e-Konsultacja z Receptą Online

Androtop

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem

Ile kosztuje lek Androtop żel? Cena, refundacja

Lek Androtop nie jest lekiem refundowanym. Androtop cena 100% za za 1 pojemnik 88 g o stężeniu 1,62 mg/g wynosi od 189,99 zł do 377,99 zł. W przyszłości cena leku może ulec zmianie. 

Androtop – jak działa, na co i dla kogo

Preparat Androtop jest farmaceutycznym źródłem testosteronu, który jest endogennym hormonem męskim. Jego główną funkcją jest zastępowanie naturalnego testosteronu w przypadkach, gdy jego produkcja w organizmie jest niewystarczająca, co określa się mianem hipogonadyzmu męskiego.

Zastępcza terapia testosteronem jest wskazana u dorosłych mężczyzn, u których zdiagnozowano niedobór tego hormonu, co potwierdzają przynajmniej dwa niezależne pomiary stężenia testosteronu we krwi. Dodatkowo, obecność objawów klinicznych takich jak impotencja, niepłodność, zmniejszony popęd seksualnyzmęczenienastroje depresyjne oraz utrata masy kostnej wynikająca z niskich stężeń hormonu, jest niezbędna do postawienia diagnozy.

Androtop – skład leku

Substancją czynną leku jest testosteron. Substancjami pomocniczymi są: mirystynian izopropylu, etanol 96%, karbomer 980, wodorotlenek sodu i woda oczyszczona.

Androtop – dawkowanie

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W przypadku wątpliwości dotyczących dawkowania leku, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to 2,5 g żelu (dwukrotne naciśnięcie tłoka), co odpowiada 40,5 mg testosteronu. Preparat należy aplikować jeden raz dziennie o podobnej porze, najlepiej w godzinach porannychMaksymalna dawka dobowa wynosi 5 g żelu na dobę (nie więcej niż cztery naciśnięcia tłoka).

Androtop – żel aplikuje się poprzez delikatne rozprowadzenie cienkiej warstwy na powierzchni skóry, która powinna być czysta, sucha i nieuszkodzona. Obszarem docelowym dla aplikacji są  barki i ramiona. Produkt nie wymaga wcierania, a po aplikacji należy odczekać 3 do 5 minut, aby umożliwić jego wyschnięcie przed założeniem odzieży. Po zastosowaniu żelu konieczne jest umycie rąk przy użyciu wody i mydła. 

Ostrzega się przed stosować produktu na okolice narządów płciowych, gdyż może to prowadzić do miejscowego podrażnienia z uwagi na zawartość alkoholu w preparacie.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, zaleca się kontakt z lekarzem lub farmaceutą. W sytuacji, gdy dojdzie do pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale nałożyć następną dawkę o planowanej porze. Przerwanie stosowania żelu Androtop powinno nastąpić jedynie po konsultacji i na zalecenie lekarza prowadzącego.

Androtop – przeciwwskazania, środki ostrożności

Należy dokładnie zapoznać się z przeciwwskazaniami i środkami ostrożności wymienionymi w ulotce leku przed jego zastosowaniem.

Przeciwwskazania do stosowania leku:

 • nadwrażliwość na testosteron lub jakikolwiek składnik preparatu,
 • rozpoznany lub podejrzewany rak gruczołu krokowego,
 • rozpoznany lub podejrzewany rak sutka,
 • wiek poniżej 18 roku życia.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Androtop konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. 

Przed zastosowaniem leku konieczne jest potwierdzenie niedoboru testosteronu, którego objawem może być zanik męskich cech płciowych, redukcja beztłuszczowej masy ciała, uczucie osłabienia lub zmęczenia, obniżone libido oraz problemy z erekcją. Diagnoza powinna być potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.

Podczas terapii wymagane są regularne pomiary stężenia testosteronu we krwi oraz pełna morfologia krwi. Badania powinny być przeprowadzane tym samym laboratorium, aby uniknąć rozbieżności wyników między różnymi placówkami diagnostycznymi.

Stosowanie androgenów wymaga regularnego monitorowania stanu gruczołu krokowego. Zaleca się przeprowadzanie badań zgodnie z wytycznymi lekarza przed i w trakcie terapii. Pacjentom powinny być zlecane również badania morfologiczne oraz oznaczanie poziomu testosteronu.

U pacjentów z ciężkimi schorzeniami serca, wątroby lub nerek mogą wystąpić a poważne powikłania objawiające się zatrzymaniem wody w organizmie, a w niektórych przypadkach również zastoinowa niewydolność serca.

Lek może wywoływać zaburzenia w krzepnięciu krwi – trombofilię, zwiększającą ryzyko zakrzepicy. O wystąpieniu zakrzepu mogą świadczyć objawy takie jak: bolesny obrzęk jednej nogizmiana koloru skórynagła duszność, niewyjaśniony kaszel z pluciem krwią, ból w klatce piersiowejoszołomieniezawroty głowysilny ból brzucha lub nagła utrata widzenia. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakrzepu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Stosowanie leku wymaga ostrożności u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub przyjmujących leki na nadciśnienie, ze względu na możliwość zwiększenia ciśnienia krwi przez testosteron. Należy monitorować ciśnienie krwi podczas terapii.

Pacjenci z problemami z oddychaniem podczas snu, szczególnie ci z otyłością lub istniejącymi problemami oddechowymi, mogą doświadczyć nasilenia tych problemów podczas stosowania żelu Androtop. 

Lek Androtop może wpływać na stężenie wapnia we krwi lub moczu i u pacjentów z rakiem kości.

Regularne badania krwi są niezbędne, aby wykryć ewentualne przypadki policytemii (zbyt duża ilość krwinek czerwonych) u pacjentów poddawanych długotrwałej terapii testosteronem.

 U osób z padaczką lub migreną, lek może nasilać objawy, co wymaga szczególnej uwagi. 

Pacjenci z cukrzycą mogą potrzebować dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych, ponieważ terapia testosteronem może zmieniać reakcję na insulinę. 

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji skórnych należy rozważyć przerwanie leczenia.

Objawy takie jak: drażliwość, nerwowość, wzrost masy ciała, częste lub przedłużone erekcje mogą świadczyć o zbyt dużej dawce leku. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem, który dostosuje dawkę dobową leku Androtop.

Lek Androtop nie jest przeznaczony dla kobiet.

Lek może dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.

Stosowanie żelu Androtop może wpływać na osłabienie wytwarzania plemników. 

Istnieje ryzyko przeniesienia testosteronu na osoby trzecie przy niedostatecznym zachowaniu środków ostrożności. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń  z ulotki Androtop dotyczących zasad aplikacji i stosowania leku. Przede wszystkim mycia rąk wodą z mydłem po nałożeniu żelu, przykrywanie skóry po wyschnięciu leku, szczególnie przed bliskim kontaktem z inną osobą.

Produkt zawiera etanol, w związku z czym może wywołać uczucie pieczenia na uszkodzonej skórze. Do czasu wyschnięcia należy zachować szczególną ostrożność, gdyż preparat jest łatwopalny.

Interakcja z innymi lekami

Stosowanie leku Androtop z innymi substancjami może wymagać dostosowania dawki. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub niedawno lekach, w tym tych planowanych do stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty),
 • kortykosteroidy.

Stosowanie Androtop w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek nie jest przeznaczony dla kobiet. Kobiety w ciąży i z podejrzeniem ciąży oraz karmiące piersią powinny szczególnie unikać kontaktu z obszarami  po aplikacji leku, ponieważ może to prowadzić do rozwoju niepożądanych cech męskich u płodu. W sytuacji przypadkowego kontaktu z żelem zaleca się natychmiastowe umycie skóry wodą z mydłem. 

Androtop a karmienie piersią

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn. Jednak kobiety karmiące powinnyzachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do przypadkowego kontaktu z preparatem i miejscem aplikacji żelu Androtop.

Androtop – skutki uboczne 

Każdy produkt leczniczy niesie ze sobą ryzyko wystąpienia różnorodnych skutków ubocznych, chociaż nie każdy pacjent ich doświadczy.

Po zastosowaniu leku Androtop działania niepożądane mogą mieć różne nasilenie i występować ze zmienną częstotliwością. 

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiany nastroju – wahania, złość, agresja, niecierpliwość, bezsenność, nietypowe sny, zwiększony popęd płciowy,
 • reakcje skórne – trądzik, wypadanie włosów, suchość, podrażnienie, zmiana koloru włosów, wysypka, wrażliwość skóry,
 • zmiany hematologiczne – wzrost liczby krwinek czerwonych, hematokrytu i hemoglobiny,
 • zmiany w gruczole krokowym – wzrost stężenia PSA.

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • wzrost ciśnienia tętniczego,
 • zapalenie żył,
 • uderzenia gorąca, 
 • ból w jamie ustnej,
 • zatrzymanie płynów w organizmie, 
 • biegunka,
 • wzdęcia żołądka, 
 • ból jąder,
 • rozwój piersi,
 • wrażliwość sutków.

Inne działania niepożądane mogące występować podczas stosowania leku:

 • zmęczenie, depresja, zaburzenia lękowe,
 • ból głowy, zawroty, 
 • mrowienie skóry,
 • zakrzepy
 • trudności w oddychaniu
 • nudności
 • pocenie się.
 • nieprawidłowy porost włosów,
 • ból mięśni lub kości,
 • trudności z oddawaniem moczu,
 • zmniejszenie liczby plemników,
 • osłabienie mięśni, złe samopoczucie, wzrost masy ciała,
 • podrażnienie i suchość skóry

Przechowywanie leku

Lek Androtop należy umieścić w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Inne leki w bazie:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Androtop (5)

Nie, lek Androtop dostępny jest wyłącznie na receptę.

Nie, lek jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

Lek Androtop podnosi poziom testosteronu u mężczyzn wymagających testosteronowej terapii zastępczej. Efekty zależne są od wskazania do jego zastosowania i mogą obejmować m.in. poprawę zdolności seksualnych.

Lek nie ma bezpośrednich zamienników.

Lek Androtop należy stosować ściśle z zaleceniami lekarza prowadzącego. Zazwyczaj dawka wynosi 2,5 g żelu jeden raz dziennie na skórę barków lub ramion.

e-Konsultacja z Receptą Online
Androtop

Wypełnij formularz medyczny, aby
rozpocząć e-konsultację lekarską
bez wychodzenia z domu.

skonsultuj się z lekarzem