e-Konsultacja z Receptą Online

Xyzal

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Xyzal – informacje o leku

Substancja czynną zawartą w leku jest dichlorowodorek cetyryzyny (lewocetyryzyna). Xyzal jest lekiem przeciwhistaminowym, wykorzystywanym w leczeniu alergii. Może być używany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 2. roku życia. 

  • dawki: 0,5 mg/ml, 5 mg
  • postać: syrop, tabletki
  • substancja czynna: lewocetyryzyna (łac. levocetirizini dihydrochloridum)
  • kategoria: Alergia
  • podmiot odpowiedzialny: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
  • wytwórca: Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Włochy

Xyzal – ulotka dla pacjenta 

Ile kosztuje lek Xyzal? Cena, refundacja

Xyzal 5 mg 7 tabletek – cena od 7,50 zł do 9,00 zł

Xyzal 5 mg 28 tabletek – cena waha się od 26,50 do 29,50 zł

Xyzal 0,5 mg/ml syrop 200 ml – cena wynosi 24,46 zł (12,46 zł po refundacji)

Refundowany jest wyłącznie Xyzal w formie syropu. W przypadku tabletek ich cena może różnić się w każdej aptece. Może jednocześnie ulec zmianie w przyszłości.

Xyzal – opis i właściwości, jak działa

Xyzal to lek przeciwhistaminowy II generacji. 

Działanie leku Xyzal – na czym polega? Substancja czynną zawartą w leku do stosowania doustnego jest dichlorowodorek cetyryzyny (lewocetyryzyna). Xyzal jest lekiem przeciwhistaminowym, wykorzystywanym w leczeniu alergii. Mechanizm działania leku opiera się na  blokowaniu receptorów histaminowych typu 1. To hamuje działanie histaminy, odpowiedzialnej za wywoływanie objawów alergii.

Xyzal – zamienniki

Zamiennikami leku Xyzal są m.in.: Contrahist, Cezera, Lirra, Nossin, Zyx, Ahist i Cetilevo.

Xyzal – skład leku

Lek ma postać tabletek powlekanych lub syropu. Skład leku zależy od jego postaci.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum). Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 ml roztworu zawiera 0,675 mg metylu parahydroksybenzoesanu, 1 ml roztworu zawiera 0,075 mg propylu parahydroksybenzoesanu i 1 ml roztworu zawiera 0,4 g maltitolu.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga lek Xyzal – syrop i tabletki? Preparat ten stosowany jest w leczeniu całorocznych i sezonowych objawów alergii, w szczególności kichania, wysięku z nosa, świądu oraz obrzęku błon śluzowych. Doskonale sprawdzi się również w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 

Preparat jest wskazany u dorosłych i dzieci po ukończeniu 6. roku życia (tabletki) lub 2. roku życia (syrop)

Xyzal – dawkowanie

Xyzal – jak stosować lek na alergię? Dawkowanie preparatu Xyzal (syropu i tabletek) ustalane jest przez lekarza prowadzącego. Zazwyczaj u pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 6. rok życia stosuje się dawkę 5 mg raz na dobę (1 tabletka powlekana lub 10 ml roztworu). 

Xyzal tabletki powlekane nie powinny być podawane dzieciom poniżej 6 lat. W przypadku młodszych dzieci zaleca się stosowanie syropu Xyzal, o ile pacjent ukończył 2. rok życia, gdyż nie ma wystarczających informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w niższej grupie wiekowej. Zalecana dawka dobowa dla dzieci 2-6 lat wynosi 2,5 mg (5 ml roztworu), podawana w dwóch dawkach po 1,25 mg.

Xyzal – tabletki

Lek Xyzal w postaci tabletek należy przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich, popijając tabletkę wodą. Należy zrezygnować z preparatu w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek jego składnik (warto zwrócić uwagę na substancje pomocnicze, które również mogą wywoływać alergię).

Xyzal – syrop

Syrop Xyzal aplikuje się odmierzając odpowiednią dawkę strzykawką. Można mieszać go z wodą.

Xyzal – przeciwwskazania, środki ostrożności

Przeciwwskazaniami do stosowania leku są:

  • nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
  • ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt leczniczy Xyzal zawiera maltitol – pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np. uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Interakcja z innymi lekami

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji leków z lewocetyryzyną (Xyzal syrop i Xyzal tabletki). Badania z racemiczną cetyryzyną (mieszaniną postaci lewo– i prawoskrętnej cetyryzyny) nie wykazały interakcji z: antypiryną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem, pseudoefedryną, diazepamem lub cymetydyną. 

Teofilina (lek stosowany w astmie) w dawce 400 mg na dobę może zmniejszać szybkość wydalania cetyryzyny. 

Rytonawir może zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na cetyryzynę.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Xyzal w ciąży

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. 

Xyzal i karmienie piersią

Należy zachować ostrożność przepisując lek dla kobiet karmiących piersią.

Xyzal – skutki uboczne

Xyzal, jak każdy lek może powodować działania niepożądane. 

Zaobserwowano w badanej grupie następujące działania niepożądane (częste): uczucie zmęczenia i bóle głowy. 

Rzadziej obserwowano ból brzucha czy osłabienie. 

U dzieci lek Xyzal syrop i tabletki może powodować dolegliwości, takie jak biegunka, senność, wymioty i zaparcia. 

Z uwagi na często obserwowaną u pacjentów senność nie zaleca się wykonywania po przyjęciu preparatów czynności wymagających zwiększonej koncentracji (typu kierowanie maszynami czy prowadzenie samochodu).

Lek może wywoływać również inne skutki uboczne (rzadkie, bardzo rzadkie i o nieznanej częstości), takie jak: zaburzenia widzenia, zwiększenie masy ciała, utrudnione oddawanie moczu i bóle mięśni.

Szczegółowych informacji o skutkach ubocznych leku należy szukać w ulotce wewnątrz opakowania – dołączona jest ona do tabletek i syropu.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Syropu Xyzal nie stosować po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.


Inne leki na alergię:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Xyzal (5)

W okresowym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż 4 tygodnie w ciągu roku) leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie w roku) lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia przez cały okres narażenia na alergeny. Czas trwania leczenia określa lekarz, w oparciu o indywidualną sytuację pacjenta, w tym nasilenie objawów.

Nie zaleca się podawania produktu w postaci tabletek powlekanych dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Nie zaleca się stosowania leku Xyzal u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Niektórzy pacjenci są bardziej wrażliwi na tego typu leki i mogą mimo wszystko odczuwać lekką senność, wówczas lepiej stosować go wieczorem. Pacjenci, u których nie występuje senność, mogą zażywać lek o dowolnej porze, również rano.

Lek można stosować niezależnie od posiłku, połykając w całości i popijając wodą.

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku gdy zostanie przyjęta większa dawka leku możliwe jest wystąpienie objawów niepożądanych. U osób dorosłych objawem przedawkowania może być wzmożona senność, natomiast u dzieci w pierwszej kolejności pojawia się niepokój oraz pobudzenie ruchowe, a dopiero w późniejszym okresie występuje senność. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedawkowania należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższej placówki medycznej.

e-Konsultacja z Receptą Online
Xyzal

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem