e-Konsultacja z Receptą Online

Davercin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Davercin – informacje o leku

Davercin to lek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działania. Antybiotyk makrolidowy jest stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, przede wszystkim przy trądziku pospolitym. To preparat wydawany wyłącznie na receptę.

 • dawki: Davercin 2,5% (25 mg/g), 25 mg/ml, 250 mg
 • postać: żel, roztwór na skórę, tabletki powlekane
 • substancja czynna: erytromycyna (łac. Erythromycini cyclocarbonas)
 • kategoria: Trądzik pospolity
 • podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa

Davercin – ulotka dla pacjenta

Davercin – charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Ile kosztuje lek Davercin? Cena, refundacja

Davercin 2,5% żel (25 mg/g) 30 g – cena od 24,50 do 31 zł

Davercin 2,5% roztwór na skórę (25 mg/ml) 30 ml – cena waha się od 25 do 31,50 zł

Davercin tabletki powlekane 250 mg 16 tabletek – cena wynosi od 21 do 25 zł

Lek (w żadnej postaci) nie jest objęty obecnie refundacją. Jego cena może być inna w każdej aptece stacjonarnej i może zmienić się czasie. Produkt wydawany jest wyłącznie na podstawie ważnej recepty lekarskiej.

Davercin – opis i właściwości, jak działa

Jak działa Davercin? Substancją czynną leku jest erytromycyna (w postaci cyklicznego węglanu), antybiotyk z grupy makrolidów. Mechanizm działania erytromycyny, który jest wspólny dla całej grupy antybiotyków makrolidowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych (tzw. działanie bakteriostatyczne). 

Lek oddziałuje na niektóre bakterie Gram-ujemne i wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym na Propionibacterium acnes, beztlenową pałeczkę Gram-dodatnią, będącą czynnikiem patogennym w trądziku pospolitym. Preparat uniemożliwia wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. 

Lek Davercin w postaci tabletek wykazuje działanie ogólne w przypadku zakażeń bakteryjnych. 

Zastosowanie substancji aktywnej w postaci cyklicznego węglanu erytromycyny zapewnia silniejsze działanie przeciwbakteryjne leku i jego lepszą wchłanialność z przewodu pokarmowego. 

Davercin – zamienniki

Zamiennikiem tabletek Davercin jest Erythromycinum TZF, lek wydawany na receptę.

Davercin – skład leku

Skład leku Davercin zależy od jego postaci. 

1 ml roztworu lub 1 g żelu na trądzik pospolity zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny. Roztwór zawiera dodatkowo etanol 96% i izopropylu mirystynian. Żel zawiera dimetylosulfotlenek, glikol propylenowy, izopropanol. etanol 96% i hydroksypropylocelulozę.

Jedna tabletka powlekana leku na zakażenia bakteryjne zawiera 250 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny A. Substancje pomocnicze: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), talk, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna. Skład otoczki: celulozy octanoftalan, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Stosowanie leku – na co i dla kogo

Na co pomaga Davercin? Davercin to antybiotyk mający szerokie spektrum działania. 

Davercin żel i Davercin płyn (roztwór na skórę) stosowany jest w leczeniu miejscowym trądziku pospolitego.

Davercin w tabletkac stosowany jest w przypadku leczenia takich zakażeń, jak:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych – zapalenie gardła, zapalenie zatok,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych – ostre zapalenie oskrzeli lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich – ropnie i czyraki, róża,
 • zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez Campylobacter spp,
 • w stomatologii – zapalenia dziąseł, angina Vincenta,
 • inne zakażenia – płonica.

Tabletki Davercin mogą być stosowane przez dzieci (od ok. 6. roku życia). Nie jest znane działanie leku w postaci żelu lub roztworu w tej grupie wiekowej.

Davercin – dawkowanie

Jak stosować Davercin? Sposób dawkowania zależy od postaci leku. Odpowiednie dawki leku ustala lekarz prowadzący.

Stosowanie żelu i roztworu na skórę

Davercin żel i roztwór na skórę to antybiotyk do stosowania zewnętrznego. Zmienione chorobowo miejsca na skórze należy smarować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) żelem lub wacikiem nasączonym roztworem preparatu. Nakładać wyłącznie na oczyszczoną, suchą skórę. 

W razie przypadkowego połknięcia leku konieczne może być zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia żołądka. 

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania miejscowego leku Davercin u dzieci nie zostało ustalone, dlatego żel i roztwór na skórę należy aplikować jedynie u dorosłych pacjentów.

Stosowanie tabletek

Dawka zależy od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie oraz stanu, wieku i masy ciała pacjenta.

Dorośli

Dawka początkowa wynosi zwykle 750 mg. Następnie pacjentowi podaje się 500 mg co 12 godzin. W ciężkich zakażeniach bakteryjnych dawkę leku można zwiększyć do 2 g na dobę (1 g 2 razy na dobę, co 12 godzin).

Dzieci

Dawka początkowa tabletek Davercin to 30 mg/kg mc. Następnie podaje się 15 mg/kg mc. co 12 godzin. Davercin w tabletkach można podawać dzieciom, które są w stanie połknąć tabletkę (ok. 6 lat). Młodszym dzieciom można podawać lek Davercin w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Davercin – przeciwwskazania, środki ostrożności

Chociaż skuteczność stosowania leku została potwierdzona, to nie może być on stosowany u każdego pacjenta. Nie należy stosować leku Davercin na trądzik pospolity lub inne zakażenia bakteryjne u pacjentów:

 • z nadwrażliwością na substancję czynną lub jakikolwiek składnik preparatu – niezależnie od postaci leku,
 • z ciężką niewydolnością wątroby – dotyczy tabletek,
 • przyjmujących astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna, ergotamina lub dihydroergotamina – dotyczy tabletek.

Davercin w postaci żelu i roztworu na skórę przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę. Nie należy stosować go na uszkodzoną skórę, ze skaleczeniami, otwartymi lub sączącymi się ranami. 

W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć obficie letnią wodą. Jeśli w miejscach aplikacji leku wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącego. Ten może zadecydować o odstawieniu leku na trądzik.

Podczas przyjmowania leku może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.

Cykliczny węglan erytromycyny podawany doustnie pacjentom z miastenią może nasilić objawy tej choroby. W trakcie leczenia antybiotykiem może wystąpić również biegunka – w jej przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Szczególną ostrożność podczas stosowania tabletek Davercin należy zachować u pacjentów:

 • z chorobą wieńcową, ciężką niewydolnością serca, zaburzeniami przewodzenia lub istotną klinicznie bradykardią,
 • przyjmujących jednocześnie inne produkty lecznicze związane z wydłużeniem odstępu QT.

Interakcja z innymi lekami

W przypadku żelu i roztworu na skórę Davercin nie jest zalecane jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu przeciwtrądzikowym, zwłaszcza złuszczających i ścierających. Jednoczesne miejscowe stosowanie innych preparatów może doprowadzić do nasilenia działania drażniącego. Jeżeli skojarzone leczenie miejscowe jest konieczne, inny preparat na skórę należy zastosować w odstępie kilku godzin od leku Davercin.

Ze względu na małą ilość substancji czynnej, która przenika do skóry właściwej i krwi, nie są obserwowane interakcje żelu i roztworu z lekami o działaniu ogólnoustrojowym.

Davercin tabletki może wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego należy poinformować lekarza o jednoczesnym przyjmowaniu preparatów – zarówno tych wydawanych na receptę. jak i bez.

Antybiotyku Davercin tabletki nie można stosować jednocześnie z:

 • astemizolem,
 • cyzaprydem,
 • pimozydem,
 • terfenadyną,
 • alkaloidami sporyszu.

Przeciwwskazaniem do przyjmowania leku Davercin tabletki mogą być stosowane przez pacjenta:

 • mizolastyna, bromokryptyna, heksobarbital, midazolam, takrolimus, triazolam, kwas walproinowy, ryfabutyna, zopiklon,
 • leki mogące powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG,
 • doustne leki antykoncepcyjne,
 • fenytoina, alfentanyl, metyloprednizolon, pochodne benzodiazepiny,
 • teofilina,
 • digoksyna,
 • cyklosporyna,
 • karbamazepina,
 • leki przeciwzakrzepowe, tnp. warfaryna,
 • kolchicyna.

Interakcje leku Davercin z innymi lekami zostały szczegółowo przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania.

Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią

Davercin w ciąży

Davercin tabletki powlekane i żel mogą być stosowane w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Preparat w postaci roztworu na skórę – nie ma przeciwwskazań do jego stosowania w okresie ciąży. 

Davercin i karmienie piersią

O stosowaniu leku Davercin u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz. Erytromycyna przenika do mleka matki.

Davercin – skutki uboczne

Jak każdy lek, Davercin może powodować działania niepożądane, które wystąpią u części pacjentów.

W przypadku żelu i roztworu na skórę obserwowano podrażnienie oczu podczas stosowaniu leku na skórę twarzy. Może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie, rumień, przetłuszczenie skóry przy miejscowym aplikowaniu preparatu.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

W przypadku długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek bakterii. 

Tabletki Davercin mogą wywoływać nudności, wymioty, wzdęcia, zaburzenia czynności wątroby, bóle i zawroty głowy, zaburzenia słuchu i niewydolność wątroby. 

Inne rzadkie, bardzo rzadkie i skutki uboczne o nieznanej częstości zostały przedstawione ulotce dołączonej do leku. 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.  


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Davercin (5)

Przeciętny okres leczenia wynosi ok. 4 tyg. (roztwór) lub 6 do 8 tyg. (żel). Lek Davercin w postacie tabletek należy podawać jeszcze przez 2 do 3 dni po ustąpieniu objawów klinicznych. O długości leczenia antybiotykiem decyduje lekarz prowadzący.

Tabletki Davercin zaleca się przyjmować na czczo, w całości, popijając dużą ilością wody, 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Żel i roztwór Davercin do stosowania na skórę trądzikową przenika do organizmu w nieznacznym stopniu, więc prawdopodobieństwo interakcji z wypitym alkoholem jest znikome. Natomiast tabletki mogą wchodzić w interakcje z alkoholem, który będzie nasilał działanie leku i może wywoływać jego skutki uboczne.

Antybiotyk Davercin w formie tabletek może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, stany splątania, dezorientację, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów. Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami nie został jednak zbadany.

Tak, antybiotyk Davercin jest lekiem wydawanym wyłącznie na podstawie ważnej recepty lekarskiej. Dotyczy to zarówno żelu i roztworu na skórę, jak i antybiotyku w postaci tabletek.

e-Konsultacja z Receptą Online
Davercin

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem