5725$post_parent:
e-Konsultacja z Receptą Online

Pregabalin Sandoz

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Pregabalin Sandoz? Cena, refundacja

Lek Pregabalin Sandoz jest obecnie refundowany. Jego cena zależy od stężenia substancji czynnej w jednej kapsułce oraz od ilości kapsułek w opakowaniu i wynosi od 14,07 zł od 126,86 zł. Pregabalin Sandoz jest częściowo refundowany dla osób, które mają wskazania do jego refundacji. 

Cena leku w przyszłości może ulec zmianie.

Pregabalin Sandoz— jak działa, na co i dla kogo?

Pregabalin Sandoz jest lekiem zaliczanym do substancji aktywnych wykorzystywanych w terapii padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych.

W zakresie padaczki Pregabalin Sandoz znajduje zastosowanie w leczeniu wybranych form tej choroby, w tym napadów częściowych z możliwością ich wtórnego uogólnienia. Lek ten jest włączany do terapii w sytuacji, gdy dotychczasowe metody leczenia nie zapewniają pełnej kontroli nad chorobą. Pregabalin Sandoz jest przeznaczony do stosowania jako środek wspomagający, w połączeniu z innymi preparatami przeciwpadaczkowymi, nie jest natomiast rekomendowany jako jedyny środek terapeutyczny.

W przypadku uogólnionych zaburzeń lękowych, które może wywołać depresja. Pregabalin Sandoz jest wykorzystywany w celu leczenia stanów charakteryzujących się długotrwałym, trudnym do opanowania lękiem i niepokojem. Symptomy te mogą manifestować się poprzez niepokój ruchowy, uczucie zdenerwowania, szybkie męczenie się, problemy z koncentracją, poczucie wewnętrznej pustki, drażliwość, zwiększone napięcie mięśniowe czy zaburzenia snu. Warto podkreślić, że objawy te różnią się od typowych reakcji stresowych związanych z codziennymi sytuacjami życiowymi.

Pregabalin Sandoz — skład leku

Pregabalin Sandoz zawiera jako substancję czynną pregabalinę. Dostępne są kapsułki twarde, które w zależności od dawki, zawierają 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabaliny.

W skład leku, oprócz substancji czynnej, wchodzą również substancje pomocnicze, w tym żelowana skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana, talk oraz żelatyna. Barwniki użyte w preparacie to dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza żółty (E172) – obecny we wszystkich dawkach z wyjątkiem 150 mg, tlenek żelaza czerwony (E172) – występujący we wszystkich dawkach z wyjątkiem 50 mg i 150 mg, oraz tlenek żelaza czarny (E172) – dodawany jedynie do kapsułek o mocy 25 mg i 300 mg.

Pregabalin Sandoz — dawkowanie

Dawkowanie leku Pregabalin Sandoz jest ściśle indywidualne i powinno być dostosowane do potrzeb pacjenta przez lekarza prowadzącego. Stosowanie leku wymaga przestrzegania zaleceń lekarskich, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Zakres dawkowania leku mieści się w przedziale od 150 mg do 600 mg na dobę, przy czym częstotliwość przyjmowania (dwa lub trzy razy na dobę) oraz dokładna dawka zostaną określone przez lekarza. W przypadku podziału dawki na dwie porcje, lek przyjmuje się rano i wieczorem, natomiast przy podziale na trzy porcje – rano, w południe i wieczorem. Ważne jest, aby przyjmować lek o stałych porach, co zapewnia regularność terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawkowania, co również zostanie ustalone przez lekarza. Sposób przyjmowania polega na połknięciu kapsułki w całości i popiciu jej wodą.

Czas stosowania leku jest określony przez lekarza, a ewentualne przerwanie terapii powinno być konsultowane i odbywać się stopniowo, przez minimum tydzień, aby uniknąć objawów odstawienia. Objawy te mogą obejmować m.in. zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie lekarza lub udanie się do szpitala, zabierając opakowanie leku. Pominięcie dawki powinno skutkować jej jak najszybszym przyjęciem, chyba że zbliża się czas kolejnej dawki – wówczas należy kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym schematem, bez stosowania dawki podwójnej.

Pregabalin Sandoz — przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Pregabalin Sandoz:

 • nadwrażliwość na pregabalinę lub jakikolwiek składnik leku.

Środki ostrożności:
Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Pregabalin Sandoz. W przypadku wystąpienia objawów alergii, takich jak obrzęk twarzy, ust, języka, gardła lub rozlana wysypka skórna, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem. Ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wymagają przerwania leczenia i pilnej pomocy medycznej.

Zawroty głowy i senność mogą zwiększać ryzyko upadków, szczególnie u osób starszych. Należy zachować ostrożność do ustalenia reakcji organizmu na lek. Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie lub utrata wzroku, wymagają konsultacji z lekarzem. Pacjenci z cukrzycą mogą potrzebować dostosowania leczenia przeciwcukrzycowego w przypadku przyrostu masy ciała podczas stosowania pregabaliny.

Stosowane jednocześnie leki przeciwbólowe lub miorelaksacyjne mogą nasilać działania niepożądane, takie jak senność. Niewydolność serca i niewydolność nerek zgłaszane były u pacjentów przyjmujących pregabalinę, szczególnie wśród osób starszych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W przypadku wystąpienia myśli samobójczych lub zachowań samookaleczających, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Stosowanie pregabaliny z innymi lekami wywołującymi zaparcia może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych. Pacjenci, którzy nadużywają lub nadużywali substancji psychoaktywnych mogą być bardziej narażeni na uzależnienie od pregabaliny. Przez pacjentów przyjmujących lek zgłaszane były także drgawki oraz encefalopatia. Trudności z oddychaniem wymagają konsultacji lekarskiej.

Uzależnienie:
Istnieje ryzyko uzależnienia od leku Pregabalin Sandoz, a objawy odstawienia mogą wystąpić po zaprzestaniu terapii. 

Interakcja z innymi lekami

Pregabalin Sandoz może wchodzić w interakcje z innymi substancjami, co może wpływać na działanie obu leków. W szczególności, jednoczesne stosowanie Pregabalin Sandoz z lekami o działaniu uspokajającym, w tym z opioidami, może prowadzić do nasilenia efektów sedatywnych, co zwiększa ryzyko niewydolności oddechowej, śpiączki, a nawet zgonu.

Następujące substancje mogą wchodzić w interakcje z Pregabalin Sandoz, zwiększając ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, senności i obniżenia koncentracji:

 • oksykodon – lek przeciwbólowy,
 • lorazepam – lek stosowany w stanach lękowych.

Pregabalin Sandoz może być stosowany równolegle z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi bez wpływu na ich skuteczność.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku Pregabalin Sandoz w ciąży: 

Stosowanie leku Pregabalin Sandoz w ciąży jest niewskazane, o ile lekarz nie zadecyduje inaczej. Obserwacje wskazują na zwiększone ryzyko wad wrodzonych u płodu, jeżeli lek jest przyjmowany w pierwszym trymestrze. Analizy przeprowadzone w krajach skandynawskich wykazały, że wady wrodzone występowały u 6% noworodków, których matki przyjmowały pregabalinę, w porównaniu do 4% w populacji ogólnej. Wady te obejmowały anomalie twarzy, oczu, układu nerwowego, nerek oraz narządów płciowych.

Stosowanie leku Pregabalin Sandoz podczas karmienia piersią: 

Podczas laktacji również zaleca się unikanie przyjmowania leku Pregabalin Sandoz, chyba że lekarz zaleci inaczej, ze względu na brak danych dotyczących wydzielania się substancji czynnej z mlekiem matki.

Pregabalin Sandoz— skutki uboczne 

Przykładowe działania niepożądane leku:

 • Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 osób): zawroty głowy, bóle głowy, senność.
 • Częste (1 na 10 osób):
 • zwiększenie apetytu,
 • zmiany nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszone libido, drażliwość,
 • problemy z koncentracją, niezdarność, zaburzenia pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, parestezje, letarg, bezsenność, zmęczenie,
 • zaburzenia widzenia, podwójne widzenie,
 • zaburzenia równowagi, upadki,
 • suchość w ustach, zaparcia, wymioty, biegunka, nudności, wzdęcia,
 • trudności z osiągnięciem erekcji,
 • obrzęk ciała, uczucie upojenia, nieprawidłowy chód,
 • zwiększenie masy ciała,
 • kurcze mięśni, bóle stawów, pleców oraz kończyn,
 • ból gardła.
 • Niezbyt częste (1 na 100 osób) i rzadkie (1 na 1000 osób) działania niepożądane obejmują m.in. zmiany apetytu, zaburzenia psychiczne, problemy z widzeniem, zaburzenia rytmu serca, trudności w oddychaniu, reakcje skórne, bóle mięśniowe, problemy z oddawaniem moczu, zmiany w badaniach krwi i czynności wątroby, reakcje alergiczne, objawy parkinsonizmu.
 • Bardzo rzadkie (1 na 10 000 osób) działania niepożądane to niewydolność wątroby i zapalenie wątroby.
 • Częstość nieznana: uzależnienie od leku Pregabalin Sandoz.

Dodatkowe informacje:

 • objawy odstawienia mogą wystąpić po przerwaniu stosowania leku,
 • w przypadku obrzęku twarzy, języka, zaczerwienienia skóry z pęcherzami lub złuszczaniem należy natychmiast skonsultować się z lekarzem,
 • niektóre działania niepożądane mogą nasilać się przy jednoczesnym stosowaniu innych leków.

Przechowywanie leku Pregabalin Sandoz

Pregabalin Sandoz powinien być umieszczony w lokalizacji, która nie jest widoczna ani dostępna dla dzieci, co zapobiega przypadkowemu spożyciu. Ponadto istotne jest, aby kapsułki zużyć w ciągu 6 miesięcy po otwarciu opakowania.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Pregabalin Sandoz (4)

Dostępne leki na receptę zawierające taką samą substancję czynną, to m.in. Egzysta, Linefor, Lyrica czy Pragiola.

Długość czasu, przez jaki można przyjmować lek Pregabalin Sandoz powinna być ustalana indywidualnie przez lekarza, który bierze pod uwagę potrzeby pacjenta, skutki terapeutyczne oraz ewentualne skutki uboczne.

Podczas stosowania leku Pregabalin Sandoz nie powinno się spożywać alkoholu.

Nie, kapsułki Pregabalin Sandoz dostępne są wyłącznie na receptę.

e-Konsultacja z Receptą Online
Pregabalin Sandoz

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.