e-Konsultacja z Receptą Online

Aciprex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.

Ile kosztuje lek Aciprex? Cena, refundacja

W tym momencie lek nie jest objęty refundacją. Lek dostępny jest w różnych wielkościach opakowań, najczęściej po 28 lub 56 tabletek Aciprex 10 mg.

 • Aciprex – cena waha się w przedziale od 23 do 28 zł (za 28 tabl.), zaś za większe (56 tabl.) trzeba zapłacić około 43-48 zł.

Cena może nieznacznie różnić się w zależności od apteki i może ulec zmianie w przyszłości.

Aciprex – jak działa, na co i dla kogo?

Aciprex – co to za lek? To preparat należący do grupy modulatorów neuroprzekaźnictwa nerwowego. Powoduje zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co przy długotrwałym stosowaniu stopniowo łagodzi objawy depresji i zaburzeń lękowych. Zaburzenia układu serotoninergicznego w mózgu są uważane na ważny czynnik wystąpienia objawów depresji i innych, związanych z nią zaburzeń.

Escytalopram – działanie

Aciprex – czy to silny lek? Escitalopram, będący substancją czynną leku, jest jednym z najnowszych, silnie działających leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI). Jego mechanizm działania opiera się na blokowaniu transportu tego neuroprzekaźnika z powrotem do komórek, co powoduje zwiększenie stężenia serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Stosowany regularnie i długotrwale, stopniowo przywraca równowagę chemiczną w mózgu, co łagodzi objawy zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Aciprex – wskazania

Wskazania do stosowania leku Aciprex to:

 • leczenie dużych epizodów depresji;
 • leczenie zaburzeń lękowych (np. napadów lęku panicznego z agorafobią lub bez),
 • leczenie fobii społecznej (lęku społecznego);
 • leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego;
 • leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Aciprex – kto może przyjmować lek?

Ten lek z escytalopramem jest zalecany do stosowania wyłącznie u dorosłych pacjentów. Nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności myśli i prób samobójczych.

Aciprex – zamienniki

Zamienniki zawierające ten sam związek chemiczny to m.in.: DepralinEscitalopram Actavis, Escitil, Mozarin, Nexpram. 

Aciprex – skład leku

Każda tabletka powlekana leku Aciprex zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • otoczka tabletki: Opadry White Y-1-7000 (hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Aciprex – dawkowanie

Lekarz prowadzący ustala dawkowanie i długość terapii indywidualnie dla każdego pacjenta. W zależności od wskazania, różne są zalecane dobowe dawki leku. Należy więc przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Aciprex – leczenie depresji

Zazwyczaj zalecana dawka leku Aciprex wynosi 10 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnego poziomu 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych, leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Zazwyczaj zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg, przyjmowana jako pojedyncza dawka na dobę. Maksymalna dawka dobowa w tym przypadku to 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzenia lęku napadowego (napady lęku panicznego)

Dawka początkowa wynosi najczęściej 5 mg na dobę, stosuje się ją w pierwszym tygodniu leczenia. Zazwyczaj dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Jeśli jest to uzasadnione, to lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę leku do maksymalnego poziomu 20 mg na dobę.

Leczenie lęku społecznego (fobii społecznej)

Zalecana dawka w tym przypadku to 10 mg, przyjmowana raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na przyjmowany lek, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do 5 mg na dobę lub zwiększenie do maksymalnego poziomu 20 mg na dobę.

Aciprex – przedawkowanie. Co zrobić po przyjęciu zbyt wysokiej dawki leku?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aciprex, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego szpitala. 

Objawy przedawkowania leku to m.in.:

 • zawroty głowy, 
 • drżenie, 
 • pobudzenie, 
 • drgawki, 
 • śpiączka, 
 • nudności, wymioty, 
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • obniżenie ciśnienia krwi, 
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Aciprex – jak długo brać?

O długości leczenia każdorazowo decyduje lekarz na postawie historii choroby pacjenta, jego samopoczucia i reakcji na przyjmowane leki. Leczenie depresji jest zazwyczaj procesem długotrwałym i trwającym przynajmniej kilka miesięcy. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów depresji lek stosować jeszcze przez około 6 miesięcy.

Aciprex – jak odstawić ten lek na depresję?

Ważne, aby zakończenie terapii ustalić z lekarzem prowadzącym. Nie należy samodzielnie odstawiać leku Aciprex. Odstawienie w sposób gwałtowny może spowodować wystąpienie działań niepożądanych. Z terapii należy wychodzić stopniowo, zmniejszając dawki leku przez kilka tygodni aż do całkowitego odstawienia leku. 

Lek zazwyczaj stosuje się jeszcze przez około 6 miesięcy od ustąpienia objawów depresji.

Aciprex – rano czy wieczorem?

Aciprex można brać zarówno rano, jak i wieczorem. Zaleca się jednak przyjmowanie leku w godzinach rannych, by uniknąć bezsenności.

Aciprex – przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować tego leku w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na escytalopram lub inny składnik leku;
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, należące do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO);
 • gdy pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub występowały one w przeszłości;
 • gdy pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o wszystkich swoich dolegliwościach i chorobach, w tym w szczególności gdy pacjent:

 • ma padaczkę;
 • ma stwierdzone zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
 • ma cukrzycę;
 • ma zmniejszone stężenie sodu we krwi;
 • ma zwiększoną skłonność do krwawień lub wylewów podskórnych;
 • gdy w wywiadzie występują zaburzenia krzepnięcia krwi;
 • jest leczony jest elektrowstrząsami;
 • ma chorobę niedokrwienną serca;
 • ma lub miał problemy z sercem, lub miał ostatnio zawał serca;
 • ma niskie tętno spoczynkowe i (lub) wie, że może mieć niedobór soli w wyniku długo utrzymującej się ostrej biegunki i wymiotów lub stosowania diuretyków (leków zwiększających wydalanie moczu);
 • zmaga się z szybkim lub nieregularnym biciem serca, osłabieniem, omdleniami lub zawrotami głowy podczas wstawania, co może wskazywać na nieprawidłową pracę serca;
 • ma obecnie lub w przeszłości problemy oczne, takie jak niektóre rodzaje jaskry (wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej).

Interakcja z innymi lekami

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aciprex pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o wszystkich obecnie i w przeszłości stosowanych lekach. Ponadto należy poinformować lekarza także o lekach przyjmowanych bez recepty. Szczególnie ważne, jeśli stosowano któreś z poniższych preparatów:

 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO);
 • selektywne odwracalne inhibitory MAO-A, w tym moklobemid (lek stosowany w leczeniu depresji);
 • nieodwracalne inhibitory MAO-B, w tym selegilina (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona);
 • linezolid (antybiotyk);
 • lit (zalecany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych) oraz tryptofan;
 • imipramina i dezypramina (leki przeciwdepresyjne);
 • sumatryptan i leki podobne (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach);
 • cymetydyna, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka), flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidyna (stosowana w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu);
 • preparaty ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum) – ziołowy środek o właściwościach przeciwdepresyjnych;
 • kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane jako leki przeciwbólowe oraz w celu rozrzedzania krwi, tzw. leki zmniejszające krzepliwość);
 • warfaryna, dipirydamol i fenprokumon (leki o właściwościach rozrzedzających krew, tj. doustne leki przeciwzakrzepowe);
 • meflochina (lek przeciwmalaryczny), bupropion (leki przeciwdepresyjne) oraz tramadol (lek stosowany w leczeniu silnego bólu);
 • neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii i psychozy) oraz leki przeciwdepresyjne;
 • flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych), dezypramina, klomipramina i nortryptylina (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperidon, tiorydazyna i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne);
 • leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Nie należy stosować leku Aciprex, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub preparaty które mogą wpływać na rytm serca, a także: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne i niektóre leki przeciwhistaminowe.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie należy stosować leku będąc w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Składniki leku mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ciąży i prawidłowy rozwój płodu. W przypadku, gdy kobieta stosowała lek w trzech ostatnich miesiącach ciąży, należy liczyć się z ryzykiem pojawienia się komplikacji przy porodzie, a u dziecka mogą wystąpić działania niepożądane zagrażające jego zdrowiu i życiu.

Przypuszcza się, że escitalopram przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Aciprex lek – skutki uboczne

Tak jak każdy inny lek, także ten może wywołać działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że nie u każdego pacjenta stosującego ten lek skutki uboczne pojawią się.

Pacjent powinien sobie zdawać sprawę, że działania niepożądane ustępują zazwyczaj po kilku tygodniach stosowania leku Aciprex. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Do bardzo częstych działań niepożądanych Aciprex (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10) zalicza się bóle głowy i nudności.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 ) to:

 • zapalenie zatok,
 • zmniejszenie lub zwiększenie apetytu,
 • bezsenność,
 • zaburzenia snu,
 • uczucie niepokoju, lęku,
 • nadmierne pocenie,
 • biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej,
 • bóle stawów i mięśni,
 • zaburzenia seksualne, zaburzenia wzwodu,
 • osłabienie popędu seksualnego,
 • zmęczenie, gorączka,
 • zwiększenie masy ciała,
 • zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często występujące skutki uboczne leku (statystycznie mogą pojawić się u nie więcej niż 1 osoby na 100) to nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego i zaburzenia widzenia.

Wśród rzadko występujących działań niepożądanych Aciprex (mogą pojawić się u nie więcej niż 1 osoby na 1000) wymienia się:

 • trudności w oddychaniu lub przełykaniu (reakcja alergiczna);
 • obrzęk skóry, języka, warg, krtani lub twarzy, pokrzywka;
 • wysoka gorączka, pobudzenie, dezorientacja, drżenie oraz gwałtowne skurcze mięśni mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia określanego jako zespół serotoninowy.

O innych, rzadziej (lub o nieznanej częstości) pojawiających się działaniach niepożądanych można dowiedzieć się z ulotki producenta.

Przechowywanie leku

Producent nie podaje specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Należy pamiętać, aby trzymać go w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki na depresję:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Aciprex (7)

Nie zaleca się picia alkoholu w jakiejkolwiek formie podczas przyjmowania leku Aciprex. Interakcje nie są poznane, jednak alkohol może oddziaływać ze składnikami leku.

Leki należące do grupy SSRI wymagają długotrwałego stosowania. Na pierwsze efekty leczenia Aciprex zazwyczaj trzeba poczekać kilka tygodni. W tym czasie nie należy zniechęcać się, tylko regularnie stosować lek aż do zauważenia poprawy nastroju.

Nie, leki na depresję należące do grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny nie mają właściwości uzależniających. Należy pamiętać, aby przy odstawianiu leku robić to stopniowo, aby odzwyczaić organizm od stosowanych dawek leku. Gwałtowne przerwanie terapii może wywołać pojawienie się działań niepożądanych.

Nie, leki przeciwdepresyjne należące do grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny są dostępne tylko i wyłącznie na receptę. To leki wpływające na neuroprzekaźnictwo w mózgu i mogą być stosowane na wyraźne zalecenie i pod kontrolą lekarza prowadzącego

Aciprex zawiera substancję czynną – escytalopram. Substancja ta oddziałuje na serotoninę (neuroprzekaźnik). W związku z tym, lek należy do leków psychotropowych.

Jednym ze skutków ubocznych przyjmowania leku jest zwiększenie apetytu. Może powodować to zwiększenie masy ciała u pacjenta.

Tak. Lek zaliczany jest do silnych leków przeciwdepresyjnych.

e-Konsultacja z Receptą Online
Aciprex

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem Nasz lekarz będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej lub za pośrednictwem czatu.