamol, terbutalina), stosowanych w terapii astmy,
 • kortykosteroidach, używanych w leczeniu różnych stanów, w tym ciężkich zakażeń skóry i astmy,
 • lekach moczopędnych,
 • lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ, inhibitory COX-2, np. ibuprofen, celekoksyb),
 • lekach na wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II).

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Metformax 500 w ciąży: 

Przed zaplanowaniem ciąży zaleca się konsultację z lekarzem. W trakcie ciąży zalecane jest stosowanie insuliny w leczeniu cukrzycy. W przypadku zajścia w ciążę podczas terapii Metformax 500 lub planowania ciąży, niezbędna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem w celu wprowadzenia odpowiedniej terapii zastępczej.

Stosowanie leku Metformax 500 podczas karmienia piersią: 

Stosowanie Metformax 500 jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią.

Metformax 500 — skutki uboczne 

Możliwe działania niepożądane leku Metformax 500:

 • Zaburzenia trawienne: częstość > 1/10; w tym nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, utrata apetytu. Zaleca się przyjmowanie leku w trakcie lub po posiłku.
 • Zaburzenia smaku: częstość < 1/10.
 • Kwasica mleczanowa: częstość < 1/10 000; objawy to wymioty, ból brzucha, skurcze mięśni, złe samopoczucie, zmęczenie, duszność, obniżenie temperatury ciała, spowolnienie akcji serca. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka: objawy to zmęczenie, utrata apetytu, utrata masy ciała, zażółcenie skóry i oczu. Wymagają przerwania stosowania leku i konsultacji lekarskiej.
 • Reakcje skórne: zaczerwienienie, świąd, pokrzywka.
 • Zmniejszenie stężenia witaminy B12: może wystąpić w trakcie długotrwałego stosowania.

Przechowywanie leku Metformax 500

Przechowywanie leku powinno odbywać się w warunkach, które zapewniają jego stabilność i bezpieczeństwo stosowania. Należy utrzymywać temperaturę przechowywania poniżej 25°C. Jest to kluczowe dla zachowania właściwości farmakologicznych substancji aktywnej. Ponadto, miejsce przechowywania musi być niewidoczne i niedostępne dla dzieci.


Inne leki na insulinooporność:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Metformax 500 (4)

Lek na receptę, który zawiera taką samą substancję czynną jak Metformax 500, to Avamina, Etform czy Siofor 500.

Podczas stosowania leku Metformax 500 spożywanie alkoholu jest niewskazane.

Nie, ten lek jest dostępny wyłącznie na receptę z przepisu lekarza.

Chociaż jednym z działań niepożądanych leku Metformax 500 może być spadek masy ciała, to tabletki Metformax 500 nie powinny być stosowane w celu odchudzania.

e-Konsultacja z Receptą Online
Metformax 500

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem